Skip to main content

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ TOÀN CẦU CỦA COCHLEAR

Nhằm đáp ứng cam kết giúp mọi người Hear now. And always (Tận hưởng âm thanh cuộc sống), Cochlear có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng trang web, ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc thông qua việc liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi muốn bạn hiểu rõ những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin, đối tượng được chúng tôi chia sẻ thông tin, cách chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin, cách bạn có thể truy cập và/hoặc chỉnh sửa thông tin và cuối cùng là cách liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.

Chính sách về quyền riêng tư này áp dụng cho các trang web, ứng dụng, thông tin liên lạc, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Cochlear Limited và các công ty con trực thuộc trên toàn thế giới (gọi chung là "Tập đoàn Cochlear"), danh sách các công ty này có thể được tìm thấy tại đây.

Vui lòng lưu ý: Chính sách về quyền riêng tư này không điều chỉnh việc Cochlear thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin sức khỏe được bảo vệ theo định nghĩa trong U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act (Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế của Hoa Kỳ) ("HIPAA"). Bạn có thể xem Thông báo về thông lệ quyền riêng tư HIPAA của chúng tôi.

 

 

COCHLEAR THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO?

Thông tin cá nhân do bạn cung cấp

Khi bạn tương tác với Cochlear, bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể cung cấp:

 • tên và thông tin liên hệ của bạn khi đăng ký tài khoản Cochlear trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua một trong các ứng dụng của chúng tôi hoặc khi đến cơ sở của Cochlear hoặc tham dự sự kiện của Cochlear;
 • thông tin về hành trình thính giác cá nhân của bạn trong diễn đàn Cộng đồng Cochlear hoặc các dịch vụ khác;
 • thông tin về tuổi, sức khỏe hoặc điều trị y tế khi đăng ký thiết bị hoặc sử dụng hay yêu cầu thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; hoặc
 • số thẻ tín dụng của bạn khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi.

Nếu bạn là chuyên gia chăm sóc sức khỏe, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về chuyên khoa, lĩnh vực lâm sàng và sự liên quan của bạn với sản phẩm của Cochlear.

Thông tin cá nhân được thu thập thông qua việc bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ

Việc bật một số tính năng nhất định trong các ứng dụng và dịch vụ của Cochlear có thể cho phép bạn chia sẻ thông tin bổ sung về cách bạn sử dụng ứng dụng và/hoặc thiết bị trợ thính. Ngoài ra, khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng ứng dụng của chúng tôi, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn có thể gửi một số dữ liệu nhất định cho chúng tôi như địa chỉ IP, phiên bản trình duyệt, phiên bản ứng dụng bạn đang sử dụng và bất kỳ lỗi nào đã xảy ra. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phần dưới đây về cách Cochlear sử dụng cookie.

Thông tin cá nhân từ bên thứ ba

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các tổ chức hoặc cá nhân khác. Ví dụ, khi bạn được cấy ghép thiết bị trợ thính, phòng khám của bạn có thể đăng ký số sê-ri của thiết bị cấy ghép, số sê-ri và cấu hình của bộ xử lý âm thanh và các thông tin liên hệ để đảm bảo bạn được hỗ trợ đầy đủ từ chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba để bổ sung vào phân tích thị trường và nỗ lực tiếp thị của chúng tôi. Dữ liệu bổ sung này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hóa hơn.

 

COCHLEAR SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN NHƯ THẾ NÀO?

Nhằm thay đổi cách mọi người tìm hiểu và điều trị chứng suy giảm thính lực, đổi mới và đưa ra thị trường các giải pháp thiết bị trợ thính cấy ghép, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp, duy trì, cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để:

 • kiểm tra, hỗ trợ và phát triển các bản nâng cấp và cải tiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (ví dụ như để cho lắp ráp, kích hoạt, bảo trì và quản lý thiết bị) cũng như phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới;
 • phân tích dữ liệu về hiệu năng, dịch vụ và độ tin cậy của sản phẩm;
 • cải thiện nội dung, chức năng và khả năng sử dụng của trang web và ứng dụng của chúng tôi;
 • duy trì hồ sơ phân phối và hồ sơ lịch sử thiết bị cho sản phẩm của Cochlear;
 • tuân thủ yêu cầu về quy định, chẳng hạn như duy trì hồ sơ truy vấn y tế và/hoặc khiếu nại liên quan đến sản phẩm của chúng tôi;
 • đáp ứng mục đích về bảo mật, tín dụng hoặc chống gian lận; hoặc
 • trong quá trình chúng tôi đánh giá đơn xin việc và trong suốt quá trình tuyển dụng.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân để hỗ trợ cho các nỗ lực tiếp thị và quảng bá, bao gồm:

