Skip to main content

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ TOÀN CẦU CỦA COCHLEAR

Khi bạn tương tác với Cochlear, chúng tôi có thể sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được nêu trong Thông báo về quyền riêng tư này (“Thông báo”). Vui lòng đọc kỹ Thông báo này để biết cách thức thông tin cá nhân của bạn được Cochlear Limited cũng như các công ty con trực thuộc trên toàn thế giới (“Tập đoàn Cochlear”) thu thập, sử dụng và tiết lộ. Thông báo cũng cho bạn biết cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn, cũng như đưa ra một số lựa chọn về cách thức thông tin cá nhân của bạn được sử dụng.

Thông báo này đề cập đến các hoạt động thu thập dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến của chúng tôi, bao gồm thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua các trang web, ứng dụng, biểu mẫu giấy, dịch vụ khách hàng và sự kiện.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể sẽ tổng hợp thông tin cá nhân từ các nguồn khác nhau (trang web, sự kiện ngoại tuyến) và trên các thiết bị khác nhau. Đồng thời, chúng tôi có thể sẽ kết hợp thông tin cá nhân do các thực thể khác nhau của Cochlear hoặc đối tác của Cochlear thu thập ban đầu.

Vui lòng lưu ý: Thông báo về quyền riêng tư này không quy định việc Cochlear thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin sức khỏe được bảo vệ theo định nghĩa trong U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act (Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế của Hoa Kỳ) (“HIPAA”). Bạn có thể xem Thông báo về thông lệ quyền riêng tư HIPAA của chúng tôi.

 

 

COCHLEAR THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO?

Thông tin cá nhân do bạn cung cấp.

Khi bạn tương tác với Cochlear, bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể cung cấp:

 • tên và thông tin liên hệ của bạn khi đăng ký tài khoản Cochlear trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua một trong các ứng dụng của chúng tôi hoặc khi đến cơ sở của Cochlear hoặc tham dự sự kiện của Cochlear;
 • thông tin về hành trình thính giác cá nhân của bạn trong diễn đàn Cộng đồng Cochlear hoặc các dịch vụ khác;
 • thông tin về sinh học và nhân khẩu, chẳng hạn như độ tuổi, ngày sinh, giới tính, sức khỏe hoặc phương thức điều trị y tế của bạn khi đăng ký thiết bị hoặc sử dụng hay yêu cầu thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • thông tin tài chính, chẳng hạn như số thẻ tín dụng của bạn khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi;
 • Lịch sử dịch vụ khách hàng và mua hàng cũng như mọi thông tin mà bạn tự nguyện chia sẻ với chúng tôi về trải nghiệm của bạn khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: nghiên cứu thị trường và phản hồi của người tiêu dùng);
 • Dữ liệu vị trí, chẳng hạn như dữ liệu lấy từ địa chỉ IP, quốc gia của bạn và vị trí địa lý chính xác của thiết bị di động của bạn (trong trường hợp chúng tôi đã cung cấp thông báo và lựa chọn thích hợp);
 • Thông tin âm thanh, điện tử hoặc hình ảnh nếu bạn tham gia vào các sự kiện của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi văn bản sử dụng độc quyền tên và hình ảnh cá nhân hoặc thông báo truyền thông; hoặc
 • Thông tin cá nhân khác mà bạn có thể sẽ cung cấp cho chúng tôi khi liên hệ với chúng tôi, qua điện thoại, trực tuyến hoặc thông qua bất kỳ tính năng “liên hệ với chúng tôi” nào.

Nếu bạn là chuyên gia chăm sóc sức khỏe, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về chuyên khoa, lĩnh vực lâm sàng và sự liên quan của bạn với sản phẩm của Cochlear.

Bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, nhưng trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không cung cấp tất cả dịch vụ cho bạn được nếu không có thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân được thu thập thông qua việc bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Cochlear nhận thông tin khi bạn sử dụng các ứng dụng và dịch vụ của Cochlear. Thông tin này bao gồm cách bạn sử dụng ứng dụng và/hoặc thiết bị trợ thính và thông tin về bộ xử lý âm thanh của bạn (ví dụ: số hiệu thiết bị, số tài khoản của bạn, model, phiên bản phần cứng). Ngoài ra, khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng ứng dụng của chúng tôi, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn có thể gửi một số dữ liệu phân tích nhất định cho chúng tôi như địa chỉ IP, phiên bản trình duyệt, phiên bản ứng dụng bạn đang sử dụng và bất kỳ lỗi nào đã xảy ra.

Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phần dưới đây về cách thức Cochlear sử dụng cookie và đối với thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ và hoạt động cụ thể, hãy đọc phần Phụ lục về quyền riêng tư.

Thông tin cá nhân từ bên thứ ba.

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các tổ chức hoặc cá nhân khác. Ví dụ, khi bạn được cấy ghép thiết bị trợ thính, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể sẽ đăng ký số sê-ri của thiết bị trợ thính cấy ghép, số sê-ri và cách cài đặt của bộ xử lý âm thanh, cũng như các thông tin liên hệ để đảm bảo bạn được hỗ trợ đầy đủ từ chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba để bổ sung vào phân tích thị trường và nỗ lực tiếp thị của chúng tôi. Dữ liệu bổ sung này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hóa hơn.

 

 

COCHLEAR SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN NHƯ THẾ NÀO?

Nhằm thay đổi cách mọi người tìm hiểu và điều trị chứng suy giảm thính lực, đổi mới và đưa ra thị trường các giải pháp trợ thính cấy ghép, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích được mô tả dưới đây và các mục đích được mô tả trong Phụ lục về quyền riêng tư.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân Lý do chúng tôi thu thập thông tin cá nhân Lợi ích hợp pháp của chúng tôi (lợi ích và/hoặc kết quả)
Bảo hành và hồ sơ. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để lưu giữ và duy trì hồ sơ liên quan đến thiết bị y tế của chúng tôi, cũng như để theo dõi thời hạn bảo hành, lưu giữ hồ sơ phân phối và hồ sơ lịch sử thiết bị của các sản phẩm Cochlear, lưu giữ hồ sơ về các thắc mắc và/hoặc khiếu nại y tế liên quan đến sản phẩm của chúng tôi.
 • Khi có sự đồng ý của bạn (khi được yêu cầu)
 • Hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng (ví dụ: Bảo hành có thời hạn áp dụng trên toàn cầu của Cochlear)
 • Nghĩa vụ quản lý
 • Xử lý nhanh hơn các tình huống bảo trì và sửa chữa
 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Đăng ký thiết bị. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để đăng ký thiết bị nhằm hỗ trợ chúng tôi lưu giữ hồ sơ phù hợp, cũng như cung cấp dịch vụ hỗ trợ đầy đủ khi bảo trì và sửa chữa.
 • Khi có sự đồng ý của bạn (khi được yêu cầu)
 • Lợi ích hợp pháp của chúng tôi
 • Xử lý nhanh hơn các tình huống bảo trì và sửa chữa
 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Tiếp thị. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để hỗ trợ triển khai các hoạt động tiếp thị và quảng bá, ví dụ như gửi cho bạn thư mời tham gia khảo sát và chia sẻ ý kiến phản hồi cho chúng tôi, hoặc liên hệ với bạn khi có ưu đãi hoặc các thông tin khác liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ quan tâm.
 • Khi có sự đồng ý của bạn (khi được yêu cầu)
 • Lợi ích hợp pháp của chúng tôi
 • Hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng
 • Xác định những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể khiến bạn quan tâm và thông báo cho bạn biết về những sản phẩm và dịch vụ này
 • Xác định các đối tượng khách hàng cho sản phẩm và dịch vụ mới
 • Tối ưu hóa các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
Cá nhân hóa. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hóa khi bạn sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi có thể sẽ tạo hồ sơ từ các hoạt động tương tác giữa bạn và chúng tôi nhằm giúp chúng tôi tìm hiểu về các thông tin mà bạn có thể quan tâm.
 • Lợi ích hợp pháp của chúng tôi
 • Xác định những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể khiến bạn quan tâm và thông báo cho bạn biết về những sản phẩm và dịch vụ này
 • Xác định các đối tượng khách hàng cho sản phẩm và dịch vụ mới
Dịch vụ khách hàng. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích dịch vụ khách hàng, bao gồm việc trả lời câu hỏi và yêu cầu cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sẽ gửi cho bạn các thông báo liên quan đến dịch vụ, chẳng hạn như ngày hết hạn bảo hành.
 • Hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng
 • Nghĩa vụ pháp lý
 • Lợi ích hợp pháp của chúng tôi
 • Để trả lời các câu hỏi của bạn
 • Cải thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới
 • Cải thiện hiệu suất của chúng tôi
Phát triển và cải tiến sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi có thể sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để kiểm tra, hỗ trợ và phát triển các bản nâng cấp và cải tiến cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: để cấu hình, kích hoạt, bảo trì và quản lý thiết bị đúng cách), cũng như để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, để phân tích hiệu suất sản phẩm, dữ liệu bảo trì và độ tin cậy, đồng thời để cải thiện nội dung, chức năng và khả năng sử dụng của trang web và ứng dụng của chúng tôi.
 • Khi có sự đồng ý của bạn (khi được yêu cầu)
 • Lợi ích hợp pháp của chúng tôi
 • Cải thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới
Các mục đích chung khác (ví dụ: nghiên cứu nội bộ hoặc nghiên cứu thị trường, phân tích, bảo mật). Theo luật pháp hiện hành, chúng tôi có thể sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh chung khác, chẳng hạn như duy trì tài khoản của bạn, tiến hành nghiên cứu nội bộ hoặc nghiên cứu thị trường, cũng như đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản Cochlear, chúng tôi có quyền kết hợp các tài khoản đó thành một tài khoản duy nhất. Chúng tôi cũng có thể sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành và quản lý giao tiếp, cho hệ thống CNTT và bảo mật của chúng tôi, cũng như để giám sát vì mục đích bảo mật hoặc chống gian lận.
 • Nghĩa vụ pháp lý
 • Khi có sự đồng ý của bạn (khi được yêu cầu)
 • Lợi ích hợp pháp của chúng tôi
 • Cải thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới
 • Cải thiện hiệu suất của chúng tôi
 • Bảo vệ hệ thống, mạng lưới và nhân viên của chúng tôi

 

Việc sử dụng dữ liệu bất định danh. Có thể sẽ có những trường hợp mà luật pháp cho phép chúng tôi tổng hợp hoặc hủy nhận dạng thông qua thông tin cá nhân của bạn, để đảm bảo rằng thông tin đó không còn được liên kết với bạn nữa, cũng như dữ liệu đó không còn được phân loại là thông tin cá nhân nữa sau khi tổng hợp hoặc hủy nhận dạng. Thông báo này không quy định những tình huống sử dụng thông tin như vậy.

