Cochleaimplantat för barn

Med god hörsel öppnas en värld av möjligheter för barn och deras familjer. Läs mer om hur cochleaimplantat skulle kunna hjälpa ditt barn.

Familjen Su skrattar under en utflykt

Detta hittar du på denna sida

 • Så kan cochleaimplantat förbättra ditt barns hörsel.
 • Fördelarna med cochleaimplantat.

Sjunga barnsånger. Lära sig alfabetet. Säga ”Jag älskar dig”. Hörseln spelar en central roll i många delar av ditt barns liv.

För barn med grava till mycket grava hörselnedsättningar kan möjligheten att tidigt få ett cochleaimplantat ge tillräcklig ljudstimulans för att utveckla tal- och språkfärdigheter.1

”Efter att ha fått sitt cochleaimplantat kunde han återvända till sin vanliga förskola, låg- och mellanstadieskola och sedan högstadiet.”

- Mamma till Booray Ma, användare av Cochlear™ Nucleus®-systemet

Vem kan få hjälp av ett cochleaimplantat?

Cochleaimplantat är lämpliga för barn med grav till mycket grav hörselnedsättning på ett eller båda öronen, eller för barn som endast får begränsad hjälp av hörapparater.

Även om ditt barn har en måttlig hörselnedsättning kan ett cochleaimplantat vara ett alternativ om hörapparater inte hjälper.

Skulle ditt barn kunna dra nytta av ett cochleaimplantat?

 • Föddes ditt barn med grav till mycket grav hörselnedsättning?

 • Föddes ditt barn med normal hörsel och har progressiv hörselnedsättning?

 • Reagerar inte ditt barn på din röst eller starka ljud?

 • Tittar inte ditt barn på den som pratar?

 • Reagerar ditt barn enbart på väldigt starka ljud?

 • Imiterar inte ditt barn språkljud som andra barn?

 • Missar ditt barn den normala utvecklingskurvan avseende tal- och språkutveckling?

 • Har ditt barn fått nedsatt hörsel efter att ha lärt sig prata?

 • Förlitar sig ditt barn ofta på att läsa på läppar?

 • Blir ditt barn utmattat av att tvingas koncentrera sig för att höra och förstå lärare?

Prata med en öronläkare eller audionom för att ta reda på om ett cochleaimplantat kan hjälpa.

 

Hitta en hörselspecialist nära dig

Ansvarsfriskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.

Referenser

 1. Novak MA, Firszt JB, Rotz LA, et al. Cochlear implants in infants and toddlers. Ann Otol Rhino Laryngol Suppl 2000;185:46-49.