 • mời bạn tham gia vào cuộc khảo sát và cung cấp phản hồi cho chúng tôi;
 • liên hệ với bạn để cung cấp thông tin về các ưu đãi và thông tin khác mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ quan tâm;
 • cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hóa khi bạn sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi; hoặc
 • tạo hồ sơ từ các tương tác giữa bạn với chúng tôi nhằm giúp chúng tôi tìm hiểu về các thông tin bạn có thể muốn nhận.

Bạn luôn có thể hủy đăng ký nhận thông tin quảng cáo bằng liên kết hủy đăng ký trong thông tin liên lạc hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua một trong những phương pháp được mô tả ở cuối Chính sách về quyền riêng tư này

 

CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN VỚI AI VÀ KHI NÀO?

Trong Tập đoàn Cochlear

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân trong nội bộ Tập đoàn Cochlear trên toàn cầu. Mỗi thành viên của Tập đoàn Cochlear chỉ sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo quy định trong Chính sách về quyền riêng tư này.

Với nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các tổ chức cung cấp hoặc thực hiện dịch vụ cho Cochlear hoặc thay mặt cho Cochlear; ví dụ như công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ trang web hoặc giúp chúng tôi tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (ví dụ như khi bạn mua hàng trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi và nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn để thanh toán, dữ liệu đó sẽ được gửi trực tiếp đến công ty xử lý thanh toán bên thứ ba) và bên thứ ba này có thể chia sẻ hoặc không chia sẻ dữ liệu này với Cochlear. Theo hợp đồng, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi được yêu cầu phải bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với họ và chỉ sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Với đối tác chăm sóc sức khỏe, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và người chăm sóc

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn (ví dụ như bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ thính học, v.v.) để đánh giá sự phù hợp của bạn với sản phẩm của chúng tôi, giúp bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi hoặc vì lý do khác liên quan đến việc điều trị, hoạt động chăm sóc sức khỏe hoặc thanh toán. Ví dụ:

 • khi bạn đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan trực tuyến, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với tổ chức thay mặt bạn thanh toán cho dịch vụ y tế (ví dụ như Medicare hoặc Medicaid ở Hoa Kỳ, các cơ quan hoàn tiền và công ty bảo hiểm ở châu Âu); và
 • khi sử dụng công nghệ đám mây của Cochlear để cho phép tệp MAP của bộ xử lý âm thanh được Cochlear sao lưu bảo mật và được chia sẻ giữa các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được chỉ định cho bạn.

Ngoài ra, theo luật pháp hiện hành, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho phụ huynh, người giám hộ hoặc người chăm sóc (nếu có).

Giao dịch kinh doanh

Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển sang công ty đã mua lại cổ phần hoặc tài sản của một thành viên thuộc Tập đoàn Cochlear hoặc một trong các bộ phận điều hành của chúng tôi; chẳng hạn như sau quá trình bán, sáp nhập, tái tổ chức hoặc thanh lý. Nếu xảy ra sự chuyển giao như vậy, cách công ty mua lại sử dụng thông tin cá nhân của bạn vẫn phải tuân theo Chính sách về quyền riêng tư này và các yêu cầu về quyền riêng tư mà bạn đã nêu rõ với chúng tôi.

Yêu cầu pháp lý/yêu cầu của chính phủ và Bảo vệ Cochlear và các bên khác.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi, trên tinh thần thiện ý, chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là phù hợp nhằm:

 • tuân thủ luật pháp (hoặc lệnh của tòa án hoặc trát lệnh yêu cầu cung cấp thông tin);
 • tuân thủ yêu cầu pháp lý của các cơ quan nhà nước và chính phủ;
 • ngăn chặn hoặc điều tra một hành vi phạm tội có thể xảy ra, chẳng hạn như gian lận hoặc trộm cắp danh tính; hoặc
 • bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cho Tập đoàn Cochlear, người dùng của chúng tôi hoặc các bên khác.

