Điều khoản sử dụng

Các thông tin sau đây cung cấp những căn cứ quan trọng cho việc bạn sử dụng trang web của Cochlear.

Điều khoản sử dụng trang web

Cochlear Limited và các công ty con và các công ty liên kết (gọi chung là "Tập đoàn Cochlear") chào mừng bạn đến với các trang web của chúng tôi. Những Điều khoản sử dụng trang web ("Điều khoản sử dụng") này điều chỉnh việc bạn sử dụng các trang web có hiển thị các Điều khoản sử dụng này ("Trang web").

Thành viên của Tập đoàn Cochlear vận hành Trang web địa phương mà bạn truy cập là tổ chức được định danh trong phần “Liên hệ với chúng tôi” hoặc phần “Thông tin pháp lý” (nếu thích hợp) của (các) Trang web địa phương tương ứng của chúng tôi và sẽ là tổ chức theo hợp đồng theo các Điều khoản sử dụng này (“Cochlear”, “chúng tôi”, và “của chúng tôi”).

Sự đồng ý của bạn

VUI LÒNG ĐỌC CẨN THẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. BẰNG VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, BẠN ĐỒNG Ý TUÂN THỦ VỚI VÀ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, THÌ BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

Các thay đổi của các Điều khoản sử dụng

Khi chúng tôi bổ sung thêm các Trang web mới (hoặc thêm các tính năng và chức năng vào các Trang web hiện có), chúng tôi có thể cần phải cập nhật hoặc sửa đổi các Điều khoản sử dụng này. Do đó chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật hoặc sửa đổi các Điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào bằng việc đăng phiên bản sửa đổi trên các Trang web của chúng tôi. Các thay đổi đó sẽ có hiệu lực vào ngày chúng tôi công bố là ngày hiệu lực của phiên bản sửa đổi trên các Trang web của chúng tôi. Khi có thể trong điều kiện hợp lý, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo trước khi chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với các Điều khoản sử dụng có tác động tiêu cực đến việc sử dụng các Trang web của chúng tôi.

Bạn có thể truy cập phiên bản hiện tại của các Điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách bấm vào đường dẫn “Điều khoản sử dụng” ở cuối mỗi trang của các Trang web của chúng tôi.

Thỏa thuận bằng bấm chuột

Các Điều khoản sử dụng này có thể được bổ trợ hoặc sửa đổi theo các điều khoản của một thỏa thuận “bằng bấm chuột” hoặc “trực tuyến” giữa bạn và chúng tôi. Ví dụ, khi bạn đăng ký làm thành viên của một trong những Trang web của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu chấp thuận các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc bạn sử dụng những phần dành riêng cho thành viên trên Trang web đó. Nếu bạn mua hàng trên một trong những Trang web của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu chấp thuận các điều khoản và điều kiện nhất định điều chỉnh giao dịch của bạn. Các điều khoản đặc biệt cũng có thể được áp dụng nếu bạn chọn tham gia các khuyến mãi có trên các Trang web của chúng tôi để nhận các nội dung cao cấp, hoặc để tham gia vào các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng trực tuyến. Nếu các điều khoản và điều kiện đặc biệt được áp dụng, bạn sẽ được yêu cầu chấp thuận rõ ràng, ví dụ bằng việc bấm vào một ô hoặc một nút có ghi “Tôi đồng ý.” Điều khoản và điều kiện của các “thỏa thuận bằng bấm chuột” đó sẽ bổ trợ và sửa đổi các Điều khoản sử dụng này, nhưng chỉ liên quan đến các vấn đề của “thỏa thuận bằng bấm chuột” đó.

