Nucleus®-implantatens tillförlitlighet

Med ett cochleaimplantat vill man välja den bästa hörsellösningen för idag och i framtiden. Det är därför det är så viktigt med tillförlitlighet.

Sonson viskar till farfar

Detta hittar du på denna sida

 • Därför är implantatets tillförlitlighet så viktig.
 • Därför är Cochlear™ Nucleus®-implantat de mest tillförlitliga i dag både för vuxna och barn.
 • Berättelsen om Cochlears första kommersiella användare som var barn, Holly Taylor, som har satt sin tillit till sitt cochleaimplantat i mer än 30 år.

Tillförlitlighet du kan lita på

Att välja cochleaimplantat är ett viktigt beslut. Oavsett om det gäller dig själv eller en anhörig, så vill du känna dig säker på att du väljer den rätta hörsellösningen för idag och för framtiden.

Tillsammans med hörselprestandan är tillförlitligheten hos det implantat du väljer ett kvalitetsmått som kan ge dig lugn och ro under åren framöver. Det är därför det är viktigt att Cochlear™ Nucleus®-implantat är de mest tillförlitliga på marknaden.1-3

Mest tillförlitliga i dag^

Ingen annan implantattillverkare kan mäta sig med tillförlitligheten hos vår nuvarande generation av implantat.1-3

Tillförlitligheten hos den nuvarande generationens implantat1-3

Stapeldiagram som visar den senaste generationens implantats tillförlitlighet

Tillförlitlighetsdata hämtade från andra tillverkares rapporter:

MED-EL
Advanced Bionics

Mest tillförlitliga över tid

Cochlear Nucleus-implantat är de mest pålitliga på marknaden, idag^ och över tid.1-3

Transparens är viktigt för oss, så vi möter och rapporterar mot oberoende globala standarder för implantattillförlitlighet, publicerar data för varje implantatgeneration, såväl tidigare och som nuvarande.4-8

Implantatens tillförlitlighet över tid1-3

Linjegraf som visar implantatens tillförlitlighet över tid

Mest tillförlitliga för barn

När du väljer ett hörselimplantat åt ditt barn förstår vi att du vill ha det allra bästa. Cochlear har marknadsledande implantattillförlitlighet för barn, med 99,71 procent CSP* inom sex år för vårt implantat i Nucleus Profile-serien och 100 procent CSP inom ett år för vårt implantat i Nucleus Profile Plus-serien.1

Tillförlitligheten hos den nuvarande generationens implantat på barn1-3

Stapeldiagram som visar den senaste generationens implantats tillförlitlighet hos barn

Obs: MED-EL rapporterar inte data separat för vuxna och barn, vilket krävs av europeiska och internationella konsensusutlåtanden om rapportering om tillförlitligheten hos cochleaimplantat.

Mest valda

Med fler än 410 000 registrerade Cochlear Nucleus-implantat globalt1  visar Cochlear vägen som den mest valda leverantören av implanterbara hörsellösningar.

Antal registrerade implantat1, 3

Stapeldiagram som visar antalet registrerade implantat

MED-EL rapporterar inte antalet registrerade cochleaimplantat.

 

Cochlear Nucleus System Reliability Report

Volume 18 - December 2019 | PDF

10,2 MB | PDF

Ladda ned nu

Därför är tillförlitligheten hos cochleaimplantat viktig

Cochlears första kommersiella användare som var barn, Holly Taylor, har satt sin tillit till sitt cochleaimplantat i mer än 30 år. Se varför Holly säger: ”Jag väljer kvalitet. Jag väljer Cochlear.”

En person i Hollys familj arbetar på Cochlear Limited.

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Läs alltid bruksanvisningarna. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida Användarvillkor .

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Rådgör med din öronläkare eller audionom för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-teknik.

^ Senaste generationen av cochleaimplantat som finns tillgängliga per 31 december 2019.

* CSP = Kumulativ överlevnad i procent. CSP inkluderar både enhets- och olycksrelaterade problem.

Referenser
 1. Cochlear Limited. D1712187. Cochlear Nucleus Reliability Report, Volume 18 december 2019. 2020, mars
 2. Hearing Implant Reliability Reporting | MED-EL [Internet]. Medel.com. 2020 [citerad 25 februari 2020]. Tillgänglig från: http://www.medel.com/hearing-solutions/cochlear-implants/reliability
 3. 2019 Global Implant Reliability Report. 027-N025-02 RevC. Advanced Bionics AG and affiliates.; 2019.
 4. International Standard ISO 5841-2. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Genève (Schweiz): International Organization for Standardization. 2000.
 5. Internationell standard ISO 5841-2. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Genève (Schweiz): International Organization for Standardization. 2014.
 6. European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explantations. Otol Neurotol. 2005 Nov;26(6):1097-9.
 7. Battmer RD, Backous DD, Balkany TJ, Briggs RJ, Gantz BJ, van Hasselt A, et al. International Classification of Reliability for Implanted Cochlear Implant Receiver Stimulators. Otol Neurotol. 2010 okt;31(8):1190-3.
 8. ANSI/AAMI CI86. Cochlear implant systems: Requirements for safety, functional verification,. (2017). Arlington, VA: American National Standards Institute.