 

COCHLEAR SỬ DỤNG COOKIE, TIỆN ÍCH MẠNG XÃ HỘI VÀ CÁC CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ NHƯ THẾ NÀO?

Cookie là các tệp nhỏ mà trình duyệt internet của bạn lưu trữ để giúp các trang web theo dõi thông tin giữa các lần truy cập. Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi:

 • tìm hiểu các trang web bạn truy cập, tần suất truy cập và loại thiết bị bạn dùng để truy cập;
 • thu thập và ghi nhớ thông tin về thiết bị và tùy chọn duyệt web của bạn;
 • cá nhân hóa các thành phần trong trang web của chúng tôi dựa trên trình duyệt, thiết bị, quốc gia và ngôn ngữ của bạn; và
 • thu thập thông tin về trang web đã chuyển hướng bạn và các trang khác mà bạn đã truy cập để giúp phân loại kiểu duyệt web của bạn vào một phân khúc thị trường nhằm phân tích thị trường; và
 • cung cấp cho bạn nội dung, thông tin khuyến mãi và quảng cáo có liên quan hơn.

Ví dụ, khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, cookie giúp chúng tôi xác định nội dung bạn tìm kiếm, nội dung bạn truy cập và tần suất bạn quay trở lại. Mặc dù thông tin chúng tôi thu thập qua cookie không trực tiếp xác định danh tính của bạn, nhưng sau khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể liên kết hoạt động trước đây và trong tương lai của bạn trên trang web và ứng dụng của chúng tôi với thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp.

Một số cookie mà trang web của chúng tôi sử dụng được thiết lập bởi chúng tôi, một số cookie khác được thiết lập bởi bên thứ ba thay mặt cho chúng tôi. Việc chúng tôi sử dụng cookie từ bên thứ ba sẽ cho phép quảng cáo dựa trên sở thích, điều này có thể khiến bạn nhìn thấy quảng cáo từ Cochlear trên các trang web khác mà bạn truy cập.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để thu thập dữ liệu thống kê về cách bạn sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi cũng như Google AdSense và Google DoubleClick để quản lý và đặt quảng cáo (gọi chung là "Google Services"). Google Services cho phép liên kết cách bạn sử dụng trên nhiều thiết bị, chẳng hạn như trên điện thoại di động và máy tính để bàn. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Google Analytics hoặc ngăn ứng dụng này thu thập thông tin về việc bạn truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn để kiểm soát trải nghiệm quảng cáo trên Google Services.

Nếu bạn không muốn đặt cookie, bạn có thể cấu hình trình duyệt internet của bạn để từ chối cookie. Thao tác này có thể khiến một số tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi không hoạt động như dự kiến. Để tìm hiểu thêm về cookie và các công nghệ tương tự, hãy truy cập allaboutcookies.org.

Bạn cũng có thể chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích qua các trang web được điều hành theo lĩnh vực bằng cách truy cập www.networkadvertising.org/choices, www.aboutads.info/choiceswww.youronlinechoices.com (đối với cư dân châu Âu).

Tiện ích mạng xã hội

Ngoài cookie, chúng tôi cũng triển khai các tiện ích mạng xã hội từ những mạng xã hội như Facebook và Twitter để bạn có thể chia sẻ nội dung từ trang web của chúng tôi với bạn bè và kết nối trực tuyến của bạn. Mỗi lần bạn truy cập vào trang có tiện ích, trình duyệt của bạn sẽ kết nối với máy chủ Facebook và/hoặc Twitter. Nếu bạn đăng nhập vào dịch vụ Facebook và/hoặc Twitter trong khi truy cập trang web của chúng tôi, trang web có thể liên kết cách bạn duyệt trang web của chúng tôi với tài khoản người dùng tương ứng.

 

LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân được xử lý và lưu trữ ở đâu?

