Skip to main content

COCHLEARS GLOBALA SEKRETESSPOLICY

För att kunna hålla vårt löfte om att hjälpa människor Hear now. And always (att höra nu och för alltid) kan Cochlear samla in, använda och dela personanknutna uppgifter. Detta kan ske vid användning av våra webbplatser, appar, produkter eller tjänster eller via kommunikation med oss. Vi vill att det ska vara tydligt vilka personanknutna uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem, med vem vi delar dem, hur vi skyddar dem, hur du kan komma åt dem och korrigera dem, och slutligen, hur du kontaktar oss om du har några frågor eller funderingar.

Den här sekretesspolicyn gäller för webbplatser, appar, kommunikation, produkter och tjänster som tillhandahålls av Cochlear Limited och dess dotterbolag världen över (”Cochlear-koncernen”). En lista över dessa finns här.

Observera: Den här sekretesspolicyn styr inte Cochlears insamling, användning eller delning av skyddad hälsoinformation enligt definition i U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act (”HIPAA” – sjukförsäkringslag i USA). Se HIPAA – meddelande om sekretesspraxis.

 

 

VILKA PERSONANKNUTNA UPPGIFTER SAMLAR COCHLEAR IN?

Personanknutna uppgifter som tillhandahålls av dig

När du kommunicerar med Cochlear kan du lämna ut dina personanknutna uppgifter till oss. Du kan till exempel tillhandahålla följande:

 • namn och kontaktuppgifter när du registrerar dig för ett Cochlear-konto på våra webbplatser eller via någon av våra appar eller när du besöker en Cochlear-anläggning eller ett evenemang
 • uppgifter om den personliga hörupplevelsen i våra Cochlear Community-forum eller andra tjänster
 • uppgifter om ålder, hälsa eller medicinsk behandling vid registrering av en enhet eller när du använder eller frågar om information om våra produkter och tjänster eller
 • kreditkortsnummer vid köp av produkter eller tjänster från oss.

Om du arbetar inom sjukvården kan vi även samla in uppgifter om medicinsk specialitet, kliniska intressen och på vilket sätt du hanterar Cochlears produkter.

Personanknutna uppgifter som samlas in via användning av produkterna och tjänsterna.

Genom att aktivera vissa funktioner i Cochlears appar och tjänster kan ytterligare uppgifter om din användning av appen och hörapparaten delas. När du besöker våra webbplatser eller använder våra appar kan dessutom datorn eller den mobila enheten skicka viss information som IP-adress, webbläsarinformation, version av den app du använder och eventuella fel som uppstår. Mer information om hur Cochlear använder cookies finns i avsnittet nedan.

Personanknutna uppgifter från tredje parter

Då och då samlar vi in uppgifter om dig från andra organisationer eller personer. När du till exempel får ett hörselimplantat kan kliniken registrera hörselimplantatets serienummer, ljudprocessorns serienummer och konfiguration och kontaktuppgifter hos oss för att säkerställa att du har fullständig support. Vi kan också få uppgifter från tredjepartsleverantörer för att komplettera våra marknadsanalyser och marknadsföringskampanjer. Dessa ytterligare uppgifter hjälper oss att ge dig en mer personanpassad upplevelse.

 

HUR ANVÄNDER COCHLEAR PERSONANKNUTNA UPPGIFTER?

För att förbättra förståelsen för vad hörselnedsättning innebär och hur man hanterar den, samt ta fram och marknadsföra ett sortiment av implanterbara hörsellösningar, använder vi personanknutna uppgifter för att leverera, underhålla och förbättra våra produkter och tjänster. Vi använder till exempel personanknutna uppgifter i följande syften:

 • för test, support och utveckling av uppgraderingar och förbättringar av våra produkter och tjänster (t.ex. för att möjliggöra anpassning, aktivering, underhåll och hantering av enheter) och för att ta fram nya produkter och tjänster
 • Att analysera uppgifter om produktprestanda, service och tillförlitlighet
 • Att förbättra innehållet, funktionen och användarvänligheten på våra webbplatser och appar
 • Att upprätthålla en distributionslista och historik över Cochlears produkter
 • för att följa regelverk, till exempel upprätta ett register för medicinska frågor eller klagomål i samband med våra produkter
 • av säkerhetsskäl, kreditskäl och i bedrägeriförebyggande syften
 • för att utvärdera jobbansökningar och under rekryteringsprocessen.

Vi använder också personanknutna uppgifter i marknadsföring och kampanjer, däribland:

 • för att bjuda in dig att delta i undersökningar och ge feedback till oss
 • för att kontakta dig med erbjudanden och annan information vi tror kan vara intressant för dig
 • för att ge dig en personanpassad upplevelse när du använder våra webbplatser och appar
 • för att skapa en profil från de interaktioner vi har med dig, så att vi kan ge dig rätt information.

