Skip to main content

GLOBÁLNÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI COCHLEAR

Při interakci se společností Cochlear, k níž dochází při použití našich webových stránek, aplikací, produktů, služeb nebo při komunikaci s námi, můžeme shromažďovat a používat vaše osobní informace. Chceme, abyste chápali, jaké osobní informace shromažďujeme, jak je používáme, s kým je sdílíme, jak se snažíme je chránit, jak si je můžete prohlédnout, případně opravit a také jak nás můžete kontaktovat v případě dotazů nebo problémů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na weby, aplikace, produkty a služby poskytované společností Cochlear Limited a jejími pobočkami po celém světě („skupina Cochlear“), jejichž seznam naleznete zde, a také na komunikaci se společností Cochlear.

Upozornění: Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na shromažďování, používání a předávání chráněných informací o zdravotním stavu, které jsou definovány v americkém zákoně Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA – zákon o odpovědnosti a přenosu údajů zdravotního pojištění). Můžete si přečíst naše oznámení o postupech ochrany osobních údajů v souvislosti se zákonem HIPAA.

 

JAKÉ OSOBNÍ INFORMACE SPOLEČNOST COCHLEAR SHROMAŽĎUJE?

Osobní informace od vás.

Během komunikace se společností Cochlear nám můžete předat své osobní informace. Může jít například o tyto údaje:

 • vaše jméno a kontaktní údaje, které uvedete při registraci účtu Cochlear na našich webech nebo v některé z našich aplikací, případně při návštěvě zařízení či akce společnosti Cochlear;
 • informace o vaší osobní cestě za sluchem na našich komunitních fórech Cochlear nebo v jiných službách;
 • informace o vašem věku, zdravotním stavu nebo léčbě při registraci zařízení nebo při používání či požadování informací o našich produktech a službách; nebo
 • číslo vaší platební karty při nákupu našich produktů nebo služeb.

Pokud jste odborník poskytující zdravotní péči, můžeme shromažďovat také informace o vaší specializaci, klinickém zaměření a zájmu o produkty společnosti Cochlear.

Nevyžadujeme od vás, abyste nám tyto osobní informace poskytovali, ale za určitých okolností nemusíme být schopni vám poskytovat veškeré své služby, pokud vaše osobní informace nemáme.

Osobní informace shromažďované při používání produktů a služeb.

Když aktivujete určité funkce v aplikacích a službách společnosti Cochlear, v některých případech získáte možnost sdílet další informace o tom, jak aplikaci nebo naslouchátko používáte. Navštívíte-li naše weby nebo použijete naše aplikace, váš počítač nebo mobilní zařízení nám může odeslat určité analytické údaje, například vaši adresu IP, verzi prohlížeče, používanou verzi aplikace a informace o chybách. Podrobnosti najdete níže v části pojednávající o tom, jak společnost Cochlear používá soubory cookie, zatímco podrobnosti o konkrétních produktech, službách a aktivitách najdete v části Dodatky k ochraně osobních údajů.

Osobní informace od třetích stran.

Příležitostně můžeme informace o vás získat od jiných organizací nebo osob. Když například dostanete sluchový implantát, může vaše klinika u nás zaregistrovat jeho výrobní číslo, výrobní číslo a konfiguraci zvukového procesoru a kontaktní údaje, abyste od nás získali kompletní podporu. K analýzám trhu a marketingovým účelům můžeme data získávat také od třetích stran. Díky těmto doplňujícím datům vám budeme schopni poskytovat individuálnější přístup.

 

JAK SPOLEČNOST COCHLEAR OSOBNÍ INFORMACE POUŽÍVÁ?

Osobní informace používáme pro účely popsané níže a v Dodatcích k ochraně osobních údajů. Cílem je proměnit způsob, jakým lidé chápou ztrátu sluchu a reagují na ni, a inovovat a uvést na trh řadu implantabilních sluchových pomůcek.

Na základě globální omezené záruky Cochlear a na základě našich povinností vyplývajících z regulačních předpisů, které nám ukládají pořizování a uchovávání záznamů souvisejících s našimi zdravotnickými prostředky, používáme vaše informace:

 • abychom sledovali vaše záruční lhůty
 • abychom uchovávali záznamy o distribuci a historii zařízení k produktům Cochlear
 • abychom uchovávali záznamy o dotazech se zdravotní tématikou, případně o stížnostech týkajících se našich produktů

Na základě vašeho souhlasu nebo v jiných případech, kde to povolují platné zákony, používáme vaše osobní informace:

 • abychom registrovali vaše zařízení
 • abychom podpořili své marketingové a propagační úsilí, například abychom vás pozvali k účasti na průzkumech a k poskytování zpětné vazby naší společnosti nebo abychom vás kontaktovali s nabídkami a jinými informacemi souvisejícími s našimi produkty a službami, o nichž se domníváme, že by vás mohly zaujmout

Na základě zájmů společnosti Cochlear poskytovat vámi vyžádané služby, a za účelem neustálého zlepšování produktů a služeb společnosti Cochlear používáme vaše osobní informace:

 • abychom reagovali na vaše žádosti o informace o našich produktech a službách
 • abychom vám přizpůsobili webové stránky a aplikace
 • abychom vám mohli poskytovat oznámení související se službami, například vypršení platnosti záruky
 • abychom vytvořili profil jednání s vámi s cílem dozvědět se, o jaké informace od nás byste mohli mít zájem
 • abychom mohli testovat, podporovat a vyvíjet inovace a vylepšení našich produktů a služeb (například aby bylo zařízení možné nastavit, aktivovat a zajišťovat jeho údržbu a správu) a rovněž vyvíjet nové produkty a služby
 • k analýze dat o výkonu, servisu a spolehlivosti produktů
 • ke zlepšení obsahu, funkcí a použitelnosti našich webových stránek a aplikací
 • k monitorování pro účely zabezpečení nebo ochrany proti podvodům

 

KDY OSOBNÍ INFORMACE SDÍLÍME A S KÝM?

V rámci skupiny Cochlear.

Osobní informace můžeme sdílet po celém světě v rámci skupiny Cochlear. Každý člen skupiny Cochlear bude používat a sdílet vaše osobní údaje pouze tak, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

S našimi poskytovateli služeb.

Osobní informace sdílíme s organizacemi, které poskytují nebo provádějí služby pro společnost Cochlear nebo jejím jménem. Může se jednat například o společnosti poskytující služby webové podpory nebo zapojené do prodeje našich produktů a služeb. V některých případech můžete poskytnout své osobní informace přímo těmto třetím stranám poskytujícím služby (například když nakoupíte v našem internetovém obchodě a zadáte informace o své platební kartě pro platbu, údaje se odešlou přímo třetí straně, která platbu zpracovává) a tyto údaje může nebo nemusí třetí strana sdílet se společností Cochlear. Naši poskytovatelé služeb mají smluvní povinnost chránit důvěrnost osobních informací, které s nimi sdílíme, a používat je pouze k poskytování služeb naší společnosti.