 

 

CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN VỚI AI VÀ KHI NÀO?

Trong Tập đoàn Cochlear.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân trong nội bộ Tập đoàn Cochlear trên toàn cầu. Mỗi thành viên của Tập đoàn Cochlear sẽ chỉ sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo quy định trong Thông báo về quyền riêng tư này.

Với nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các tổ chức cung cấp hoặc thực hiện dịch vụ cho Cochlear hoặc vì hoặc thay mặt cho Cochlear; ví dụ như nhà phân phối, công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ trang web hoặc giúp chúng tôi tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Trong một số trường hợp, bạn có thể sẽ cung cấp thông tin cá nhân trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (ví dụ như khi bạn mua hàng trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi và nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn để thanh toán, dữ liệu đó sẽ được gửi trực tiếp đến công ty xử lý thanh toán bên thứ ba) và bên thứ ba này có thể sẽ chia sẻ hoặc không chia sẻ dữ liệu này với Cochlear. Theo hợp đồng, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi được yêu cầu phải bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với họ và chỉ sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Với các công ty bên thứ ba.

Trừ trường hợp bạn đã chấp thuận, chúng tôi không cấp phép hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty bên thứ ba vì mục đích tiếp thị riêng của họ. Danh tính của bất kỳ công ty bên thứ ba nào như vậy sẽ được tiết lộ cho bạn tại thời điểm chúng tôi xin phép sự chấp thuận của bạn.

Với đối tác chăm sóc sức khỏe, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và người chăm sóc.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn (ví dụ như bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ thính học, v.v.) để đánh giá sự phù hợp của bạn với sản phẩm của chúng tôi, giúp bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi hoặc vì lý do khác liên quan đến việc điều trị, hoạt động chăm sóc sức khỏe hoặc thanh toán. Ví dụ:

 • khi bạn đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (hoặc nếu bạn đang tiến hành quy trình đặt mua), chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với tổ chức thay mặt bạn thanh toán cho dịch vụ y tế (ví dụ như Medicare hoặc Medicaid ở Hoa Kỳ, các cơ quan hoàn tiền và công ty bảo hiểm tại các thị trường khác); và
 • khi sử dụng công nghệ đám mây của Cochlear để cho phép tập tin cấu hình của bộ xử lý âm thanh được Cochlear sao lưu bảo mật và được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe do bạn chỉ định.

Ngoài ra, theo luật pháp hiện hành, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho phụ huynh, người giám hộ hoặc người chăm sóc (khi thích hợp).

Giao dịch kinh doanh.

Thông tin cá nhân của bạn có thể sẽ được chuyển giao cho công ty đã mua lại cổ phần hoặc tài sản của một thành viên thuộc Tập đoàn Cochlear hoặc một trong các bộ phận điều hành của chúng tôi; chẳng hạn như sau quá trình bán, sáp nhập, tái tổ chức hoặc thanh lý. Trong trường hợp đó, cách công ty mua lại sử dụng thông tin cá nhân của bạn vẫn phải tuân theo Thông báo này và các yêu cầu về quyền riêng tư mà bạn đã nêu rõ với chúng tôi.

Yêu cầu pháp lý/yêu cầu của chính phủ và Bảo vệ Cochlear và các bên khác.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi, trên tinh thần thiện ý, chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là phù hợp nhằm:

 • tuân thủ luật pháp (hoặc lệnh của tòa án hoặc trát lệnh yêu cầu cung cấp thông tin);
 • tuân thủ yêu cầu pháp lý của các cơ quan nhà nước và chính phủ;
 • ngăn chặn hoặc điều tra một hành vi phạm tội có thể xảy ra, chẳng hạn như gian lận hoặc trộm cắp danh tính; hoặc
 • bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cho Tập đoàn Cochlear, người dùng của chúng tôi hoặc các bên khác.

 

 

COCHLEAR SỬ DỤNG COOKIE, TIỆN ÍCH MẠNG XÃ HỘI VÀ CÁC CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ NHƯ THẾ NÀO?

Cookie là các tập tin nhỏ có chứa dữ liệu, chẳng hạn như mã định danh duy nhất mà trình duyệt internet của bạn lưu trữ để giúp các trang web theo dõi thông tin giữa các lần truy cập. Khi bạn truy cập bất kỳ trang web nào của chúng tôi, các trang web này có thể sẽ lưu trữ hoặc truy xuất thông tin trên trình duyệt của bạn, chủ yếu bằng hình thức cookie. Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi:

 • tìm hiểu các trang web bạn truy cập, tần suất truy cập và loại thiết bị bạn dùng để truy cập;
 • thu thập và ghi nhớ thông tin về thiết bị và tùy chọn duyệt web của bạn;
 • cá nhân hóa các thành phần trong trang web của chúng tôi dựa trên trình duyệt, thiết bị, quốc gia và ngôn ngữ của bạn;
 • thu thập thông tin về trang web đã chuyển hướng bạn và các trang khác mà bạn đã truy cập để giúp phân loại kiểu duyệt web của bạn vào một phân khúc thị trường nhằm phân tích thị trường; và
 • cung cấp cho bạn nội dung, thông tin khuyến mãi và quảng cáo có liên quan hơn.

Ví dụ, khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, cookie giúp chúng tôi xác định nội dung bạn tìm kiếm, nội dung bạn truy cập và tần suất bạn quay trở lại. Mặc dù thông tin chúng tôi thu thập qua cookie không trực tiếp xác định danh tính của bạn, nhưng sau khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ liên kết hoạt động trước đây và trong tương lai của bạn trên trang web và ứng dụng của chúng tôi với thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp.

Cookie của bên thứ ba

Một số cookie mà trang web của chúng tôi sử dụng được thiết lập bởi chúng tôi, một số cookie khác được thiết lập bởi bên thứ ba thay mặt cho chúng tôi theo mục đích được mô tả trong Thông báo này. Việc chúng tôi sử dụng cookie từ bên thứ ba sẽ cho phép quảng cáo dựa trên sở thích, điều này có thể khiến bạn nhìn thấy quảng cáo từ Cochlear trên các trang web khác mà bạn truy cập.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để thu thập dữ liệu (chẳng hạn như địa chỉ IP) để có được dữ liệu thống kê về cách bạn sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi, cũng như Google AdSense và Google DoubleClick để quản lý và đặt quảng cáo (gọi chung là “Google Services”). Google Services cho phép liên kết cách bạn sử dụng trên nhiều thiết bị, chẳng hạn như trên điện thoại di động và máy tính để bàn. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Google Analytics hoặc ngăn ứng dụng này thu thập thông tin về việc bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc truy cập http://myaccount.google.com để kiểm soát trải nghiệm quảng cáo trên Google Services.

Nếu không muốn cho phép cookie, bạn có thể cấu hình trình duyệt internet của bạn để từ chối cookie. Thao tác này có thể khiến một số tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi không hoạt động như dự kiến. Để tìm hiểu thêm về cookie và các công nghệ tương tự, hãy truy cập http://allaboutcookies.org. Bạn cũng có thể chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích qua các trang web được điều hành theo lĩnh vực bằng cách truy cập http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choiceshttp://www.youronlinechoices.com (đối với cư dân châu Âu).

Vui lòng truy cập trang web hoặc hệ điều hành của nhà sản xuất thiết bị di động mà bạn sử dụng để biết hướng dẫn liên quan đến bất kỳ biện pháp kiểm soát quyền riêng tư bổ sung nào khác, ví dụ như vị trí địa lý và mã định danh thiết bị.

 

Kiểm soát cookie

Theo mặc định, các trang web của Cochlear dành cho cư dân của Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ (Trang web Cochlear Europe) chỉ cài đặt các cookie cần thiết để các trang web này có thể hoạt động tốt. Nếu bạn truy cập Trang web Cochlear Europe, bạn sẽ nhận được thông báo về cookie. Qua đó, bạn có thể đồng ý hoặc từ chối cho chúng tôi cài đặt những cookie không cần thiết, chẳng hạn như những cookie dùng để phân tích và cung cấp trải nghiệm phù hợp với cá nhân. Bạn cũng có thể chỉ định các danh mục cookie cụ thể mà bạn sẽ cho phép Cochlear cài đặt. Lựa chọn của bạn sẽ chỉ được lưu trên Trang web Cochlear Europe và sẽ không được lưu trên các trang web dành cho cá nhân sinh sống bên ngoài Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Do cách thức vận hành của cookie, lựa chọn của bạn cũng sẽ chỉ được lưu theo tên miền, nghĩa là bạn sẽ được nhắc riêng khi điều hướng giữa các Trang web Cochlear Europe nằm trên các tên miền khác nhau (ví dụ: cochlear.com so với iwanttohear.com).