Du kan alltid sluta prenumerera på kampanjkommunikation antingen via länkarna i kommunikationen eller genom att kontakta oss på något av de sätt som beskrivs i slutet av den här sekretesspolicyn

 

NÄR DELAR VI PERSONANKNUTNA UPPGIFTER OCH MED VEM?

Inom Cochlear-koncernen

Vi kan dela dina personanknutna uppgifter inom Cochlear-koncernen globalt. Medlemmarna i Cochlear-koncernen använder och delar dina personanknutna uppgifter endast i enlighet med denna sekretesspolicy.

Med våra tjänsteleverantörer

Vi delar personanknutna uppgifter med organisationer som tillhandahåller eller utför tjänster åt eller för Cochlear, till exempel företag som tillhandahåller tjänster för webbplatssupport eller som hjälper oss att marknadsföra våra produkter och tjänster. I vissa fall kan du lämna ut dina personanknutna uppgifter till sådana tredjepartsleverantörer direkt (t.ex. när du gör ett köp i vår onlinebutik och anger kreditkortsuppgifter skickas dessa uppgifter direkt till betalningsbearbetning hos tredje part) och uppgifterna kan eventuellt komma att delas med Cochlear av nämnda tredje part. Våra tjänsteleverantörer är enligt kontrakt bundna att skydda sekretessen för de personanknutna uppgifter som vi delar med dem och endast använda dem för att tillhandahålla tjänster åt oss.

Med sjukvårdspartners, leverantörer och vårdgivare

Vi kan dela dina personanknutna uppgifter med vårdgivare (t.ex. kirurg, audionom, m.fl.) för att utvärdera lämplighet för våra produkter, för att hjälpa dig använda produkterna eller av andra orsaker som rör behandling, sjukvårdsrutiner eller betalning. Till exempel:

 • när du gör en beställning online för en produkt eller tjänst kan vi dela personanknutna uppgifter med organisationer som betalar för sjukvårdstjänster för din räkning (till exempel Medicare eller Medicaid i USA och ersättningsmyndigheter och försäkringsbolag i Europa) och
 • när du använder Cochlears molntekniker för att ljudprocessorns MAP-filer säkert ska kunna säkerhetskopieras av Cochlear och delas till utsedda sjukvårdsgivare.

Dessutom kan vi, i enlighet med tillämpliga lagar, lämna ut personanknutna uppgifter till föräldrar, vårdnadshavare eller vårdgivare (om tillämpligt).

Affärstransaktioner

Dina personanknutna uppgifter kan överföras till ett företag som har förvärvat aktier eller tillgångar av en medlem i Cochlear-koncernen eller en av våra verksamhetsavdelningar, till exempel, som ett resultat av försäljning, samgående, omorganisation eller likvidering. Om en sådan överföring sker lyder det förvärvande företagets användning av dina personanknutna uppgifter fortfarande under den här sekretesspolicyn och de sekretessinställningar du har angivit för oss.

Rättsliga krav eller myndighetsförfrågningar och skydd av Cochlear och andra.

Vi kan lämna ut personanknutna uppgifter när vi i god tro anser att det är lämpligt för att

 • följa lagstiftning (eller ett domstolsbeslut eller en stämning)
 • följa lagstadgade begäranden från offentliga och statliga myndigheter
 • förhindra eller utreda ett möjligt brott, till exempel bedrägeri eller identitetsstöld
 • skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Cochlear-koncernen, våra användare eller andra.

 

HUR ANVÄNDER COCHLEAR COOKIES, INSTICKSPROGRAM FÖR SOCIALA MEDIER OCH LIKNANDE TEKNIKER?

Cookies är små filer som webbläsaren lagrar för att hjälpa webbplatser att hålla reda på information mellan besök. Våra webbplatser använder cookies för att hjälpa oss att:

 • förstå vilka av våra webbplatser som du besöker, hur ofta och från vilka typer av enheter;
 • samla in och komma ihåg information om dina webbläsarenheter och inställningar
 • personanpassa element på våra webbplatser baserat på din webbläsare, enhet samt land och språk
 • samla in information om den webbplats du kom ifrån och andra webbplatser du har besökt för att kategorisera ditt surfande i ett marknadssegment för marknadsanalys
 • ge dig mer relevant innehåll, kampanjkommunikation och annonsering.

När du till exempel besöker våra webbplatser hjälper cookies oss att identifiera vad du söker efter, vilket innehåll du besöker och hur ofta du kommer tillbaka. Även om den information vi samlar in via cookies inte direkt identifierar dig, kan vi när du har registrerat dig på våra webbplatser koppla tidigare och kommande aktivitet på våra webbplatser och appar med de kontaktuppgifter du har angett.

