Podmínky použití

Následující informace poskytují důležité připomínky k používání mezinárodních webových stránek společnosti Cochlear.

Ochranné známky

Ochranné známky následujících slov a loga Cochlear jsou zaregistrovány na jednom nebo více úřadech pro ochranné známky na světě. Žádnou z těchto ochranných známek nesmíte používat bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Cochlear.

Logo Cochlear       Logo Cochlear

Advance Off-Stylet®

AutoNRT®

Baha Caleido®

Baha Divino®

Baha Intenso®

Baha®

Beam®

Clinicnet®

Cochlear Nucleus®

Contour®

Contour Advance®

Custom Sound®

Freedom®

Hear now And always®

Invisible Hearing®

NRT®

Nucleus®

Nucleus Clinicnet®

Off-Stylet®

SmartSound®

Vistafix®

Cochlear China    

Ochranné známky následujících slov a loga Cochlear jsou předmětem čekajících přihlášek nebo registrací ochranných známek na jednom nebo více úřadech pro ochranné známky na světě.  Žádnou z těchto ochranných známek nesmíte používat bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Cochlear.

CochlearTM

Cochlear HybridTM

CodacsTM

HybridTM

myCochlearTM

Všechny ostatní ochranné známky na našich webových stránkách a v jiných materiálech společnosti Cochlear, jako jsou tiskové zprávy, technické dokumenty a reklamy, jsou majetkem příslušných vlastníků.

Podmínky používání webových stránek

Cochlear Ltd (dále jen „Cochlear“) a její dceřiné a přidružené společnosti (kolektivně „my“, „nás“, „naše“ a „skupina společností Cochlear“) vás vítají na svých webových stránkách. Tyto Podmínky použití webových stránek (dále jen „Podmínky použití“) platí pro vaše používání webových stránek, na kterých jsou tyto Podmínky použití zobrazené (naše „Webové stránky“).

Seznam členů skupiny společností Cochlear a Webových stránek provozovaných jednotlivými společnostmi naleznete na adrese https://www.cochlear.com/intl/contact/global-offices.

Váš souhlas

POZORNĚ SI TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ PŘEČTĚTE. PŘÍSTUPEM NA JAKÉKOLI Z NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍM DÁVÁTE NAJEVO, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ SOUHLASÍTE A JSTE JIMI VÁZÁNI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ NESOUHLASÍTE, NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY NEMŮŽETE POUŽÍVAT

Změny těchto Podmínek použití

Jelikož přidáváme nové Webové stránky (nebo nové prvky a funkce na současné Webové stránky), může být potřeba tyto Podmínky použití aktualizovat nebo revidovat. Vyhrazujeme si proto právo kdykoli a bez předchozího upozornění aktualizovat nebo revidovat tyto Podmínky použití, a to zveřejněním revidované verze na našich Webových stránkách. Tyto změny budou účinné ode dne zveřejnění revidované verze na našich Webových stránkách. To, že používáte kteroukoli z našich Webových stránek po jakékoli takové změně, dokládá váš souhlas s tím, že jste vázáni revidovanými Podmínkami použití. Abychom vás upozornili na změny těchto Podmínek používání, umístíme do horní části této stránky oznámení na dobu nejméně 30 dnů od nového data účinnosti.

K aktuální verzi těchto Podmínek použití se můžete kdykoli dostat kliknutím na odkaz označený „Podmínky použití“ v dolní části každé stránky našich Webových stránek.

Tyto Podmínky použití byly naposledy aktualizovány 15. 9. 2011.
Dohody uzavřené zakliknutím

Tyto Podmínky použití mohou být doplněny nebo pozměněny podmínkami „zaklikávací“ nebo „online“ dohody mezi vámi a námi. Pokud se například na některých našich Webových stránkách zaregistrujete jako člen, můžete být vyzváni, abyste souhlasili s podmínkami upravujícími používání sekce daných Webových stránek, která je pouze pro členy. Pokud na některých z našich Webových stránek provedete nákup, můžete být požádáni o souhlas s určitými podmínkami, kterými se vaše transakce řídí. Zvláštní podmínky mohou platit také, pokud se rozhodnete účastnit některých propagačních akcí dostupných na našich Webových stránkách, získat prémiový obsah nebo se zúčastnit online soutěže nebo sázek. Pokud se na něco vztahují zvláštní podmínky, budete požádáni, abyste s nimi výslovně souhlasili, například zaškrtnutím políčka nebo kliknutím na tlačítko „Souhlasím“. Podmínky jakékoli takové „dohody uzavřené zakliknutím“ doplní a pozmění tyto Podmínky použití, ale pouze ve vztahu k předmětu „dohody uzavřené zakliknutím“.

