Typer av hörselnedsättningar och underliggande orsaker

Genom att veta mer om olika typer av hörselnedsättningar och underliggande orsaker får du större trygghet när det gäller att fatta rätt beslut för dig eller din anhörig.

En kvinna vattnar blommor medan en ung flicka tittar på

Detta hittar du på denna sida

 • Typer av hörselnedsättningar och underliggande orsaker.
 • Förstå din grad av hörselnedsättning.
 • Potentiella behandlingsalternativ.

Alla personers berättelser om hörselnedsättning är olika. Din hörselnedsättning kan påverka ett öra eller båda, och den kan ha uppstått till följd av problem i innerörat, mellanörat, ytterörat eller en kombination av dessa ställen.

För att hitta rätt lösning kan det vara avgörande att veta vilken typ det är och vad som orsakar den.


Typer av hörselnedsättning

Sensorineural hörselnedsättning inträffar när innerörat (cochlea) eller hörselnerven är skadad eller inte fungerar som den ska. Med sensorineural hörselnedsättning blir ljuden inte bara svagare utan även svåra att förstå — speciellt i bullriga situationer.

Till vanliga orsaker hör:

 • ärftlig hörselnedsättning

 • åldrande

 • exponering för starka ljud

 • huvudskada

 • genetik

 • Ménières sjukdom

 • biverkningar från läkemedel.

Till behandlingsalternativen hör:

 

Nedsatt förmåga att höra högfrekventa ljud är en typ av sensorineural hörselnedsättning där det kan vara möjligt att höra vissa ljud med lägre tonhöjd, men inte högfrekventa ljud som fågelkvitter.

Till vanliga orsaker hör:

 • ärftlig hörselnedsättning

 • åldrande

 • exponering för starka ljud

 • huvudskada

 • genetik

 • Ménières sjukdom

 • biverkningar från läkemedel.

Till behandlingsalternativen hör:

 

Sensorineural dövhet kan inträffa på ett eller båda öronen. Om du har en hörselnedsättning på ett öra kallas det ofta för unilateral hörselnedsättning eller ensidig dövhet. Det innebär att man hör lite eller inget alls på ena örat, men hör normalt på det andra örat.

Till vanliga orsaker hör:

 • virusinfektioner

 • Ménières sjukdom

 • biverkningar från läkemedel

 • huvud- eller öronskador

 • många andra okända orsaker.

Till behandlingsalternativen hör:

 

Konduktiv hörselnedsättning inträffar när skador på ytterörat eller mellanörat hindrar ljudvibrationer från att nå innerörat, eller cochlea. Med denna typ av hörselnedsättning kan öronen kännas igentäppta, och tal och ljud kan låta dämpade, speciellt om det är mycket bakgrundsljud.

Till vanliga orsaker hör:

 • medfödda missbildningar såsom microti och atresi
 • syndrom såsom Downs, Goldenhar och Treacher Collins

 • kronisk mastoidit eller infektioner i mellanörat

 • hudväxt eller cysta (cholesteatom)

 • rinnande öron

 • kroniska öroninfektioner

 • tidigare öronkirurgi

 • godartade tumörer.

Till behandlingsalternativen hör:

 

Kombinerad hörselnedsättning avser en kombination av konduktiv och sensorineural hörselnedsättning. Detta innebär att det kan finnas skador på både ytter/mellan och innerörat.

Till de vanliga orsakerna hör någon av orsakerna till konduktiv hörselnedsättning samt någon av orsakerna till sensorineural hörselnedsättning.

Till behandlingsalternativen hör:

 


Grader av hörselnedsättning

Att känna till din grad av hörselnedsättning är helt avgörande för att kunna välja rätt behandling.

Till exempel kan hörapparater vara rätt för någon med lätt till måttlig hörselnedsättning, medan hörselimplantat kan vara bättre för någon med måttlig till grav hörselnedsättning.

Titta på audiogrammet nedan. Du ser var ljuden hör hemma på styrke- och frekvensskalor, för att hjälpa dig att förstå vad du kanske inte hör.

D17221830_V1_SV_Audiogram_A4_DCX_LC.png

Lätt hörselnedsättning

Du hör kanske tal, men svaga ljud är svåra att höra, såsom viskningar eller konsonanterna i slutet av ord som ”hus” eller ”fors”.

Måttlig hörselnedsättning

Du hör kanske när någon pratar med normal styrka, men har svårt att förstå vad han eller hon säger. Du hör kanske vokalerna i en mening, men inte konsonanterna. Detta gör det nästan omöjligt att förstå en mening.

Måttlig till grav hörselnedsättning

Du hör kanske lite eller inget alls av tal från en person som pratar med normal styrka och endast vissa starka ljud. Mycket höga ljud, såsom biltutor, får dig inte att rycka till på samma sätt som de skulle göra hos en person med normal hörsel.

Grav hörselnedsättning

Du hör inget tal – endast mycket starka ljud – och du känner endast vibrationerna från de allra starkaste ljuden.

Förstå audiogrammet

Din audionom kommer att kartlägga din typ och grad av hörselnedsättning på ett diagram som kallas audiogram. Så här ser det ut, och detta kan du få reda på


Hitta en hörselspecialist nära dig

Ansvarsfriskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.