Skip to main content

GLOBÁLNÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI COCHLEAR

Při plnění svého cíle pomáhat lidem Hear now. And always (Slyšet odteď už napořád) může společnost Cochlear shromažďovat, používat a sdílet osobní informace. Může k tomu docházet při používání našich webů, aplikací, produktů nebo služeb nebo při komunikaci s námi. Chceme, abyste chápali, jaké osobní informace shromažďujeme, jak je používáme, s kým je sdílíme, jak se snažíme je chránit, jak si je můžete prohlédnout, případně opravit a také jak nás můžete kontaktovat v případě dotazů nebo problémů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na weby, aplikace, komunikace, produkty a služby poskytované společností Cochlear Limited a jejími pobočkami po celém světě („skupina Cochlear“), jejichž seznam naleznete zde.

Upozornění: Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na shromažďování, používání a předávání chráněných informací o zdravotním stavu, které jsou definovány v americkém zákoně Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA – zákon o odpovědnosti a přenosu údajů zdravotního pojištění). Můžete si přečíst naše oznámení o postupech ochrany osobních údajů v souvislosti se zákonem HIPAA.

 

 

JAKÉ OSOBNÍ INFORMACE SPOLEČNOST COCHLEAR SHROMAŽĎUJE?

Osobní informace od vás

Během komunikace se společností Cochlear nám můžete předat své osobní informace. Může jít například o tyto údaje:

 • vaše jméno a kontaktní údaje, které uvedete při registraci účtu Cochlear na našich webech nebo v některé z našich aplikací, případně při návštěvě zařízení či akce společnosti Cochlear;
 • informace o vaší osobní cestě za sluchem na našich komunitních fórech Cochlear nebo v jiných službách;
 • informace o vašem věku, zdravotním stavu nebo léčbě při registraci zařízení nebo při používání či požadování informací o našich produktech a službách; nebo
 • číslo vaší platební karty při nákupu našich produktů nebo služeb.

Pokud jste odborník poskytující zdravotní péči, můžeme shromažďovat také informace o vaší specializaci, klinickém zaměření a zájmu o produkty společnosti Cochlear.

Osobní informace shromažďované při používání produktů a služeb

Když aktivujete určité funkce v aplikacích a službách společnosti Cochlear, v některých případech získáte možnost sdílet další informace o tom, jak aplikaci nebo naslouchátko používáte. Navštívíte-li naše weby nebo použijete naše aplikace, váš počítač nebo mobilní zařízení nám může odeslat určité údaje, například vaši adresu IP, verzi prohlížeče, používanou verzi aplikace a informace o chybách. Podrobnosti najdete v další části pojednávající o tom, jak společnost Cochlear používá soubory cookie.

Osobní informace od třetích stran

Příležitostně můžeme informace o vás získat od jiných organizací nebo osob. Když například dostanete sluchový implantát, může vaše klinika u nás zaregistrovat jeho výrobní číslo, výrobní číslo a konfiguraci zvukového procesoru a kontaktní údaje, abyste od nás získali kompletní podporu. K analýzám trhu a marketingovým účelům můžeme data získávat také od třetích stran. Díky těmto doplňujícím datům vám budeme schopni poskytovat individuálnější přístup.

 

JAK SPOLEČNOST COCHLEAR OSOBNÍ INFORMACE POUŽÍVÁ?

Osobní informace používáme k poskytování, udržování a zlepšování našich produktů a služeb s cílem proměnit způsob, jakým lidé chápou ztrátu sluchu a reagují na ni, a inovovat a uvést na trh řadu implantabilních sluchových pomůcek. Osobní informace používáme například k těmto účelům:

 • abychom mohli testovat, podporovat a vyvíjet inovace a vylepšení našich produktů a služeb (například aby bylo zařízení možné nastavit, aktivovat a zajišťovat jeho údržbu a správu) a rovněž vyvíjet nové produkty a služby;
 • k analýze dat o výkonu, servisu a spolehlivosti produktu;
 • k zlepšení obsahu, funkcí a použitelnosti našich webových stránek a aplikací;
 • abychom uchovávali záznamy o distribuci a historii zařízení k produktům Cochlear;
 • abychom splnili zákonné požadavky, například požadavky na uchovávání záznamů o dotazech se zdravotní tématikou, případně o stížnostech týkajících se našich produktů;
 • pro účely zabezpečení, udělení úvěru nebo ochrany proti podvodům; nebo
 • při posuzování nabídek uchazečů o práci a během náboru zaměstnanců obecně.