Obsah našich Webových stránek není lékařským doporučením

Naše Webové stránky obsahují informace o skupině společností Cochlear, o našich produktech a službách a o zdraví a kvalitě sluchu. Žádné z našich Webových stránek však nejsou zamýšlené jako lékařské doporučení ani by se neměly používat místo lékařského doporučení. Přečtěte si pozorně toto důležité upozornění:

OBSAH NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK, VČETNĚ VŠECH TEXTŮ, FOTOGRAFIÍ, OBRÁZKŮ, ILUSTRACÍ, GRAFIKY, AUDIA, VIDEÍ A AUDIO-VIDEO KLIPŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ (KOLEKTIVNĚ „OBSAH“), AŤ UŽ POSKYTOVANÝ NÁMI NEBO ČLENY NAŠICH STRÁNEK NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH NEBO JINÝMI TŘETÍMI STRANAMI, NENÍ ZAMÝŠLEN A NEMĚL BY BÝT POUŽÍVÁN MÍSTO (A) DOPORUČENÍ VAŠEHO LÉKAŘE NEBO JINÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODBORNÍKŮ, (B) NÁVŠTĚVY, TELEFONÁTU NEBO KONZULTACE S VAŠÍM LÉKAŘEM NEBO JINÝMI ZDRAVOTNICKÝMI ODBORNÍKY NEBO (C) INFORMACÍ UVEDENÝCH NA NEBO V JAKÉMKOLI OBALU NEBO ŠTÍTKU VÝROBKU. NÁŠ OBSAH NEPŘEDSTAVUJE LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ. POKUD BUDETE MÍT JAKÉKOLI OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍ PÉČE, IHNED KONTAKTUJTE NEBO NAVŠTIVTE SVÉHO LÉKAŘE ČI JINÉHO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE. POKUD SE DOSTANETE DO NOUZOVÉ SITUACE, OKAMŽITĚ ZAVOLEJTE SVÉMU LÉKAŘI NEBO VYTOČTE ČÍSLO 112. NIKDY BYSTE NEMĚLI IGNOROVAT DOPORUČENÍ LÉKAŘE NEBO ODDALOVAT VYHLEDÁNÍ LÉKAŘSKÉ POMOCI KVŮLI JAKÉMUKOLI OBSAHU UVEDENÉMU NA TĚCHTO STRÁNKÁCH A NÁŠ OBSAH BYSTE NEMĚLI POUŽÍVAT K DIAGNÓZE NEBO LÉČENÍ VAŠEHO ZDRAVOTNÍHO PROBLÉMU. NAVÍC PŘENOS A ZÍSKÁNÍ NAŠEHO OBSAHU, VEŠKERÉHO NEBO JEHO ČÁSTI, NEBO KOMUNIKACE PŘES INTERNET, E-MAIL NEBO JINÉ PROSTŘEDKY MEZI NÁMI A VÁMI NEVYTVÁŘÍ VZTAH DOKTOR-PACIENT, TERAPEUT-PACIENT NEBO VZTAH JINÉHO ODBORNÍKA NA ZDRAVOTNÍ PÉČI S PACIENTEM.

Vaše zpětná vazba

Vítáme vaše připomínky, zpětnou vazbu, návrhy a další sdělení týkající se těchto Webových stránek a informací a služeb, které prostřednictvím nich poskytujeme (kolektivně „Zpětná vazba“). Jakákoli Zpětná vazba, kterou nám poskytnete prostřednictvím našich Webových stránek a prostřednictvím e-mailu, verbální komunikace a fór zpětné vazby, bude a zůstane výhradním vlastnictvím společnosti Cochlear a společnost Cochlear může tuto Zpětnou vazbu použít jakýmkoli způsobem, který společnost Cochlear považuje za vhodný, aniž by vás o tom předem informovala, kompenzovala vás nebo žádala o vaše svolení. Poskytnutím Zpětné vazby se předpokládá, že jste společnosti Cochlear postoupili všechna celosvětová práva, právní titul a zájmy ve své Zpětné vazbě, včetně všech autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví ve vaší Zpětné vazbě. To například znamená, že můžeme použít váš komentář nebo nápad k úpravě či vylepšení Webových stránek nebo k pozměnění našich produktů či služeb anebo jakýmkoli jiným způsobem, kterým chceme, bez omezení a nemusíme vám poskytovat náhradu. Z tohoto důvodu nám nesmíte poskytnout žádnou Zpětnou vazbu, u které si nepřejete, abychom ji použili.

Naše Zásady ochrany osobních údajů online

Naše Zásady ochrany osobních údajů online popisují, jak chráníme vaše soukromí při používání našich Webových stránek. Chcete-li si přečíst naše Zásady ochrany osobních údajů online, klikněte na https://www.cochlear.com/intl/privacy-policy. Některé z našich Webových stránek mohou používat děti do 13 let. K těmto Webovým stránkám si přečtěte naše Zásady ochrany osobních údajů dětí. Naše Zásady ochrany osobních údajů dětí a Zásady ochrany osobních údajů online jsou součástí těchto Podmínek použití, a proto jsou do nich výslovně začleněny.

Používání heslem chráněných částí našich Webových stránkách

Některé z našich Webových stránek obsahují části chráněné heslem nebo „pouze pro členy“ (dále „části chráněné heslem“). Například web CochlearCommunity.com sloužící jako sociální síť obsahuje část chráněnou heslem, kde mohou členové diskutovat o problémech se sluchem a sdílet své osobní zkušenosti. Vaše používání částí chráněných heslem podléhá následujícím dodatečným podmínkám.