Vissa av de cookies som används av våra webbplatser har ställts in av oss, andra av tredjepartsaktörer för vår räkning. Vår användning av cookies från tredje part möjliggör intressebaserad reklam vilket kan innebära att du får se annonser från Cochlear på andra webbplatser du besöker.

Vi använder Google Analytics för att hämta statistik om användning av våra webbplatser och appar och AdSense och Google DoubleClick för att hantera och placera annonser (tillsammans ”Google Services”). Via Google Services kan din användning korreleras över flera enheter, till exempel mellan din mobiltelefon och dator. Klicka här för att läsa mer om Google Analytics eller för att förhindra att uppgifter samlas in om ditt besök på våra webbplatser eller logga in på ditt Google-konto för att göra inställningar för reklam i Google Services.

Om du inte vill att cookies ska samlas in kan du konfigurera webbläsaren att avvisa cookies. Om du gör det kanske vissa funktioner på webbplatserna inte fungerar som de ska. Läs mer om cookies och liknande tekniker på allaboutcookies.org.

Det går också att välja bort intressebaserad reklam via branschdrivna webbplatser genom att gå till www.networkadvertising.org/choices, www.aboutads.info/choices och www.youronlinechoices.com (för bosatta i Europa).

Insticksprogram för sociala medier

Förutom cookies använder vi insticksprogram för sociala medier från sociala nätverk som Facebook och Twitter, så att du kan dela saker från våra webbplatser med vänner och kontakter online. Vid varje besök på våra webbplatser med insticksprogram ansluter din webbläsare till Facebooks eller Twitters servrar. Om du är inloggad på Facebook eller Twitter när du besöker våra webbplatser kan de koppla ditt surfande på vår webbplats med dina respektive användarkonton.

 

LAGRING AV PERSONANKNUTNA UPPGIFTER

Var bearbetas och lagras personanknutna uppgifter?

Cochlear är ett globalt företag med huvudkontor i Sydney, Australien, men med stora anläggningar och personal i Europeiska unionen, USA och på andra platser. Dina personanknutna uppgifter kan överföras till, bearbetas och lagras på de platser där Cochlear, Cochlear-koncernen eller deras respektive tjänsteleverantörer är verksamma. I den utsträckning som personanknutna uppgifter samlas in från EU- eller EEA-medborgare och överförs till länder som har lägre juridiska krav för skydd av personanknutna uppgifter, vidtar Cochlear åtgärder för att skydda och på annat sätt bearbeta dem i enlighet med EU-standarder för dataskydd.

Hur länge behåller Cochlear personanknutna uppgifter?

Cochlear behåller endast personanknutna uppgifter i en identifierbar form så länge som det behövs för att uppfylla det syfte de ursprungligen samlades in för eller alla ytterligare användningsområden ni har kommit överens om eller för att fullfölja våra skyldigheter enligt regelverk och lagstiftning. Efter det raderar vi antingen uppgifterna eller avidentifierar dem så att de inte längre är kopplade till dig.

 

SÄKERHET

Hur hjälper Cochlear till att skydda personanknutna uppgifter?

Cochlear har infört administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder för att hjälpa till att skydda personanknutna uppgifter mot missbruk, förlust och obehörig åtkomst eller utlämnande. Våra säkerhetsåtgärder omfattar lämplig åtkomstkontroll, kryptering (om tillämpligt) och regelbundna säkerhetsutvärderingar.

 

UPPGIFTER OM BARN

Hur hanterar Cochlear barns integritet och föräldrars rättigheter?

Våra webbplatser och tjänster är avsedda för allmänna målgrupper, som patienter, föräldrar och allmän offentlighet, men de är inte generellt riktade mot barn. Föräldrar ska vara medvetna om att våra webbplatser kan innehålla funktioner genom vilka våra användare kan dela innehåll med andra på våra webbplatser (som via vår Cochlear Community, där den är tillgänglig) eller via sociala medier. Om ett barn skulle använda de här funktionerna skulle barnet kunna lämna ut personanknutna uppgifter, däribland hälsouppgifter, till andra användare eller offentligt.

Föräldrar kan granska, redigera, begära radering eller förhindra ytterligare insamling eller användning av deras barns personanknutna uppgifter. Föräldrar kan även välja att godkänna insamling och användning av uppgifter om deras barn, men inte tillåta att sådana uppgifter lämnas ut till vissa tredje parter. Föräldrar kan begära att dessa åtgärder utförs eller ställa frågor angående våra sekretessrutiner, genom att kontakta oss på något av de sätt som anges nedan.

 

ÅTKOMST OCH ÄNDRING AV INFORMATION

Hur kommer du åt, rättar eller raderar personanknutna uppgifter?

