Vård under operation

Lösningar för kirurgisk vård är utformade för att förbättra patientresultaten genom att få intraoperativ information för att optimera enhetens placering.

En audionom utför ett hörseltest med en patient

Detta hittar du på denna sida

 • Hur Cochlears intraoperativa verktyg kan optimera dina kirurgiska resultat
 • Nucleus® SmartNav-systemet*

Optimera vård under operation

Cochlears vård under operation är en del av vår Connected Care-portfölj som förändrar hur människor får kontakt med vård i olika vårdmiljöer – från operationssalen till kliniken och i patientens vardag.

Våra lösningar för vård under operation är utformade för att förbättra patientresultaten genom intraoperativa verktyg och insikter. Med ökad tillit för enhetens placering kan kirurgiska resultat och postoperativ klinisk prestanda också optimeras.

Nucleus® SmartNav-systemet

Det prisbelönta1 Nucleus SmartNav-systemet ger trådlös information i realtid, som stöd vid navigering under en cochleaimplantatoperation. Detta ger en ökad försäkran om att operationen var lyckad och att elektroden var korrekt placerad.2

Denna iPad-baserade lösning med en kirurgisk knapprocessor, ger ett intuitivt arbetsflöde som kan vara till hjälp under operationen. Du får återkoppling i realtid för beslutsfattande i operationssalen kring vinkeldjup och införingshastighet.3–8

Genom trådlös anslutning, automatiserad implantatregistrering och intuitiv design får du ett smidigare arbetsflöde i operationssalen.9

Data kan sedan importeras direkt till anpassningsprogrammet Custom Sound® Pro för att stödja skapandet av MAP.10

SmartNav_OR_GettyImages-542739409.jpg

Intraoperativa mätvärden för Nucleus SmartNav:

 • Positionskontroll – ger värdefull information om slutlig elektrodplacering och är utformad för att minska behovet av intraoperativ bildtagning efter elektrodinföring.8,9
 • Vinkelinföringsdjup – ger realtidsmätning av vinkelinföringsdjup och slutlig elektrodposition.**,6–7
 • Införingshastighet – ger återkoppling om hastighet och jämnheten när elektroden förs in.3–5
 • Impedansmätning – ger försäkran om att enheten fungerar som avsett innan den lämnar operationssalen.2, 11
 • Mätningar för Avancerad NRT och AutoNRT® – Nucleus SmartNav omfattar både AutoNRT och Avancerad NRT för att få nervsvarströsklar, bekräfta nervfunktion och stödja implantatanpassning.9,11
 • Electrical Stapedius Reflex Threshold (eSRT) – bekräftar nervsvaret på elektrisk stimulering och hjälper till att fastställa lämpliga anpassningsnivåer.9,11

Friskrivning

Detta material är avsett för öronläkare och audionomer. Om du är konsument, konsultera gärna din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

* Cochlear™ Nucleus® SmartNav App

** Funktionen för vinkelinföringsdjup inaktiveras när Nucleus SmartNav-systemet används med en periomodiolarelektrod.

Referenser
 1. Guldvinnare i Australian Good Design Award® (2022), https://good-design.org/projects/nucleus-smartnav/.
 2. Page JC, Cox MD, Hollowoa B, Bonilla-Velez J, Trinidade A, Dornhoffer JL. Trends in Intraoperative Testing During Cochlear Implantation. Otol Neurotol. (2018 Mar); 39(3):294-298.
 3. Kontorinis G, Lenarz T, Stöver T, Paasche G. Impact of the insertion speed of cochlear implant electrodes on the insertion forces. Otol Neurotol. (2011 Jun); 32(4):565-70.
 4. Rajan GP, Kontorinis G, Kuthubutheen J. The effects of insertion speed on inner ear function during cochlear implantation: a comparison study. Audiol Neurootol. (2013); 18(1):17-22.
 5. Todt I, Mittmann P, Ernst A. Intracochlear fluid pressure changes related to the insertional speed of a CI electrode. Biomed Res Int (2014); 2014:507241.
 6. Morrel, WG, Holder, JT, Dawant, BM, et al. Effect of Scala Tympani Height on Insertion Depth of Straight Cochlear Implant Electrodes. Otolaryngology – Head and Neck Surgery. (2020); 194599820904941. Tillgänglig via https://doi.org/10.1177/0194599820904941.
 7. Skarzynski H, Lorens A, Matusiak M, Porowski M, Skarzynski PH, James CJ. Cochlear implantation with the Nucleus slim straight electrode in subjects with residual low-frequency hearing. Ear Hear (2014); 35(2):e33-43.
 8. Cochlear Limited. D1665111 V1 SEP2019. Algoritm för övervakning av vinkelinföring TRL6-validering.
 9. Cochlear Limited. D1946550 Bruksanvisning till Cochlear Nucleus® SmartNav-app.
 10. Cochlear Limited. D1840640 Bruksanvisning till Custom Sound Pro.
 11. Botros A, van Dijk B, Killian M. AutoNR: an automated system that measures ECAP thresholds with the Nucleus Freedom cochlear implant via machine intelligence. Artif Intell Med. 2007 maj;40(1):15-28.