Věkové omezení. Vaše používání části chráněné heslem může podléhat věkovému omezení. Například si nemůžete vytvořit účet nebo se stát členem CochlearCommunity.com, pokud vám není 18 let a více. Jiné části chráněné heslem mohou být určeny uživatelům jakéhokoli věku, ale uživatelé mladší 13 let nebudou mít povolení k registraci nebo vytvoření účtu bez ověřitelného souhlasu rodiče nebo opatrovníka. Věkově omezené části našich Webových stránek nesmíte používat, pokud nesplňujete příslušné věkové požadavky.

Online registrace a informace o účtu. Chcete-li se stát členem určitých částí chráněných heslem, včetně CochlearCommunity.com, musíte dokončit náš online registrační proces. V rámci tohoto procesu budete požádáni, abyste si prošli podmínky, kterými se řídí vaše používání dané části chráněné heslem, a vyjádřili souhlas s tím, že jimi budete vázáni. V případě, že podmínky, jimiž se řídí vaše používání určitých částí chráněných heslem, se liší od těchto Podmínek použití, budou tyto Podmínky použití doplněny a upraveny druhými podmínkami, ale pouze ve vztahu k vašemu používání dané konkrétní části chráněné heslem.

Odesláním registračního formuláře nebo vytvořením hesla na jedněch z našich webových stránek dáváte najevo, že (a) splňujete všechna věková omezení uvedená na registračních stránkách a (b) informace, které jste uvedli ve svém registračním formuláři („Informace o účtu“) jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Souhlasíte také s tím, že budete své Informace o účtu udržovat a bezodkladně aktualizovat pomocí funkcí poskytovaných prostřednictvím příslušných Webových stránek, takže budou Informace o účtu vždy pravdivé, přesné, aktuální a úplné.

Vaše hesla. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti vašich hesel. Máme právo předpokládat, že kdokoli, kdo přistupuje na naše Webové stránky s použitím hesla, které vám bylo přiděleno, má na takový přístup právo. Za aktivity kohokoli, kdo přistupuje na naše webové stránky s použitím hesla, které vám bylo přiděleno, budete výhradně zodpovědní, i když jste k tomu dotyčné osobě ve skutečnosti nedali oprávnění. Pokud máte důvod se domnívat, že někdo vaše heslo zjistil nebo neoprávněně použil, musíte si ho okamžitě změnit pomocí funkcí poskytovaných na příslušných Webových stránkách a informovat nás o tom na adrese enquiries_intl@cochlear.com.

Právo ukončit přístup k částem chráněným oblastem. Vyhrazujeme si právo deaktivovat vaše heslo a ukončit vám přístup k jakékoli části chráněné heslem , která spadá pod naše Webové stránky, a to kdykoli, bez předchozího upozornění a z jakéhokoli důvodu (například pokud nedodržíte tyto Podmínky použití nebo jste uvedli nepravdivé Informace o účtu) nebo bez jakéhokoli důvodu. Pokud tak učiníme, můžeme se také rozhodnout smazat vaše Informace o účtu nebo odstranit obsah, který jste zveřejnili v části chráněné heslem.

Váš obsah

Některé z našich Webových stránek, včetně CochlearCommunity.com, poskytují uživatelům možnosti, jak zveřejňovat, nahrávat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat (dále jen „publikovat“) text, obrázky, ilustrace, grafiku, audio, video nebo audio-video klipy nebo jiné materiály (dále jen „Obsah“) na těchto Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím. Obsah publikovaný našimi uživateli je v těchto Podmínkách použití označován jako „Uživatelský obsah“. Vámi publikovaný Obsah je v těchto Podmínkách použití označován jako „váš Obsah“.

Zakázaný obsah. Na našich Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím nesmíte publikovat Obsah, který:

 • je zjevně urážlivý a/nebo podporuje rasismus, předsudky, nenávist nebo fyzickou újmu jakéhokoli druhu proti jakékoli skupině nebo jednotlivci;

 • obtěžuje nebo podporuje obtěžování jiné osoby;

 • vykořisťuje lidi sexuálním nebo násilným způsobem;

 • obsahuje nahotu, násilí nebo urážlivé náměty;

 • poskytuje telefonní čísla, adresy, příjmení nebo e-mailové adresy kohokoli kromě vás;

 • propaguje informace, o kterých víte, že jsou nepravdivé nebo zavádějící, nebo propaguje nezákonné činnosti nebo jednání, které je urážlivé, výhružné, obscénní, pomlouvačné nebo nactiutrhačné;

 • porušuje duševní vlastnictví nebo jiná vlastnická práva jakékoli třetí strany, včetně Obsahu, který propaguje nelegální nebo neoprávněné kopírování díla chráněného autorskými právy jiné osoby, například poskytování pirátských počítačových programů nebo odkazů na ně, poskytování informací k obejití zařízení instalovaných z výroby, která mají zabránit kopírování, anebo poskytování pirátské hudby nebo odkazů na pirátské hudební soubory;

 • zahrnuje přenos „nevyžádané pošty“, „řetězových zpráv“ neboli nevyžádané hromadné pošty či instant messagingu, „ spimming“ nebo „spamování“;

