Nucleus®-implantatens tillförlitlighet

Med ett cochleaimplantat vill man välja den bästa hörsellösningen för idag och i framtiden. Det är därför det är så viktigt med tillförlitlighet.

Sonson viskar till farfar

Detta hittar du på denna sida

 • Därför är implantatets tillförlitlighet så viktig.
 • Därför är Cochlear™ Nucleus®-implantat de mest tillförlitliga i dag både för vuxna och barn.
 • Berättelsen om Cochlears första kommersiella användare som var barn, Holly Taylor, som har satt sin tillit till sitt cochleaimplantat i mer än 30 år.

Tillförlitlighet du kan räkna med

Att välja cochleaimplantat är ett viktigt beslut. Oavsett om det gäller dig själv eller en anhörig vill du känna dig säker på att du väljer den rätta hörsellösningen idag och för framtiden.

Tillsammans med förbättrad hörförmåga är tillförlitligheten hos det implantat du väljer ett kvalitetsmått som kan ge trygghet och säkerhet för framtiden. Det är därför det betyder något att Cochlear Nucleus-implantat är de mest tillförlitliga på marknaden.1-3

Stat-ProfilePlus2022.png

Mest tillförlitliga idag1-3

Ingen annan tillverkare kan mäta sig med vår implantattillförlitlighet. I det här diagrammet jämförs de implantat som finns tillgängliga idag och som har över två års tillförlitlighetsdata. De visade implantaten har funnits på marknaden under jämförbar tidsperiod.

Implantattillförlitlighet1-3

Stapeldiagrammet visar den senaste generationen implantats tillförlitlighet

Obs. Tillförlitlighetsdata hämtade från andra tillverkares rapporter:

MED-EL
Advanced Bionics

Mest tillförlitlig över tid

Cochlear Nucleus-implantat är de mest tillförlitliga på marknaden, idag och över tid.1-3

Transparens är viktigt för oss, så vi uppfyller och rapporterar mot oberoende globala standarder för implantattillförlitlighet, och vi publicerar data för varje implantatgeneration, såväl tidigare som nuvarande.4-8

Implantatillförlitlighet över tid1-3

Linjediagrammet visar implantattillförlitlighet över tid

Mest tillförlitliga för barn1,3

Cochlear är marknadsledande när det gäller implantattillförlitlighet för barn. I det här diagrammet jämförs de implantat som finns tillgängliga idag och som har över två års tillförlitlighetsdata. De visade implantaten har funnits på marknaden under jämförbar tidsperiod.

Implantats tillförlitlighet för barn1,3

Stapeldiagrammet visar den senaste generationens implantattillförlitlighet för barn

Obs. MED-EL rapporterar inte data separat för vuxna och barn, vilket krävs enligt europeiska och internationella konsensusutlåtanden om tillförlitlighetsrapportering för cochleaimplantat.

Den mest valda**

Cochlear är den ledande leverantören av implanterbara hörsellösningar, med över 475 000 registrerade Cochlear Nucleus-implantat över hela världen1.

Antal registrerade implantat1, 3

Stapeldiagrammet visar antal registrerade implantat

Obs. MED-EL rapporterar inte antalet registrerade cochleaimplantat.

 
Cochlear Nucleus System Reliability Report

Volume 20 - December 2021 | PDF

6,07 MB | PDF

Ladda ned nu

Klicka här för data baserade på standarden ANSI/AAMI CI86 för cochleaimplantatsystem. Klicka här för information om beräkning av implantattillförlitlighet.

Varför cochleaimplantats tillförlitlighet är viktigt

Cochlears första kommersiella användare som fick implantat som barn, Holly Taylor, har förlitat sig på sitt implantat från Cochlear i mer än 30 år. Upptäck varför Holly säger, "Jag väljer kvalitet. Jag väljer Cochlear.”

En person i Hollys närmaste familj arbetade tidigare på Cochlear Limited.

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.

* CSP = Cumulative Survival Percentage (kumulativ överlevnadsprocent). CSP inkluderar både enhets- och olycksrelaterade problem.

** Baserat på de tillverkare som rapporterar i enlighet med Europeiska samförståndsredovisningen där det finns krav om att såväl provgruppen som insamlade data delas in i vuxna och barn.

Referenser
 1. D1932780 Cochlear Nucleus Reliability Report Volume 20 december 2021, mars 2022
 2. Cochlear Implant Reliability | MED-EL [Internet]. Medel.com. 2022 [citerad den 1 mars 2022]. Tillgänglig från: http://www.medel.com/hearing-solutions/cochlear-implants/reliability.
 3. Advanced Bionics Reliability Report hösten 2021. 027-N258-02 Rev D. Advanced Bionics AG and affiliates.; 2021.
 4. Internationell standard ISO 5841-2. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Genève (Schweiz): International Organization for Standardization. 2000.
 5. Internationell standard ISO 5841-2. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Genève (Schweiz): International Organization for Standardization. 2014.
 6. European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explantations. Otol Neurotol. 2005 nov;26(6):1097-9.
 7. Battmer RD, Backous DD, Balkany TJ, Briggs RJ, Gantz BJ, van Hasselt A m.fl. International Classification of Reliability for Implanted Cochlear Implant Receiver Stimulators. Otol Neurotol. 2010 okt;31(8):1190-3.
 8. ANSI/AAMI CI86. Cochlear implant systems: Requirements for safety, functional verification,. (2017). Arlington, VA: American National Standards Institute.