S partnery v oblasti zdravotní péče, poskytovateli zdravotní péče a pečovateli.

Vaše osobní informace můžeme sdílet s vašimi poskytovateli zdravotní péče (např. chirurgem, audiologem apod.), aby mohli posoudit, zda jsou naše produkty pro vás vhodné, pomoci vám naše produkty používat nebo z jiných důvodů souvisejících s léčbou, poskytováním zdravotní péče nebo platbou. Například:

 • když pošlete objednávku na odpovídající produkt nebo službu (nebo pokud objednávku právě zakládáte), můžeme vaše osobní informace sdílet s organizacemi, které za vás hradí zdravotní služby (například v USA se jedná o Medicare nebo Medicaid, na jiných trzích zase o orgány zajišťující hrazení nákladů a pojišťovny); a
 • při používání cloudových technologií společnosti Cochlear k bezpečnému zálohování souborů MAP a zvukového procesoru společností Cochlear a k jejich sdílení s určenými poskytovateli zdravotní péče.

V souladu s příslušnými právními předpisy můžeme osobní informace navíc předat rodičům, opatrovníkům nebo pečovatelům (podle konkrétní situace).

Obchodní transakce.

Vaše osobní informace mohou být převedeny společnosti, která získala akcie či aktiva některého člena skupiny Cochlear, nebo jedné z našich provozních divizí, například na základě prodeje, fúze, reorganizace nebo likvidace. Pokud dojde k takovému převodu, používání vašich osobních informací nabývající společností se bude nadále řídit těmito zásadami ochrany osobních údajů a postupy, které jste zvolili.

Právně podložené nebo úřední žádosti a ochrana společnosti Cochlear a dalších subjektů

Osobní informace můžeme předat, pokud se v dobré víře domníváme, že takové předání je vhodné s ohledem na:

 • dodržení právních předpisů (nebo vyhovění soudnímu příkazu či obsílce);
 • vyhovění zákonným požadavkům veřejných a státních úřadů;
 • zabránění možnému trestnému činu nebo jeho vyšetřování, například podvodu nebo krádeže identity; nebo
 • ochranu práv, vlastnictví nebo bezpečnosti skupiny Cochlear, našich uživatelů nebo dalších subjektů.

 

JAK SPOLEČNOST COCHLEAR VYUŽÍVÁ SOUBORY COOKIE, PLUG-INY SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ A PODOBNÉ TECHNOLOGIE?

Soubory cookie jsou malé soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči a umožňují webům uchovat informace mezi návštěvami uživatelů. Soubory cookie našim webům umožňují:

 • získat informace o tom, které naše webové stránky navštěvujete, jak často a z jakého typu zařízení;
 • shromažďovat a uchovávat informace o zařízení, které využíváte k procházení internetu, a o vašich předvolbách;
 • přizpůsobit prvky našich webů podle vašeho prohlížeče, zařízení, země a jazyka; a
 • shromažďovat informace o webu, ze kterého jste přišli, a o dalších webech, které jste navštívili, s cílem kategorizovat procházení internetu do segmentu trhu kvůli analýze trhu; a
 • poskytovat vám relevantnější obsah, propagační materiály a reklamy.

Když například navštívíte naše weby, pomocí souborů cookie máme možnost určit, co hledáte, jaký obsah zobrazujete a jak často se vracíte. I když informace shromažďované pomocí souborů cookie přímo neidentifikují vaši osobu, jakmile se na našich webech zaregistrujete, můžeme vaši minulou a budoucí aktivitu na našich webech a v našich aplikacích přidružit ke kontaktním údajům, které poskytnete.

Některé soubory cookie používané na našich webech jsme nastavili my a některé třetí strany v našem zastoupení. Používání souborů cookie od třetích stran umožňuje inzerci na základě zájmů a může se stát, že se vám reklamy společnosti Cochlear zobrazí na jiných navštěvovaných webech.

Pomocí nástroje Google Analytics získáváme statistická data o používání našich webů a aplikací a pomocí nástrojů Google AdSense a Google DoubleClick spravujeme a umísťujeme reklamy (společně „služby Google Services“). Služby Google Services umožňují korelovat vaše používání napříč různými zařízeními, například na mobilním telefonu a stolním počítači. Chcete-li si přečíst další informace o nástroji Google Analytics nebo zabránit shromažďování informací o vašem prohlížení našich webů tímto nástrojem, klikněte sem nebo navštivte svůj účet http://myaccount.google.com kde si můžete nastavit preference týkající se reklam napříč službami Google Services.

Pokud se chcete souborům cookie vyhnout, můžete internetový prohlížeč nakonfigurovat tak, aby je odmítal. V takovém případě nemusí některé funkce našich webů správně fungovat. Další informace o souborech cookie a podobných technologiích naleznete na stránce http://allaboutcookies.org. Inzerci na základě zájmů můžete zablokovat prostřednictvím webů zabývajících se touto problematikou ze stránek http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.com (u osob žijících v Evropě).

 

Nastavení souborů cookie pro evropské návštěvníky

Webové stránky společnosti Cochlear určené pro osoby žijící ve Švýcarsku a zemích Evropského hospodářského prostoru (webové stránky společnosti Cochlear Europe) mají ve výchozím stavu nastavené pouze základní soubory cookie, které jsou nezbytné k jejich správnému fungování. Pokud navštívíte webové stránky společnosti Cochlear Europe, zobrazí se vám banner s informacemi o souborech cookie, jehož prostřednictvím můžete odsouhlasit nebo odmítnout naše nastavení nepodstatných souborů cookie, například těch, které využíváme při analýze a personalizaci. Z tohoto banneru můžete přejít do Nastavení souborů cookie pro evropské návštěvníky a specifikovat kategorie souborů cookie, které dovolíte společnosti Cochlear nastavit. Vaše preference budou uloženy pouze na webové stránce společnosti Cochlear Europe. Na webových stránkách určených pro osoby žijící mimo Švýcarsko nebo země Evropského hospodářského prostoru uloženy nebudou. Vzhledem ke způsobu, jakým soubory cookie fungují, budou vaše volby zachovány jen v rámci domény. To znamená, že budete opětovně vyzváni při přechodu na stránky v rámci webových stránek společnosti Cochlear Europe, které nesdílejí stejnou doménu (např. stránky cochlear.com a iwanttohear.com).

 

Plug-iny sociálních médií

Kromě souborů cookie jsme implementovali také plug-iny sociálních médií ze sociálních sítí jako Facebook a Twitter, abyste mohli položky z našich webů sdílet s online přáteli a kontakty. Při každé návštěvě našich webů, které obsahují plug-in, se váš prohlížeč připojí k serveru Facebooku či Twitteru. Pokud jste během návštěvy našich webů přihlášeni ke službě Facebook či Twitter, mohou se informace o vašem prohlížení přidružit k vašemu uživatelskému účtu.

