Kandidatbedömning för Cochlear™-implantat

Cochlear™-implantat är små,1 smarta och lätta att använda.2 Läs mer om vem som kan dra nytta av dem.

Barn som får örat undersökt av en audionom

Kriterierna som indikerar vilka som kan vara lämpliga kandidater för ett cochleaimplantat varierar beroende på land.

Den relevanta myndigheten som övervakar medicinsk utrustning i varje land (t.ex. TÜV SÜD inom EU, Food and Drug Administration i USA och Therapeutic Goods Administration i Australien) fastställer indikationerna.

Kontrollera alltid med den relevanta myndigheten för att få reda på vilka kriterier för cochleaimplantat som gäller för potentiella användare i ditt land.

Vem kan vara lämplig kandidat för ett hörselimplantat?

Cochleaimplantat är designade för att hjälpa människor i alla åldrar med måttlig till grav sensorineural hörselnedsättning att höra.

Vuxna och barn

Man kan överväga att använda cochleaimplantat för personer som:

  • uppfyller minimiåldern (och/eller storleken) som gäller i ditt land; detta brukar vara mellan sex och tolv månader men kan variera

  • har måttlig till svår sensorineural hörselnedsättning i ett eller båda öronen; I vissa länder krävs det att personen har hörselnedsättning på båda öronen

  • Får begränsad nytta av en hörapparat, i synnerhet i situationer där det är svårt att höra, som vid bakgrundsbrus eller när personen befinner sig i en stor grupp.

  • Är motiverade att komma på programmeringsbesök och hörselrehabiliteringsbesök samt övar på att lyssna vid daglig kommunikation

  • Inte har några medicinska kontraindikationer som t.ex. oförmåga att tolerera anestesi, en akut sjukdom eller ett instabilt kroniskt tillstånd.

Barn i de flesta åldrar kan dra nytta av cochleaimplantat, och det finns ingen övre åldersgräns för cochleaimplantat.

 

Rapport om tillförlitlighet av Nucleus-implantat

Mycket pålitliga implantat innebär nöjdare patienter och lägre risk för ytterligare operationer. När du överväger att sätta in hörselimplantat är det viktigt att dina patienter har tillgång till den senaste informationen om pålitlighet på kort och lång sikt, inklusive andelen lyckade och misslyckade ingrepp för vuxna och barn.

Rapport om tillförlitlighet av Nucleus-implantat

1,86 MB | PDF

Ladda ned nu

Friskrivning

Detta material är avsett för öronläkare och audionomer. Om du är konsument, konsultera gärna din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

Referenser

  1. Cochlear Limited. D1190805. CP1000 Processor Size Comparison. 2017, sept; tillgängliga data.

  2. Cochlear Limited. D1296247. CLTD 5620 Clinical Evaluation of Nucleus 7 Cochlear Implant System. 2017, sept; Tillgängliga data.