M-bild

Optimera utfallen med Connected Care

Genom att kombinera din expertis, vår banbrytande teknologi och data från världens största användarbas för att ge patienter optimerad vård.

Enligt Världshälsoorganisationen finns det omkring 466 miljoner människor som har hörselnedsättning i världen.1

Hos barn är nedsatt hörsel förknippat med språkutvecklingsproblem, svårigheter att få vänner samt inlärningsproblem i skolan.2För vuxna finns det rapporterade samband mellan nedsatt hörsel och ensamhet, och forskning tyder på att nedsatt hörsel kan vara kopplat till depression och demens.3,4

Det finns emellertid fler alternativ än hörapparater för att hjälpa dina patienter att förbättra sin hörsel och höja sin livskvalitet.

Hörsel hos vuxna

Använd Delphi Consensus Groups uppgifter som referens när det gäller din praktiks riktlinjer för cochleaimplantat hos vuxna.


Du lämnar nu Cochlears webbplats och kommer att skickas till en tredjepartsplats. Även om Cochlear har bidragit med ekonomiskt stöd till Delphi-processen och publiceringen av deras International Consensus Paper, så är det inte Cochlear som är författaren av eller ansvarig för innehållet som finns på webbplatsen.

Sedan lanseringen av det fösta cochleaimplantatsystemet för nästan 40 år sedan har Cochlear tillhandahållit mer än 600 000 implanterbara enheter och på sätt hjälpt människor i alla åldrar att höra.

Cochlears löfte – ”Hear now. And always” – återspeglar vår filosofi som bygger på ett livslångt åtagande gentemot dem som väljer våra produkter.

Friskrivning

Detta material är avsett för öronläkare och audionomer. Om du är konsument, konsultera gärna din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Läs alltid bruksanvisningarna. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

Referenser

  1. Deafness and hearing loss [internet]. World Health Organization. 2018 [refererad till 26 september 2018]. Tillgänglig via: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

  2. Effects of Hearing Loss on Development [internet]. Asha.org. 2018 [refererad till 26 september 2018]. Tillgänglig via: https://www.asha.org/public/hearing/effects-of-hearing-loss-on-development/

  3. Contrera K, Sung Y, Betz J, Li L, Lin F. Change in loneliness after intervention with cochlear implants or hearing aids. The Laryngoscope. 2017;127(8):1885-1889.

  4. Rutherford B, Brewster K, Golub J, Kim A, Roose S. Sensation and Psychiatry: Linking Age-Related Hearing Loss to Late-Life Depression and Cognitive Decline. American Journal of Psychiatry. 2018;175(3):215-224.