 

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ

Kde se osobní informace zpracovávají a uchovávají?

Cochlear je globální společnost se sídlem v australském Sydney, jejíž klíčové závody a zaměstnanci se však nacházejí v Evropské unii, USA a v dalších zemích. Vaše osobní informace mohou být přeneseny, zpracovány a uchovávány na jakémkoli místě, kde působí společnost Cochlear, skupina Cochlear nebo jejich poskytovatelé služeb. V rozsahu, v jakém se osobní informace shromažďují od obyvatel EU nebo EHP a přenášejí do zemí, jejichž právní normy na ochranu osobních informací jsou méně přísné, podnikne společnost Cochlear kroky k jejich ochraně a zpracování v souladu s normami na ochranu údajů platnými v EU.

Jak dlouho bude společnost Cochlear osobní informace uchovávat?

Společnost Cochlear bude osobní informace ve formě umožňující identifikovat osoby uchovávat pouze tak dlouho, jak je nezbytné k plnění účelu, k němuž byly původně získány, nebo k dalšímu použití, s nímž jste souhlasili, nebo ke splnění regulačních a právních povinností týkajících se uchovávání záznamů. Po uplynutí takové doby informace buď odstraníme, nebo je zbavíme identifikačních znaků, takže už nebudou spojené s vaší osobou.

 

ZABEZPEČENÍ

Jak společnost Cochlear zajišťuje bezpečnost osobních informací?

Společnost Cochlear zavedla odpovídající administrativní, technická a organizační opatření na ochranu osobních informací před zneužitím, ztrátou a neoprávněným přístupem nebo zveřejněním. Další bezpečnostní opatření zahrnují odpovídající kontrolu přístupu, šifrování (v odpovídajících případech) a pravidelné posouzení zabezpečení.

 

INFORMACE O DĚTECH

Jakým způsobem společnost Cochlear řeší ochranu osobních údajů dětí a práva rodičů?

Naše weby a služby jsou určeny pro široký okruh uživatelů, jako jsou pacienti, rodiče a veřejnost, a nejsou konkrétně zaměřeny na děti. K určitým službám a aplikacím společnosti Cochlear lze získat přístup prostřednictvím účtu Cochlear a dětské účty lze vytvořit se souhlasem rodičů. Další informace o vytvoření a správě dětského účtu najdete v části Dodatky k ochraně osobních údajů účtů Cochlear.

 

VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH INFORMACÍ

Jakým způsobem můžete zobrazit, opravit nebo odstranit osobní informace?

Respektujeme vaše právo zvolit způsob, jakým shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní informace. Kdykoli vaše osobní informace shromažďujeme, podnikáme opatření, abychom zajistili jejich přesnost, úplnost a aktuálnost. Chápeme však, že vaše osobní informace a vaše rozhodnutí ohledně jejich poskytování se může změnit.

Chcete-li zobrazit, opravit, doplnit nebo odstranit své osobní informace, které má v držení společnost Cochlear, případně omezit či vznést námitku proti zpracování vašich osobních informací v souladu s platnými zákony, kontaktujte nás jedním z následujících způsobů. V případech, kdy jste udělili svůj souhlas se zpracováním svých osobních informací, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Abychom ochránili vaše soukromí a bezpečnost, podnikneme přiměřené kroky k ověření vaší totožnosti předtím, než vám poskytneme přístup k vašim osobním údajům nebo možnost upravit, doplnit nebo odstranit naše záznamy.

Odběr propagačních sdělení můžete kdykoli odhlásit buď pomocí příslušného odkazu uvedeného v takovém sdělení, nebo nás kontaktujte jedním ze způsobů popsaných na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

DODATKY K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V níže uvedených dodatcích popisujeme, jak určité produkty, služby a aktivity shromažďují a používají osobní informace způsoby, které nejsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů (uvedené výše) nebo které vyžadují další objasnění.

 

Pomocí aplikace Nucleus® Smart můžete optimalizovat sluchové vjemy přímo z kompatibilního zařízení Apple nebo AndroidTM. Tato aplikace umožňuje spárovat kompatibilní zvukový procesor prostřednictvím technologie Bluetooth® s kompatibilním smartphonem, díky čemuž můžete rychle měnit programy, upravit hlasitost, ovládat příslušenství streamování, zobrazit si tipy týkající se provozu a vyhledat ztracený zvukový procesor.
 

Synchronizace dat

Když aktivujete funkci Synchronizace dat, data poslechu z vašeho zvukového procesoru a aplikace Nucleus® Smart budou pravidelně synchronizována se službami společnosti Cochlear tak, aby byla dostupná ze všech vašich připojených zařízení. Odesílané údaje zahrnují data funkce Sledování poslechu aplikace Nucleus Smart, např. kolik času strávíte dobou poslechu řeči a jak často je vaše cívka odpojena. Synchronizovaná data nezahrnují ani nesdělují údaje o vašem zdravotním stavu. Prostřednictvím synchronizace těchto dat u společnosti Cochlear uvidí uživatelé více mobilních zařízení stejné údaje ve funkci Sledování poslechu v každém ze svých mobilních zařízení.

Funkce synchronizace dat je aktivována jednotlivými příjemci. Když rodič nebo pečovatel aktivuje funkci synchronizace dat pro uživatele implantátu Cochlear, bude tato funkce aktivována také pro jejich manžela/manželku anebo jiné pečovatele, kteří používají aplikaci Nucleus Smart se zařízením uživatele implantátu. Když například rodič uživatele implantátu Cochlear aktivuje funkci synchronizace dat pro zvukový procesor dítěte, aktivuje se tím tato funkce také pro druhého rodiče uživatele implantátu, který používá aplikaci Nucleus Smart ke kontrole zvukového procesoru dítěte ze svého vlastního mobilního zařízení. Obdobně, pokud jeden rodič nebo pečovatel deaktivuje funkci synchronizace dat, je tato funkce deaktivovaná pro všechny ostatní pečovatele uživatele implantátu.

Společnost Cochlear používá osobní údaje získané prostřednictvím funkce synchronizace dat k poskytování služby synchronizace a dalších služeb společnosti Cochlear dostupných na vybraných trzích. Kromě toho společnost Cochlear používá osobní informace pouze ve formě neumožňující identifikaci, bez jmen uživatelů nebo pečovatelů, ke stanovení trendů, k šíření a sdílení vědeckovýzkumných poznatků, k porozumění tomu, jak jsou její produkty a služby používány a k neustálému zlepšování svých produktů a služeb. Údaje o synchronizaci dat si ponecháme tak dlouho, dokud budete mít veden svůj účet Cochlear, nebo dokud nás nepožádáte o něco jiného.

Funkce synchronizace dat není nezbytná k tomu, abyste mohli používat svůj zvukový procesor. Jde o volitelnou funkci, kterou můžete kdykoli aktivovat nebo deaktivovat na obrazovce Nastavení v aplikaci Nucleus Smart.

