Förstå audiogrammet

Ett audiogram är till hjälp vid diagnosticering av hörselnedsättning. Ta reda på vad det är, varför det är viktigt och vad det står för.

Audionom med en vuxen person som har nedsatt hörsel

Detta hittar du på denna sida

  • En översikt över vad ett audiogram är.
  • Ingående information om vad ett audiogram kan avslöja.
  • Information om vad ett audiogram kan indikera.

Vad är ett audiogram?

Efter ditt besök hos en audionom kommer du eller ditt barn sannolikt att genomgå hörseltester. Ett audiogram är ett diagram som visar resultaten av dessa tester samt hur väl du eller ditt barn hör ljud. Det visar de svagaste ljud personen kan höra vid olika tonhöjder och frekvenser. 

Audiogrammet gör det lättare att diagnostisera graden och typen av hörselnedsättning och hjälper till att hitta möjliga behandlingar.

En översikt över ett audiogram

Din audionom går igenom ditt audiogram och förklarar vad resultaten betyder. Här finns en översikt till hjälp:

En fullständig beskrivning av denna bild finns nedan

Bilderna och bokstäverna i diagrammet ovan representerar ett normalt hörselområde vid olika volym och tonhöjd. Dessa spänner från mycket svaga, som en viskning, till mycket starka ljud, som ett flygplan.

När du tittar på ett audiogram ser du en graf med olika linjer och symboler. Var och en representerar ett hörselmått:

Volym, eller intensitet, mäts i decibel (dB) och markeras från toppen till botten av diagrammet.

Svagare ljud, som ljudet av prasslande blad, börjar högst upp i diagrammet. Starkare ljud, som en gräsklippare, förekommer vid högre decibelnivåer längst ned i diagrammet.

Tonhöjd, eller frekvens, mäts i Herz (Hz) och markeras från vänster till höger.

Var och en av de vertikala linjerna visar olika ljudfrekvenser. Ju längre åt höger, desto högre tonhöjd, såsom fågelkvitter.

Röda och blå linjer och bokstäver representerar testresultat

En blå X-linje (vänster öra) en röd O-linje (höger öra) representerar resultaten på ditt luftledningstest (den nivå vid vilken du precis hör när ljudet färdas genom luften, vanligtvis uppmätt med hörlurar). Resultaten av ett benledningstest markeras med en blå > linje (vänster öra) och en röd < linje (höger öra).

Eventuella skillnader mellan dina luftlednings- och benledningstestresultat indikerar ett ”luft-ben-gap”. Detta gap kan betyda att ditt finns ett problem i ytter- eller mellanörat. Avsaknad av gap kan betyda att det finns ett problem i innerörat (cochlea).

Taluppfattnings- och talurskiljningstester

En annan typ av test, som kallas taluppfattnings- eller talurskiljningstest, undersöker kvaliteten på hörseln för att fastställa hur väl du kan höra och förstå normala samtal. Resultaten representeras som en procentandel och kan visas på ditt audiogram.

Vad betyder dina resultat?

Om ditt audiogram visar ett problem kommer din audionom att förklara typen och graden av hörselnedsättning samt de bästa behandlingsalternativen. Ställ så många frågor som behövs för att förstå vad det innebär för dig.


Hitta en hörselspecialist nära dig

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.