Thiết bị cấy bên trong Baha®

Có hai cách để gắn bộ xử lý âm thanh Baha vào thiết bị cấy bên trong. Cả hai đều có thiết bị cấy bên trong Baha đáng tin cậy, là nền tảng bảo đảm để nghe tốt hơn.

Kosei-MBJ_4794.JPG

Nội dung bạn sẽ thấy trên trang này

  • Hệ thống Baha® Connect.
  • Hệ thống Baha® Attract.
  • Thiết bị cấy bên trong BI300.

Các cách khác nhau để kết nối với thính giác của bạn

Có hai tùy chọn kết nối cho Hệ thống Baha: Baha® Connect và Baha® Attract.

Hệ thống Baha Connect là một giải pháp trợ thính dễ sử dụng và hiệu quả1,2 được thiết kế để cải thiện thính giác của bạn.

Hệ thống này sử dụng một trụ nhỏ phía sau tai để kết nối trực tiếp bộ xử lý âm thanh với thiết bị cấy bên trong nhằm tối đa hóa âm thanh truyền đến tai trong của bạn. Bạn chỉ cần gắn bộ xử lý âm thanh của mình vào trụ và có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động yêu thích.

Hệ thống Baha Attract là giải pháp thính trợ thính dễ chịu và dễ sử dụng3, sử dụng nam châm để giữ bộ xử lý âm thanh trên thiết bị cấy bên trong. Sau đó, bộ xử lý âm thanh sẽ gửi âm thanh đến tai trong của bạn.

Bạn chỉ cần đặt bộ xử lý âm thanh (có nam châm của bộ xử lý âm thanh) lên trên thiết bị cấy bên trong, sau đó bạn có thể tiếp tục ngày của mình trong khi trải nghiệm âm thanh xung quanh.

Nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức nghe của bạn về giải pháp tốt nhất cho bạn.

"Tôi hy vọng có thể sống thêm 20 hoặc 30 năm nữa, và tôi không muốn ở trong nhà đọc sách. Tôi muốn được hoạt động. Tôi muốn sống. Tôi muốn tận hưởng cuộc sống".

- Dave, người dùng Cochlear™ Baha®

Thiết bị cấy bên trong Baha BI300

Thiết bị cấy bên trong Baha BI300 nằm trong xương phía sau tai. Đó là đường truyền đến âm thanh và tạo thành nền tảng của Hệ thống Baha. Thiết bị này được thiết kế để thúc đẩy quá trình tích hợp với xương nhanh hơn và mạnh hơn để tạo ra nền tảng thính giác mạnh mẽ và đáng tin cậy.4-7

Điều khoản miễn trừ

Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về phương pháp điều trị khiếm thính. Kết quả có thể khác nhau và chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bạn về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm đều sẵn có tại tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện Cochlear tại địa phương của bạn để biết thông tin về sản phẩm.

Để có danh sách đầy đủ các nhãn hiệu thương mại của Cochlear, vui lòng truy cập trang Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Các quan điểm được thể hiện là quan điểm của cá nhân. Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế của bạn để xác định xem bạn có phù hợp cho công nghệ Cochlear hay không.

Tham khảo

  1. van Hoof M, Wigren S, Ivarsson Blechert J, et al. A Multinational Cost-Consequence Analysis of a Bone Conduction Hearing Implant System-A Randomized Trial of a Conventional vs. a Less Invasive Treatment With New Abutment Technology. Front Neurol. 2020;11:106.
  2. van Hoof M, Wigren S, Blechert JI, et al. A multicentre randomized controlled trial of soft tissue preservation using a hydroxyapatite-coated abutment in percutaneous bone conduction hearing implant surgery – 1-year clinical outcomes: Tác giả thuyết trình: Marc van Hoof. J Laryngol Otol. Cambridge University Press; 2016;130(S3):S81–S82.
  3. Gawęcki W, Stieler OM, Balcerowiak A, et al. Surgical, functional and audiological evaluation of new Baha® Attract system implantations. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016;273(10):3123- 3130.
  4. den Besten CA, Stalfors J, Wigren S, Blechert JI, Flynn M, Eeg-Olofsson M, Aggarwal R, Green K, Nelissen RC, Mylanus EA, Hol MK. Stability, Survival, and Tolerability of an Auditory Osseointegrated Implant for Bone Conduction Hearing: Long-Term Follow-Up of a Randomized Controlled Trial. Otol Neurotol. 2016;37(8):1077-1083.
  5. Felton M, Hill-Feltham P, Bruce IA. The role of stability measurements of the Baha(R) system in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014;78(3):513-516.
  6. Marsella P, Scorpecci A, D’Eredita R, Della Volpe A, Malerba P. Stability of osseointegrated bone conduction systems in children: a pilot study. Otol Neurotol. 2012;33(5):797-803.
  7. Wilkie MD, Lightbody KA, Salamat AA, Chakravarthy KM, Luff DA, Temple RH. Stability and survival of bone anchored hearing aid implant systems in post-irradiated patients. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015;272(6):1371- 1376.

*Hoffman J. Subjective evaluation of clear rich and natural sound. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Thụy Điển. 2020; D1788013.