Osobní informace využíváme také k podpoře marketingového a propagačních úsilí, například následujícími způsoby:

 • abychom vám nabídli účast v průzkumech a poskytování zpětné vazby;
 • abychom vás mohli kontaktovat s nabídkami a dalšími informacemi, které vás pravděpodobně budou zajímat;
 • abychom vám přizpůsobili weby a aplikace; nebo
 • abychom vytvořili profil jednání s vámi s cílem dozvědět se, o jaké informace od nás byste mohli mít zájem.

Odběr propagačních sdělení můžete kdykoli odhlásit buď pomocí příslušného odkazu uvedeného v takovém sdělení, nebo nás kontaktujte jedním ze způsobů popsaných na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

KDY OSOBNÍ INFORMACE SDÍLÍME A S KÝM?

V rámci skupiny Cochlear

Osobní informace můžeme sdílet po celém světě v rámci skupiny Cochlear. Každý člen skupiny Cochlear bude používat a sdílet vaše osobní údaje pouze tak, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

S našimi poskytovateli služeb

Osobní informace sdílíme s organizacemi, které poskytují nebo provádějí služby pro společnost Cochlear nebo jejím jménem. Může se jednat například o společnosti poskytující služby webové podpory nebo zapojené do prodeje našich produktů a služeb. V některých případech můžete poskytnout své osobní informace přímo těmto třetím stranám poskytujícím služby (například když nakoupíte v našem internetovém obchodě a zadáte informace o své platební kartě pro platbu, údaje se odešlou přímo třetí straně, která platbu zpracovává) a tyto údaje může nebo nemusí třetí strana sdílet se společností Cochlear. Naši poskytovatelé služeb mají smluvní povinnost chránit důvěrnost osobních informací, které s nimi sdílíme, a používat je pouze k poskytování služeb naší společnosti.

S partnery v oblasti zdravotní péče, poskytovateli zdravotní péče a pečovateli

Vaše osobní informace můžeme sdílet s vašimi poskytovateli zdravotní péče (např. chirurgem, audiologem apod.), aby mohli posoudit, zda jsou naše produkty pro vás vhodné, pomoci vám naše produkty používat nebo z jiných důvodů souvisejících s léčbou, poskytováním zdravotní péče nebo platbou. Například:

 • když přes internet pošlete objednávku na odpovídající produkt nebo službu, můžeme vaše osobní informace sdílet s organizacemi, které za vás hradí zdravotní služby (například v USA se jedná o Medicare nebo Medicaid, v Evropě o orgány zajišťující hrazení nákladů a pojišťovny); a
 • při používání cloudových technologií společnosti Cochlear k bezpečnému zálohování souborů MAPa zvukového procesoru společností Cochlear a k jejich sdílení s určenými poskytovateli zdravotní péče.

V souladu s příslušnými právními předpisy můžeme osobní informace navíc předat rodičům, opatrovníkům nebo pečovatelům (podle konkrétní situace).

Obchodní transakce

Vaše osobní informace mohou být převedeny společnosti, která získala akcie či aktiva některého člena skupiny Cochlear nebo jedné z našich provozních divizí, například na základě prodeje, fúze, reorganizace nebo likvidace. Pokud dojde k takovému převodu, používání vašich osobních informací nabývající společností se bude nadále řídit těmito zásadami ochrany osobních údajů a postupy, které jste zvolili.