 

Tiện ích mạng xã hội

Ngoài cookie, chúng tôi cũng triển khai các tiện ích mạng xã hội từ những mạng xã hội như Facebook và Twitter để bạn có thể chia sẻ nội dung từ trang web của chúng tôi với bạn bè và kết nối trực tuyến của bạn. Mỗi lần bạn truy cập vào trang có tiện ích, trình duyệt của bạn sẽ kết nối với máy chủ Facebook và/hoặc Twitter. Nếu bạn đăng nhập vào dịch vụ Facebook và/hoặc Twitter trong khi truy cập trang web của chúng tôi, trang web có thể liên kết cách bạn duyệt trang web của chúng tôi với tài khoản người dùng tương ứng.

 

 

LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân được xử lý và lưu trữ ở đâu?

Việc xử lý và lưu trữ. Cochlear là công ty toàn cầu có trụ sở tại Sydney, Úc. Đồng thời, chúng tôi có các cơ sở và nhân sự chủ chốt tại Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác. Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển, xử lý và lưu trữ ở bất cứ nơi nào có hoạt động của Cochlear, Tập đoàn Cochlear hoặc nhà cung cấp dịch vụ tương ứng.

Việc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn bên ngoài quốc gia mà bạn sinh sống cho các mục đích được nêu trong thông báo này. Khi chúng tôi chuyển giao thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tuân thủ luật pháp hiện hành. Trong phạm vi mà thông tin cá nhân được thu thập từ cư dân thuộc Khu vực kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh và được chuyển giao đến các quốc gia có thể sẽ có tiêu chuẩn pháp lý thấp hơn về việc bảo vệ thông tin cá nhân, Cochlear sẽ thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ và xử lý thông tin theo tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu về việc bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi (i) đã áp dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn (và bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao của các điều khoản này bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin như được trình bày bên dưới) và/hoặc (ii) sẽ dựa vào sự đồng ý của bạn (khi được luật pháp yêu cầu).

Cochlear lưu giữ thông tin cá nhân trong bao lâu?

Cochlear chỉ lưu giữ thông tin cá nhân dưới dạng có thể xác định danh tính trong thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích thu thập ban đầu hoặc bất kỳ cách thức sử dụng bổ sung nào mà bạn đã đồng ý hoặc nhằm đáp ứng nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ theo quy định và luật pháp. Sau đó, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy định danh thông tin để thông tin không còn liên kết với bạn.

 

 

BẢO MẬT

Các biện pháp do Cochlear áp dụng. Cochlear đã triển khai các biện pháp vật lý, quản trị, kỹ thuật và tổ chức thích hợp để giúp bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị lạm dụng, mất mát và truy cập hoặc tiết lộ trái phép. Các biện pháp bảo mật của chúng tôi bao gồm kiểm soát truy cập thích hợp, mã hóa (khi thích hợp) và đánh giá bảo mật thông thường.

Các biện pháp mà chúng tôi kỳ vọng bạn áp dụng. Điều quan trọng là bạn cũng đóng vai trò trong việc duy trì sự an toàn và bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn. Khi đăng ký tài khoản trực tuyến, vui lòng đảm bảo chọn mật khẩu tài khoản mà người khác sẽ khó đoán được, cũng như không bao giờ tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai khác. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này, cũng như chịu trách nhiệm với mọi hoạt động sử dụng tài khoản của bạn. Nếu bạn sử dụng máy tính chung hoặc công cộng, tuyệt đối không chọn ghi nhớ ID/địa chỉ email hoặc mật khẩu đăng nhập của bạn và đảm bảo đăng xuất khỏi tài khoản của bạn mỗi khi bạn rời khỏi máy tính. Bạn cũng nên sử dụng bất kỳ chế độ cài đặt hoặc biện pháp kiểm soát quyền riêng tư nào do chúng tôi cung cấp cho bạn trong trang web/ứng dụng của chúng tôi.

 

 

THÔNG TIN CỦA TRẺ EM

Cochlear đảm bảo quyền riêng tư của trẻ em và quyền của phụ huynh như thế nào?

Trang web và dịch vụ của chúng tôi được thiết kế cho các đối tượng chung, chẳng hạn như bệnh nhân, phụ huynh, người chăm sóc và công chúng, và đặc biệt không dành cho trẻ em. Một số dịch vụ và ứng dụng của Cochlear được truy cập thông qua Tài khoản Cochlear và Tài khoản trẻ em có thể được tạo khi có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người chăm sóc. Hãy xem Phụ lục về quyền riêng tư của Tài khoản Cochlear để biết thêm thông tin về việc tạo và quản lý một Tài khoản trẻ em.

 

 

QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có thể truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân bằng cách nào?

Chúng tôi tôn trọng quyền của bạn trong việc đưa ra lựa chọn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Bất cứ khi nào chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo rằng thông tin là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân và tùy chọn quyền riêng tư của bạn có thể sẽ thay đổi theo thời gian.

Khi có quy định của luật pháp, bạn có thể truy cập, chỉnh sửa, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình trong phạm vi quyền kiểm soát của Cochlear hoặc hạn chế hoặc phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Đối với các trường hợp mà bạn đã cho phép chúng tôi xử lý thông tin cá nhân thì bạn cũng có quyền rút lại quyết định đồng ý này vào bất cứ lúc nào. Để giúp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý nhằm xác minh danh tính của bạn trước khi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các thông tin của bạn hoặc chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa hồ sơ của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng mọi thông tin nhận dạng được cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được xử lý theo và trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép.

Bạn luôn có thể hủy đăng ký nhận thông tin quảng cáo hoặc tiếp thị bằng liên kết hủy đăng ký trong thông tin liên lạc hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua một trong những phương pháp được mô tả ở cuối Thông báo này.

Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể giải đáp thỏa đáng các câu hỏi của bạn về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, nếu có mối quan ngại nào của bạn chưa được giải quyết, bạn cũng có quyền gửi khiếu nại đến các cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền.

 

 

PHỤ LỤC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Trong phần phụ lục bên dưới, chúng tôi mô tả cách thức các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động cụ thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân theo các hình thức chưa được mô tả trong Thông báo về quyền riêng tư chính của chúng tôi (bên trên), hoặc những hình thức cần được mô tả rõ ràng hơn.

 

Khi tạo Tài khoản Cochlear, bạn có thể đăng nhập vào và sử dụng nhiều dịch vụ và ứng dụng khác nhau của Cochlear, như Ứng dụng Baha® Smart, Ứng dụng Nucleus® Smart, Ứng dụng Osia® Smart, cổng trang web myCochlear™ và cửa hàng trực tuyến của chúng tôi. Các dịch vụ sử dụng Tài khoản Cochlear có khác biệt tùy theo thị trường.

Khi bạn tạo một Tài khoản Cochlear, chúng tôi hỏi tên, địa chỉ email và ngày sinh của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để liên kết Tài khoản Cochlear với các đăng ký thiết bị Cochlear của bạn để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những dịch vụ có liên quan đến bạn nhất. Ngoài ra, địa chỉ email của bạn có thể sẽ được sử dụng cho những thông tin liên hệ liên quan đến tài khoản Cochlear và ngày sinh của bạn, giúp chúng tôi đảm bảo rằng tài khoản trẻ em chỉ được tạo khi có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người chăm sóc.

Tài khoản trẻ em và sự đồng ý của cha mẹ

Trẻ em có thể sử dụng các dịch vụ và ứng dụng của Cochlear thông qua Tài khoản trẻ em. Cha mẹ hoặc người giám hộ có thể tạo Tài khoản trẻ em thông qua các dịch vụ và ứng dụng cho phép trẻ em sử dụng, ví dụ như Ứng dụng Nucleus Smart. Xem Câu hỏi thường gặp về Ứng dụng Nucleus Smart để được hướng dẫn tạo Tài khoản trẻ em.

Tài khoản trẻ em có thể truy cập vào cùng những dịch vụ và ứng dụng Cochlear sẵn có cho người lớn. Điều này có thể dẫn đến việc thông tin cá nhân được gửi cho Cochlear. Ví dụ, một đứa trẻ sử dụng Ứng dụng Nucleus Smart có thể bật những tính năng như đồng bộ dữ liệu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Phụ lục về quyền riêng tư của Ứng dụng Nucleus Smart.

Các dịch vụ sử dụng kèm với Tài khoản Cochlear khả dụng tại một số thị trường cho phép chia sẻ thông tin sức khỏe với chuyên gia y tế được chỉ định. Khi đã được bật, cha mẹ có thể yêu cầu tắt các dịch vụ như thế này vào bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chuyên gia y tế hoặc Cochlear.

Phụ huynh hoặc người chăm sóc có thể xem lại, chỉnh sửa, yêu cầu xóa, hoặc ngăn chặn việc tiếp tục thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của con mình bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin được mô tả trong Thông báo này.

Khi tạo Tài khoản Cochlear Academy, bạn có thể đăng nhập vào và sử dụng đa dạng chương trình học tập trực tuyến, học tập tại lớp học, hội thảo qua web, đọc sách, xem video và sử dụng các liên kết của Cochlear dẫn đến các trang web.