Cochlear là công ty toàn cầu có trụ sở tại Sydney, Úc, nhưng có các cơ sở và nhân sự chủ chốt tại Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác. Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển, xử lý và lưu trữ ở bất cứ nơi nào có hoạt động của Cochlear, Tập đoàn Cochlear hoặc nhà cung cấp dịch vụ tương ứng. Trong phạm vi mà thông tin cá nhân được thu thập từ cư dân Liên minh châu Âu hoặc Khu vực Kinh tế châu Âu và chuyển sang quốc gia có thể có tiêu chuẩn pháp lý thấp hơn về bảo vệ thông tin cá nhân, Cochlear sẽ thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ và xử lý thông tin theo tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu về bảo vệ dữ liệu.

Cochlear lưu giữ thông tin cá nhân trong bao lâu?

Cochlear chỉ lưu giữ thông tin cá nhân dưới dạng có thể xác định danh tính trong thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích thu thập ban đầu hoặc bất kỳ cách thức sử dụng bổ sung nào mà bạn đã đồng ý hoặc nhằm đáp ứng nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ theo quy định và luật pháp. Sau đó, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy định danh thông tin để thông tin không còn liên kết với bạn.

 

BẢO MẬT

Cochlear giúp bảo mật thông tin cá nhân bằng cách nào?

Cochlear đã triển khai các biện pháp quản trị, kỹ thuật và tổ chức thích hợp để giúp bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị lạm dụng, mất mát và truy cập hoặc tiết lộ trái phép. Các biện pháp bảo mật của chúng tôi bao gồm kiểm soát truy cập thích hợp, mã hóa (khi thích hợp) và đánh giá bảo mật thông thường.

 

THÔNG TIN CỦA TRẺ EM

Cochlear đảm bảo quyền riêng tư của trẻ em và quyền của phụ huynh như thế nào?

Trang web và dịch vụ của chúng tôi được thiết kế cho các đối tượng chung, chẳng hạn như bệnh nhân, phụ huynh và công chúng, nhưng thường không hướng đến trẻ em. Phụ huynh nên lưu ý rằng trang web của chúng tôi có thể bao gồm các tính năng mà người dùng của chúng tôi có thể sử dụng để chia sẻ nội dung với các bên khác trên trang web của chúng tôi (chẳng hạn như thông qua trang Cộng đồng Cochlear, nếu có) hoặc thông qua mạng xã hội. Nếu sử dụng các tính năng này, trẻ em có thể tiết lộ thông tin cá nhân, bao gồm thông tin sức khỏe, cho người dùng khác hoặc công chúng.

Phụ huynh có thể xem lại, chỉnh sửa, yêu cầu xóa hoặc ngăn chặn việc tiếp tục thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của con mình. Phụ huynh cũng có thể chọn đồng ý cho phép thu thập và sử dụng thông tin của con mình, nhưng không cho phép tiết lộ thông tin này cho một số bên thứ ba nhất định. Phụ huynh có thể yêu cầu tiến hành bất kỳ hành động nào như vậy hoặc truy vấn về biện pháp bảo mật của chúng tôi, bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua một trong các phương pháp dưới đây.

 

TRUY CẬP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN

Bạn có thể truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân bằng cách nào?

Chúng tôi tôn trọng quyền của bạn trong việc đưa ra lựa chọn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Bất cứ khi nào chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo rằng thông tin là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Nhưng chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân và tùy chọn quyền riêng tư của bạn có thể thay đổi theo thời gian.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua một trong các phương pháp được liệt kê dưới đây để truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn thuộc quyền kiểm soát của Cochlear. Để giúp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý nhằm xác minh danh tính của bạn trước khi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các thông tin của bạn hoặc chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa hồ sơ của chúng tôi.

 

PHỤ LỤC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Trong phần phụ lục bên dưới, chúng tôi mô tả việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của các sản phẩm và dịch vụ cụ thể dưới các hình thức chưa được mô tả trong Chính sách về quyền riêng tư chính của chúng tôi (ở trên), hoặc những hình thức cần được xác định rõ hơn.

Với ứng dụng Nucleus® Smart, bạn có thể tối ưu hóa trải nghiệm nghe của bạn trực tiếp từ một điện thoại thông minh tương thích. Ứng dụng cho phép bạn ghép đôi bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 qua Bluetooth® với điện thoại thông minh tương thích của bạn, cho phép bạn thay đổi nhanh các chương trình, điều chỉnh âm lượng, điều khiển các phụ kiện truyền phát, truy cập các hướng dẫn sử dụng và định vị bộ xử lý âm thanh bị mất hoặc để sai vị trí.

