Spolehlivost implantátů Nucleus®

Při výběru kochleárního implantátu chcete mít nejlepší řešení pro dnešek i pro budoucnost. Proto je tak důležitá spolehlivost.

Vnuk něco šeptá dědečkovi

Co na této stránce najdete

 • Proč je spolehlivost implantátu tak důležitá.
 • Implantáty Cochlear™ Nucleus® jsou nejspolehlivější.1–3
 • Příběh první dětské uživatelky komerčního implantátu společnosti Cochlear, Holly Taylorové, která spoléhá na svůj implantát víc než 30 let.

Spolehlivost, se kterou můžete počítat

Vybrat si kochleární implantát je důležité rozhodnutí. Ať už je pro vás nebo pro někoho z vašich blízkých, chcete mít důvěru, že jste si vybrali správné řešení ztráty sluchu pro budoucnost.

Stat-ProfilePlus2023.png

Spolu s poslechovým výkonem vám spolehlivost implantátu, který si vyberete, může na další roky dodat klid. Proto je významné, že implantáty Cochlear Nucleus jsou ty nejspolehlivější na trhu.1–3

Jednoznačně nejspolehlivější1–3

Pokud jde o spolehlivost implantátů v průběhu času, žádný jiný výrobce se nám nemůže vyrovnat. Tento graf porovnává aktuálně dostupné implantáty a údaje o jejich spolehlivosti za více než osm let. Uvedené implantáty jsou na trhu dostupné po srovnatelnou dobu.

Spolehlivosti implantátů1–3

Sloupcový graf ukazující spolehlivost nejnovější generace implantátů

^ Nekonzistentní údaje o CSP vykazované v průběhu času.4
** Nesoulad s evropským konsensuálním prohlášením.#,5

Nejspolehlivější v průběhu času

Implantáty Cochlear Nucleus jsou ty nejspolehlivější v průběhu času.1–3

Pro nás je důležitá transparentnost, proto splňujeme nezávislé globální standardy na spolehlivost implantátů a podáváme o tom zprávy. Zveřejňujeme údaje o každé generaci implantátů, dřívějších i současných.5–8

Spolehlivost implantátů v průběhu času1–3

Čárový graf ukazující spolehlivost implantátů v průběhu času

^ Nekonzistentní údaje o CSP vykazované v průběhu času.4
** Nesoulad s evropským konsensuálním prohlášením.#,5

Nejspolehlivější pro děti1–3

Společnost Cochlear vede na trhu ve spolehlivosti implantátů pro děti. Tento graf porovnává aktuálně dostupné implantáty a údaje o jejich spolehlivosti za více než osm let. Uvedené implantáty jsou na trhu dostupné po srovnatelnou dobu.

Spolehlivost implantátů pro děti1–3

Sloupcový graf ukazující spolehlivost nejnovější generace implantátů u dětí

^ Nekonzistentní údaje o CSP vykazované v průběhu času.4
** Nesoulad s evropským konsensuálním prohlášením.#,5

Nejčastěji vybírané

Díky tomu, že je celosvětově registrováno více než 500 000 implantátů Cochlear Nucleus,2  je společnost Cochlear poskytovatelem implantabilních sluchových řešení, pro něhož se lidé rozhodují nejčastěji.

Počet registrovaných implantátů1–4

Sloupcový graf ukazující počet registrovaných implantátů

 


Zpráva o spolehlivosti systému Cochlear Nucleus

21. svazek – prosinec 2022 | PDF

1,86 MB | PDF

Stáhnout teď

Pro údaje založené na normě ANSI/AAMI CI86 pro kochleární implantáty klikněte sem. Pro informace o výpočtu spolehlivosti implantátů klikněte sem.

Proč u kochleárního implantátu záleží na spolehlivosti

První dětská uživatelka komerčního implantátu Cochlear, Holly Taylorová, spoléhá na svůj implantát od společnosti Cochlear již víc než 30 let. Zjistěte si, proč Holly říká: „Vybrala jsem si kvalitu. Vybrala jsem si společnost Cochlear.“


 

Holly je nejbližším členem rodiny jednoho z bývalých zaměstnanců společnosti Cochlear Limited.

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.

* CSP = kumulativní míra přežití. CSP zahrnuje problémy související se zařízením i s nehodami.

# European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explantation (Evropské konsenzuální prohlášení o selhání a explantaci kochleárních implantátů) uvádí: „hlášení CSR by mělo být v souladu s normou ISO 5841–2:2000“ a „hlášení CSR by měla poskytovat kompletní historické údaje o daném zařízení“. Společnost MED-EL nepodává zprávy v souladu s normou ISO 5841–2:2000 a neuvádí CSR pro modely implantátů Combi 40 / Combi 40+.

Odkazy
 1. Na základě generací implantátů vydaných ve srovnatelném období s více než 5 lety údajů CSP.
 2. Cochlear Limited. D2073229 Cochlear Nucleus Reliability Report Volume 21 December 2022, March 2023
 3. Advanced Bionics Reliability Report December 2022. 028-Q048-02 Rev B. Advanced Bionics AG and affiliates. Údaje platné od 1. října 2022.
 4. Cochlear Implant Reliability | MED-EL [Internet]. Medel.com. 2023. K dispozici na: http://www.medel.com/hearing-solutions/cochlear-implants/reliability.
 5. European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explantations. Otol Neurotol. 2005 Nov;26(6):1097-9.
 6. International Standard ISO 5841-2:2000. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Geneva (Switzerland): International Organization for Standardization.
 7. Battmer RD, Backous DD, Balkany TJ, Briggs RJ, Gantz BJ, van Hasselt A, et al. International Classification of Reliability for Implanted Cochlear Implant Receiver Stimulators. Otol Neurotol. 2010 Oct;31(8):1190-3.
 8. ANSI/AAMI CI86. Cochlear implant systems: Requirements for safety, functional verification,. (2017). Arlington, VA: American National Standards Institute.