 • obsahuje stránky s omezeným přístupem či přístupné pouze s heslem nebo skryté stránky či obrázky (ty, které nejsou propojeny s jinou přístupnou stránkou nebo z ní);

 • podporuje nebo propaguje jakoukoli trestnou činnost nebo podnik nebo poskytuje instruktážní informace k nezákonným činnostem včetně, ale ne výhradně, výroby nebo nákupu nelegálních zbraní, porušování soukromí druhých nebo poskytování či vytváření počítačových virů;

 • vyžaduje od ostatních členů hesla nebo osobní identifikační údaje pro komerční nebo nezákonné účely;

 • zahrnuje obchodní činnosti a/nebo prodej bez našeho předchozího písemného souhlasu, například soutěže, loterie, směnný obchod, reklamu nebo pyramidové programy;

 • zahrnuje fotografii jiné osoby, kterou jste zveřejnili bez jejího souhlasu, nebo v případě dětí mladších osmnácti let (18) bez rodičovského souhlasu nebo jiným způsobem představuje narušení soukromí jednotlivce nebo porušení práv na publicitu; nebo

 • obsahuje virus nebo jinou škodlivou součást.

Odpovědnost za Uživatelský obsah. Za svůj Obsah jste plně zodpovědní. Některé z našich Webových stránek vám umožňují upravit nastavení ovlivňující způsob, jakým mohou ostatní váš Obsah zobrazit. Za úpravu těchto nastavení nesete výlučnou odpovědnost. S publikováním Obsahu přes internet neodmyslitelně souvisí riziko nechtěného zveřejnění a přístupu třetích stran k vašemu Obsahu. Budeme vyvíjet přiměřené úsilí, abychom zabránili zveřejnění vašeho Obsahu nad rámec vámi zvolených nastavení, ale nemůžeme zaručit, že tato nastavení zabrání tomu, aby váš Obsah prohlížely nebo k němu přistupovaly nechtěné třetí strany, a nebudeme za takové zveřejnění odpovědní. Nejsme zodpovědní za a nekontrolujeme Uživatelský obsah, a proto nezaručujeme přesnost, poctivost nebo kvalitu jakéhokoli Uživatelského obsahu. Berete na vědomí, že při používání Webových stránek, na kterých uživatelé mohou zveřejňovat Uživatelský obsah, můžete být vystaveni Uživatelskému obsahu, který považujete za urážlivý, nemravný nebo nevhodný. Za žádných okolností neneseme odpovědnost za jakýkoli Uživatelský obsah, například, ale ne výhradně, za jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli Uživatelském obsahu, nastavení, chyby při prohlížení nebo za ztrátu či újmu jakéhokoli druhu, které vznikly v důsledku použití jakéhokoli Uživatelského obsahu publikovaného na jedněch z našich Webových stránek nebo jejich prostřednictvím.

Odmítnutí/odebrání vašeho Obsahu. Berete na vědomí, že můžeme nebo nemusíme předem prověřit Uživatelský obsah publikovaný na našich Webových stránkách, ale že máme právo (ale nikoli povinnost) podle našeho výhradního uvážení prověřit, upravit, odmítnout nebo odebrat jakýkoli Uživatelský obsah nebo jeho část, které jsou dostupné přes naše Webové stránky, a to podle našeho výhradního uvážení a z jakéhokoli důvodu. Aniž bychom omezili výše uvedené, máme právo odstranit z našich Webových stránek jakýkoli Uživatelský obsah, který porušuje tyto Podmínky použití nebo je na základě našeho výhradního uvážení jinak nevhodný, nebo omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup ke všem nebo některým částem našich Webových stránek, a to kdykoli, z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, s předchozím oznámením nebo bez něj a bez toho, abychom za to byli zodpovědní. Pokud se dozvíte o zneužití některých z našich Webových stránek jakoukoli osobou, kontaktujte nás (e-mail: enquiries_intl@cochlear.com).

Vlastnictví vašeho Obsahu. Neděláme si nárok na vlastnická práva k vašemu Obsahu. V souladu s nevýhradní licencí obsaženou v následujícím odstavci, pokud jde o nás a vás, vlastníte a budete dál vlastnit jakákoli práva duševního vlastnictví, která můžete ve svém Obsahu mít.

Licence k používání vašeho Obsahu. Abychom mohli poskytovat služby nabízené prostřednictvím našich Webových stránek, musíte nám udělit licenci k používání a distribuci vašeho Obsahu prostřednictvím našich webových stránek. V souladu s tím, pokud publikujete Obsah na našich Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, udělujete nám tím nevýhradní, plně placenou, osvobozenou od autorských poplatků, trvalou, neodvolatelnou, celosvětovou licenci (včetně práva na sublicenci) umožňující používat, kopírovat, veřejně zobrazovat a distribuovat váš Obsah za účely, za kterými byl publikován, a vytvářet z něj odvozená díla. Souhlasíte také s tím, že můžeme váš Obsah používat a zveřejnit, jak je uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů online. Pokud si přejete odstranit jakýkoli váš Obsah z našich Webových stránek, můžete nás kontaktovat na adrese enquiries_intl@cochlear.com. Obecně se pokusíme na vaši žádost Obsah odstranit, ale naše schopnost tak učinit bude záviset na typu a umístění vašeho Obsahu a dalších faktorech. Vyhrazujeme si právo účtovat si za vhodných okolností přiměřený poplatek v souladu s platnými zákony. Neručíme za úplné vymazání jakéhokoli takového Obsahu a jeho kopií. V každém případě může záložní nebo zbytková kopie takového Obsahu zůstat na našich serverech poté, co Obsah vizuálně z našich Webových stránek zmizí, a my si ponecháváme všechna práva udělená v tomto odstavci na všechny takové zbytkové kopie.

