Professionella

Cochlear samarbetar med hörselspecialister över hela världen. Genom omfattande initiativ och resurser för inlärning, är vårt mål att ge dig verktygen du behöver för att leverera bästa möjliga vård till dina patienter.

Logga in nu
ID1-Topimage-audiologist-patient.jpg

Enligt Världshälsoorganisationen finns det omkring 466 miljoner människor som har hörselnedsättning i världen.1

Hörselnedsättning hos barn kan vara kopplat till en fördröjning i utvecklingen av tal- och språkkunskaper och kan även ha en inverkan på inlärning i skolan och utveckling av sociala färdigheter.2 För vuxna finns det rapporterade kopplingar mellan hörselnedsättning och ensamhet och forskning tyder på att hörselnedsättning kan vara kopplat till depression och demens hos äldre vuxna.3,4,5

Det finns emellertid fler alternativ än hörapparater för att hjälpa dina patienter att förbättra sin hörsel och höja sin livskvalitet.

Hörsel hos vuxna

Använd Delphi Consensus Groups uppgifter som referens när det gäller din praktiks riktlinjer för cochleaimplantat hos vuxna.


Du lämnar nu Cochlears webbplats och kommer att skickas till en tredjepartsplats. Även om Cochlear har bidragit med ekonomiskt stöd till Delphi-processen och publiceringen av deras International Consensus Paper, så är det inte Cochlear som är författaren av eller ansvarig för innehållet som finns på webbplatsen.

Sedan lanseringen av det första cochleaimplantatsystemet för mer än 40 år sedan, har Cochlear tillhandahållit mer än 700 000 implanterbara enheter och på så sätt hjälpt människor i alla åldrar att höra.

Cochlears löfte – ”Hear now. And always” – återspeglar vår filosofi som bygger på ett livslångt åtagande gentemot dem som väljer våra produkter.

Friskrivning

Detta material är avsett för öronläkare och audionomer. Om du är konsument, konsultera gärna din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

Referenser

  1. Deafness and hearing loss [internet]. World Health Organization. 2018 [refererad till 26 september 2018]. Tillgänglig via: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
  2. Effects of Hearing Loss on Development [internet]. Asha.org. 2018 [refererad till 26 september 2018]. Tillgänglig via: https://www.asha.org/public/hearing/effects-of-hearing-loss-on-development/
  3. Contrera K, Sung Y, Betz J, Li L, Lin F. Change in loneliness after intervention with cochlear implants or hearing aids. The Laryngoscope. 2017;127(8):1885-1889.
  4. Rutherford B, Brewster K, Golub J, Kim A, Roose S. Sensation and Psychiatry: Linking Age-Related Hearing Loss to Late-Life Depression and Cognitive Decline. American Journal of Psychiatry. 2018;175(3):215-224.
  5. World Health Organization. World Report on Hearing. Geneva: World Health Organization; 2021. Tillgänglig via: https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-hearing Öppnad 4 mars 2022.