Právně podložené nebo úřední žádosti a ochrana společnosti Cochlear a dalších subjektů

Osobní informace můžeme předat, pokud se v dobré víře domníváme, že takové předání je vhodné s ohledem na:

 • dodržení právních předpisů (nebo vyhovění soudnímu příkazu či obsílce);
 • vyhovění zákonným požadavkům veřejných a státních úřadů;
 • zabránění možnému trestnému činu nebo jeho vyšetřování, například podvodu nebo krádeže identity; nebo
 • ochranu práv, vlastnictví nebo bezpečnosti skupiny Cochlear, našich uživatelů nebo dalších subjektů.

 

JAK SPOLEČNOST COCHLEAR VYUŽÍVÁ SOUBORY COOKIE, PLUG-INY SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ A PODOBNÉ TECHNOLOGIE?

Soubory cookie jsou malé soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči a umožňují webům uchovat informace mezi návštěvami uživatelů. Soubory cookie našim webům umožňují:

 • získat informace o tom, které naše webové stránky navštěvujete, jak často a z jakého typu zařízení;
 • shromažďovat a uchovávat informace o zařízení, které využíváte k procházení internetu, a o vašich předvolbách;
 • přizpůsobit prvky našich webů podle vašeho prohlížeče, zařízení, země a jazyka; a
 • shromažďovat informace o webu, ze kterého jste přišli, a o dalších webech, které jste navštívili, s cílem kategorizovat procházení internetu do segmentu trhu kvůli analýze trhu; a
 • poskytovat vám relevantnější obsah, propagační materiály a reklamy.

Když například navštívíte naše weby, pomocí souborů cookie máme možnost určit, co hledáte, jaký obsah zobrazujete a jak často se vracíte. I když informace shromažďované pomocí souborů cookie přímo neidentifikují vaši osobu, jakmile se na našich webech zaregistrujete, můžeme vaši minulou a budoucí aktivitu na našich webech a v našich aplikacích přidružit ke kontaktním údajům, které poskytnete.

Některé soubory cookie používané na našich webech jsme nastavili my a některé třetí strany v našem zastoupení. Používání souborů cookie od třetích stran umožňuje inzerci na základě zájmů a může se stát, že se vám reklamy společnosti Cochlear zobrazí na jiných navštěvovaných webech.

Pomocí nástroje Google Analytics získáváme statistická data o používání našich webů a aplikací a pomocí nástrojů Google AdSense a Google DoubleClick spravujeme a umísťujeme reklamy (společně „služby Google Services“). Služby Google Services umožňují korelovat vaše používání napříč různými zařízeními, například na mobilním telefonu a stolním počítači. Chcete-li si přečíst další informace o nástroji Google Analytics nebo zabránit shromažďování informací o vašem prohlížení našich webů tímto nástrojem, klikněte sem. Když se přihlásíte do svého účtu Google, můžete si nastavit preference týkající se reklam napříč službami Google Services.

Pokud se chcete souborům cookie vyhnout, můžete internetový prohlížeč nakonfigurovat tak, aby je odmítal. V takovém případě nemusí některé funkce našich webů správně fungovat. Další informace o souborech cookie a podobných technologiích naleznete na stránce allaboutcookies.org.

Inzerci na základě zájmů můžete zablokovat prostřednictvím webů zabývajících se touto problematikou ze stránky www.networkadvertising.org/choices, www.aboutads.info/choices a www.youronlinechoices.com (týká se lidí žijících v Evropě).

Plug-iny sociálních médií

Kromě souborů cookie jsme implementovali také plug-iny sociálních médií ze sociálních sítí jako Facebook a Twitter, abyste mohli položky z našich webů sdílet s online přáteli a kontakty. Při každé návštěvě našich webů, které obsahují plug-in, se váš prohlížeč připojí k serveru Facebooku či Twitteru. Pokud jste během návštěvy našich webů přihlášeni ke službě Facebook či Twitter, mohou se informace o vašem prohlížení přidružit k vašemu uživatelskému účtu.

 

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ

Kde se osobní informace zpracovávají a uchovávají?