Vaše záruky týkající se vašeho Obsahu

Publikováním svého Obsahu prostřednictvím našich Webových stránek dáváte najevo a zaručujete, že (i) ke svému Obsahu vlastníte veškerá práva, právní titul a podíl nebo máte jiným způsobem právo udělit licenci uvedenou v předchozím odstavci a (ii) publikování vašeho Obsahu na našich Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím neporušuje právo na soukromí nebo publicitu, autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství, smluvní práva, důvěrnost nebo jakákoli jiná práva jakékoli třetí strany.

Vlastnictví Webových stránek a Obsahu

Pokud jde o vztah vás a nás, vlastníme a vyhrazujeme si všechna práva, právní titul a zájmy k našim Webovým stránkám, včetně veškerého softwaru a kódu, který tvoří naše Webové stránky a zajišťuje jejich funkčnost, a veškerého Obsahu našich Webových stránek s výjimkou vašeho Obsahu. Naše Webové stránky a Obsah, který poskytujeme my a ostatní, jsou chráněny ochrannými známkami, značkami služeb, trade dress (vizuální styl značky), autorskými právy, patenty, obchodním tajemstvím a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Kromě toho je veškerý Obsah každých Webových stránek kolektivním dílem podle australských a mezinárodních zákonů a smluv o autorských právech a my vlastníme autorská práva na výběr, koordinaci, uspořádání a vylepšování Obsahu každých Webových stránek.

Tímto vám udělujeme omezenou, odvolatelnou licenci bez možnosti sublicencí ke stahování a tisku kopií jakékoli části Obsahu našich Webových stránek, ke kterým jste řádně získali přístup, ale pouze pro vlastní osobní, nekomerční použití (pokud jste daný Obsah nepublikovali vy) a pouze v případě, že z tohoto Obsahu neodstraníte ani na něm neupravíte či nezakryjete žádná autorská práva, ochranné známky ani jiná oznámení o vlastnictví (pokud jste daný Obsah nepublikovali vy). Výše uvedená licence podléhá těmto Podmínkám použití a nezahrnuje právo používat jakékoli vytěžování dat, roboty nebo podobné metody sběru či extrakce dat. Tuto licenci lze odvolat kdykoli, bez předchozího upozornění a s důvodem nebo bez důvodu.

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte (ani nesmíte dovolit ostatním) kopírovat, distribuovat, veřejně zobrazovat, využívat pro přípravu odvozených děl, vysílat, využívat nebo používat jakoukoli část Obsahu na našich Webových stránkách (kromě vašeho Obsahu), s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách použití. Jakékoli použití našich Webových stránek, včetně Obsahu našich Webových stránek (s výjimkou vašeho Obsahu), nad rámec toho, k čemu výslovně opravňují tyto Podmínky použití, je přísně zakázáno a ukončí zde poskytnutou licenci. Takové neoprávněné použití může rovněž porušit platné zákony, včetně zákonů o autorských právech a ochranných známkách a příslušných sdělení, předpisů a ustanovení.

Nic v těchto Podmínkách použití nebude vykládáno jako převod jakéhokoli práva, právního titulu nebo podílu na našich Webových stránkách na vás nebo kohokoli jiného, ​​s výjimkou omezené licence k používání našich Webových stránek za podmínek zde výslovně stanovených.

Informování zástupce pro autorská práva ohledně domnělého porušení autorských práv

Pokud máte důvod se domnívat, že některá část Obsahu našich Webových stránek porušuje autorská práva jiných osob nebo že jakýkoli odkaz na některých z našich Webových stránek odkazuje na materiály porušující autorská práva, uvědomte o tom neprodleně našeho zástupce pro autorská práva pomocí níže uvedených kontaktních informací. Naší zásadou je vyšetřit veškerá tvrzení o porušení autorských práv, na která jsme byli upozorněni. Vyhrazujeme si právo na základě našeho vlastního uvážení okamžitě pozastavit a/nebo ukončit přístup na jakékoli Webové stránky kterémukoli uživateli, který na jedněch z našich Webových stránek údajně publikoval materiály porušující autorská práva nebo odkaz na materiály porušující autorská práva, a okamžitě daný Obsah nebo odkaz odstranit.

