Nucleus®-implantatens tillförlitlighet

Med ett cochleaimplantat vill man välja den bästa hörsellösningen för idag och i framtiden. Det är därför det är så viktigt med tillförlitlighet.

Sonson viskar till farfar

Detta hittar du på denna sida

 • Därför är implantatets tillförlitlighet så viktig.
 • Därför är Cochlear™ Nucleus®-implantaten de mest tillförlitliga.1-3
 • Berättelsen om Cochlears första kommersiella användare som var barn, Holly Taylor, som har satt sin tillit till sitt cochleaimplantat i mer än 30 år.

Tillförlitlighet du kan räkna med

Att välja cochleaimplantat är ett viktigt beslut. Oavsett om det gäller dig själv eller en anhörig vill du känna dig säker på att du väljer den rätta hörsellösningen för framtiden.

Stat-ProfilePlus2023.png

Tillsammans med förbättrad hörförmåga kan tillförlitligheten hos det implantat du väljer ge trygghet och säkerhet för framtiden. Det är därför det är viktigt att Cochlear Nucleus-implantat är de mest tillförlitliga på marknaden.1-3

De mest tillförlitliga1-3

Ingen annan tillverkare kan mäta sig med vår implantattillförlitlighet över tid. I det här diagrammet jämförs de implantat som finns tillgängliga idag och som har över åtta års tillförlitlighetsdata. De visade implantaten har funnits på marknaden under jämförbar tidsperiod.

Implantattillförlitlighet1-3

Stapeldiagram som visar tillförlitligheten för den senaste generationens implantat

^ Inkonsekventa CSP-data rapporterade över tid.4
** Ej kompatibla med europeiska konsensusdokumentet.#,5

Mest tillförlitlig över tid

Cochlear Nucleus-implantat är de mest tillförlitliga över tid.1-3

Transparens är viktigt för oss, så vi uppfyller och rapporterar mot oberoende globala standarder för implantattillförlitlighet, och vi publicerar data för varje implantatgeneration, såväl tidigare som nuvarande.5-8

Implantatillförlitlighet över tid1-3

Linjediagrammet visar implantattillförlitlighet över tid

^ Inkonsekventa CSP-data rapporterade över tid.4
** Ej kompatibla med europeiska konsensusdokumentet.#,5

Mest tillförlitliga för barn1-3

Cochlear är marknadsledande när det gäller implantattillförlitlighet för barn. I det här diagrammet jämförs de implantat som finns tillgängliga idag och som har över åtta års tillförlitlighetsdata. De visade implantaten har funnits på marknaden under jämförbar tidsperiod.

Implantattillförlitlighet för barn1-3

Stapeldiagram som visar tillförlitligheten för den senaste generationens implantat för barn

^ Inkonsekventa CSP-data rapporterade över tid.4
** Ej kompatibla med europeiska konsensusdokumentet.#,5

Mest valda

Cochlear är den ledande leverantören av implanterbara hörsellösningar, med över 500 000 registrerade Cochlear Nucleus-implantat över hela världen,2.

Antal registrerade implantat1-4

Stapeldiagrammet visar antal registrerade implantat

 


Cochlear Nucleus System Reliability Report

Volume 21 - December 2022 | PDF

1,86 MB | PDF

Ladda ned nu

Klicka här för data baserade på standarden ANSI/AAMI CI86 för cochleaimplantatsystem. Klicka här för information om beräkning av implantattillförlitlighet.

Varför cochleaimplantats tillförlitlighet är viktigt

Cochlears första kommersiella användare som fick implantat som barn, Holly Taylor, har förlitat sig på sitt implantat från Cochlear i mer än 30 år. Upptäck varför Holly säger, "Jag väljer kvalitet. Jag väljer Cochlear.”


 

En person i Hollys närmaste familj arbetade tidigare på Cochlear Limited.

Ansvarsfriskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.

* CSP = Cumulative Survival Percentage (kumulativ överlevnadsprocent). CSP inkluderar både enhets- och olycksrelaterade problem.

# European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explantation (Det europeiska konsensusdokumentet om cochleaimplantatfel och explantering) säger att ”Rapportering av CSR ska ske i enlighet med ISO-standard 5841–2:2000” och ”Rapporter om CSR ska ha fullständiga historiska data för en given enhet.” MED-EL rapporterar inte i enlighet med ISO-standard 5841–2:2000 och rapporterar inte CSR för implantatmodellerna Combi 40/Combi 40+.

Referenser
 1. Baserat på implantatgenerationer som släppts inom en jämförbar period med 5+ år av CSP-data.
 2. Cochlear Limited. D2073229 Cochlear Nucleus Reliability Report Volume 21 december 2022, mars 2023
 3. Advanced Bionics Reliability Report december 2022. 028-Q048-02 Rev B. Advanced Bionics AG and affiliates. Data giltiga från och med 1 oktober 2022.
 4. Cochlear Implant Reliability | MED-EL [Internet]. Medel.com. 2023. Tillgänglig från: http://www.medel.com/hearing-solutions/cochlear-implants/reliability.
 5. European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explantations. Otol Neurotol. 2005 nov;26(6):1097-9.
 6. International Standard ISO 5841-2:2000. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Genève (Schweiz): International Organization for Standardization.
 7. Battmer RD, Backous DD, Balkany TJ, Briggs RJ, Gantz BJ, van Hasselt A m.fl. International Classification of Reliability for Implanted Cochlear Implant Receiver Stimulators. Otol Neurotol. 2010 okt;31(8):1190-3.
 8. ANSI/AAMI CI86. Cochlear implant systems: Requirements for safety, functional verification,. (2017). Arlington, VA: American National Standards Institute.