Spolehlivost implantátů Nucleus®

Při výběru kochleárního implantátu chcete mít nejlepší řešení pro dnešek i pro budoucnost. Proto je tak důležitá spolehlivost.

Vnuk něco šeptá dědečkovi

Co na této stránce najdete

 • Proč je spolehlivost implantátu tak důležitá.
 • Proč jsou implantáty Cochlear™ Nucleus® dnes těmi nejspolehlivějšími pro děti i pro dospělé.
 • Příběh první dětské uživatelky komerčního implantátu společnosti Cochlear, Holly Taylorové, která spoléhá na svůj implantát víc než 30 let.

Spolehlivost, se kterou můžete počítat

Vybrat si kochleární implantát je důležité rozhodnutí. Ať už je pro vás nebo pro někoho z vašich blízkých, chcete mít důvěru, že jste si vybrali správné řešení pro dnešek i pro budoucnost.

Spolu s poslechovým výkonem je spolehlivost implantátu, který si vyberete, měřítkem kvality a může vám na další roky dodat klid. Proto je významné, že implantáty Cochlear Nucleus jsou ty nejspolehlivější na trhu.1–3

Stat-ProfilePlus2022.png

Nejspolehlivější dnes1–3

Pokud jde o spolehlivost implantátů, žádný jiný výrobce se nám nemůže vyrovnat. Tento graf porovnává aktuálně dostupné implantáty a údaje o jejich spolehlivosti za více než dva roky. Uvedené implantáty jsou na trhu dostupné po srovnatelnou dobu.

Spolehlivosti implantátů1–3

Sloupcový graf ukazující spolehlivost nejnovější generace implantátů

Poznámka: Údaje o spolehlivosti pocházejí ze zpráv jiných výrobců:

MED-EL
Advanced Bionics

Nejspolehlivější v průběhu doby

Implantáty Cochlear Nucleus jsou nejspolehlivější na trhu, dnes i v průběhu času.1–3

Pro nás je důležitá transparentnost, proto splňujeme vzájemně závislé globální standardy na spolehlivost implantátů a podáváme o tom zprávy. Zveřejňujeme údaje o každé generaci implantátů, dřívějších i současných.4–8

Spolehlivost implantátů v průběhu času1–3

Čárový graf ukazující spolehlivost implantátů v průběhu času

Nejspolehlivější pro děti1,3

Cochlear vede na trhu ve spolehlivosti implantátů pro děti. Tento graf porovnává aktuálně dostupné implantáty a údaje o jejich spolehlivosti za více než dva roky. Uvedené implantáty jsou na trhu dostupné po srovnatelnou dobu.

Spolehlivost implantátů pro děti1,3

Sloupcový graf ukazující spolehlivost nejnovější generace implantátů u dětí

Poznámka: MED-EL neuvádí údaje odděleně pro dospělé a pro děti, což vyžadují společná evropská a mezinárodní prohlášení k podávání zpráv o spolehlivosti kochleárních implantátů.

Nejčastěji vybírané**

Díky tomu, že je celosvětově registrováno 475 000 implantátů Cochlear Nucleus,1  je společnost Cochlear poskytovatelem implantabilních sluchových řešení, pro kterého se lidé rozhodují nejčastěji.

Počet registrovaných implantátů1, 3

Sloupcový graf ukazující počet registrovaných implantátů

Poznámka: MED-EL počet registrovaných kochleárních implantátů neuvádí.

 
Zpráva o spolehlivosti systému Cochlear Nucleus

20. svazek – prosinec 2021 | PDF

4.2 MB | PDF

Stáhnout teď

Pro údaje založené na normě ANSI/AAMI CI86 pro kochleární implantáty klikněte sem. Pro informace o výpočtu spolehlivosti implantátů klikněte sem.

Proč u kochleárního implantátu záleží na spolehlivosti

První dětská uživatelka komerčního implantátu Cochlear, Holly Taylorová, spoléhá na svůj implantát od společnosti Cochlear již víc než 30 let. Zjistěte si, proč Holly říká: „Vybrala jsem si kvalitu. Vybrala jsem si Cochlear.“

Holly je blízká příbuzná jednoho z bývalých zaměstnanců Cochlear Limited.

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na odborného zdravotníka.

* CSP = kumulativní míra přežití. CSP zahrnuje problémy související se zařízením i s nehodami.

** Na základě údajů výrobců, kteří podávají zprávy v souladu s Prohlášením evropského konsensu, které vyžaduje rozdělit vzorek populace i údaje na dospělé a děti.

Odkazy
 1. D1932780 Cochlear Nucleus Reliability Report Volume 20 December 2021, březen 2022
 2. Cochlear Implant Reliability | MED-EL [Internet]. Medel.com. 2022 [citováno 1. března 2022]. Dostupné na adrese: http://www.medel.com/hearing-solutions/cochlear-implants/reliability.
 3. Advanced Bionics Reliability Report Autumn 2021. 027-N258-02 Rev D. Advanced Bionics AG and affiliates.; 2021.
 4. Mezinárodní norma ISO 5841-2. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Ženeva (Švýcarsko): Mezinárodní organizace pro standardizaci. 2000.
 5. Mezinárodní norma ISO 5841-2. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Ženeva (Švýcarsko): Mezinárodní organizace pro standardizaci. 2014.
 6. European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explantations. Otol Neurotol. 2005 Nov;26(6):1097-9.
 7. Battmer RD, Backous DD, Balkany TJ, Briggs RJ, Gantz BJ, van Hasselt A, et al. International Classification of Reliability for Implanted Cochlear Implant Receiver Stimulators. Otol Neurotol. 2010 Oct;31(8):1190-3.
 8. ANSI/AAMI CI86. Cochlear implant systems: Requirements for safety, functional verification,. (2017). Arlington, VA: American National Standards Institute.