Odborníci

Společnost Cochlear spolupracuje s odborníky na péči o sluch po celém světě. Prostřednictvím rozsáhlých vzdělávacích iniciativ a zdrojů usilujeme o to poskytovat pacientům nejlepší možnou péči.

Přihlásit se teď
ID1-Topimage-audiologist-patient.jpg

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je na světě asi 466 milionů lidí postižených ztrátou sluchu.1

U dětí je ztráta sluchu spojená s problémy s rozvojem řeči a jazykových dovedností a může mít vliv na učení ve škole a rozvoj sociálních dovedností.2 U dospělých se uvádí souvislost mezi ztrátou sluchu a osamělostí a výzkum naznačuje, že u starších osob může ztráta sluchu souviset s depresemi a demencí.3,4,5

Kromě sluchadel však existují i jiné možnosti, jak pacientům pomoci zlepšit sluch a kvalitu života.

Sluch u dospělých

Použijte prohlášení konsenzu Skupiny Delphi k porovnání vašich praktických doporučení týkajících se kochleární implantace u dospělých.


Teď opouštíte webové stránky společnosti Cochlear a budete přesměrováni na stránky třetí strany. Ačkoli společnost Cochlear poskytla společnou finanční podporu procesu Delphi a publikování dokumentu o mezinárodním konsenzu, společnost Cochlear není autorem těchto stránek ani není odpovědná za jejich obsah.

Od doby, kdy společnost Cochlear téměř před 40 lety uvedla na trh první systém kochleárního implantátu na světě, dodala víc než 700 000 implantabilních zařízení, která pomáhají lidem všech věkových skupin slyšet.

Slib, který dává Cochlear svým motem „Hear now. And always“, odráží naši filozofii celoživotního závazku vůči lidem, kteří se rozhodnou pro naše zařízení.

Vyloučení odpovědnosti

Tento materiál je určen pro odborné zdravotníky. Jste-li uživatel, o způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy si přečtěte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

Odkazy

  1. WHO | Deafness and hearing loss [Internet]. World Health Organization. (2018), [citováno 26. září 2018]. K dispozici na webu: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
  2. Effects of Hearing Loss on Development [Internet]. Asha.org. 2018 [citováno 26. září 2018]. Dostupné na: https://www.asha.org/public/hearing/effects-of-hearing-loss-on-development/
  3. Contrera K, Sung Y, Betz J, Li L, Lin F. Change in loneliness after intervention with cochlear implants or hearing aids. The Laryngoscope. 2017;127(8):1885-1889.
  4. Rutherford B, Brewster K, Golub J, Kim A, Roose S. Sensation and Psychiatry: Linking Age-Related Hearing Loss to Late-Life Depression and Cognitive Decline. American Journal of Psychiatry. 2018;175(3):215-224.
  5. Světová zdravotnická organizace. World Report on Hearing. Ženeva: Světová zdravotnická organizace; 2021. K∘dispozici zde: https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-hearing Přístup 4. března 2022.