Cochlear je globální společnost se sídlem v australském Sydney, jejíž klíčové závody a zaměstnanci se však nacházejí v Evropské unii, USA a v dalších zemích. Vaše osobní informace mohou být přeneseny, zpracovány a uchovávány na jakémkoli místě, kde působí společnost Cochlear, skupina Cochlear nebo jejich poskytovatelé služeb. V rozsahu, v jakém se osobní informace shromažďují od obyvatel EU nebo EHP a přenášejí do zemí, jejichž právní normy na ochranu osobních informací jsou méně přísné, podnikne společnost Cochlear kroky k jejich ochraně a zpracování v souladu s normami na ochranu údajů platnými v EU.

Jak dlouho bude společnost Cochlear osobní informace uchovávat?

Společnost Cochlear bude osobní informace ve formě umožňující identifikovat osoby uchovávat pouze tak dlouho, jak je nezbytné k plnění účelu, k němuž byly původně získány, nebo k dalšímu použití, s nímž jste souhlasili, nebo ke splnění regulačních a právních povinností týkajících se uchovávání záznamů. Po uplynutí takové doby informace buď odstraníme, nebo je zbavíme identifikačních znaků, takže už nebudou spojené s vaší osobou.

 

ZABEZPEČENÍ

Jak společnost Cochlear zajišťuje bezpečnost osobních informací?

Společnost Cochlear zavedla odpovídající administrativní, technická a organizační opatření na ochranu osobních informací před zneužitím, ztrátou a neoprávněným přístupem nebo zveřejněním. Další bezpečnostní opatření zahrnují odpovídající kontrolu přístupu, šifrování (v odpovídajících případech) a pravidelné posouzení zabezpečení.

 

INFORMACE O DĚTECH

Jakým způsobem společnost Cochlear řeší ochranu osobních údajů dětí a práva rodičů?

Naše weby a služby jsou určené pro široký okruh uživatelů, jako jsou pacienti, rodiče a veřejnost, nejsou však obecně zaměřeny na děti. Rodiče by měli vzít na vědomí, že naše weby mohou zahrnovat funkce, pomocí nichž mohou naši uživatelé sdílet obsah s dalšími uživateli na našich webech (například na komunitním webu společnosti Cochlear, pokud je dostupný) nebo přes sociální média. Pokud se k těmto funkcím dostane dítě, mohlo by své osobní informace, mimo jiné o svém zdravotním stavu, sdělit dalším uživatelům nebo veřejnosti.

Rodiče mohou osobní informace svých dětí zkontrolovat, upravit, požádat o odstranění těchto informací nebo zablokovat jejich další shromažďování. Rodiče mohou také odsouhlasit shromažďování a použití informací o svých dětech, ale nepovolit předání takových informací určitým třetím stranám. Rodiče mohou požádat o kteroukoli z těchto akcí nebo vznášet dotazy týkající se našeho nakládání s osobními údaji prostřednictvím některé z následujících kontaktních metod.

 

PROHLÍŽENÍ A ZMĚNA INFORMACÍ

Jakým způsobem můžete zobrazit, opravit nebo odstranit osobní informace?

Respektujeme vaše právo zvolit způsob, jakým shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní informace. Kdykoli vaše osobní informace shromažďujeme, podnikáme opatření, abychom zajistili jejich přesnost, úplnost a aktuálnost. Chápeme však, že vaše osobní informace a vaše rozhodnutí ohledně jejich poskytování se může změnit.

Chcete-li zobrazit, opravit, doplnit nebo odstranit své osobní informace, které má v držení společnost Cochlear, kontaktujte nás jedním z následujících způsobů. Abychom ochránili vaše soukromí a bezpečnost, podnikneme přiměřené kroky k ověření vaší totožnosti předtím, než vám poskytneme přístup k vašim osobních údajům nebo možnost upravit, doplnit nebo odstranit naše záznamy.

 

DODATKY K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V níže uvedených dodatcích popisujeme, jak určité produkty a služby shromažďují a používají osobní informace způsoby, které nejsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů (uvedené výše) nebo které vyžadují další objasnění.