Sdílení dat

Funkce sdílení dat aplikace Nucleus Smart je dostupná na vybraných trzích a umožňuje vám sdílet data poslechu se zúčastněnou klinikou. Sdílíte-li svá data poslechu se zúčastněnou klinikou, může si klinika zobrazit data z vašeho sluchového implantátu, zvukového procesoru a z aplikace Nucleus Smart. Rovněž může zobrazit jakákoli data, která konkrétně souvisejí se službami, jejichž činnost vyžaduje funkci sdílení dat (například Remote Check (Kontrola na dálku)). Data sdílená s vaší klinikou mohou pomoci zdravotnickým odborníkům lépe pochopit, jak používáte své zařízení a jaký má výkon.

Chcete-li aktivovat funkci sdílení dat, je nejprve nutné aktivovat funkci synchronizace dat (která je popsaná výše), aby se vaše data pravidelně synchronizovala se společností Cochlear. Funkce sdílení dat je k dispozici pouze zúčastněným klinikám na vybraných trzích. Pokud vás vaše klinika zapojí do služby, která využívá funkci sdílení dat, jako je například Kontrola na dálku, v rámci aplikace Nucleus Smart se zobrazí výzva se žádostí o sdílení dat s klinikou. Z nabídky nastavení v aplikaci Nucleus Smart si můžete zobrazit, se kterou klinikou sdílíte data a které si od vás vyžádaly aktivaci funkce sdílení dat. Funkci sdílení dat můžete kdykoli deaktivovat.

Základní údaje

Když se pomocí svého účtu CochlearTM přihlásíte do aplikace Nucleus Smart, jsou do společnosti Cochlear odeslány informace související s vašim implantátem a zvukovým procesorem. Tyto informace slouží k ověření, zda je aplikace používána se schváleným hardwarem.

Upozornění

Aplikace Nucleus Smart vás požádá o povolení upozornění, aby vás mohla upozorňovat na důležité výstrahy týkající se vašeho zvukového procesoru. Touto funkcí se také aktivují funkce na pozadí, například Sledování poslechu.

Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat v nastaveních upozornění aplikace v chytrém telefonu.

Najít procesor / Služby určování polohy

Aplikace Nucleus Smart pomáhá vyhledat ztracený zvukový procesor pomocí informací ze systémů GPS a Wi-Fi zařízení nebo mobilní sítě. K tomuto účelu ukládá poslední místo použití zvukového procesoru a poslední polohu, kde byla aplikace použita ve spojení se zvukovým procesorem. Údaje o poloze nejsou odesílány do společnosti Cochlear.

Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat v nastaveních služeb určování polohy smartphonu.

Analytické údaje

Aplikace Nucleus Smart shromažďuje a do společnosti Cochlear odesílá anonymizované údaje týkající se způsobu používání aplikace a všechny případné chyby. Pomáhají společnosti Cochlear neustále zlepšovat aplikaci Nucleus Smart a ostatní produkty a služby Cochlear. Mezi tyto analytické údaje patří typ mobilního zařízení a používaného operačního systému, jak často jsou funkce aplikace používány a adresy internetového protokolu sloužící k vyhodnocení obecné geografické oblasti, ve které je aplikace používána. Společnost Cochlear pomocí technologických a administrativních opatření brání možnosti přidružení těchto údajů k vaší identitě.

Vytvoření účtu Cochlear vám umožňuje přihlásit se k různým službám a aplikacím společnosti Cochlear a používat je, např. aplikaci Nucleus Smart, webový portál myCochlear a náš online obchod. Služby, které využívají naše účty Cochlear, se na různých trzích liší.

Když vytvoříte účet Cochlear, požádáme o vaše jméno, e-mailovou adresu a datum narození. Tyto informace používáme k přidružení vašeho účtu Cochlear k vašim registracím zařízení Cochlear, což nám pomůže poskytovat vám služby, které jsou pro vás nejdůležitější. Kromě toho může být vaše e-mailová adresa použita ke komunikaci týkající se vašeho účtu Cochlear a datum narození nám pomůže zajistit, že dětské účty jsou vytvořeny pouze se souhlasem rodiče nebo opatrovníka.

Dětské účty a souhlas rodičů

Děti mohou používat služby a aplikace společnosti Cochlear prostřednictvím dětského účtu. Dětské účty mohou být vytvořeny rodiči nebo opatrovníky prostřednictvím služeb a aplikací, které povolují jejich použití, např. aplikace Nucleus Smart. Pokyny pro vytvoření dětského účtu najdete v části Časté dotazy pro aplikaci Nucleus Smart.

Dětské účty mohou mít přístup ke stejným službám a aplikacím společnosti Cochlear, které jsou dostupné pro dospělé. Následkem může být odesílání osobních údajů společnosti Cochlear. Dítě používající aplikaci Nucleus Smart může například aktivovat funkce, jako např. synchronizace dat, která je podrobněji popsána v části Dodatky k ochraně osobních údajů aplikace Nucleus Smart.

Služby aktivované pomocí účtu Cochlear, dostupné na některých trzích, umožňují sdílení informací o zdravotním stavu s pověřeným odborníkem poskytujícím zdravotní péči. Po aktivaci mohou rodiče kdykoli požádat o deaktivaci těchto služeb kontaktováním odborníka poskytujícího zdravotní péči nebo společnosti Cochlear.

Rodiče mohou osobní informace svých dětí zkontrolovat, upravit, požádat o odstranění těchto informací nebo zablokovat jejich další shromažďování nebo používání, pokud nás kontaktují způsobem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Shromažďované osobní informace

Pokud se budete ucházet o zaměstnání ve společnosti Cochlear, požádáme vás o poskytnutí nejrůznějších informací, jako jsou například kontaktní údaje, podrobná historie zaměstnání a vzdělávání (například životopis nebo strukturovaný životopis nebo akademické přepisy), doklad o pracovní způsobilosti (například pas nebo vízum) a popis vašich dovedností (například znalost cizích jazyků).

Informace o vás mohou být shromažďovány také od ostatních, a to v důsledku těchto akcí:

 • Zpětná vazba k pohovoru
 • Kontroly referencí
 • Bezpečnostní prověrky
 • Vyhledávání na webu, například prostřednictvím vyhledávače Google nebo služby LinkedIn
 • Psychometrická hodnocení

Konkrétní informace, které si od vás vyžádáme a shromáždíme, se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Účel shromažďování

Informace shromážděné v průběhu procesu žádosti o zaměstnání se používají například k vyhodnocení vhodnosti vašeho obsazení jedné nebo více rolí, k uchovávání záznamu ujištění poskytnutých společnosti Cochlear v době žádosti a k tomu, abychom mohli lépe zhodnotit efektivitu nástrojů a procesů využívaných ke screeningu uchazečů. Tyto informace se používají také k ujištění, zda chápeme vaši celkovou situaci, silné stránky a příležitosti k rozvoji.