Thông tin cá nhân được thu thập thông qua Cochlear Academy

Khi bạn sử dụng Cochlear Academy, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng các danh mục thông tin cá nhân sau. Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân này trực tiếp từ bạn hoặc từ tổ chức của bạn (ví dụ: phòng khám hoặc ban quản lý bệnh viện) khi thích hợp.

Danh mục thông tin cá nhân Mục đích thu thập và sử dụng
Tên và thông tin liên hệ của bạn, như địa chỉ email, tổ chức, người quản lý, địa chỉ, số điện thoại, ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân này để xác định danh tính của bạn trong hệ thống nội bộ của chúng tôi, liên hệ với bạn và theo dõi các hoạt động tương tác giữa bạn và chúng tôi.
Lịch sử học tập; bao gồm những khóa đào tạo bạn đã đăng ký, trạng thái, tiến độ hoàn thành khóa đào tạo của bạn (bao gồm ngày) và các thông tin chi tiết như câu trả lời và điểm số nhận được. Chúng tôi cần có thông tin cá nhân này để cung cấp quyền truy cập vào khóa đào tạo qua Cochlear Academy. Thông tin cá nhân này được sử dụng để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung khóa đào tạo, báo cáo về trạng thái và tiến độ hoàn thành khóa đào tạo, đề xuất khóa đào tạo, báo cáo và phân tích. Thông tin này cho phép chúng tôi đề xuất các khóa học cho bạn dựa trên chi tiết tài khoản của bạn.

Cochlear Family là một chương trình thành viên cho phép tham gia miễn phí do Cochlear cung cấp cho người dùng thiết bị cấy tại một số thị trường. Chương trình này hỗ trợ người dùng thiết bị cấy, gia đình và người chăm sóc của người dùng trong quá trình họ học cách sử dụng và sống chung với thiết bị.

Khi tham gia Cochlear Family, bạn sẽ được Cochlear liên hệ để cung cấp các thông tin về dịch vụ và sản phẩm mới, thông tin khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt, lời mời tham gia sự kiện và khảo sát không bắt buộc tham gia. Chúng tôi có thể gửi các thông tin này cho bạn qua nhiều kênh khác nhau, tùy vào thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp, bao gồm email, thư, điện thoại và tin nhắn.

Bạn có thể rời chương trình Cochlear Family vào bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo một trong những phương thức được mô tả ở cuối Thông báo về quyền riêng tư này. Nếu chọn rời chương trình Cochlear Family, bạn sẽ không còn được hưởng các quyền lợi của chương trình. Nếu muốn, bạn có thể tham gia lại chương trình vào bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng tại địa phương.

Thông tin cá nhân được thu thập từ các thành viên của chương trình Cochlear Family

Khi bạn đồng ý, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng các danh mục thông tin cá nhân sau:

Danh mục thông tin cá nhân Mục đích thu thập và sử dụng
Tên và thông tin liên hệ của bạn, ví dụ như địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác định danh tính của bạn trong hệ thống dữ liệu nội bộ, liên hệ với bạn và theo dõi các hoạt động tương tác giữa bạn và chúng tôi.
Thông tin về tiểu sử và sức khỏe, ví dụ như tuổi, ngày sinh, tình trạng và thời gian bạn bị suy giảm thính lực cũng như việc bạn sử dụng các thiết bị trợ thính. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn về hành trình thính giác cá nhân của bạn và/hoặc trải nghiệm của bạn với các thiết bị trợ thính để đánh giá cách thức Cochlear có thể hỗ trợ bạn tốt nhất và để liên hệ với bạn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này cho các mục đích tìm hiểu nhân khẩu và thống kê nhằm hiểu rõ hơn về các khách hàng của chúng tôi và khách hàng tiềm năng.

 

Chia sẻ thông tin cá nhân

 • Khi thích hợp,
  1. phụ huynh hoặc người chăm sóc do bạn chỉ định cũng có thể truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn và/hoặc
  2. thông tin có thể sẽ được tiết lộ cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và/hoặc đối tác dịch vụ do bạn chỉ định
 • Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi có nghĩa vụ phải chia sẻ theo quy định của pháp luật.

Lưu giữ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin tham gia Cochlear Family trong suốt thời gian bạn tham gia chương trình.

Chương trình Tình nguyện viên Cochlear có sự tham gia của một nhóm tình nguyện viên với hơn hàng ngàn người trên khắp thế giới cùng với người thân của họ là những người sử dụng giải pháp trợ thính của Cochlear. Tất cả họ đều có một điểm chung, đó là mong muốn mãnh liệt giúp đỡ người khác trên hành trình thính giác của họ.

Những Tình nguyện viên Cochlear chia sẻ câu chuyện của họ, hỗ trợ và cung cấp thông tin cho bất cứ ai đang cân nhắc hoặc muốn sử dụng giải pháp trợ thính của Cochlear, bao gồm phụ huynh, người chăm sóc, thành viên gia đình hoặc bạn bè của họ.

Thông tin cá nhân được thu thập trong thư bày tỏ nguyện vọng

Nếu bạn gửi thư bày tỏ nguyện vọng trở thành Tình nguyện viên Cochlear, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân nhất định để đánh giá đơn của bạn.

Khi bạn đồng ý, chúng tôi có thể sẽ thu thập và sử dụng các danh mục thông tin cá nhân sau để quyết định mức độ phù hợp của bạn trong việc trở thành một Tình nguyện viên Cochlear:

 • Tên và thông tin liên hệ của bạn, ví dụ như địa chỉ email và số điện thoại;
 • Thông tin về tiểu sử và sức khỏe, ví dụ như tuổi, ngày sinh, tình trạng và thời gian bạn bị suy giảm thính lực cũng như việc bạn sử dụng các thiết bị trợ thính;
 • Lịch sử cá nhân của bạn với tư cách là người dùng thiết bị cấy Cochlear hoặc người chăm sóc, cũng như sở thích, kỹ năng và khả năng tham gia của bạn; và
 • Tại một vài quốc gia, chúng tôi có thể yêu cầu kiểm tra lý lịch tư pháp hoặc hình thức kiểm tra lý lịch khác nhằm mục đích đảm bảo an toàn cao hơn và đánh giá mức độ phù hợp.

Thông tin cá nhân được thu thập từ Tình nguyện viên

Khi bạn đồng ý, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng các danh mục thông tin cá nhân sau:

Danh mục thông tin cá nhân Mục đích thu thập và sử dụng
Tên và thông tin liên hệ của bạn, ví dụ như địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác định danh tính của bạn trong hệ thống dữ liệu nội bộ, liên hệ với bạn và theo dõi các hoạt động tương tác giữa bạn và chúng tôi.
Thông tin về tiểu sử và sức khỏe, ví dụ như tuổi, ngày sinh, tình trạng và thời gian bạn bị suy giảm thính lực cũng như việc bạn sử dụng các thiết bị trợ thính. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn về hành trình thính giác cá nhân của bạn và/hoặc trải nghiệm của bạn với các thiết bị trợ thính để đánh giá cách thức Cochlear có thể hỗ trợ bạn tốt nhất. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này cho các mục đích tìm hiểu nhân khẩu và thống kê nhằm hiểu rõ hơn về các khách hàng của chúng tôi và khách hàng tiềm năng.
Lịch sử cá nhân của bạn với tư cách là người dùng thiết bị cấy Cochlear hoặc người chăm sóc, cũng như sở thích, kỹ năng và khả năng tham gia của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này, cùng với thông tin về tiểu sử của bạn nhằm xác định các cơ hội để bạn có thể tham gia vào Chương trình Tình nguyện viên Cochlear, ví dụ như kết nối bạn với các cá nhân muốn tìm hiểu thêm về trải nghiệm riêng của bạn với việc suy giảm thính giác hoặc trải nghiệm là một người có người thân dùng thiết bị cấy ốc tai.
Tài liệu văn bản, trích dẫn, ảnh chụp, video và/hoặc đoạn ghi âm của bạn Chúng tôi có thể sẽ sử dụng thông tin này trong các tài liệu quảng cáo của chúng tôi.
Hồ sơ đào tạo. Chúng tôi có thể cấp cho bạn quyền truy cập vào các chương trình đào tạo chuyên sâu và lưu trữ hồ sơ hoạt động đào tạo để hiểu rõ hơn về trình độ cụ thể và chuyên môn của bạn.

 

Chia sẻ thông tin cá nhân

Trong quá trình đánh giá thư bày tỏ ý nguyện vọng của bạn, Cochlear sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn hoặc không có yêu cầu của pháp luật.

Nếu bạn là Tình nguyện viên Cochlear, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chi tiết của bạn cho các cá nhân muốn tìm hiểu thêm về hành trình thính giác của bạn hoặc cho các tổ chức trong các sự kiện mà bạn có thể phát biểu với tư cách là một Tình nguyện viên Cochlear. Khi thích hợp, phụ huynh hoặc người chăm sóc do bạn chỉ định cũng có thể truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi có nghĩa vụ phải chia sẻ theo quy định của pháp luật.

Lưu giữ thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn tham gia Chương trình Tình nguyện viên Cochlear, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin tình nguyện viên của bạn trong suốt thời gian bạn tham gia chương trình. Nếu bạn không tham gia Chương trình Tình nguyện viên Cochlear, thông tin cá nhân trong thư bày tỏ nguyện vọng của bạn sẽ bị tiêu hủy ngay sau khi bạn quyết định ngừng tham gia.

Cochlear thường xuyên tổ chức hoặc hỗ trợ nhiều loại hình sự kiện, cả lớn và nhỏ, tại nhiều địa điểm trên khắp thế giới (Sự kiện). Đối tượng của Sự kiện bao gồm các cá nhân muốn tìm hiểu thêm về các sản phẩm và dịch vụ của Cochlear, người dùng thiết bị y tế của Cochlear, Tình nguyện viên Cochlear và các chuyên gia y tế.