Pomocí aplikace Nucleus® Smart můžete optimalizovat sluchové vjemy přímo z kompatibilního smartphonu. Tato aplikace umožňuje spárovat zvukový procesor Nucleus 7 prostřednictvím technologie Bluetooth® s kompatibilním smartphonem, díky čemuž můžete rychle měnit programy, upravit hlasitost, ovládat příslušenství streamování, zobrazit si tipy týkající se provozu a vyhledat ztracený zvukový procesor.

Základní údaje

Když se pomocí svého účtu Cochlear přihlásíte do aplikace Nucleus Smart, jsou do společnosti Cochlear odeslány informace související s vašim implantátem a zvukovým procesorem. Tyto informace slouží k ověření, zda je aplikace používána se schváleným hardwarem.

Upozornění

Aplikace Nucleus Smart vás požádá o povolení upozornění, aby vás mohla upozorňovat na důležité výstrahy týkající se vašeho zvukového procesoru. Touto funkcí se také aktivují funkce na pozadí, například Sledování poslechu.

Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat v nastaveních upozornění aplikace v chytrém telefonu.

Najít procesor / Služby určování polohy

Aplikace Nucleus Smart pomáhá vyhledat ztracený zvukový procesor pomocí informací ze systémů GPS a Wi-Fi zařízení. K tomuto účelu ukládá poslední místo použití zvukového procesoru a poslední polohu, kde byla aplikace použita ve spojení se zvukovým procesorem. Údaje o poloze nejsou odesílány do společnosti Cochlear.

Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat v nastaveních služeb určování polohy smartphonu.

Analytické údaje

Aplikace Nucleus Smart shromažďuje a do společnosti Cochlear odesílá údaje týkající se způsobu používání aplikace a všechny případné chyby. Tyto údaje neumožňují identifikaci uživatele. Pomáhají společnosti Cochlear neustále zlepšovat aplikaci Nucleus Smart a ostatní produkty a služby Cochlear. Mezi tyto analytické údaje patří typ mobilního zařízení a používaného operačního systému, jak často jsou funkce aplikace používány a adresy internetového protokolu sloužící k vyhodnocení obecné geografické oblasti, ve které je aplikace používána. Společnost Cochlear pomocí technologických a administrativních opatření brání možnosti přidružení těchto údajů k vaší identitě.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré používání těchto značek společností Cochlear Limited podléhá licenci.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Jak můžete vznést dotazy nebo vyjádřit pochybnosti týkající se těchto zásad nebo způsobu, jakým společnost Cochlear s vašimi osobními informacemi nakládá?

Chcete-li si své informace prohlédnout, změnit své preference pro kontaktování nebo vznést dotaz či vyjádřit pochybnost ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo ohledně našeho nakládání s vašimi osobními informacemi, zašlete e-mail na adresu privacy@cochlear.com nebo se obraťte na jednu z oblastních kanceláří společnosti Cochlear, kterou máte nejblíže:

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
 
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
 
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
 

Ačkoli se snažíme řešit jakýkoli dotaz či pochybnost, máte také právo obrátit se přímo na místního regulátora ochrany soukromí či dat.

 

CO SE STANE V PŘÍPADĚ ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD?

Tyto zásady může být nutné občas změnit, a to z různých důvodů, jako jsou změny zákonů, předpisů nebo našich obchodních postupů. Když provedeme změnu, 30 dní před nabytím účinnosti zveřejníme aktualizované zásady ochrany osobních údajů, abyste měli možnost se s novinkami seznámit.

 

DĚKUJEME VÁM

Vážíme si toho, že jste věnovali čas přečtení těchto zásad. Jsme si vědomi toho, že při sdílení svých osobních informací projevujete důvěru vůči společnosti Cochlear, a hodláme je využívat zodpovědně při plnění našeho poslání, kterým je pomáhat lidem Hear now. And always (Slyšet odteď už napořád).

 

Naposledy aktualizováno v září 2017. Překlad do D1225917 z D1212310.