Sdílení se třetími stranami

Kromě využití dodavateli vystupujícími jménem společnosti Cochlear nebudou osobní informace shromážděné v průběhu procesu žádosti o zaměstnání sdíleny se třetími stranami, pokud k tomu neudělíte svůj souhlas. Poskytnete-li v rámci žádosti o zaměstnání osobní reference nebo reference za zaměstnání, společnost Cochlear může tyto osoby kontaktovat a sdělit jim, že jste uchazečem o zaměstnání u společnosti Cochlear.

Doba uchovávání

V případě, že bude vaše žádost o zaměstnání u společnosti Cochlear úspěšná, uchováme vaše data uchazeče o zaměstnání po dobu trvání vašeho zaměstnání nebo zapojení do činnosti ve společnosti Cochlear. Pokud své zaměstnání nebo zapojení do činnosti ve společnosti Cochlear ukončíte, vaše data uchazeče o zaměstnání budou odstraněna v souladu s interními normami společnosti Cochlear týkajícími se uchovávání a odstraňování dat.

Společnost Cochlear odstraní data uchazeče o zaměstnání do 12 měsíců od neúspěšné žádosti, pokud společnost Cochlear nepožádáte, aby data žádosti archivovala pro účely zvážení vaší osoby pro budoucí role; v takovém případě budou data odstraněna do 5 let od posledního případu, kdy jste byli pro obsazení některé role zvažováni.

Bring Back The Beat je zábavná mobilní aplikace, která uživatelům implantátů Cochlear pomáhá rozvinout nové vnímání a potěšení z hudby prostřednictvím učení rozpoznávání nástrojů, tónů a výšky zvuku. Když aplikaci používáte, shromažďujeme některé osobní informace a používáme je k tomu, abychom vám poskytli ty nejlepší možné zážitky.

Shromažďované osobní informace

Při používání aplikace Bring Back The Beat shromažďujeme a používáme následující kategorie osobních informací:

Kategorie osobních informací Účel shromažďování a použití
Vaše jméno a kontaktní údaje, jako je například e-mailová adresa a telefonní číslo Tyto informace využíváme k vytvoření vašeho účtu Cochlear (pokud jej ještě nemáte) a k tomu, abychom vám umožnili přístup k webovým stránkám, aplikacím a službám společnosti Cochlear, včetně aplikace Bring Back The Beat. Další podrobnosti naleznete v Dodatku k ochraně osobních údajů pro účet Cochlear.
Herní data, jako je například váš postup ve hře a vaše fotografie hráče Použijete-li účet Cochlear pro přihlášení do aplikace Bring Back The Beat, můžete uložit váš postup ve hře. To znamená, že když si vezmete jiný telefon nebo se přihlásíte z jiného zařízení, aplikace Bring Back The Beat na vás bude čekat přesně na tom místě, kde jste naposledy skončili. Tyto informace používáme také k poskytování výsledkové tabulky, kde můžete zobrazit svůj postup v porovnání s ostatními hráči aplikace Bring Back The Beat.
Data aplikace Spotify Jestliže propojíte svůj účet služby Spotify s účtem aplikace Bring Back The Beat, shromažďujeme informace o skladbách a interpretech, které ve službě Spotify posloucháte, abychom mohli zpřístupnit herní režim Repertoire (Repertoár), který vám umožní dosáhnout dalších úrovní vnímání a potěšení z hudby.
Analytické údaje Aplikace Bring Back The Beat shromažďuje a do společnosti Cochlear odesílá údaje týkající se způsobu používání aplikace a všechny případné chyby. Údaje pomáhají společnosti Cochlear neustále zlepšovat aplikaci Bring Back The Beat a ostatní produkty a služby Cochlear. Mezi tyto analytické údaje patří typ mobilního zařízení a používaného operačního systému, jak často jsou funkce aplikace používány a adresy internetového protokolu sloužící k vyhodnocení obecné geografické oblasti, ve které je aplikace používána. Společnost Cochlear pomocí technologických a administrativních opatření brání možnosti přidružení těchto údajů k vaší identitě.

 

Sdílení osobních informací

Při používání aplikace Bring Back The Beat používáme vaše jméno a první písmeno příjmení k identifikaci vaší osoby ve výsledkové tabulce mezi ostatními hráči hry Bring Back The Beat. Jestliže propojíte svůj účet aplikace Bring Back The Beat s účtem služby Spotify, budeme odesílat informace o vašem využívání aplikace Bring Back The Beat také do služby Spotify. V ostatních případech budeme sdílet vaše osobní informace s jinými třetími stranami pouze s vaším souhlasem nebo v případě, že je to naše zákonná povinnost. Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete odeslat fotografii a přizpůsobit tak herní zážitky, fotografie se nezobrazí ve výsledkové tabulce a nebude ani sdílena s ostatními hráči.

Uchovávání vašich osobních informací

Vaše herní data aplikace Bring Back The Beat uchováme tak dlouho, dokud budete mít účet Cochlear nebo dokud nás nepožádáte, abychom je odstranili. Odstraníte-li svůj účet Cochlear, můžeme uchovat analytické údaje o vašem využívání aplikace Bring Back The Beat, nicméně ty neumožňují identifikaci vaší osoby.

Vaše data služby Spotify uchováme, dokud budete mít propojený účet služby Spotify s účtem aplikace Bring Back The Beat. Účet služby Spotify můžete odpojit z aplikace Bring Back The Beat takto: klepněte na ikonu služby Spotify v herním režimu Repertoár a postupujte podle pokynů pro odpojení.

Funkce Kontrola na dálku společnosti Cochlear umožňuje uživatelům implantátů Cochlear používat aplikaci Nucleus Smart k provádění vlastních testů u sebe doma a sdílet jejich výsledky a diagnostické informace o zařízení se zúčastněnou klinikou. Při provádění vlastních testů budou výsledky testů spolu s osobními informacemi odeslány společnosti Cochlear.

Účast v Kontrole na dálku je volitelná, a můžete se z ní kdykoli odhlásit takto: kontaktujte svého lékaře nebo kontaktujte společnost Cochlear podle níže uvedených informací.

Osobní informace shromažďované od účastníků Kontroly na dálku

Na základě vašeho souhlasu shromažďujeme a používáme následující kategorie osobních informací:

Kategorie osobních informací Účel shromažďování a použití
Vaše jméno a kontaktní údaje, jako je například e-mailová adresa Tyto informace využíváme k identifikaci vaší osoby v našich interních systémech a také ke komunikaci s vámi. Tyto informace můžeme využívat k tomu, abychom vám poskytovali zprávy o vaší účasti v Kontrole na dálku – může se jednat například o připomenutí provedení vlastních testů nebo o odpovědi od vaší kliniky.
Informace z vašeho účtu Cochlear a z aplikace Nucleus Smart Váš účet Cochlear a aplikace Nucleus Smart slouží k tomu, abychom vám mohli poskytovat službu Kontrola na dálku. Další informace získáte v doplňku pro příslušné jednotlivé služby.
Výsledky Kontroly na dálku včetně naslouchacího testu, fotografií vašeho místa implantátu, výsledků dotazníku a diagnostických dat vašeho implantátu (či implantátů) a zvukového procesoru (či procesorů) Tyto informace shromažďujeme proto, abyste je mohli sdílet se svou přidělenou klinikou (či klinikami), která bude moci analyzovat stav vašeho sluchu bez nutnosti návštěvy kliniky.

