Liên hệ chúng tôi

Bạn có câu hỏi? Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp. Chúng tôi mong nhận được ý kiến của bạn.

Một phụ nữ sử dụng iPad trong công viên

Liên hệ với Cochlear

Văn phòng tại Việt Nam

Cochlear Việt Nam

Công ty TNHH Máy trợ thính và & Thiết bị thính học Cát Tường
134 Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: +84(04)38574461
Fax: +84(04)35371591

www.cochlear.com/vn