Jak to funguje

Systém Nucleus® dodává zvuk způsobem, který napodobuje přirozené slyšení – a je navržen tak, aby pomohl lidem se střední až úplnou ztrátou sluchu dosáhnout co nejlepšího poslechového výkonu.

Woman working in a lab

Na rozdíl od sluchadel, která jednoduše zesilují zvuk u vnějšího ucha, kochleární implantát obchází části ucha, které již nefungují správně, a předává zvuk ve formě elektrických signálů přes sluchový nerv do mozku.

Zvuky lze rozdělit na dva typy –

 • nízkofrekvenční – jsou zdrojem základních informací o strukturách, jako jsou samohlásky, melodie řeči, a jsou důležité pro rozpoznávání hlasu a emocí
 • vysokofrekvenční – poskytují další klíčové informace o detailech zvuku a pomáhají vám identifikovat a rozlišovat slova s větší kvalitou a jasností. Jsou důležité pro rozumění řeči zejména v hlučném prostředí.

U většiny lidí začne ztráta sluchu nejprve na vysokých frekvencích při dosud zachované schopnosti slyšet zvuky na hlubokých frekvencích.

Implantáty společnosti Cochlear jsou pečlivě navrženy tak, aby zachovávaly co možná nejvíce z vašeho případného zbytkového sluchu. Pokud máte zbytky sluchu, lze je maximálně využít přidáním akustické komponenty našeho systému Nucleus 6. To vám dá výhodu posílení a využití vašeho zbytkového sluchu v kombinaci s novými sluchovými vjemy přes implantát. Pouze systém Nucleus 6 vám může nabídnout tuto možnost.

Jak funguje normální sluch

 1. Zvukové vlny vstupují do ucha a putují zvukovodem k ušnímu bubínku.
 2. Pohyb ušního bubínku způsobí vibrace malých kůstek ve středním uchu.
 3. Tyto vibrace se přenášejí na kapalinu ve vnitřním uchu, která se nachází v hlemýždi.
 4. Jemné vláskové buňky, kterými je hlemýžď vystlán, zachycují tento pohyb a vysílají elektrické signály do mozku, kde jsou interpretovány jako zvuk.

 

Demonstration of how hearing works

Jak slyšíme s kochleárním implantátem

 1. Mikrofony na zvukovém procesoru zachycují zvuky a procesor je převádí na digitální informace.
 2. Tyto informace jsou převáděny cívkou do implantátu těsně pod kůží.
 3. Implantát odesílá elektrické signály přes elektrody do hlemýždě.
 4. Vlákna sluchového nervu v hlemýždi zachycují signály a odesílají je do mozku, kde vytvářejí sluchový vjem.

 

Demonstration of hearing with a cochlear implant

 

Jak funguje akustická komponenta

 1. Akustická komponenta, stejně jako sluchadlo, zesiluje tyto zvuky a odesílá je normální sluchovou dráhou.
 2. Procesor současně převádí vysokofrekvenční zvuky na digitální informace, které jsou odesílány do implantátu pod kůží.
 3. Implantát odesílá elektrické signály přes elektrodu do hlemýždě, kde stimulují nervová vlákna.
 4. Tato odpověď nervu je odesílána do mozku, kde se kombinuje s odpovědí na zvuky zesílené akustickou komponentou a vzniká zvukový vjem.

 

Demonstration of how the acoustic component works