Cochleaimplantat

Om du eller en anhörig lever med nedsatt hörsel och inte får tillräcklig hjälp av hörapparater skulle ett cochleaimplantat kunna hjälpa dig.

En man bär ett vattentätt Nucleus-tillbehör över sitt cochleaimplantat medan han paddlar kajak

Hörapparater förstärker framförallt ljudet. Cochleaimplantat är annorlunda: De går förbi den skadade delen av örat och stimulerar hörselnerven direkt.

Detta gör ljuden klarare och förbättrar din förmåga att förstå tal.1,2,3 Det kan även hjälpa dig att återfå ditt självförtroende i sociala sammanhang, få bättre kontakt med släkt och vänner och leva ett rikare liv.

Enligt en nyligen genomförd studie kunde personer med cochleaimplantat förstå meningar åtta gånger så bra som de tidigare kunde med sina hörapparater.1,4

Ansvarsfriskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

Referenser

  1. Runge CL, Henion K, Tarima S, Beiter A, Zwolan TA. Clinical Outcomes of the CochlearTM Nucleus® 5 Cochlear Implant System and SmartSoundTM 2 Signal Processing. Journal of the American Academy of Audiology [Internet]. 2016 [refererad till 2018 okt 25];(6):425.
  2. Fitzpatrick EM, Leblanc S. Exploring the factors influencing discontinued hearing aid use in patients with unilateral cochlear implants. Trends in amplification. 2010, 14; (4): 199–210.
  3. Rumeau C, Frere J, Montaut-Verient B, Lion A, Gauchard G, Parietti-Winkler C. Quality of life and audiologic performance through the ability to phone of cochlear implant users. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015, 272: 3685–3692.
  4. Gaylor JM, Raman G, Chung M, et al. Cochlear Implantation in Adults. A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;139(3):265–272.