Vård under operation

Lösningar för kirurgisk vård är utformade för att förbättra patientresultaten genom att få intraoperativ information för att optimera enhetens placering.

En audionom utför ett hörseltest med en patient

Detta hittar du på denna sida

 • Optimera kirurgiska resultat med hjälp av intraoperativa verktyg
 •  Nucleus® SmartNav-systemet*

Optimera vård under operation

Vi förstår hur viktigt det är att du levererar det bästa möjliga hörselresultatet till dina patienter. Därför fortsätter vi att bana väg för ny teknik och utveckla lösningar designade för att förbättra den kirurgiska upplevelsen för dig och dina patienter.

Med kirurgiska vårdlösningar kan patientresultaten förbättras genom intraoperativa verktyg och information. Med ökad tillit för enhetens placering kan du optimera kirurgiska resultat såväl som postoperativ klinisk prestanda.

Nucleus® SmartNav-systemet

Nucleus® SmartNav-systemet vill sätta en ny standard för intraoperativ mätning, med trådlös insyn i realtid under operationen. Detta för att stödja navigeringen av elektrodinsättning för patienter med cochleaimplantat. Denna iPad-baserade lösning och knapprocessor ger ett intuitivt arbetsflöde som är till hjälp under operationen och ger dig återkoppling i realtid för beslutsfattande under ingreppet. Nucleus® SmartNav hjälper dig att följa och övervaka elektrodinsättningen för att uppnå önskad placering och hörselresultat.

Nucleus® SmartNav intraoperativa mätvärden innefattar:

 • Placeringskontroll – ger värdefull information om slutlig elektrodplacering och är utformad för att minska behovet av intraoperativ bildbehandling efter elektrodinsättningen.1–3
 • Vinkelinföringsdjup – ger realtidsmätning av vinkelinföringsdjup och slutlig elektrodposition.4–6
 • Insättningshastighet – ger återkoppling om elektrodinsättningens hastighet och följdriktighet.7–8
 • Impedans och AutoNRT®-mätningar – säkerställer att enheten fungerar som den ska innan patienten lämnar operationssalen.9–10
En audionom utför ett hörseltest med en patient

Friskrivning

Detta material är avsett för öronläkare och audionomer. Om du är konsument, konsultera gärna din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Läs alltid bruksanvisningarna. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

Referenser

*Cochlear™ Nucleus® SmartNav App

 1. Cochlear Limited. D1653452 V1 SEP19. Execution of Electrode Array Tip Fold Over Detection Algorithm Sensitivity Validation.
 2. Cochlear Limited. D1639507 V1 OCT19. Clinical Investigation Report (CLTD5663 Volta Study).
 3. Cochlear Limited. D1640845 V1 OCT19. Clinical Investigation Report (CLTD5676 study).
 4. Morrel, W. G., Holder, J. T., Dawant, B. M., et al. Effect of Scala Tympani Height on Insertion Depth of Straight Cochlear Implant Electrodes. Otolaryngology—Head and Neck Surgery. (2020); 194599820904941. Tillgänglig via https://doi.org/10.1177/0194599820904941.
 5. Skarzynski H, Lorens A, Matusiak M, Porowski M, Skarzynski PH, James CJ. Cochlear implantation with the Nucleus slim straight electrode in subjects with residual low-frequency hearing. Ear Hear (2014); 35(2):e33-43.
 6. Heutink, F.,de Rijk, S. R., Verbist, B. M., Huinck, W. J., & Mylanus, E. A. M. Angular Electrode Insertion Depth and Speech Perception in Adults With a Cochlear Implant: A Systematic Review. Otology & Neurotology. (2019). 40(7):900–910. Tillgänglig via https://doi.org/10.1097/MAO.0000000000002298.
 7. Kontorinis G, Lenarz T, Stöver T, Paasche G. Impact of the insertion speed of cochlear implant electrodes on the insertion forces. Otol Neurotol. (2011 Jun); 32(4):565-70.
 8. Todt I, Mittmann P, Ernst A. Intracochlear fluid pressure changes related to the insertional speed of a CI electrode. Biomed Res Int (2014); 2014:507241.
 9. Page JC, Cox MD, Hollowoa B, Bonilla-Velez J, Trinidade A, Dornhoffer JL. Trends in Intraoperative Testing During Cochlear Implantation. Otol Neurotol. (2018 Mar); 39(3):294-298.
 10. Botros et al. AutoNRTTM: An automated system that measures ECAP thresholds with the Nucleus® FreedomTM cochlear implant via machine intelligence. Artificial Intelligence in Medicine (2007) 40, 15—28.