 

Na základě zájmů společnosti Cochlear spočívajících v neustálém zlepšování produktů a služeb společnosti Cochlear používáme také informace shromážděné prostřednictvím Kontroly na dálku ve formě, která neumožňuje identifikaci vaší osoby, abychom lépe pochopili využívání našich produktů a služeb a mohli jsme pokračovat v inovaci nových řešení naslouchání.

Sdílení osobních informací

Klíčovým účelem Kontroly na dálku je umožnit vám provádění vlastních testů a sdílet vaše výsledky s klinikou. Vaše informace z Kontroly na dálku budeme sdílet pouze s klinikami, které schválíte. Můžete kontrolovat, které kliniky mají přístup k vašim informacím z Kontroly na dálku, a to prostřednictvím funkce sdílení dat aplikace Nucleus Smart. Další informace o funkci sdílení dat naleznete v Dodatku k ochraně osobních údajů aplikace Nucleus Smart V platných případech bude moci k osobním informacím, které od vás shromáždíme, přistupovat také váš určený rodič, pečovatel či opatrovník. Vaše osobní informace budeme sdílet s jinými třetími stranami pouze s vaším souhlasem nebo v případě, že je to naše zákonná povinnost.

Uchovávání vašich osobních informací

Informace shromážděné prostřednictvím Kontroly na dálku ukládá společnost Cochlear vašim jménem, pokud nám nedáte pokyn, abychom je odstranili.

Cochlear Family je program s bezplatným členstvím, který společnost Cochlear nabízí uživatelům na vybraných trzích. Podporuje uživatele, jejich rodiny a pečovatele, protože se díky němu mohou učit své zařízení používat a žít s ním.

Pokud se stanete členy programu Cochlear Family, budete dostávat komunikační zásilky od společnosti Cochlear: ty mohou obsahovat informace o nových službách a produktech, propagačních akcích, speciálních nabídkách, pozváních na události a volitelné průzkumy. Tyto komunikační zásilky mohou být doručovány prostřednictvím různých kanálů podle toho, jaké kontaktní údaje jste poskytli – například e-mailem, poštou, telefonicky a ve formě textových zpráv.

Program Cochlear Family můžete kdykoli opustit, pokud nás kontaktujete jedním ze způsobů uvedeným na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů. Rozhodnete-li se program Cochlear Family opustit, již nebudete mít oprávnění k přístupu k výhodám programu. Pokud byste se chtěli do programu znovu zapojit, můžete tak učinit kontaktováním svého místního týmu zákaznické podpory.

Osobní informace shromažďované od členů programu Cochlear Family

Na základě vašeho souhlasu shromažďujeme a používáme následující kategorie osobních informací:

Kategorie osobních informací Účel shromažďování a použití
Vaše jméno a kontaktní údaje, jako je například e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto informace využíváme k identifikaci vaší osoby v našich interních systémech, ke komunikaci s vámi a ke sledování našich interakcí.
Informace o životopisu a zdravotním stavu, jako je například váš věk a datum narození, vaše úroveň a doba trvání ztráty sluchu a vaše používání sluchových zařízení. Tyto informace používáme k tomu, abychom lépe pochopili vývoj vašeho sluchu a/nebo vaše zkušenosti se sluchovými zařízeními. To nám umožní zhodnotit, jakou nejlepší podporu a komunikaci vám může společnost Cochlear poskytnout. Tyto informace používáme také k demografickým a statistickým účelům, abychom lépe pochopili své zákazníky a potenciální zákazníky.

 

Sdílení osobních informací

V platných případech bude moci k osobním informacím, které od vás shromáždíme, přistupovat také váš určený rodič, pečovatel či opatrovník. Vaše osobní informace budeme sdílet s jinými třetími stranami pouze s vaším souhlasem nebo v případě, že je to naše zákonná povinnost.

Uchovávání vašich osobních informací

Vaše informace z programu Cochlear Family uchováme po dobu vaší členské účasti v programu.

Cochlear Conversations je program pouze pro pozvané uživatele, který společnost Cochlear na určitých trzích nabízí svým uživatelům a jejich pečovatelům. Cílem programu Cochlear Conversations je provádět výzkum trhu a sbírat informace a zpětnou vazbu od zákazníků společnosti Cochlear, kterou společnost Cochlear poté využije k vylepšení svých produktů a služeb.

Poté, co se přidáte k programu Cochlear Conversations, budete vyzváni k poskytování zpětné vazby a k účasti v průzkumech a/nebo výzkumných aktivitách. Tato sdělení mohou být doručovány prostřednictvím různých kanálů podle toho, jaké kontaktní údaje jste nám poskytli – například e-mailem, poštou, telefonicky a ve formě textových zpráv.

Program Cochlear Conversations můžete kdykoli opustit, pokud nás kontaktujete jedním ze způsobů uvedených na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Osobní informace shromažďované od členů programu Cochlear Conversations

Na základě vašeho souhlasu shromažďujeme a používáme následující kategorie osobních informací:

Kategorie osobních informací Účel shromažďování a použití
Vaše jméno a kontaktní údaje, jako je například e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto informace využíváme k identifikaci vaší osoby v našich interních systémech, ke komunikaci s vámi a ke sledování našich interakcí.
Informace o životopisu a zdravotním stavu, jako je například váš věk a datum narození, vaše úroveň a doba trvání ztráty sluchu a vaše používání sluchových zařízení. Tyto informace používáme k tomu, abychom lépe pochopili vývoj vašeho sluchu a/nebo vaše zkušenosti se sluchovými zařízeními. To nám umožní zhodnotit, jakou nejlepší podporu a komunikaci vám může společnost Cochlear poskytnout a jaké výzkumné aktivity pro vás budou nejvýhodnější. Tyto informace používáme také k demografickým a statistickým účelům, abychom lépe pochopili své zákazníky a potenciální zákazníky.
Odpovědi z výzkumů trhu V případě, že nám v rámci programu Cochlear Conversations poskytnete zpětnou vazbu, vyplníte dotazníky nebo se nějakým způsobem zúčastníte aktivit pro výzkum trhu, tyto poskytuté informace využijeme ke zlepšení svých produktů a služeb. Vaše odpovědi budou shromažďovány a vykazovány hromadně, ale vždy vám dáme vědět předem, pokud se odpovědi v dotazníku budou týkat přímo vás.