Thông tin cá nhân được thu thập cho Sự kiện

Khi bạn đăng ký và/hoặc tham gia một Sự kiện, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng các danh mục thông tin cá nhân sau:

Danh mục thông tin cá nhân Mục đích thu thập và sử dụng
Tên và thông tin liên hệ của bạn, ví dụ như địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác định danh tính của bạn trong hệ thống nội bộ, liên hệ với bạn, thông báo cho bạn về chi tiết Sự kiện, cũng như theo dõi các hoạt động tương tác giữa bạn và chúng tôi.
Thông tin về tiểu sử và sức khỏe, ví dụ như tuổi, ngày sinh, tình trạng và thời gian bạn bị suy giảm thính lực cũng như việc bạn sử dụng các thiết bị trợ thính. Đối với các Sự kiện dành cho ứng viên và/hoặc người dùng giải pháp trợ thính và/hoặc các dịch vụ của Cochlear, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng chúng tôi đang cung cấp nội dung và người diễn thuyết phù hợp cho Sự kiện. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này cho các mục đích tìm hiểu nhân khẩu và thống kê nhằm hiểu rõ hơn về các khách hàng của chúng tôi và khách hàng tiềm năng.
Lịch sử cá nhân của bạn với tư cách là người dùng sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Cochlear hoặc người chăm sóc, cũng như sở thích, kỹ năng và khả năng tham gia của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này, cùng với thông tin về tiểu sử của bạn nhằm xác định các cơ hội để bạn có thể tham gia vào Chương trình Tình nguyện viên Cochlear, ví dụ như kết nối bạn với các cá nhân muốn tìm hiểu thêm về trải nghiệm riêng của bạn với việc suy giảm thính giác hoặc trải nghiệm là một người có người thân dùng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Cochlear.
Hình ảnh, video và/hoặc bản ghi âm (gọi chung là “nội dung được ghi”) của bạn. Tại một số Sự kiện, chúng tôi thu thập nội dung được ghi để sử dụng trong thông điệp truyền thông và tài liệu trong phạm vi hoạt động của Cochlear, cũng như trên các trang web bên ngoài, tài khoản mạng xã hội và ấn bản in của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn xin phép bạn trước khi sử dụng nội dung được ghi tập trung nhiều vào bạn và có thể nhận dạng được bạn (ví dụ: hình chụp hoặc video cận cảnh), nhưng có thể sẽ sử dụng nội dung được ghi mà không có sự đồng ý của bạn nếu bạn chỉ xuất hiện ở phía sau nền, không rõ nét hoặc không tập trung nhiều vào bạn hoặc không thể nhận dạng được bạn.
Thông tin đi lại Trong một số trường hợp giới hạn, Cochlear có thể sẽ hỗ trợ đặt vé đi lại và/hoặc nơi lưu trú để tham gia Sự kiện. Khi đó, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đi lại, bao gồm bất cứ giấy tờ chứng minh nhân dân quốc gia hay thông tin thanh toán nào, chỉ khi cần thiết để hoàn tất việc đặt vé.

 

Chia sẻ thông tin cá nhân

Nếu bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi văn bản sử dụng độc quyền tên và hình ảnh cá nhân hoặc thông báo truyền thông riêng, chúng tôi có thể sẽ chia sẻ nội dung được ghi lại có hình ảnh và/hoặc giọng nói của bạn qua mạng xã hội, trang web, tài liệu in hoặc theo hình thức khác được nêu rõ trong thông báo truyền thông đó. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, phù hợp với mức độ liên quan của họ và/hoặc các dịch vụ mà họ cung cấp cho Sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân và thông tin đi lại của bạn khi cần thiết để đặt vé đi lại và/hoặc nơi lưu trú đã thỏa thuận (ví dụ: chia sẻ tên và ngày sinh của bạn với hãng hàng không để đặt vé máy bay). Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi có nghĩa vụ phải chia sẻ theo quy định của pháp luật.

Lưu giữ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ hồ sơ về việc đăng ký và tham dự Sự kiện trong thời gian cần thiết để quản lý và điều hành tốt Sự kiện, cũng như để phân tích số liệu thống kê về lượng người tham gia sự kiện và xu hướng theo thời gian.

Cochlear Conversations là chương trình chỉ dành cho người được mời, do Cochlear cung cấp cho người dùng, phụ huynh và người chăm sóc của họ tại một số thị trường. Mục tiêu của Cochlear Conversations là để tiến hành nghiên cứu thị trường và thu thập phản hồi từ khách hàng Cochlear, nhằm giúp thông báo và cải thiện về các sản phẩm và dịch vụ của Cochlear.

Khi bạn tham gia Cochlear Conversations, bạn sẽ nhận được thư mời cung cấp phản hồi, cũng như tham gia vào các khảo sát và/hoặc các hoạt động nghiên cứu thị trường khác. Chúng tôi có thể gửi các thông tin này cho bạn qua nhiều kênh khác nhau, tùy vào thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, bao gồm email, thư, điện thoại và tin nhắn.

Bạn có thể rời chương trình Cochlear Conversations vào bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo một trong những phương thức được mô tả ở cuối Thông báo này.

Thông tin cá nhân được thu thập từ các thành viên của chương trình Cochlear Conversations

Khi bạn đồng ý, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng các danh mục thông tin cá nhân sau:

Danh mục thông tin cá nhân Mục đích thu thập và sử dụng
Tên và thông tin liên hệ của bạn, ví dụ như địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác định danh tính của bạn trong hệ thống dữ liệu nội bộ, liên hệ với bạn và theo dõi các hoạt động tương tác giữa bạn và chúng tôi.
Thông tin về tiểu sử và sức khỏe, ví dụ như tuổi, ngày sinh, tình trạng và thời gian bạn bị suy giảm thính lực cũng như việc bạn sử dụng các thiết bị trợ thính. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn về hành trình thính giác cá nhân của bạn và/hoặc trải nghiệm của bạn với các thiết bị trợ thính để đánh giá cách thức Cochlear có thể hỗ trợ bạn tốt nhất và để liên hệ với bạn, cũng như những hoạt động nghiên cứu thị trường nào sẽ phù hợp với bạn nhất. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này cho các mục đích tìm hiểu nhân khẩu và thống kê nhằm hiểu rõ hơn về các khách hàng của chúng tôi và khách hàng tiềm năng.
Câu trả lời nghiên cứu thị trường Khi bạn cung cấp phản hồi, hoàn thành khảo sát hoặc tham gia vào các hoạt động nghiên cứu thị trường thuộc chương trình Cochlear Conversations, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin do bạn cung cấp để giúp cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Câu trả lời của bạn sẽ được thu thập và báo cáo bằng hình thức tổng hợp, nhưng chúng tôi sẽ luôn thông báo trước cho bạn nếu câu trả lời khảo sát sẽ được công khai kèm theo thông tin về bạn.

 

Chia sẻ thông tin cá nhân

Khi thích hợp, phụ huynh hoặc người chăm sóc do bạn chỉ định cũng có thể truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi có nghĩa vụ phải chia sẻ theo quy định của pháp luật.

Lưu giữ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin tham gia Cochlear Conversations trong suốt thời gian bạn tham gia chương trình. Trong vòng 12 tháng sau khi bạn rời chương trình, chúng tôi sẽ hủy định danh thông tin cho bất cứ dữ liệu nào được lưu giữ.

Các thông tin cá nhân được thu thập

Khi bạn ứng tuyển vào Cochlear, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp nhiều loại thông tin như thông tin liên hệ, quá trình học tập và làm việc (ví dụ: sơ yếu lý lịch và/hoặc học bạ), giấy tờ chứng minh bạn đủ điều kiện làm việc (ví dụ: hộ chiếu và/hoặc visa) và bản mô tả kĩ năng của bạn (ví dụ: khả năng ngoại ngữ).

Thông tin cá nhân về bạn cũng có thể sẽ được các bên khác thu thập qua các hoạt động:

 • Phản hồi về buổi phỏng vấn
 • Xác minh thông tin ứng viên
 • Kiểm tra lý lịch
 • Tìm kiếm trên các trang web như Google và LinkedIn
 • Đánh giá tâm lý

Thông tin cụ thể mà chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp và thu thập từ các bên khác có thể có sự khác biệt tùy theo quốc gia.

Mục đích thu thập thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được trong quá trình ứng tuyển được sử dụng nhằm mục đích đánh giá mức độ phù hợp của bạn với một hoặc nhiều vị trí, lưu giữ hồ sơ mô tả cung cấp cho Cochlear vào thời điểm ứng tuyển và giúp chúng tôi đánh giá hiệu quả của các công cụ sàng lọc ứng viên và quy trình tuyển dụng. Các thông tin này cũng được sử dụng để đảm bảo chúng tôi đánh giá đúng về lý lịch, ưu điểm cũng như các cơ hội phát triển dành cho bạn.

Chia sẻ với các bên thứ ba

Khi chưa có sự đồng ý của bạn, thông tin cá nhân thu thập được trong quy trình tuyển dụng sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba nào, ngoại trừ các nhà cung cấp hoạt động thay mặt cho Cochlear. Khi bạn cung cấp thông tin người giới thiệu có mối quan hệ cá nhân hoặc liên quan đến công việc trong quá trình ứng tuyển, Cochlear có thể liên hệ với những cá nhân này và tiết lộ với họ rằng bạn đang ứng tuyển vào Cochlear.

