Koppla samman personer med hörselvården

Connected Care hjälper dig att ge dina patienter bästa möjliga resultat vad gäller kirurgisk vård, vård på klinik, distansvård och egenstyrd vård.

M-bild

Detta hittar du på denna sida

  • Vad är Connected Care?
  • Hur Connected Care ger stöd åt patientvården

Connected Care är ett nytt sätt inom hörselvården där patientdata och kunskaper kopplas samman mellan olika vårdmiljöer – från den kirurgiska avdelningen till kliniken, och vidare in i patientens egen vardag.

Vi vet hur viktiga dina patienter, deras framsteg och hörselresultat är för dig. Vi förstår också att det kan vara en utmaning att prioritera patientvård av hög kvalitet när du ständigt ställs inför ökad tidspress. Connected Care erbjuder nya verktyg utformade för att ge dig flexibiliteten att skräddarsy patientvården, öka klinikens effektivitet och maximera din tid – så att du kan fokusera på det som är viktigast.

Som världsledande inom implanterbar hörselteknik, med mer än 600 000 implanterade enheter, bygger våra Connected Care-lösningar1,2 på omfattande programmeringsdata och patientinformation. Genom att kombinera våra evidensbaserade lösningar och din expertis hjälper Connected Care dig att optimera hörselresultaten för varje enskild patient i varje skede på dennes hörselresa.

Stödjande patientvård

Med Connected Care har du möjlighet att:

  • hålla kontakten med dina patienter och följa deras resultat på kliniken och i vardagen
  • öka klinikens effektivitet, genom att kunna ge kvalitativ, tillgänglig vård till allt fler patienter
  • uppmuntra patienter att själva hantera sina enheter och hörselsituationer

Friskrivning

Detta material är avsett för öronläkare och audionomer. Om du är konsument, konsultera gärna din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

Referenser

1 Remote Check test battery for CI recipients: proof of concept study. Saji Maruthurkkara et al  International Journal of Audiology 2021.

2 Evaluation of Remote Check: A Clinical Tool for Asynchronous Monitoring and Triage of Cochlear Implant Recipients’. Saji Maruthurkkara et al Ear and Hearing 2021.