Lämplighet för Baha®-implantat

Baha®-systemet använder benförankrad hörselteknik för att hjälpa människor att uppfatta ljuden i vardagen. Läs mer om vilka som kan dra nytta av ett Baha-implantat.

Baha-användare leker med sin pappa

Vanliga indikationer för systemen Baha Attract och Baha Connect är konduktiv hörselnedsättning, kombinerad hörselnedsättning och ensidig sensorineural dövhet.

Indikations- och kandidatkriterierna kan skilja sig åt i olika regioner. Hörselvårdspersonal bör kontrollera med relevant tillsynsmyndighet.

Följande riktlinjer kan hjälpa till att avgöra vilket system som passar bäst, beroende på patientens behov.

Vem kan vara lämplig kandidat för ett Baha-implantat?

Det benförankrade Baha-implantatsystemet innehåller smart, liten1 och kraftfull2 teknik som utvecklats för att hjälpa människor att höra.

Vuxna och barn

Baha-implantat kan övervägas för personer som:

 • Implantation är lämpligt när barnet har utvecklat benvävnad av tillräcklig tjocklek och kvalitet. Tiden det tar kan variera från barn till barn.3,4

 • Har konduktiv hörselnedsättning på det ena eller båda öronen. I vissa länder krävs det att personen har hörselnedsättning på båda öronen Patienter med konduktiv hörselnedsättning kan dra nytta av Baha-systemet eftersom det kringgår eventuella konduktiva hinder genom att leda ljudet direkt till cochlean via benledning.

 • Har en mild till måttlig kombinerad komponent i sin hörselnedsättning. Ju större mellanrummet är mellan luft och ben, desto mer kan kandidaten dra nytta av det.

 • Har ensidig dövhet – eftersom Baha-systemet kringgår det döva örat och levererar ljudet direkt till det hörande örats cochlea.

 • Får begränsad nytta av en hörapparat, i synnerhet i situationer där det är svårt att höra, som vid bakgrundsbrus eller när personen befinner sig i en stor grupp.

 • Är motiverade att komma på programmeringsbesök och hörselrehabiliteringsbesök samt övar på att lyssna vid daglig kommunikation

 • Inte har några medicinska kontraindikationer som t.ex. oförmåga att tolerera anestesi, en akut sjukdom eller ett instabilt kroniskt tillstånd.

Barn i de flesta åldrar kan dra nytta av Baha-implantat, och det finns ingen övre åldersgräns för Baha-implantat.

Välja rätt system

Det finns två sorters Baha®-system – Baha Attract-systemet och Baha Connect-systemet. Båda har Baha-implantatet som grund.

Baha Attract-systemet

 • Konduktiv hörselnedsättning

 • Mild kombinerad hörselnedsättning

 • Ensidig dövhet med låg transkraniell dämpning

Baha Connect-systemet

 • Kombinerad hörselnedsättning

 • Ensidig dövhet med stor transkraniell dämpning

 • Kandidater med progressiv hörselnedsättning

Friskrivning

Detta material är avsett för öronläkare och audionomer. Om du är konsument, konsultera gärna din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

Referenser

 1. 629761 Smart and small – innovative technologies behind the Cochlear™ Baha® 5 Sound Processor Mark Flynn.

 2. Gustafsson J. BCDrive performance vs. conv. bone conduction transducer. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Report No. 611407, 2015.

 3. Davids T, Gordon KA, Clutton D, Papsin BC. Bone-anchored hearing aids in infants and children younger than 5 years. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2007;133(1):51-5.

 4. Tjellström A, Håkansson B, Granström G, Bone-anchored hearing aids: current status in adults and children. Otolaryngol Clin North Am. 2001;34(2):337-64.