Thời gian lưu giữ

Trong trường hợp bạn ứng tuyển vào Cochlear thành công, chúng tôi sẽ lưu dữ liệu ứng viên dự tuyển của bạn trong suốt quá trình bạn làm việc/hoạt động tại Cochlear. Nếu bạn không còn làm việc/hoạt động tại Cochlear, dữ liệu ứng viên dự tuyển của bạn sẽ bị xóa theo các tiêu chuẩn về việc lưu trữ và tiêu hủy dữ liệu nội bộ của Cochlear.

Cochlear sẽ xóa dữ liệu của ứng viên dự tuyển trong vòng 12 tháng nếu ứng viên này dự tuyển không thành công, trừ khi bạn yêu cầu Cochlear giữ lại các dữ liệu này để cân nhắc bạn cho các vị trí trong tương lai. Trong trường hợp này, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa trong vòng 5 năm kể từ lần cuối bạn được cân nhắc cho một vị trí.

Với Ứng dụng Nucleus® Smart, bạn có thể tối ưu hóa trải nghiệm nghe của bạn trực tiếp từ một thiết bị Apple® hoặc AndroidTM tương thích. Ứng dụng cho phép bạn ghép đôi bộ xử lý âm thanh tương thích qua Bluetooth® với điện thoại thông minh tương thích của bạn. Bạn có thể thay đổi nhanh các chương trình, điều chỉnh âm lượng, điều khiển các phụ kiện truyền phát, truy cập các hướng dẫn sử dụng và định vị bộ xử lý âm thanh bị mất hoặc để sai vị trí.

Đồng bộ dữ liệu

Khi bạn bật đồng bộ dữ liệu, dữ liệu nghe từ bộ xử lý âm thanh và Ứng dụng Nucleus® Smart của bạn sẽ thường xuyên đồng bộ với các dịch vụ của Cochlear nhằm giúp bạn có thể truy cập từ tất cả thiết bị đã được kết nối của bạn. Dữ liệu được gửi bao gồm dữ liệu từ tính năng Giám sát nghe của Ứng dụng Nucleus Smart, như thời lượng bạn đã dành ra nghe lời nói và tần suất cuộn coil âm thanh bị ngắt kết nối. Dữ liệu được đồng bộ không bao gồm hay tiết lộ thông tin chi tiết về tình trạng y tế của bạn. Với việc đồng bộ dữ liệu này với Cochlear, những người dùng ở các thiết bị di động sẽ thấy cùng dữ liệu trong Giám sát nghe qua mỗi thiết bị di động.

Tính năng đồng bộ được bật trên cơ sở từng người dùng. Khi cha mẹ hay người chăm sóc bật tính năng đồng bộ dữ liệu cho người dùng thiết bị cấy Cochlear, tính năng này cũng sẽ được bật cho vợ chồng và/hoặc những người chăm sóc khác đang sử dụng Ứng dụng Nucleus Smart với thiết bị cấy của người dùng. Ví dụ, nếu phụ huynh hoặc người chăm sóc của một người dùng thiết bị cấy Cochlear bật tính năng đồng bộ dữ liệu cho (các) bộ xử lý âm thanh của con họ, tính năng này cũng sẽ được bật cho phụ huynh/người chăm sóc khác của người dùng thiết bị cấy bên trong vốn đang sử dụng Ứng dụng Nucleus Smart để điều khiển bộ xử lý âm thanh của con họ từ thiết bị di động riêng của họ. Tương tự, khi cha hoặc mẹ hay một người chăm sóc tắt tính năng đồng bộ dữ liệu, tất cả những người chăm sóc khác của người dùng thiết bị cấy cũng sẽ bị tắt tính năng này.

Cochlear sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ tính năng đồng bộ dữ liệu để cung cấp dịch vụ đồng bộ và bật các dịch vụ khác của Cochlear đã có mặt tại những thị trường chỉ định. Ngoài ra, Cochlear chỉ sử dụng thông tin cá nhân dưới hình thức bất định danh, không có tên của người dùng hay của người chăm sóc, nhằm xác định xu hướng, thúc đẩy và chia sẻ phát kiến nghiên cứu, hiểu cách thức sản phẩm và dịch vụ của mình được sử dụng và liên tục cải tiến sản phẩm và dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu đồng bộ dữ liệu chừng nào bạn còn duy trì tài khoản Cochlear của bạn hoặc đến khi bạn yêu cầu khác đi.

Không nhất thiết cần tính năng đồng bộ dữ liệu mới có thể dùng bộ xử lý âm thanh của bạn. Đó là một tính năng tùy chọn mà bạn có thể bật hay tắt qua màn hình Cài đặt trong Ứng dụng Nucleus Smart vào bất cứ lúc nào.

Chia sẻ dữ liệu

Tính năng Chia sẻ dữ liệu của Ứng dụng Nucleus Smart được cung cấp tại một số thị trường. Tính năng này cho phép bạn chia sẻ dữ liệu nghe với phòng khám đối tác. Khi bạn chia sẻ dữ liệu nghe với phòng khám thì phòng khám này có thể xem dữ liệu của bạn thông qua thiết bị trợ thính cấy ghép, bộ xử lý âm thanh và Ứng dụng Nucleus Smart, cũng như mọi dữ liệu liên quan cụ thể đến các dịch vụ phụ thuộc vào tính năng Chia sẻ dữ liệu, chẳng hạn như Remote Check. Dữ liệu được chia sẻ với phòng khám có thể giúp chuyên gia y tế của bạn hiểu rõ hơn về cách bạn sử dụng thiết bị và hiệu năng của thiết bị.

Để bật tính năng Chia sẻ dữ liệu, trước tiên bạn phải bật Đồng bộ dữ liệu (như đã mô tả bên trên) để thường xuyên đồng bộ dữ liệu của bạn cho Cochlear. Tính năng Chia sẻ dữ liệu chỉ được cung cấp cho các phòng khám đối tác tại một số thị trường. Nếu phòng khám của bạn đăng ký cho bạn một dịch vụ phụ thuộc vào tính năng Chia sẻ dữ liệu, ví dụ như Remote Check, thì Ứng dụng Nucleus Smart sẽ nhắc bạn cho phép chia sẻ dữ liệu với phòng khám đó. Trong trình đơn Cài đặt của Ứng dụng Nucleus Smart, bạn có thể xem mình đang chia sẻ dữ liệu với phòng khám nào và phòng khám nào đã yêu cầu bạn bật tính năng Chia sẻ dữ liệu. Bạn có thể tắt Chia sẻ dữ liệu bất cứ lúc nào.

Dữ liệu cần thiết

Khi bạn đăng nhập vào Ứng dụng Nucleus Smart bằng Tài khoản Cochlear, các thông tin liên quan đến thiết bị cấy bên trong và bộ xử lý âm thanh sẽ được gửi đến Cochlear. Thông tin này cho phép chúng tôi xác thực rằng ứng dụng đang được dùng với phần cứng được phê duyệt.

Thông báo

Ứng dụng Nucleus Smart yêu cầu bạn bật chức năng thông báo để cho phép ứng dụng cung cấp cho bạn những thông báo quan trọng về bộ xử lý âm thanh của bạn. Tính năng này cũng kích hoạt các tính năng chạy ngầm khác như Giám sát nghe.

Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này trong phần cài đặt thông báo ứng dụng của điện thoại.

Dịch vụ Định vị / Tìm bộ xử lý

Ứng dụng Nucleus Smart sử dụng GPS và Wi-Fi hoặc mạng di động của thiết bị để giúp bạn tìm bộ xử lý âm thanh bị mất hoặc đặt sai vị trí. Việc này được thực hiện bằng cách lưu vị trí cuối cùng mà bộ xử lý âm thanh được sử dụng và vị trí cuối cùng mà ứng dụng đã được dùng với bộ xử lý âm thanh. Dữ liệu vị trí của bạn không được gửi cho Cochlear.

Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này trong phần cài đặt dịch vụ định vị của điện thoại.

Dữ liệu phân tích

Ứng dụng Nucleus Smart thu thập và gửi dữ liệu bất định danh cho Cochlear về cách mà ứng dụng được dùng và các lỗi mà ứng dụng gặp phải. Dữ liệu này giúp Cochlear tiếp tục cải thiện Ứng dụng Nucleus Smart cũng như các sản phẩm và dịch vụ Cochlear khác. Các ví dụ về dữ liệu phân tích bao gồm loại thiết bị di động và hệ điều hành được sử dụng, mức độ thường xuyên mà các tính năng trong ứng dụng được dùng và các địa chỉ giao thức internet để đánh giá khu vực địa lý chung mà ở đó ứng dụng được dùng. Cochlear áp dụng các công nghệ và biện pháp quản lý để tránh việc dữ liệu này liên kết với danh tính của bạn.

Với Ứng dụng Osia® Smart, bạn có thể tối ưu hóa trải nghiệm nghe của mình trực tiếp từ một thiết bị Apple® hoặc Android™ tương thích. Ứng dụng cho phép bạn ghép đôi Bộ xử lý âm thanh Osia qua Bluetooth® với điện thoại thông minh tương thích của bạn. Bạn có thể thay đổi các chương trình, điều chỉnh âm lượng, điều khiển các phụ kiện truyền phát, truy cập các hướng dẫn sử dụng và định vị bộ xử lý âm thanh bị mất hoặc để sai vị trí.

