Chytrá technologie zpracování zvuku Nucleus®

Ať už jste v restauraci, na hřišti, nebo v kanceláři, váš zvukový procesor se automaticky přizpůsobuje danému prostředí.

K2_SENIOR_DINNER_CAUC_2.jpg

Co na této stránce najdete

 • Proč jsou dva mikrofony lepší než jeden.
 • Jak se technologie SmartSound® iQ s funkcí SCAN* přizpůsobuje vašemu prostředí.
 • Jak data log pomáhá vašemu nastavovacímu technikovi.

S naší technologií uslyšíte snadněji – zvlášť v hluku

Každý den se pohybujete v různých prostředích, která se liší, pokud jde o poslech. S vaším zvukovým procesorem budete slyšet nejlépe, jak je to možné, ať budete kdekoli.

Zvukové procesory Cochlear™ Nucleus® mají integrovanou naši nejnovější technologii smart sound, aby vám pomáhaly automaticky upravovat poslech v jakémkoli prostředí.

K jejich charakteristikám patří:

 • Duální mikrofony, které pomáhají odfiltrovat hluk na pozadí.1

 • Automatické zpracování zvuku, díky kterému je slyšet lépe.1-3

 • ForwardFocus – výkonná funkce, která vám pomůže slyšet lépe při rozhovoru ve dvou, když je hluk na pozadí.4,5

 • Data log, který vašemu odborníkovi na péči o sluch poskytne informace o tom, jak své zařízení používáte, aby mohl případně upravit programy.

Dva synchronizované mikrofony pomáhají odfiltrovat hluk na pozadí

Když máte na zvukovém procesoru víc než jeden mikrofon, pomůže vám to soustředit se na to, co chcete slyšet.

Duální mikrofony společnosti Cochlear dávají ve srovnání s jedním mikrofonem lepší poslechový výsledky.1 Tyto dva mikrofony automaticky filtrují hluk na pozadí, takže víc slyšíte to, co slyšet chcete.

Uživatel Mathias s rodinou sedí po výšlapu na vrcholku hory

„S implantátem Cochlear nemá problém rozumět členům své rodiny – manželce a dceři.“*¹

– Mathias, uživatel Cochlear™ Nucleus®

Zvukové procesory, které se automaticky přizpůsobují vašemu prostředí

Naše technologie SmartSound® iQ s funkcí SCAN je navržená tak, aby napodobovala přirozený sluch. Zachycuje zvuk a přizpůsobuje se vašemu poslechovému prostředí, takže nemusíte dělat úpravy ručně.1-3

Jak to funguje:

 1. Duální mikrofony zachycují a filtrují zvuk.
 2. SCAN je v našem odvětví první funkce automatického klasifikování scény. Analyzuje prostředí, ve kterém právě jste, a klasifikuje ho jako jednu ze šesti scén, například tichou, hlučnou nebo větrnou.
 3. Funkce SmartSound iQ pak automaticky optimalizuje zvuk a upravuje nastavení pro různé podmínky poslechu, abyste slyšeli co nejlépe.

Zvukové procesory Nucleus 7 a Kanso 2 obsahují také volitelnou funkci ForwardFocus,** která je navržená tak, aby vám pomohla slyšet v náročném a hlučném prostředí.4,5

Jakmile vám odborník na péči o sluch ForwardFocus aktivuje, zapnete ho v aplikaci Nucleus Smart, až budete chtít ztlumit zvuky přicházející zezadu a soustředit se na rozhovor, který se odehrává před vámi.

Data log: zásadní informace pro vašeho nastavovacího technika

V životě se děje hodně věcí. Některé dny může být těžké si vzpomenout, jak jste svůj zvukový procesor používali. Technologie data logu ale používání automaticky sleduje a zaznamenává informace, ke kterým má váš nastavovací technik přístup prostřednictvím nastavovacího softwaru.

Váš nastavovací technik si může údaje prohlédnout, aby zjistil trendy a důležité informace ukazující, jak vám systém funguje.

Podle toho může udělat potřebné úpravy, aby zajistil, že vždycky uslyšíte co nejlépe.

