Tidig behandling

Läs varför det är viktigt att behandla ditt barns hörselnedsättning så tidigt som möjligt.

Pojke med cochleaimplantat leker på golvet medan hans pappa ser på

Detta hittar du på denna sida

 • Kopplingen mellan hörseln och hjärnans utveckling.
 • Därför hjälper tidig behandling av hörselnedsättning barn att utvecklas.
 • Råd från föräldrar som agerat tidigt.

Om ditt barn har nedsatt hörsel kan det medföra många fördelar att få behandling tidigt snarare än sent. Till dessa hör att lägga grunden för grundläggande språk, vilket hjälper barnet att utveckla sociala färdigheter och en möjlighet att lyckas i skolan.1,2

Därför är det viktigt att behandla hörselnedsättning hos barn

Att höra innebär att ljud färdas genom ditt barns öron, men i själva verket är det hjärnan som tolkar det barnet hör. Att ge hjärnan den stimulans den behöver i en tidig ålder kan göra att barnet utvecklar bästa möjliga tal- och språkfärdigheter och sociala färdigheter.1

Språkets makt

Bebisar och barn lär sig att prata genom att lyssna på sina föräldrar och världen runt omkring sig. När spädbarn jollrar är det en del av deras språkutveckling; de experimenterar med kommunikation och härmar orden de hör.

Hörseln är avgörande för deras språkutveckling6, som påverkar hur de interagerar med andra samt hur de presterar i skolan.

Ju tidigare du behandlar en hörselnedsättning, desto större chans är det att ditt barns språkutveckling motsvarar den hos ett barn med normal hörsel. Barn som fått cochleaimplantat vid sex månaders ålder uppvisar större språkfärdigheter jämfört med dem som behandlats när de var två år gamla.3

”Han får gå på programmet för begåvade barn. För någon som har nedsatt hörsel är det än mer fantastiskt!”*¹

- Föräldrarna till Patrick, Cochlear™ Nucleus®-användare

Hörsel i skolan

Genom att behandla ditt barns hörselnedsättning tidigt kan du hjälpa barnet att fungera bra i skolor tillsammans med sina jämnåriga.3

Fördelar kan vara:

 • att möjligen ha lite lättare att få nya vänner4

 • att kunna hålla jämna steg med andra barn3

 • att lättare kunna kommunicera med lärare och klasskamrater3

 • att kunna gå i en vanlig skola.5

Din öronläkare eller audionom kan rekommendera de bästa alternativen för behandling av ditt barns hörselnedsättning. Öronläkaren eller audionomen kan även hänvisa dig till stödgrupper och andra hjälpmedel som kan hjälpa dig och din familj.

 

Hitta en hörselspecialist nära dig

M-bild

Kontakta oss

Ta kontakt med Cochlear

Nästa

Ansvarsfriskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.

Referenser

 1. Ching TYC, Dillon H, Leigh G, Cupples L. Learning from the Longitudinal Outcomes of Children with Hearing Impairment (LOCHI) study: summary of 5-year findings and implications. Int J Audiol. (2018;May); 57(sup2).Effects of Hearing Loss on Development. American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) [Internet]. 2013 [refererad till 2013 juli]. Tillgänglig från ASHA.
 2. Geers AE och Nicholas JG. Enduring advantages of earlier cochlear implantation for spoken language development. J Speech Lang Hear Res. (2013 apr); 56(2).
 3. Ching TYC, Dillon H, Button L, Seeto M, Van Buynder P, Marnane V, Cupples, L, Leigh G. Age at Intervention for Permanent Hearing Loss and 5-Year Language Outcomes. Pediatrics. (2017 sep); 140(3)
 4. Sarant JZ, Harris DC, Galvin KL, Bennet LA, Canagasabey M, Busby PA. Social development in children with early cochlear implants: normative comparisons and predictive factors, including bilateral implantation. Ear Hear. (2018 jul/aug); 39(4):770-782.
 5. Semenov, YR, Yeh, ST, Seshamani, M, Wang, N-Y, Tobey, EA, Eisenberg, LS, Quittner, AL, Frick, KD, Niparko, JK, CDaCI Investigative Team. Age-Dependent Cost-Utility of Pediatric Cochlear Implantation. Ear Hear. (2013 feb); 34(4):402-412.
 6. Ching, T. Y., Crowe, K., Martin, V., Day, J., Mahler, N., Youn, S., Street, L., Cook, C., & Orsini, J. (2010). Språkutveckling och daglig funktion hos barn med nedsatt hörsel som bedömts vid 3 års ålder. International journal of speech-language pathology, 12(2), 124–131