Các thông tin cá nhân được thu thập qua Ứng dụng Osia Smart

Dựa vào các dịch vụ mà bạn yêu cầu và/hoặc khi bạn đồng ý, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng các danh mục thông tin cá nhân sau:

Danh mục thông tin cá nhân Mục đích thu thập và sử dụng
Thông tin từ Tài khoản Cochlear của bạn Cần phải có Tài khoản Cochlear để đăng nhập và sử dụng Ứng dụng Osia Smart. Tùy vào cài đặt Tài khoản Cochlear của bạn, chúng tôi có thể sẽ sử dụng Tài khoản Cochlear của bạn để giao tiếp đến bạn. Tham khảo phụ lục về quyền riêng tư của Tài khoản Cochlear để tìm hiểu thêm.
Dữ liệu phân tích Ứng dụng Osia Smart thu thập và gửi dữ liệu bất định danh cho Cochlear về cách mà ứng dụng được sử dụng và các lỗi mà ứng dụng gặp phải. Dữ liệu này giúp Cochlear tiếp tục cải thiện Ứng dụng Osia Smart cũng như các sản phẩm và dịch vụ Cochlear khác. Các ví dụ về dữ liệu phân tích bao gồm loại thiết bị di động và hệ điều hành được sử dụng, mức độ thường xuyên mà các tính năng trong ứng dụng được dùng và các địa chỉ giao thức internet để đánh giá khu vực địa lý chung mà ở đó ứng dụng được dùng. Cochlear áp dụng các công nghệ và biện pháp quản lý để tránh việc dữ liệu này liên kết với danh tính của bạn.
Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này trên màn hình cài đặt của Ứng dụng Osia Smart.

 

Chia sẻ thông tin cá nhân

Khi thích hợp, phụ huynh hoặc người chăm sóc do bạn chỉ định cũng có thể truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi có nghĩa vụ phải chia sẻ theo quy định của pháp luật.

Lưu giữ thông tin cá nhân của bạn

Thông tin liên quan đến Tài khoản Cochlear của bạn sẽ được Cochlear lưu trữ, trừ khi và cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa đi.

Thông báo

Ứng dụng Osia Smart yêu cầu bạn bật chức năng thông báo để cho phép ứng dụng cung cấp cho bạn những thông báo quan trọng về bộ xử lý âm thanh. Tính năng này cũng kích hoạt các tính năng chạy ngầm khác như Giám sát nghe.

Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này trong phần cài đặt thông báo ứng dụng của điện thoại.

Dịch vụ Định vị / Tìm bộ xử lý

Ứng dụng Osia Smart sử dụng GPS và Wi-Fi hoặc mạng di động của thiết bị để giúp bạn tìm bộ xử lý âm thanh bị mất hoặc đặt sai vị trí. Việc này được thực hiện bằng cách lưu vị trí cuối cùng mà bộ xử lý âm thanh được sử dụng và vị trí cuối cùng mà ứng dụng đã được dùng với bộ xử lý âm thanh. Dữ liệu vị trí của bạn không được gửi cho Cochlear.

Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này trong phần cài đặt dịch vụ định vị của điện thoại.

Với Ứng dụng Baha® Smart, bạn có thể tối ưu hóa trải nghiệm nghe của mình trực tiếp từ một thiết bị Apple hoặc Android™ tương thích. Ứng dụng cho phép bạn ghép đôi bộ xử lý âm thanh Baha 6 qua Bluetooth® với điện thoại thông minh tương thích của bạn, cho phép bạn thay đổi nhanh các chương trình, điều chỉnh âm lượng, điều khiển các phụ kiện truyền phát, truy cập các mẹo sử dụng và định vị bộ xử lý âm thanh bị mất hoặc đặt sai vị trí.

Các thông tin cá nhân được thu thập qua Ứng dụng Baha Smart

Dựa vào các dịch vụ mà bạn yêu cầu và/hoặc khi bạn đồng ý, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng các danh mục thông tin cá nhân sau:

Danh mục thông tin cá nhân Mục đích thu thập và sử dụng
Thông tin từ Tài khoản Cochlear của bạn Cần phải có Tài khoản Cochlear để đăng nhập vào và sử dụng Ứng dụng Baha Smart. Tùy vào cài đặt Tài khoản Cochlear của bạn, chúng tôi có thể sẽ sử dụng Tài khoản Cochlear của bạn để giao tiếp đến bạn. Tham khảo phụ lục về quyền riêng tư của Tài khoản Cochlear để tìm hiểu thêm.
Dữ liệu phân tích Ứng dụng Baha Smart thu thập và gửi dữ liệu bất định danh cho Cochlear về cách mà ứng dụng được sử dụng và các lỗi mà ứng dụng gặp phải. Dữ liệu này giúp Cochlear tiếp tục cải thiện Ứng dụng Baha Smart cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác của Cochlear. Các ví dụ về dữ liệu phân tích bao gồm loại thiết bị di động và hệ điều hành được sử dụng, mức độ thường xuyên mà các tính năng trong ứng dụng được dùng và các địa chỉ giao thức internet để đánh giá khu vực địa lý chung mà ở đó ứng dụng được dùng. Cochlear áp dụng các công nghệ và biện pháp quản lý để tránh việc dữ liệu này liên kết với danh tính của bạn.
Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này trên màn hình cài đặt của Ứng dụng Baha Smart.

 

Chia sẻ thông tin cá nhân

Khi thích hợp, phụ huynh hoặc người chăm sóc do bạn chỉ định cũng có thể truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc về bạn. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi có nghĩa vụ phải chia sẻ theo quy định của pháp luật.

Lưu giữ thông tin cá nhân của bạn

Thông tin liên quan đến Tài khoản Cochlear của bạn sẽ được Cochlear lưu trữ, trừ khi và cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa đi. Dữ liệu phân tích sẽ được lưu trữ vô thời hạn dưới hình thức bất định danh để chúng tôi có thể xác định xu hướng về việc sử dụng và vận hành Ứng dụng Baha Smart.

Thông báo

Ứng dụng Baha Smart yêu cầu bạn bật chức năng thông báo để cho phép ứng dụng cung cấp cho bạn những thông báo quan trọng về bộ xử lý âm thanh. Tính năng này cũng kích hoạt các tính năng chạy ngầm khác như Giám sát nghe.

Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này trong phần cài đặt thông báo ứng dụng của điện thoại.

Dịch vụ Định vị / Tìm bộ xử lý

Ứng dụng Baha Smart sử dụng GPS và Wi-Fi hoặc mạng di động của thiết bị để giúp bạn tìm bộ xử lý âm thanh bị mất hoặc đặt sai vị trí. Việc này được thực hiện bằng cách lưu vị trí cuối cùng mà bạn đã dùng bộ xử lý âm thanh và vị trí cuối cùng mà ứng dụng đã được dùng với bộ xử lý âm thanh. Dữ liệu vị trí của bạn không được gửi cho Cochlear.

Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này trong phần cài đặt dịch vụ định vị của điện thoại.

Bring Back the Beat là một ứng dụng di động thú vị nhằm giúp người dùng thiết bị cấy bên trong của Cochlear lấy lại hoặc phát triển niềm yêu thích âm nhạc bằng cách học phân biệt các nhạc cụ, tông giọng và cao độ. Khi bạn sử dụng ứng dụng, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin cá nhân để mang lại trải nghiệm tốt nhất có thể cho bạn.

Các thông tin cá nhân được thu thập

Khi bạn sử dụng Bring Back The Beat, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng các danh mục thông tin cá nhân sau:

Danh mục thông tin cá nhân Mục đích thu thập và sử dụng
Tên và thông tin liên hệ của bạn, ví dụ như địa chỉ email và số điện thoại Chúng tôi sử dụng thông tin này để tạo Tài khoản Cochlear cho bạn (nếu bạn chưa có tài khoản) và cấp cho bạn quyền truy cập vào các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Cochlear, bao gồm ứng dụng Bring Back the Beat. Xem phụ lục về quyền riêng tư của Tài khoản Cochlear để biết thêm chi tiết.
Dữ liệu trò chơi, ví dụ như tiến độ chơi và ảnh người chơi Khi bạn sử dụng Tài khoản Cochlear để đăng nhập vào ứng dụng Bring Back the Beat, chúng tôi có thể lưu tiến độ chơi trò chơi của bạn. Điều này có nghĩa là nếu bạn đổi sang điện thoại khác hoặc đăng nhập từ một thiết bị khác thì bạn cũng có thể chơi tiếp từ tiến độ trên thiết bị cũ với ứng dụng Bring Back the Beat. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để tạo bảng xếp hạng, giúp bạn biết được vị trí của mình so với những người chơi Bring Back the Beat còn lại.
Dữ liệu Spotify Nếu bạn kết nối tài khoản Spotify với ứng dụng Bring Back the Beat, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về các bài hát và nghệ sĩ mà bạn nghe trên Spotify để bật chế độ chơi Repertoire (Toàn bộ tác phẩm) nhằm giúp bạn đạt đến cung bậc yêu thích âm nhạc mới.
Dữ liệu phân tích Ứng dụng Bring Back the Beat thu thập và gửi các dữ liệu bất định danh cho Cochlear về cách mà ứng dụng được sử dụng và các lỗi mà ứng dụng gặp phải. Dữ liệu này giúp Cochlear tiếp tục cải thiện ứng dụng Bring Back the Beat cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác của Cochlear. Các ví dụ về dữ liệu phân tích bao gồm loại thiết bị di động và hệ điều hành được sử dụng, mức độ thường xuyên mà các tính năng trong ứng dụng được dùng và các địa chỉ giao thức internet để đánh giá khu vực địa lý chung mà ở đó ứng dụng được dùng. Cochlear áp dụng các công nghệ và biện pháp quản lý để tránh việc dữ liệu này liên kết với danh tính của bạn.