 

Sdílení osobních informací

V platných případech bude moci k osobním informacím, které od vás shromáždíme, přistupovat také váš určený rodič, pečovatel či opatrovník. Vaše osobní informace budeme sdílet s jinými třetími stranami pouze s vaším souhlasem nebo v případě, že je to naše zákonná povinnost.

Uchovávání vašich osobních informací

Vaše informace z programu Cochlear Conversations uchováme po dobu vaší účasti v programu. Všechna získaná data anonymizujeme během 12 měsíců od vašeho odchodu z programu.

Náš program dobrovolníků společnosti Cochlear je tým dobrovolníků složený z tisíců lidí a jejich nejbližších z celého světa, kteří mohou slyšet díky řešení Cochlear. Mají společnou jednu věc – velkou chuť pomáhat ostatním na jejich cestě k naslouchání.

Naši dobrovolníci Cochlear sdílejí své příběhy, nabízejí podporu a poskytují informace všem, kdo zvažují nebo obdrží řešení naslouchání Cochlear – včetně jejich rodičů, rodinných příslušníků nebo přátel.

Osobní informace shromažďované prostřednictvím vyjádření zájmu

Pokud odešlete vyjádření zájmu stát se dobrovolníkem Cochlear, požádáme vás o některé osobní informace, abychom mohli vyhodnotit vaši žádost.

Na základě vašeho souhlasu můžeme shromažďovat a používat následující kategorie osobních informací, abychom mohli určit, které příležitosti jsou vhodné pro vaši účast v roli dobrovolníka Cochlear:

 • vaše jméno a kontaktní údaje, jako je například e-mailová adresa a telefonní číslo;
 • informace o životopisu a zdravotním stavu, jako je například váš věk a datum narození, vaše úroveň a doba trvání ztráty sluchu a vaše používání sluchových zařízení;
 • vaše osobní historie jako uživatele implantátu Cochlear či historie související s uživatelem tohoto implantátu, a také vaše zájmy, dovednosti, dostupnost a
 • v některých zemích prověrka historie trestního rejstříku, policejní prověrka nebo jiné bezpečnostní prověrky, které slouží jako opatření pro vyšší úroveň zabezpečení a ověření kvalifikace.

Osobní informace shromažďované od dobrovolníků

Na základě vašeho souhlasu shromažďujeme a používáme následující kategorie osobních informací:

Kategorie osobních informací Účel shromažďování a použití
Vaše jméno a kontaktní údaje, jako je například e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto informace využíváme k identifikaci vaší osoby v našich interních systémech, ke komunikaci s vámi a ke sledování našich interakcí.
Informace o životopisu a zdravotním stavu, jako je například váš věk a datum narození, vaše úroveň a doba trvání ztráty sluchu a vaše používání sluchových zařízení. Tyto informace používáme k tomu, abychom lépe pochopili vývoj vašeho sluchu a/nebo vaše zkušenosti se sluchovými zařízeními. To nám umožní zhodnotit, jakou nejlepší podporu vám může společnost Cochlear poskytnout. Tyto informace používáme také k demografickým a statistickým účelům, abychom lépe pochopili své zákazníky a potenciální zákazníky.
Vaše osobní historie jako uživatele implantátu Cochlear či vaše historie jako pečovatele, a také vaše zájmy, dovednosti a dostupnost. Tyto informace spolu se životopisnými informacemi používáme k tomu, abychom identifikovali příležitosti pro vaši účast v programu dobrovolníků společnosti Cochlear – například tak, že vás spojíme s osobami, které mají zájem dozvědět se více o vašich osobních zkušenostech se ztrátou sluchu nebo o zkušenostech, které máte jako blízká osoba uživatele kochleárního implantátu.
Písemné materiály, citáty, fotografie, vide a/nebo audiozáznamy vaší osoby. S vaším dalším souhlasem můžete tyto informace použít také v našich propagačních materiálech.
Záznamy o školení. Můžeme vám poskytnout přístup ke specializovanému školení a poté uchováváme záznam o aktivitách školení, abychom lépe pochopili specifické znalosti a odbornost.

 

Sdílení osobních informací

Při vyhodnocování vašeho vyjádření zájmu nebude společnost Cochlear sdílet vaše osobní informace se třetími stranami bez vašeho souhlasu, pokud by nešlo o případ, kdy je to naše zákonná povinnost.

Stanete-li se dobrovolníkem Cochlear, společnost Cochlear může sdílet vaše údaje s osobami, které mají zájem dozvědět se více o vašich osobních zkušenostech se ztrátou sluchu, nebo s organizacemi zapojenými do událostí, kde můžete promluvit ze své pozice dobrovolníka Cochlear. V platných případech bude moci k osobním informacím, které od vás shromáždíme, přistupovat také váš určený rodič, pečovatel či opatrovník. Vaše osobní informace budeme sdílet s jinými třetími stranami pouze s vaším souhlasem nebo v případě, že je to naše zákonná povinnost.

Uchovávání vašich osobních informací

Pokud se zapojíte do programu dobrovolníků společnosti Cochlear, uchováme vaše informace dobrovolníka po celou dobu, kdy budete členem programu. Pokud se do programu dobrovolníků společnosti Cochlear nezapojíte, osobní informace obsažené ve vašem vyjádření zájmu budou zničeny krátce poté, co bude rozhodnuto o vaší neúčasti v programu.

Společnost Cochlear pravidelně pořádá nebo podporuje různé události, ať už velké, či malé, na místech po celém světě (dále jen události). Účastníci na těchto událostech jsou jednotlivci, kteří chtějí získat informace o produktech a službách společnosti Cochlear, uživatelé zdravotnických prostředků společnosti Cochlear, dobrovolníci společnosti Cochlear a profesionální pracovníci v oblasti zdravotní pěče.

