Implantáty Nucleus®

Cochlear nabízí celou řadu implantátů a elektrod pro různé typy ztráty sluchu a různou anatomii vnitřního ucha. Objevte, čím vynikají implantáty Nucleus®.

Maminka se v kuchyni směje se synem, který má nasazené zařízení Nucleus

Co na této stránce najdete

 • Jak navrhujeme implantáty Cochlear™ Nucleus®.
 • Portfolio implantátů Cochlear Nucleus.
 • Vztah mezi designem elektrody a poslechovým výkonem.

S jakou filozofií Cochlear implantáty navrhuje

 • Dosažení spolehlivosti1
 • Vynikající poslechový výkon
 • Navržen tak, aby kopíroval anatomii ucha
 • Podpora pokročilých technologií pro zvukové procesory

Nejtenčí kochleární implantát na světě2

Implantáty řady Nucleus® Profile™ a Profile Plus jsou nejtenčí na světě.2

Jejich pružná konstrukce umožňuje cívce, aby se mohla přizpůsobit přirozenému zakřivení hlavy.

Implantáty řady Profile Plus i Profile mají také vysokou odolnost proti nárazům – až 2,5 joulu – což splňuje evropské standardy pro testování této odolnosti.3

Chirurgova ruka v latexové rukavici drží implantát Nucleus

Navrženo pro poslechový výkon

Anatomie hlemýždě vnitřního ucha se u každého člověka liší. Proto nabízíme elektrody různých tvarů a délek. Váš chirurg rozhodne, která elektorda pro vás bude ta nejlepší.

K jedinečným vlastnostem elektrod a implantátů společnosti Cochlear patří:

 • 22 aktivních kontaktů.

 • Nejtenčí elektroda.4

 • Elektrody, které jsou umístěny nejblíž sluchového nervu, abyste měli co nejlepší poslechový výkon.5, 6

 • Nejlepší dlouhodobá spolehlivost implantátu, která se v tomto odvětví udává.*7

Obrázek M

Kontaktujte nás

Spojte se se společností Cochlear

Další

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

* Založeno na údajích o kochleárních implantátech vyrobených společností Cochlear, MED-EL, Advanced Bionics a Oticon Medical, dostupných k 1. březnu 2022, při porovnání zařízení, která byla implantována po stejnou dobu.

Odkazy
 1. Cochlear Limited. D1932780 Cochlear Nucleus Reliability Report Volume 20 December 2021
 2. D1655096 Competitor comparison of rec/stim thickness
 3. Clause 23.8 of EN 45502-2-3:2010
 4. FUN1142, https://www.medel.com/maestro-eas-electrodes, https://advancedbionics.com/us/en/home/products/ci-internal-components.html, https://www.oticonmedical.com/for-professionals/cochlear-implant/clinical-results/soft-surgery-with-evo-electrode-array-preserves-residual-hearing
 5. Holden LK, Finley CC, Firszt JB, Holden TA, Brenner C, Potts LG, et al. Factors affecting open-set word recognition in adults with cochlear implants. Ear Hear.2013 May-Jun;34(3):342-60.
 6. Esquia (2013): Esquia Medina, GN., Borel, S., Nguyen, Y., Ambert-Dahan, E., Ferrary, E., Sterkers, O., Bozorg Grayeli, A. Is Electrode-Modiolus Distance a Prognostic Factor for Hearing Performances after Cochlear Implant Surgery. Audiol Neurotol. 2013;18:406-413. DOI: 10.1159/000354115.
 7. Cochlear Limited, 454378. Comparison of reliability of cochlear implants commercially available (k 31. prosinci 2017). Data k dispozici na vyžádání. Založeno na údajích o nejnovější generaci kochleárních implantátů vyrobených společností Cochlear, Advanced Bionics, Oticon Medical a MED-EL, dostupných k 31. prosinci 2017.