Rodičům a pečovatelům dodává funkce data logu důvěru, že jejich dítě využívá systém Nucleus na maximum.

Váš nastavovací technik může stáhnout informace o tom, jak vaše dítě slyší, například:

 • Kolik hodin denně vy nebo váš blízký používáte kochleární implantát.

 • V jakých zvukových prostředích, jste se vy nebo váš blízký během dne pohybovali.

 • Úrovně hlasitosti, které vy nebo váš blízký v průběhu dne používáte.

Sledujte, jak vy nebo vaše dítě slyšíte

Další speciální funkcí aplikace Nucleus® Smart^ je Sledování poslechu, která vám dává přímý přístup k informacím o používání zvukového procesoru. Je k dispozici pro zvukové procesory Nucleus 7 a Kanso 2.

S funkcí Sledování poslechu v aplikaci Nucleus Smart můžete monitorovat důležité informace o tom, jak vy nebo vaše dítě zvukový procesor používáte.

Sledování poslechu ukazuje:

 • Dobu poslechu řeči: Množství času, kdy posloucháte řeč, je cílem, který vám pomůže sledovat, jak svůj zvukový procesor používáte.

 • Pády cívky: To je počet, kolikrát za daný den dojde k odpojení zvukového procesoru od implantátu.#

Je užitečné stanovit si určitý počet pádů cívky a snažit se ho udržet nebo snížit. Jako rodiče můžete monitorovat, jak často si dítě procesor sundává.

Obrázek M

Kontaktujte nás

Spojte se se společností Cochlear

Další

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na odborného zdravotníka.

* SNR-NR, WNR a SCAN jsou schválené pro použití všemi uživateli ve věku 6 let a staršími, kteří jsou schopní 1) zvládnout test objektivního vnímání řeči v klidu a v hluku, aby se dal stanovit a zdokumentovat výkon, a 2) uvést své preference ohledně různých nastavení programu.

** ForwardFocus je funkce, kterou aktivuje specialista a ovládá uživatel. Je možné ji aktivovat pouze uživatelům ve věku 12 let a starším, kteří dokáží spolehlivě dát zpětnou vazbu ohledně kvality zvuku a pochopit, jak tuto funkci používat, když se pohybují v různých prostředích nebo když se prostředí mění. Při používání funkce ForwardFocus v tichém prostředí se může stát, že bude zhoršení porozumění řeči.

# Údaje o „Pádech cívky“ ve funkci Sledování poslechu v aplikaci Nucleus Smart nejsou k dispozici pro uživatele implantátu Nucleus 22.

^ Aplikace Cochlear Nucleus Smart je k dispozici v obchodech App Store a Google Play. Úplné informace o kompatibilitě najdete na adrese www.cochlear.com/compatibility.

Apple, logo Apple, Apple Watch, FaceTime, logo Made for iPad, logo Made for iPhone, logo Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a dalších zemích. App Store je servisní ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a jiných zemích.

Android je ochranná známka společnosti Google LLC. Robot Android je reprodukovaný nebo upravený na základě díla, které vytvořila a sdílela společnost Google, a je používán podle podmínek uvedených v licenci Creative Commons 3.0 Attribution. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Seznam kompatibilních zařízení Apple a Android naleznete na www.cochlear.com/compatibility

Odkazy
 1. Mauger SJ, et al. Clinical outcomes with the Kanso off-the-ear cochlear implant sound processor. Int J Audiol. 2017, Apr; 56(4): 267-276. [Sponsored by Cochlear].
 2. Mauger SJ, et al. Clinical evaluation of the Nucleus 6 cochlear implant system: performance improvements with SmartSound iQ. Int J Audiol. 2014, Aug; 53(8): 564-576. [Sponsored by Cochlear].
 3. Wolfe J, et al. Benefits of Adaptive Signal Processing in a Commercially Available Cochlear Implant Sound Processor. Otol Neurotol. 2015 Aug;36(7):1181-90.
 4. Cochlear Limited. D1660797. CP1150 Sound Processor Interim Clinical Investigation Report. 2020; Jan.
 5. Cochlear Limited. D1376556. CLTD 5709 Clinical Evaluation of Nucleus 7 Cochlear Implant System. 2018;Jan.