Vi respekterar din rätt att välja hur vi samlar in, använder och delar dina personanknutna uppgifter. Varje gång vi samlar in dina personanknutna uppgifter vidtar vi åtgärder för att säkerställa att de är riktiga, fullständiga och uppdaterade. Men vi förstår att dina personanknutna uppgifter och sekretessinställningar kan ändras över tid.

Kontakta oss på något av de sätt som anges nedan för att få åtkomst till, korrigera, lägga till eller radera dina personanknutna uppgifter som Cochlear har hand om. För att värna om din integritet och säkerhet vidtar vi rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi ger dig åtkomst till dina uppgifter eller korrigerar, lägger till eller raderar information i våra register.

 

TILLÄGG TILL SEKRETESSPOLICY

I tilläggsinformationen nedan beskrivs hur olika produkter och tjänster samlar in och använder personanknutna uppgifter på sätt som inte beskrivs i vår generella sekretesspolicy (ovan) eller som kräver ytterligare förtydligande.

Med Nucleus® Smart App kan hörupplevelsen optimeras direkt från en kompatibel smarttelefon. Med appen kan du via Bluetooth® parkoppla en Nucleus 7-ljudprocessor med en kompatibel smarttelefon, så att du snabbt kan byta program, justera volymen, styra strömningstillbehör, ta del av användningstips och lokalisera en borttappad eller felplacerad ljudprocessor.

Viktiga data

När du loggar in i Nucleus Smart App med ditt Cochlear-konto skickas information som gäller implantatet och ljudprocessorn till Cochlear. Informationen gör att vi kan verifiera att appen används med godkänd maskinvara.

Meddelanden

Via Nucleus Smart App blir du ombedd att aktivera meddelanden för att appen ska kunna uppmärksamma dig på viktiga meddelanden angående ljudprocessorn. Detta aktiverar även bakgrundsfunktioner, såsom Hörselmonitorn.

Du kan aktivera eller inaktivera funktionen i smarttelefonens app-meddelandeinställningar.

Hitta processorn/Platstjänster

Nucleus Smart App använder enhetens GPS och/eller trådlösa funktion för att hjälpa dig att lokalisera en borttappad ljudprocessor. Den sparar nämligen uppgifter om var du senast använde ljudprocessorn, och var appen senast användes med ljudprocessorn. Platsdata skickas inte till Cochlear.

Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen via smarttelefonens inställningar för platstjänster.

Analysdata

Nucleus Smart App samlar in och skickar avidentifierade data till Cochlear om hur programmet används och om eventuella fel som uppstår. Med hjälp av dessa data kan Cochlear kontinuerligt förbättra Nucleus Smart App och andra Cochlear-produkter och -tjänster. Exempel på analysdata är vilken typ av mobil enhet och operativsystem som används, hur ofta appens olika funktioner används samt uppgifter om IP-adresser, detta för att ge en allmän uppfattning om i vilket geografiskt område appen används. Cochlear har tekniska och administrativa åtgärder på plats för att förhindra att dessa data kopplas till din identitet.

Ordet, symbolen och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc., och Cochlear Limiteds användning av dessa sker under licens.

 

 

KONTAKTA OSS

Hur kan du lyfta frågor eller funderingar om den här policyn eller om hur Cochlear hanterar personanknutna uppgifter?

Om du vill komma åt dina uppgifter, ändra kontaktinställningar eller lyfta frågor eller funderingar om den här sekretesspolicyn eller hur vi hanterar dina personanknutna uppgifter kan du skicka e-post till privacy@cochlear.com eller kontakta ett regionalt Cochlear-kontor i närheten:

COCHLEAR LIMITED
Attn. Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
 
COCHLEAR AMERICAS
Attn. Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
 
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn. Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
 

Vi strävar alltid efter att ta hand om alla frågor eller funderingar du har, med du har även rätt att direkt din kontakta lokala sekretess- eller dataskyddsreglerare.

 

VAD HÄNDER NÄR DEN HÄR POLICYN ÄNDRAS?

Den här policyn kan behöva uppdateras då och då av flera olika skäl, däribland lagändringar, regelverk och verksamhetsrutiner. När vi gör en ändring lägger vi upp vår uppdaterade sekretesspolicy 30 dagar innan den träder i kraft för att se till att du är medveten om vad som är nytt.

 

TACK!

Vi uppskattar att du har tagit dig tid att läsa den här policyn. Vi vet att du litar på Cochlear när du väljer att dela personanknutna uppgifter med oss och vi avser att använda dem på ett ansvarsfullt sätt när vi fortsätter att hjälpa människor att Hear now. And Always (att höra nu och för alltid).

 

Senast uppdaterad september 2017. D1225943 översättning av D1212310.