Oznámení o porušení autorských práv. Pokud jste vlastníkem autorských práv (nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv), upozorněte prosím ihned našeho zástupce pro autorská práva, pokud se domníváte, že (a) jakýkoli Obsah zobrazený na našich Webových stránkách porušuje vaše autorská práva nebo (b) jakýkoli odkaz publikovaný na jedněch z našich Webových stránek odkazuje na materiály, které porušují vaše autorská práva. Jakmile v níže uvedené formě obdržíme oznámení o domnělém porušení, neprodleně odstraníme materiály, které údajně porušují autorská práva (nebo předmět porušující činnosti), nebo k nim zakážeme přístup. Vaše oznámení musí být písemné a musí obsahovat následující údaje:

 • popis díla chráněného autorskými právy, u kterého byla podle vás tato práva porušena (nebo pokud se domníváte, že byla porušena autorská práva více děl, jejich seznam);

 • popis materiálu, o kterém se domníváte, že porušuje autorská práva, nebo předmět porušující činnosti, spolu s dostatkem informací, které nám umožní najít tento materiál na příslušných Webových stránkách;

 • dost informací, abychom vás mohli kontaktovat, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, pokud ji máte;

 • prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že použití materiálu, které údajně porušuje autorská práva, nebylo odsouhlaseno vlastníkem údajně porušených výlučných práv, („vlastníkem autorských práv“) nebo zástupcem vlastníka autorských práv ani není povoleno právními předpisy;

 • prohlášení, že všechny vámi poskytnuté informace jsou přesné a

 • místopřísežné prohlášení, že jste vlastníkem autorských práv nebo jste zmocněni jednat za vlastníka autorských práv.

Vaše oznámení musí být podepsáno (vlastnoručně nebo elektronicky) a musí být zasláno na následující poštovní nebo e-mailovou adresu:

Zástupce pro autorská práva

Cochlear Ltd.

Poštovní adresa:

Cochlear Headquarters,
1 University Avenue, 
Macquarie University
NSW 2109 Austrálie

E-mail: copyright@cochlear.com

Ochranné známky

Ochranné známky pro výrobky a pro služby, které jsou ukázané na našich Webových stránkách („ochranné známky“), jsou registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami, které patří skupině společností Cochlear nebo třetí straně. Ochranné známky ukázané na našich Webových stránkách nesmíte žádným způsobem používat bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Cochlear nebo vlastníka ochranné známky.

Nekomerční použití

Naše Webové stránky se nesmí používat k žádným komerčním účelům, pokud to není v konkrétním případě písemně schváleno Cochlearem nebo jiným členem skupiny společností Cochlear. Neoprávněné používání kterékoli z našich Webových stránek prostřednictvím „framingu“ nebo hyperlinků se zakazuje. Komerční reklamy, affiliate odkazy a další formy inzerce mohou být z našich stránek odstraněny bez upozornění a mohou mít za následek zrušení přístupových práv.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky vlastněné třetími stranami (jako jsou inzerenti, přidružení partneři, strategičtí partneři nebo jiné strany). Nejsme odpovědní za zkoumání nebo hodnocení žádné z těchto firem nebo jednotlivců, nezaručujeme se za jejich produkty nebo nabídky ani za přesnost obsahu jejich webových stránek. Nepřebíráme žádnou odpovědnost, ani neručíme za činnost, produkty ani obsah žádné z těchto webových stránek. Než použijete jakoukoli webovou stránku třetí strany, měli byste se seznámit s příslušnými podmínkami a zásadami pro používání takových webových stránek. Pokud je v jakékoli naší Webové stránce začleněn odkaz, neznamená to, že bychom takové webové stránky třetí strany podporovali. Pokud se rozhodnete navštívit jakékoliv odkazované webové stránky, činíte tak na vlastní riziko.

Používání z jiných zemí

Pokud navštívíte jednu z našich Webových stránek z místa mimo Austrálii, souhlasíte tím, že se budete řídit všemi místními předpisy, které se na vaše používání našich stránek vztahují.

Spory mezi uživateli

Za svou komunikaci s jinými členy našich Webových stránek jste zodpovědní výhradně vy. Cochlear si vyhrazuje právo, ale ne povinnost, spory mezi vámi a jinými členy našich Webových stránek monitorovat.

