Connected Care

Genom att kombinera din expertis, vår banbrytande teknologi och data från världens största användar1bas för att ge patienter optimerad vård.

M-bild

I takt med att världen förändras och människors behov och förväntningar skiftar introducerar Cochlear nya stödåtgärder för dig och dina patienter. Med fler kandidater som remitteras för hörselimplantat än någonsin tidigare, säkerställer våra Connected Care-lösningar att varje patient, får efterfrågad vård när och var det behövs.

Friskrivning

Detta material är avsett för öronläkare och audionomer. Om du är konsument, konsultera gärna din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

Referenser

1 Cochlear Limited. D1748513. Marknadsdata om hörselimplantat.