RemoteCare.jpg

Distansvård

Håll kontakten med dina patienter och ge dem en lättillgänglig och regelbunden vård’ utan att de behöver besöka kliniken.

Din patient, din vård, var som helst

Med distansvårdslösningar har du flexibiliteten att leverera kvalitetsvård utan att dina patienter måste ta sig till kliniken. Distansvård är utformat för att förbättra din kliniks praxis genom att kombinera din expertis med lösningar som kan hjälpa dig att hantera dina patienter, din tid och dina resurser.

Med möjligheten att hantera patienternas framsteg på distans kan du erbjuda vård till fler patienter, inklusive de som kanske begränsas av plats, hälsa, mobilitet, eller yrkes- och familjeåtaganden.

Fördelar med distansvård

Cochlear_2021_586_Dining_Table_Female_Cauc_Lowres.jpg
De flesta vuxna med nedsatt hörsel skulle använda distansvård om det erbjöds av deras öronläkare eller audionom.1
GettyImages-576622357 copy.jpg

Remote Check

För patienter med en kompatibel Nucleus- eller Kanso-ljudprocessor*, är Remote Check ett virtuellt bedömningsverktyg som hjälper dig att övervaka patientens framsteg på distans och tillhandahålla vård vid behov.

Remote Check upptäcker problem som du normalt skulle titta efter vid ett besök på kliniken4. Det kan hjälpa dig i bedömningen av patienten – presterar patienten som förväntat eller behövs en uppföljning?

Du väljer vilka patienter som ska omfattas av Remote Check samt vilka aktiviteter du vill att de utför. Patienterna använder Nucleus Smart App på sina kompatibla* smartphones för att genomföra Remote Check när och där det passar dem.

Aktiviteter vid en Remote Check

Nucleus clinic benefits image.jpg
I enkäter uppgav personal vid CI-kliniker att det tog dem så lite som tio minuter att gå igenom Remote Check-resultaten.5
Nucleus banner image.jpg

Remote Assist

För patienter med en kompatibel Nucleus- eller Kanso-ljudprocessor* kan Remote Assist hjälpa dig att erbjuda lättillgänglig vård i realtid genom ett inbokat videobesök.

Under en Remote Assist-session har du möjlighet att bedöma patientens framsteg, diskutera eventuella problem patienten upplever samt optimera patientens hörselresultat. Du kan även koppla upp dig till patientens ljudprocessor på distans, för att göra justeringar.

Distansvård för Nucleus-ljudprocessorer

Remote Check och Remote Assist kan erbjudas patienter med en kompatibel Nucleus- eller Kanso-ljudprocessor, en kompatibel smartphone och Nucleus Smart App.*

Ladda ned broschyr Ladda ned guide

Friskrivning

* För information om kompatibilitet, besök www.cochlear.com/compatibility

Remote Check är användardriven, så individuella variabler kan påverka tiden det tar att granska resultaten.

Detta material är avsett för öronläkare och audionomer. Om du är konsument, konsultera gärna din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningarna. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.

Referenser

  1.  Cochlear Limited. D1926565. Cochlear Telehealth Study. December 2020.
  2. Maruthurkkara S, Case S, Rottier R. Evaluation of Remote Check: A Clinical Tool for Asynchronous Monitoring and Triage of Cochlear Implant Recipients. Ear Hear. 2021, 27 juli doi: 10.1097/AUD.0000000000001106. Epub före tryck. PMID: 34320523.
  3. Cochlear Limited. D1739391. Remote Check Usage Investigation. April 2020.
  4. Maruthurkkara S, Allen A, Cullington H, Muff J, Arora K, Johnson S. Remote check test battery for cochlear implant recipients: proof of concept study. International Journal of Audiology. 2021;:1-10.
  5. Cochlear Limited. D1803506. Global Remote Check Pilot Clinician Evaluation. Oktober 2020