Ditt första besök

En audionom kan ge dig råd om de bästa alternativen för att behandla din eller ditt barns hörselnedsättning. Ta reda på vad du kan förvänta dig.

kvinna och barn pratar med en audionom för behandling av hörselnedsättning med ett cochleaimplantat

Detta hittar du på denna sida

  • Vad du kan förvänta dig vid ditt första besök.
  • Så diagnosticeras hörselnedsättning.
  • Information om behandlingsalternativ.

Detta kan du förvänta dig

En audionom som ger råd och stöd är helt avgörande. De är experter på att avgöra huruvida en hörapparat eller ett implantat är rätt för dina behov, eller för ditt barns behov. Att hitta den bäst lämpade lösningen kan förändra ditt liv.

Vid första besöket kan din audionom fråga om din medicinska historik, nyligen uppkomna symptom på hörselnedsättning och ditt allmänna hälsotillstånd, för att få en samlad bild av din historik kring hörselnedsättningar.

Audionomen kanske bokar in eller genomför en undersökning och tester med syftet att ställa en diagnos.

Öronundersökning

Din audionom kommer förmodligen att använda ett otoskop för att titta in i ditt barns öron. Detta konformade instrument har en lampa i ena änden för att göra det lättare att se eventuella fysiska problem inuti örat.

Hörseltest

Det finns olika tester som audionomer använder för att fastställa typen och graden av hörselnedsättning. Till dessa hör:

Ljudtester med ren ton (luftledningstest)

I detta luftledningstest spelas toner med olika tonhöjd upp genom hörlurar eller hörsnäckor. Patienten signalerar när han eller hon hör ljudet. För barn görs ofta detta test till en lek för att göra det till en rolig upplevelse.

Taluppfattningstest

Detta test påminner om testet med rena toner, men här används ord och meningar i stället för toner. Det hjälper audionomen att avgöra hur väl tal hörs och förstås vid olika volymer.

Benledningstest

I detta test placeras ett metallband med en anordning, som kallas benoscillator, mot benet bakom örat. Oscillatorn skickar ljud till innerörat genom benet i form av vibrationer och mäter hörseln i de inre hörselvägarna.

 

När du får dina resultat

Resultaten från hörseltestet anges vanligen på ett audiogram. Detta diagram kartlägger graden av hörselnedsättning. Din audionom förklarar resultaten för dig.


Diskutera alternativen

Oavsett vad resultaten visar, kom ihåg att det finns behandlingsalternativ för de flesta typer av hörselnedsättning för att hjälpa dig eller ditt barn. Din audionom kommer att ge dig råd, men även beakta andra faktorer, såsom livsstil och var du befinner dig i livet. När ni har gått igenom alla alternativ kommer audionomen att beskriva nästa steg i behandlingsprocessen.

Prova benförankrad hörsel

Om du eller ditt barn diagnostiseras med konduktiv hörselnedsättning, kombinerad hörselnedsättning eller ensidig dövhet, är det möjligt att prova en benförankrad hörsellösning. Be din audionom om mer information.

Hitta en hörselspecialist nära dig

Ansvarsfriskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.