Spolehlivost implantátů Nucleus®

Při výběru kochleárního implantátu chcete mít nejlepší řešení pro dnešek i pro budoucnost. Proto je tak důležitá spolehlivost.

Vnuk něco šeptá dědečkovi

Co na této stránce najdete

 • Proč je spolehlivost implantátu tak důležitá.
 • Proč jsou implantáty Cochlear™ Nucleus® dnes těmi nejspolehlivějšími pro děti i pro dospělé.
 • Příběh první dětské uživatelky komerčního implantátu společnosti Cochlear, Holly Taylorové, která spoléhala na svůj implantát víc než 30 let.

Spolehlivost, se kterou můžete počítat

Vybrat si kochleární implantát je důležité rozhodnutí. Ať už je pro vás nebo pro někoho z vašich blízkých, chcete mít důvěru, že jste si vybrali správné řešení pro dnešek i pro budoucnost.

Spolu s poslechovým výkonem je spolehlivost implantátu, který si vyberete, měřítkem kvality a může vám na další roky dodat klid. Proto je významné, že implantáty Cochlear™ Nucleus® jsou ty nejspolehlivější na trhu.1–3

Nejspolehlivější dnes^

Žádný jiný výrobce implantátů nepřináší spolehlivost srovnatelnou s naší současnou generací implantátů.1–3

Spolehlivost současné generace implantátů1–3

Sloupcový graf ukazující spolehlivost nejnovější generace implantátů

Údaje o spolehlivosti pocházejí ze zpráv jiných výrobců:

MED-EL
Advanced Bionics

Nejspolehlivější v průběhu doby

Implantáty Cochlear Nucleus jsou nejspolehlivější na trhu, dnes^ i v průběhu doby.1–3

Pro nás je důležitá transparentnost, proto splňujeme vzájemně závislé globální standardy na spolehlivost implantátů a podáváme o tom zprávy. Zveřejňujeme údaje o každé generaci implantátů, dřívějších i současných.4–8

Spolehlivost implantátů v průběhu času1–3

Čárový graf ukazující spolehlivost implantátů v průběhu času

Nejspolehlivější pro děti

Když vybíráte sluchový implantát pro své dítě, víme, že chcete ten skutečně nejlepší. Cochlear má špičkovou spolehlivost implantátů u dětí, 99,71% CSP* po šesti letech u implantátů řady Nucleus Profile a 100% CSP po jednom roce u implantátů řady Nucleus Profile Plus.1

Spolehlivost současné generace implantátů u dětí1-3

Sloupcový graf ukazující spolehlivost nejnovější generace implantátů u dětí

Poznámka: MED-EL neuvádí údaje odděleně pro dospělé a pro děti, což vyžadují společná evropská a mezinárodní prohlášení k podávání zpráv o spolehlivosti kochleárních implantátů.

Nejčastěji vybírané

Díky tomu, že je celosvětově registrováno 410 000 implantátů Cochlear Nucleus,1  je Cochlear poskytovatelem implantabilních sluchových pomůcek, pro kterého se lidé rozhodují nejčastěji.

Počet registrovaných implantátů1, 3

Sloupcový graf ukazující počet registrovaných implantátů

MED-EL počet registrovaných kochleárních implantátů neuvádí.

 

Zpráva o spolehlivosti systému Cochlear Nucleus

18. svazek – prosinec 2019 | PDF

10,2 MB | PDF

Stáhnout teď

Proč u kochleárního implantátu záleží na spolehlivosti

První dětská uživatelka komerčního implantátu, Holly Taylorová, spoléhala na svůj implantát od společnosti Cochlear víc než 30 let. Zjistěte si, proč Holly říká: „Vybrala jsem si kvalitu. Vybrala jsem si Cochlear.“

Holly je blízká příbuzná jednoho ze zaměstnanců Cochlear Limited.

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám poradí s faktory, které by mohly výsledek ovlivnit. Vždy si pečlivě prostudujte návod k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Informace o produktech vám poskytne místní zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití .

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.

^ Nejnovější generace komerčně dostupných kochleárních implantátů k 31. prosinci 2019.

* CSP = kumulativní míra přežití. CSP zahrnuje problémy související se zařízením i s nehodami.

Odkazy
 1. Cochlear Limited. D1712187. Zpráva o spolehlivosti Cochlear Nucleus, 18. svazek, prosinec 2019. 2020, březen.
 2. Hearing Implant Reliability Reporting | MED-EL [Internet]. Medel.com. 2020 [citováno 25. února 2020]. Dostupné na adrese: http://www.medel.com/hearing-solutions/cochlear-implants/reliability
 3. 2019 Global Implant Reliability Report. 027-N025-02 RevC. Advanced Bionics AG and affiliates.; 2019.
 4. Mezinárodní norma ISO 5841-2. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Ženeva (Švýcarsko): Mezinárodní organizace pro standardizaci. 2000.
 5. Mezinárodní norma ISO 5841-2. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Ženeva (Švýcarsko): Mezinárodní organizace pro standardizaci. 2014.
 6. European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explantations. Otol Neurotol. 2005 Nov;26(6):1097-9.
 7. Battmer RD, Backous DD, Balkany TJ, Briggs RJ, Gantz BJ, van Hasselt A, et al. International Classification of Reliability for Implanted Cochlear Implant Receiver Stimulators. Otol Neurotol. 2010 Oct;31(8):1190-3.
 8. ANSI/AAMI CI86. Cochlear implant systems: Requirements for safety, functional verification,. (2017). Arlington, VA: American National Standards Institute.