Dữ liệu cần thiết

Khi bạn đăng nhập Ứng dụng Nucleus Smart bằng Tài khoản Cochlear, các thông tin liên quan đến thiết bị cấy ghép và bộ xử lý âm thanh của bạn sẽ được gửi đến Cochlear. Thông tin này cho phép chúng tôi xác thực rằng ứng dụng đang được dùng với phần cứng được phê duyệt.

Thông báo

Ứng dụng Nucleus Smart yêu cầu bạn bật chức năng thông báo để cho phép ứng dụng cung cấp cho bạn những thông báo quan trọng về bộ xử lý âm thanh của bạn. Tính năng này cũng kích hoạt các tính năng chạy ngầm khác như Giám sát nghe.

Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này trong phần cài đặt thông báo ứng dụng của điện thoại.

Dịch vụ Định vị / Tìm bộ xử lý

Ứng dụng Nucleus Smart sử dụng GPS và WiFi của thiết bị để giúp bạn tìm bộ xử lý âm thanh bị mất hoặc để sai vị trí. Việc này được thực hiện bằng cách lưu địa điểm cuối cùng mà bạn đã dùng bộ xử lý âm thanh và địa điểm cuối cùng mà ứng dụng đã được dùng với bộ xử lý âm thanh của bạn. Dữ liệu vị trí của bạn không được gửi cho Cochlear.

Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này trong phần cài đặt dịch vụ định vị của điện thoại.

Dữ liệu phân tích

Ứng dụng Nucleus Smart thu thập và gửi cho Cochlear các dữ liệu không nhận dạng cá nhân về cách mà ứng dụng được dùng và các lỗi mà ứng dụng gặp phải. Dữ liệu này giúp Cochlear tiếp tục cải thiện Ứng dụng Nucleus Smart cũng như các sản phẩm và dịch vụ Cochlear khác. Các ví dụ về dữ liệu phân tích bao gồm loại thiết bị di động và hệ điều hành được sử dụng, mức độ thường xuyên mà các tính năng trong ứng dụng được dùng và các địa chỉ giao thức internet để đánh giá khu vực địa lý chung mà ở đó ứng dụng được dùng. Cochlear áp dụng các công nghệ và biện pháp quản lý để tránh việc dữ liệu này liên kết với danh tính của bạn.

Ký hiệu và biểu tượng Bluetooth® là các thương hiệu đã đăng ký và thuộc quyền sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hoạt động sử dụng các ký hiệu này của Cochlear Limited đều được cấp phép.

 

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Làm thế nào để bạn có thể nêu câu hỏi hoặc thắc mắc về chính sách này hoặc về cách Cochlear xử lý thông tin cá nhân của bạn?

Nếu bạn muốn truy cập thông tin của mình, thay đổi thông tin liên hệ hoặc nêu bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách về quyền riêng tư này hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, hãy gửi email đến privacy@cochlear.com hoặc liên hệ với văn phòng Cochlear gần nhất:

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
 
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
 
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
 

Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi câu hỏi hoặc thắc mắc mà bạn có thể có, nhưng bạn cũng có quyền liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo vệ dữ liệu hoặc quyền riêng tư tại địa phương.

 

ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI CHÍNH SÁCH NÀY THAY ĐỔI?

Chúng tôi có thể cần cập nhật chính sách này tùy từng thời điểm vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm thay đổi về luật pháp, quy định và hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Khi chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ đăng chính sách về quyền riêng tư được cập nhật 30 ngày trước khi chính sách có hiệu lực để giúp đảm bảo bạn biết về nội dung mới.

 

CÁM ƠN

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc chính sách này. Chúng tôi biết rằng bạn tin tưởng vào Cochlear khi bạn chọn chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi và chúng tôi dự địnhsử dụng thông tin này một cách có trách nhiệm khi chúng tôi thực hiện cam kết giúp mọi người Hear now. And always (Tận hưởng âm thanh cuộc sống).

 

Cập nhật lần cuối vào tháng 9 năm 2017. Bản dịch D1225960 của D1212310.