Právní omezení odpovědnosti

NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY I VEŠKERÝ JEJICH OBSAH, PRODUKTY A SLUŽBY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK POUŽÍVÁTE POUZE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY I VEŠKERÝ JEJICH OBSAH, PRODUKTY A SLUŽBY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK JSOU POSKYTOVÁNY NA PRINCIPU „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“ BEZ JAKÝCHKOLI UJIŠTĚNÍ A ZÁRUK. COCHLEAR, SKUPINA SPOLEČNOSTÍ COCHLEAR I JEJICH PŘEDSTAVITELÉ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A SLUŽEB V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM VÝSLOVNĚ VYLUČUJÍ VEŠKERÉ UJIŠTĚNÍ A ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VYJÁDŘENÉ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, OHLEDNĚ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK, JEJICH OBSAHU, PRODUKTŮ A SLUŽEB DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK, VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK, NA KTERÉ NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY ODKAZUJÍ, VČETNĚ VEŠKERÝCH UJIŠTĚNÍ A ZÁRUK OHLEDNĚ JAKOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICKÉHO NÁROKU A NEPORUŠENÍ PRÁV. ANIŽ JE OMEZENA PLATNOST VÝŠE UVEDENÉHO, COCHLEAR, SKUPINA SPOLEČNOSTÍ COCHLEAR I JEJICH PŘEDSTAVITELÉ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A SLUŽEB V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ UJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUKY, ŽE (A) NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JEJICH OBSAH, PRODUKTY A SLUŽBY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY NEBO OČEKÁVÁNÍ; (B) NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY BUDOU PRACOVAT BEZ PŘERUŠENÍ NEBO CHYB; (C) JEJICH OBSAH JE PŘESNÝ, ÚPLNÝ, AKTUÁLNÍ; NEBO SPOLEHLIVÝ; (D) VÁMI VLOŽENÝ OBSAH, KOMUNIKACE, OSOBNĚ PŘIZPŮSOBENÉ NASTAVENÍ NEBO JINÁ DATA NEBUDOU ODSTRANĚNY, ZTRACENY, ŠPATNĚ DORUČENY NEBO POKAŽENY; (E) NEBUDE DO VAŠEHO ZAŘÍZENÍ PŘENESEN ŽÁDNÝ VIR ANI JINÝ ŠKODLIVÝ KÓD. JAKÝKOLI MATERIÁL STAŽENÝ NEBO JINAK ZÍSKANÝ ZA POUŽITÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK POUŽÍVÁTE PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO A JSTE ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO ZTRÁTU DAT, KTERÁ ZE STAŽENÍ JAKÉHOKOLI TAKOVÉHO MATERIÁLU VZNIKNE.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ NĚKTERÝCH ZÁRUK, A TAK NĚKTERÁ TATO PRÁVNÍ OMEZENÍ NEMUSÍ VE VAŠEM PŘÍPADĚ PLATIT.

Nic z těchto Podmínek použití není zamýšleno tak, aby vyloučilo, omezilo nebo pozměnilo jakákoli práva, která máte podle Zákona na ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů z roku 2010 (Cth) („CCA“) nebo která nesmí být dohodou vyloučena, omezena nebo pozměněna podle jakýchkoli jiných právních předpisů. Pokud z CCA nebo jiných právních předpisů vyplývá nějaká záruka nebo jakákoli jiná podmínka, která má vliv na Podmínky k použití nebo která vám v souvislosti s těmito Podmínkami použití poskytuje zákonnou záruku ohledně dodaného zboží nebo služeb (pokud takové jsou), a odpovědnost společnosti Cochlear za porušení takových záruk nebo jiných podmínek nemůže být vyloučena, ale může být omezena, odpovědnost společnosti Cochlear za jakékoli porušení takové záruky nebo podmínky je omezena na toto: (1) v případě dodání zboží udělá Cochlear jeden nebo víc z následujících kroků (podle své volby): (A) vymění zboží nebo dodá odpovídající zboží; (B) opraví zboží; (C) zaplatí cenu za výměnu zboží nebo za získání odpovídajícího zboží; a/nebo (D) zaplatí cenu za opravu zboží; nebo (2) v případě dodání služeb udělá Cochlear jeden nebo víc z následujících kroků (podle své volby): (A) dodá služby znovu; a/nebo (B) zaplatí cenu za opětovné dodání služeb.

Omezení odpovědnosti

NEODPOVÍDÁME ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ZA JAKÝKOLI OBSAH, KTERÝ ZVEŘEJNÍ NĚKTERÝ Z UŽIVATELŮ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK. PŘESTOŽE DÁVÁME PRAVIDLA, JAK SE MAJÍ UŽIVATELÉ CHOVAT A CO ZVEŘEJŇOVAT, NEKONTROLUJEME A NEJSME ODPOVĚDNÍ ZA TO, CO UŽIVATELÉ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM ZVEŘEJŇUJÍ, A NEJSME ODPOVĚDNÍ ZA JAKÝKOLI URÁŽLIVÝ, NEVHODNÝ, VULGÁRNÍ, NEZÁKONNÝ, PORUŠUJÍCÍ PRÁVA DRUHÝCH NEBO JINAK NEPŘIJATELNÝ UŽIVATELEM ZVEŘEJNĚNÝ OBSAH, SE KTERÝM BYSTE SE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK MOHLI SETKAT. NEJSME ODPOVĚDNÍ ZA TO, JAK SE KTERÝKOLI Z UŽIVATELŮ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK CHOVÁ ONLINE ANI OFFLINE.

COCHLEAR, SKUPINA SPOLEČNOSTÍ COCHLEAR ANI JEJICH PŘEDSTAVITELÉ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A SLUŽEB NEMAJÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ KVŮLI NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, VČETNĚ JEJICH OBSAHU, PRODUKTŮ A SLUŽEB DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK.

