Cochlear™ Baha® Start

Baha Start có thể cho con bạn cơ hội trải nghiệm âm thanh và mang đến khả năng nghe mà trẻ cần để phát triển và trưởng thành.

Soundarc_Ziggy_47B6446.jpg

Baha® Start là giải pháp không phẫu thuật được thiết kế để mang lại âm thanh rõ ràng, phong phú và tự nhiên1 cho những người muốn thử hoặc chưa sẵn sàng cho giải pháp cấy bên trong.

Baha Start có thể cho phép con bạn tiếp cận với âm thanh sớm nhất có thể và mang đến cơ hội tốt nhất để học tập và giao tiếp ngang bằng với bạn cùng trang lứa.2-4

Giải pháp này cũng cung cấp cho người lớn tùy chọn trải nghiệm lợi ích của việc nghe dẫn truyền đường xương trước khi đưa ra quyết định tiếp tục với thiết bị cấy bên trong.

Điều khoản miễn trừ

Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về phương pháp điều trị khiếm thính. Kết quả có thể khác nhau và chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bạn về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm đều sẵn có tại tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện Cochlear tại địa phương của bạn để biết thông tin về sản phẩm.

Để có danh sách đầy đủ các nhãn hiệu thương mại của Cochlear, vui lòng truy cập trang Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Tham khảo

  1. Hoffman J. Subjective evaluation of clear rich and natural sound. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Thụy Điển. 2020; D1788013.
  2. Yoshinaga-Itano C. Early Intervention after universal neo-natal hearing screening: impact on outcomes. Dev Disabil Res Rev. 2003;9(4):252-66.
  3. Judith E. Cho Lieu. Speech-Language and Educational Consequences of Unilateral Hearing Loss in Children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2004;130(5):524-30.
  4. Impact of Unilateral Conductive Hearing Loss Due to Aural Atresia on Academic Performance in Children. Laryngoscope. 2013;123:2270–2275.