 

Chia sẻ thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng Bring Back the Beat, chúng tôi sẽ dùng tên và chữ cái đầu trong họ của bạn để phân biệt bạn với các người chơi Bring Back the Beat khác trên bảng xếp hạng. Nếu bạn kết nối ứng dụng Bring Back the Beat với tài khoản Spotify, chúng tôi cũng sẽ gửi các thông tin về việc bạn sử dụng Bring Back the Beat cho Spotify. Ngoài những lý do trên, chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi có nghĩa vụ phải chia sẻ theo quy định của pháp luật. Lưu ý: Nếu bạn tải một hình ảnh lên để cá nhân hóa trải nghiệm chơi trò chơi thì bức ảnh đó sẽ không được hiển thị trên bảng xếp hạng hay chia sẻ với những người chơi khác.

Lưu giữ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu trò chơi Bring Back the Beat của bạn trong suốt thời gian bạn sử dụng Tài khoản Cochlear hoặc cho tới khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản. Nếu bạn xóa Tài khoản Cochlear, chúng tôi có thể sẽ lưu giữ dữ liệu phân tích bất định danh về cách bạn sử dụng Bring Back the Beat.

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu Spotify của bạn trong suốt thời gian bạn kết nối tài khoản Spotify của bạn với Bring Back the Beat. Bạn có thể ngắt kết nối với tài khoản Spotify ngay trong ứng dụng Bring Back the Beat bằng cách nhấn vào biểu tượng Spotify ở chế độ chơi Repertoire (Toàn bộ tác phẩm) và thực hiện theo các hướng dẫn ngắt kết nối.

Tính năng Remote Check của Cochlear cho phép người dùng thiết bị cấy bên trong của Cochlear sử dụng Ứng dụng Nucleus Smart để tự thực hiện các bài kiểm tra tại nhà rồi chia sẻ kết quả và thông tin chẩn đoán của thiết bị cho phòng khám đối tác. Khi thực hiện các bài tự kiểm tra, các kết quả kiểm tra, bao gồm thông tin cá nhân, sẽ được gửi đến Cochlear.

Bạn không bắt buộc phải tham gia dịch vụ Remote Check và có thể bỏ tham dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với bác sĩ lâm sàng của bạn hoặc liên hệ với Cochlear theo thông tin bên dưới.

Thông tin cá nhân được thu thập từ những người tham gia dịch vụ Remote Check

Khi bạn đồng ý, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng các danh mục thông tin cá nhân sau:

Danh mục thông tin cá nhân Mục đích thu thập và sử dụng
Tên và thông tin liên hệ, ví dụ như địa chỉ email của bạn Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác định danh tính của bạn trong hệ thống dữ liệu nội bộ và để liên hệ với bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để gửi các thông báo về việc tham gia dịch vụ Remote Check của bạn, ví dụ như nhắc bạn hoàn thành các bài tự kiểm tra và phản hồi của phòng khám.
Thông tin từ Tài khoản Cochlear của bạn và Ứng dụng Nucleus Smart Tài khoản Cochlear và Ứng dụng Nucleus Smart được sử dụng để cung cấp cho bạn dịch vụ Remote Check. Tham khảo phụ lục về quyền riêng tư của từng dịch vụ dưới đây để tìm hiểu thêm.
Kết quả Remote Check của bạn, bao gồm dữ liệu kiểm tra khả năng nghe, ảnh chụp vị trí thiết bị cấy ghép, kết quả khảo sát qua bản câu hỏi và dữ liệu phân tích về (các) thiết bị cấy ghép và (các) bộ xử lý âm thanh của bạn Chúng tôi thu thập các thông tin này nhằm giúp bạn chia sẻ thông tin đến (các) phòng khám do bạn chọn. Từ đó, họ có thể phân tích sức khỏe thính giác của bạn mà bạn không cần phải đến phòng khám.
Số thẻ ghi nợ/tín dụng của bạn Khi thích hợp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin này để kích hoạt chức năng thanh toán tích hợp do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba cung cấp. Cổng thanh toán sẽ xử lý khoản thanh toán của bạn. Khi thích hợp, Cochlear không lưu trữ thông tin thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng của bạn cho mục đích này.

 

Dựa theo mong muốn của chúng tôi trong việc liên tục cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Cochlear, chúng tôi cũng sử dụng thông tin thu thập được qua Remote Check dưới hình thức bất định danh nhằm hiểu cách người dùng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi rõ hơn, cũng như tiếp tục đổi mới các giải pháp trợ thính.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Mục đích chính của dịch vụ Remote Check là để bạn có thể thực hiện các bài tự kiểm tra và chia sẻ kết quả với phòng khám của mình. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin Remote Check của bạn cho các phòng khám mà bạn cho phép. Bạn có thể kiểm soát phòng khám nào có quyền truy cập vào thông tin Remote Check của bạn thông qua tính năng Chia sẻ dữ liệu trên Ứng dụng Nucleus Smart. Vui lòng xem phụ lục về quyền riêng tư của Ứng dụng Nucleus Smart để biết thêm thông tin chi tiết về tính năng Chia sẻ dữ liệu. Khi thích hợp, phụ huynh hoặc người chăm sóc do bạn chỉ định cũng có thể truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc về bạn. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi có nghĩa vụ phải chia sẻ theo quy định của pháp luật.

Lưu giữ thông tin cá nhân của bạn

Thông tin thu thập được qua dịch vụ Remote Check được Cochlear lưu giữ thay cho bạn, trừ khi và cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin.

Cochlear CoPilot là ứng dụng di động tự hướng dẫn để giúp người dùng thiết bị cấy bên trong Cochlear nghe, giao tiếp và sống trọn vẹn cuộc sống của họ. Khi bạn sử dụng ứng dụng, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin cá nhân để mang lại trải nghiệm tốt nhất có thể cho bạn.

Các thông tin cá nhân được thu thập

Khi bạn sử dụng Cochlear CoPilot, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng các danh mục thông tin cá nhân sau:

Danh mục thông tin cá nhân Mục đích thu thập và sử dụng
Tên và thông tin liên hệ của bạn, ví dụ như địa chỉ email và số điện thoại Chúng tôi sử dụng thông tin này để tạo Tài khoản Cochlear cho bạn (nếu bạn chưa có tài khoản) và cấp cho bạn quyền truy cập vào các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Cochlear, bao gồm ứng dụng Cochlear CoPilot.
Dữ liệu phân tích Ứng dụng Cochlear CoPilot thu thập và gửi các dữ liệu bất định danh cho Cochlear về cách mà ứng dụng được sử dụng và các lỗi mà ứng dụng gặp phải. Dữ liệu này giúp Cochlear tiếp tục cải thiện ứng dụng Cochlear CoPilot cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác của Cochlear. Các ví dụ về dữ liệu phân tích bao gồm loại thiết bị di động và hệ điều hành được sử dụng, mức độ thường xuyên mà các tính năng trong ứng dụng được dùng và các địa chỉ giao thức internet để đánh giá khu vực địa lý chung mà ở đó ứng dụng được dùng. Cochlear áp dụng các công nghệ và biện pháp quản lý để tránh việc dữ liệu này liên kết với danh tính của bạn.

 

Chia sẻ thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng Cochlear CoPilot, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi có nghĩa vụ phải chia sẻ theo quy định của pháp luật.

Lưu giữ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu hoạt động của bạn trên Cochlear CoPilot trong suốt thời gian bạn sử dụng Tài khoản Cochlear hoặc cho tới khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản. Nếu bạn xóa Tài khoản Cochlear, chúng tôi có thể sẽ lưu giữ dữ liệu phân tích bất định danh về cách bạn sử dụng Cochlear CoPilot.

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 

Làm thế nào để bạn có thể nêu câu hỏi hoặc quan ngại về Thông báo này hoặc về cách Cochlear xử lý thông tin cá nhân của bạn?

Nếu bạn muốn truy cập thông tin của bạn hoặc nêu lên bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về Thông báo về quyền riêng tư này hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua

 1. email tại privacy@cochlear.com hoặc
 2. liên hệ với tổ chức Cochlear tại quốc gia của bạn hoặc văn phòng khu vực của Cochlear gần bạn nhất:

 

COCHLEAR ASIA PACIFIC
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA KHI THÔNG BÁO NÀY THAY ĐỔI?

Chúng tôi có thể sẽ cần cập nhật thông báo này tùy từng thời điểm vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm thay đổi về luật pháp, quy định và hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng thông báo về quyền riêng tư đã được cập nhật 30 ngày trước khi thông báo mới có hiệu lực để giúp đảm bảo bạn biết về nội dung mới.

 

CÁM ƠN

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc thông báo này. Chúng tôi biết rằng bạn tin tưởng vào Cochlear khi bạn chọn chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi và chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này một cách có trách nhiệm.

Cập nhật lần cuối 22/03/2021
Có hiệu lực đến 11/06/2021
D1425384 V12 2021-03

Baha, Bring Back the Beat, Cochlear, Osia, Nucleus, Hear now. And always, biểu tượng hình elip và các nhãn hiệu có biểu tượng ® hoặc ™ là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Cochlear Bone Anchored Solutions AB hoặc Cochlear Limited (trừ khi có lưu ý khác)
Ký hiệu và logo Bluetooth® là các thương hiệu đã đăng ký và thuộc quyền sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hoạt động sử dụng các ký hiệu này của Cochlear Limited đều được cấp phép.
Apple là một thương hiệu của Apple Inc., đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Android là một thương hiệu của Google LLC.

D1632285 V4
Vietnamese translation of D1425384 V12 2021-03