TOTO JE CELKOVÉ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, KTERÉ PLATÍ NA VEŠKERÉ ZTRÁTY A ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU (AŤ UŽ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, OBECNÉ, KONKRÉTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO JINÉ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ZTRÁTY DAT, PŘÍJMŮ NEBO ZISKU), AŤ UŽ JSOU NÁROKOVÁNY NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE ZMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE společnosti Cochlear NEBO JINÉHO ČLENA SKUPINY SPOLEČNOSTÍ COCHLEAR BYL UPOZORNĚN NEBO MĚL VĚDĚT O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD, A BEZ OHLEDU NA ÚČINNOST JINÝCH NÁPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ. POKUD BUDE NĚKTERÁ ČÁST TOHOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SHLEDÁNA Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEPLATNOU NEBO NEVYMAHATELNOU, POTOM NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST (A JAKÉKOLI JINÉ OSOBY NEBO SUBJEKTU, JEJICHŽ ODPOVĚDNOST BY BYLA JINAK OMEZENA) ZA ODPOVĚDNOSTI, KTERÉ BY JINAK BYLY OMEZENY, NEBUDE VYŠŠÍ NEŽ PĚT DOLARŮ (5,00 USD).

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA URČITÉ TYPY ŠKOD. V SOULADU S TÍM NĚKTERÁ VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEMUSÍ VE VAŠEM PŘÍPADĚ PLATIT.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte a zbavíte odpovědnosti Cochlear, skupinu společností Cochlear i jejich představitele, ředitele, zaměstnance, zástupce, poskytovatele licencí a služeb za jakékoli a všechny nároky, ztráty, odpovědnost, škody, ztráty, náklady a výdaje (včetně rozumných odměn a výloh advokátů) třetích stran, které by vznikly tím, že porušíte tyto Podmínky použití. O jakémkoli takovém nároku, odpovědnosti, ztrátě, nákladech nebo výdajích vás budeme ihned informovat.

Úpravy a zrušení

Vyhrazujeme si právo jakoukoli Webovou stránku kdykoli bez předchozího upozornění zrušit nebo upravit.

Výklad pojmů

Výraz „včetně“ znamená v těchto Podmínkách použití „včetně, ale bez omezení na“.

Zřeknutí se práv

Pokud kdykoli opomineme vyžadovat splnění jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek použití nebo uplatnění jakéhokoli zde uvedeného práva, nemá se to považovat za to, že se takového ustanovení nebo práva zříkáme. Veškeré zřeknutí se práv musí být písemné. Pokud písemné zřeknutí se práv neobsahuje opačné vyjádření, žádné zřeknutí se práv učiněné kýmkoli z nás ohledně jakéhokoli porušení jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek použití ani ohledně jakéhokoli zde uvedeného práva se nemá vykládat tak, že se zříkáme práv při jakémkoli pokračujícím nebo následujícím porušení takového ustanovení, práv vyplývajících z ustanovení samotného nebo jakéhokoli práva stanoveného těmito Podmínkami použití.

Oddělitenost

Pokud nějaký soud příslušné jurisdikce posoudí jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití jako odporující zákonu, takové ustanovení má být změněno a vykládáno tak, aby v maximální míře povolené zákonem dosáhlo co nejlépe cílů původního ustanovení, a zbývající ustanovení těchto Podmínek použití mají zůstat plně platná a účinná.

Rozhodné právo, jurisdikce a místo

O těchto Podmínkách použití se má rozhodovat v souladu se zákony státu Nový jižní Wales v Austrálii, bez ohledu na kolizi právních norem. Veškerá jednání a řízení vzniklá na základě nebo v souvislosti s těmito Podmínkami použití se mají projednávat nevýhradně u státního nebo federálního soudu v Novém jižním Walesu v Austrálii. Tímto dáváte neodvolatelný souhlas a podrobujete se osobní příslušnosti řečených soudů, a to pro účely projednání všech takových sporů.

Úplná dohoda

Tyto Podmínky použití, v podobě doplněné nebo upravené jakýmkoli aplikovatelným prohlášením o ochraně soukromí nebo „zaklikávací dohodou“, obsahují úplné porozumění a dohodu mezi vámi a námi vzhledem k našim Webovým stránkám a nahrazují veškerou předchozí komunikaci, výsledky vyjednávání nebo dohody, ať v ústní, písemné nebo elektronické formě, mezi vámi a námi ve zde uvedených záležitostech.

Promlčení

Souhlasíte s tím, že bez ohledu na jakýkoli předpis nebo zákon, který by říkal opak, musí být jakýkoli nárok nebo předmět žaloby, který by vznikl kvůli nebo v souvislosti s používáním našich Webových stránek, musí být podán do jednoho (1) roku potom, co takový nárok nebo předmět žaloby vznikl, jinak bude navždy zamítnut.

Otázky k těmto Podmínkám použití

Pokud máte k těmto Podmínkám použití jakékoli otázky, kontaktujte nás prosím e-mailem na enquiries_intl@cochlear.com nebo napište na adresu Cochlear Australia New Zealand, Cochlear Headquarters, 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 Austrálie anebo nám zavolejte na bezplatnou linku 1800 620 929 (Austrálie) nebo prostřednictvím bezplatné služby National Relay Service 0800 444 819 (Nový Zéland).

Podmínky použití služby Cochlear Link

Podmínky použití služby Cochlear Link  najdete zde.

Podmínky použití sociálních médií

Podmínky použití sociálních médií společnosti Cochlear najdete zde.