Osobní informace shromažďované na událostech

Když se registrujete a/nebo se zúčastníte události, poskytnete nám souhlas a my projevíme zájem o vaši účast, budeme shromažďovat osobní informace spadající do následujících kategorií:

Kategorie osobních informací Účel shromažďování a použití
Vaše jméno a kontaktní údaje, jako je například e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto informace využíváme k identifikaci vaší osoby v našich interních systémech, ke komunikaci s vámi, sdělování informací týkajících se událostí a ke sledování našich interakcí.
Informace o životopisu a zdravotním stavu, jako je například váš věk a datum narození, vaše úroveň a doba trvání ztráty sluchu a vaše používání sluchových zařízení. V případě událostí určených pro kandidáty a/nebo uživatele sluchových řešení a/nebo služeb společnosti Cochlear tyto informace využíváme, abychom mohli pro danou událost zajistit vhodný obsah a mluvčí. Tyto informace používáme také k demografickým a statistickým účelům, abychom lépe pochopili své zákazníky a potenciální zákazníky.
Vaše osobní historie jako uživatele produktů nebo služeb společnosti Cochlear či pečovatele, a také vaše zájmy, dovednosti a dostupnost. Tyto informace spolu se životopisnými informacemi používáme k tomu, abychom identifikovali příležitosti pro vaši účast v programu dobrovolníků společnosti Cochlear – například tak, že vás spojíme s osobami, které mají zájem dozvědět se více o vašich osobních zkušenostech se ztrátou sluchu nebo o zkušenostech, které máte jako blízká osoba uživatele produktů nebo služeb společnosti Cochlear.
Vaše fotografie, videa a/nebo audionahrávky (společně „záznamová média“). Na některých událostech pořizujeme záznamová média, která používáme ke komunikaci a tvorbě materiálů v rámci společnosti Cochlear, externích webových stránek, účtů na sociálních médiích a tiskových publikací. Před použitím záznamových médií, ve kterých vystupujete a ve kterých vás lze rozpoznat (např. na fotografiích nebo ve videích) váš vždy požádáme o svolení. Záznamová média, na kterých jste jen v pozadí, jste rozostření nebo jinak snadno nerozpoznatelní, můžeme použít bez vašeho svolení.
Cestovní údaje Ve specifíckých situacích vám může společnost Cochlear pomoci při rezervaci dopravy a/nebo ubytování. V těchto případech a pouze v případě nutnosti použijeme k dokončení rezervace vaše cestovní údaje, včetně identifikačních dokladů nebo platebních údajů.

 

Sdílení osobních informací

Pokud budete souhlasit se samostatným vydáním média, můžeme médium s vaší fotografií a/nebo vaším hlasem sdílet prostřednictvím sociálních médií, webových stránek, výtisků nebo jiným způsobem, který je ve vydaném médiu uveden. Vaše osobní informace budeme sdílet s našimi poskytovateli služeb a obchodními partnery, ale jen tak, jak to bude relevantní s ohledem na jejich účast na našich událostech a/nebo poskytované služby. Vaše osobní informace a cestovní údaje budeme sdílet v případě nutnosti k rezervaci předem dohodnuté dopravy nebo ubytování (např. letecké společnosti sdělíme vaše jméno a datum narození, abychom mohli rezervovat letenku). Vaše osobní informace budeme sdílet s jinými třetími stranami pouze s vaším souhlasem nebo v případě, že je to naše zákonná povinnost.

Uchovávání vašich osobních informací

Údaje o registraci a účasti na události uchováme jen tak dlouho, jak to bude nutné z důvodů řádné správy a administrativy události. Využijeme je rovněž k analýze demografie události a změně trendů v průběhu času.

Pomocí aplikace Osia® Smart můžete optimalizovat sluchové vjemy přímo z kompatibilního zařízení Apple nebo Android™. Tato aplikace umožňuje spárovat zvukový procesor Osia prostřednictvím technologie Bluetooth® s kompatibilním smartphonem, díky čemuž můžete měnit programy, upravit hlasitost, ovládat příslušenství pro přenos zvuku, zobrazit tipy týkající se provozu a vyhledat ztracený zvukový procesor.

Osobní informace shromažďované prostřednictvím aplikace Osia Smart

Na základě požadovaných služeb a/nebo na základě vašeho souhlasu shromažďujeme a používáme následující kategorie osobních informací:

Kategorie osobních informací Účel shromažďování a použití
Informace na vašem účtu Cochlear K přihlášení a používání aplikace Osia Smart je zapotřebí účet Cochlear. V závislosti na nastavení vašeho účtu Cochlear můžeme použít váš účet Cochlear ke komunikaci s vámi. Další informace naleznete v Dodatku k ochraně osobních údajů pro účet Cochlear.
Analytické údaje Aplikace Osia Smart shromažďuje a do společnosti Cochlear odesílá anonymizované údaje týkající se způsobu používání aplikace a všechny případné chyby. Pomáhají společnosti Cochlear neustále zlepšovat aplikaci Osia Smart a ostatní produkty a služby Cochlear. Mezi tyto analytické údaje patří typ mobilního zařízení a používaného operačního systému, jak často jsou funkce aplikace používány, a adresy internetového protokolu sloužící k vyhodnocení obecné geografické oblasti, ve které je aplikace používána. Společnost Cochlear pomocí technologických a administrativních opatření brání možnosti spojení těchto údajů s vaší totožností.
Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat na obrazovce Nastavení aplikace Osia Smart.

 

Sdílení osobních informací

V platných případech bude moci k osobním informacím, které od vás shromáždíme, přistupovat také váš určený rodič, pečovatel či opatrovník. Vaše osobní informace budeme sdílet s jinými třetími stranami pouze s vaším souhlasem nebo v případě, že je to naše zákonná povinnost.

Uchovávání vašich osobních informací

Společnost Cochlear bude ukládat informace týkající se vašeho účtu Cochlear, pokud nám nedáte pokyn, abychom je odstranili. Analytické údaje jsou ukládány na dobu neurčitou ve formě znemožňující identifikaci a umožňují nám identifikovat trendy týkající se používání aplikace Osia Smart.

 

KONTAKTUJTE NÁS

 

Jak můžete vznést dotazy nebo vyjádřit pochybnosti týkající se těchto zásad nebo způsobu, jakým společnost Cochlear s vašimi osobními informacemi nakládá?

Chcete-li si své informace prohlédnout, změnit své preference pro kontaktování nebo vznést dotaz či vyjádřit pochybnost ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo ohledně našeho nakládání s vašimi osobními informacemi, zašlete e-mail na adresu privacy@cochlear.com nebo se obraťte na jednu z oblastních kanceláří společnosti Cochlear, kterou máte nejblíže:

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

Ačkoli se snažíme řešit jakýkoli dotaz či pochybnost, máte také právo obrátit se přímo na místního regulátora ochrany soukromí či dat.

 

CO SE STANE V PŘÍPADĚ ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD?

Tyto zásady může být nutné občas změnit, a to z různých důvodů, jako jsou změny zákonů, předpisů nebo našich obchodních postupů. Když provedeme změnu, 30 dní před nabytím účinnosti zveřejníme aktualizované zásady ochrany osobních údajů, abyste měli možnost se s novinkami seznámit.

 

DĚKUJEME VÁM

Vážíme si toho, že jste věnovali čas přečtení těchto zásad. Jsme si vědomi toho, že sdílením svých osobních informací projevujete důvěru společnosti Cochlear, a proto je chceme využívat zodpovědně.

Poslední aktualizace 11/06/2020
Platí od 11/07/2020
D1425384 ISS9

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré používání těchto značek společností Cochlear Limited podléhá licenci.
Apple je ochranná známka společnosti Apple Inc. zaregistrovaná v USA a v dalších zemích.
Android je ochranná známka společnosti Google LLC.

D1632213 ISS3
Czech translation of D1425384 ISS9 2020-06