Nội dung của các Trang web của chúng tôi không phải là tư vấn y khoa

Các Trang web của chúng tôi có các thông tin về Tập đoàn Cochlear, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và về sức khỏe thính giác. Tuy nhiên, không có Trang web nào của chúng tôi có mục đích là hoặc để được dùng thay cho các tư vấn y khoa. Vui lòng đọc cẩn thận thông báo quan trọng này:

NỘI DUNG TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, BAO GỒM TẤT CẢ VĂN BẢN, ẢNH CHỤP, HÌNH ẢNH, MINH HỌA, ĐỒ HỌA, ÂM THANH, VIDEO VÀ ĐOẠN ÂM THANH-VIDEO CÙNG CÁC TÀI LIỆU KHÁC (GỌI CHUNG LÀ “NỘI DUNG”), CHO DÙ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CHÚNG TÔI HOẶC BỞI CÁC THÀNH VIÊN CỦA CÁC TRANG WEB MẠNG XÃ HỘI CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BỞI CÁC BÊN THỨ BA KHÁC, KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH VÀ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG THAY CHO
(A) TƯ VẤN CỦA BÁC SĨ HOẶC CÁC CHUYÊN VIÊN Y TẾ KHÁC,
(B) THĂM KHÁM, GỌI ĐIỆN HOẶC XIN Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ HOẶC CÁC CHUYÊN VIÊN Y TẾ KHÁC, HOẶC
(C) THÔNG TIN CÓ TRÊN HOẶC TRONG BẤT KỲ BAO BÌ HOẶC NHÃN SẢN PHẨM NÀO.
CÁC NỘI DUNG CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG THAY THẾ CHO CÁC TƯ VẤN Y KHOA. NẾU BẠN CÓ CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN CHĂM SÓC SỨC KHỎE, VUI LÒNG NHANH CHÓNG GỌI ĐIỆN HOẶC GẶP BÁC SĨ HOẶC CÁC BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE KHÁC. NẾU BẠN GẶP TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP, HÃY NGAY LẬP TỨC GỌI ĐIỆN CHO BÁC SĨ HOẶC GỌI DỊCH VỤ KHẨN CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG. BẠN KHÔNG NÊN COI NHẸ VIỆC TƯ VẤN Y KHOA HOẶC TRÌ HOÃN XIN TƯ VẤN Y KHOA VÌ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TRANG WEB NÀY, VÀ BẠN KHÔNG NÊN SỬ DỤNG CÁC NỘI DUNG CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ CHẨN ĐOÁN HOẶC ĐIỀU TRỊ MỘT VẤN ĐỀ SỨC KHỎE. ĐỒNG THỜI, VIỆC TRUYỀN BÁ VÀ TIẾP NHẬN CÁC NỘI DUNG CỦA CHÚNG TÔI, TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN, HOẶC TRUYỀN BÁ QUA INTERNET, EMAIL HOẶC CÁC CÁCH THỨC KHÁC KHÔNG TẠO THÀNH HOẶC TẠO RA MỘT MỐI QUAN HỆ BÁC SĨ-BỆNH NHÂN, NGƯỜI TRỊ LIỆU-BỆNH NHÂN HOẶC CÁC MỐI QUAN HỆ CHUYÊN NGÀNH Y TẾ KHÁC GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI.

Mua hàng hóa và dịch vụ trên trang web của chúng tôi

Các hợp đồng cho việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ được điều chỉnh theo các điều khoản và điều kiện bán hàng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện bán hàng của chúng tôi, bạn sẽ không thể đặt mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào từ Trang web của chúng tôi.

Phản hồi của bạn:

Chúng tôi chào đón các nhận xét, phản hồi, gợi ý và các trao đổi khác liên quan đến Trang web này và thông tin và các dịch vụ chúng tôi cung cấp qua Trang web này (gọi chung là “Phản hồi”). Mọi Phản hồi mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web của chúng tôi và qua email, trao đổi bằng lời và các diễn đàn phản hồi sẽ là và luôn là tài sản độc quyền của Cochlear và Cochlear có thể sử dụng các Phản hồi đó theo mọi cách thức mà Cochlear coi là phù hợp mà không cần phải thông báo hoặc bồi hoàn cho bạn, và không cần phải xin phép bạn. Bằng việc cung cấp Phản hồi, bạn được coi là đã từ bỏ các yêu cầu bảo mật trong Phản hồi của bạn và chuyển giao cho Cochlear mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích trên phạm vi toàn cầu của Phản hồi của bạn, bao gồm cả mọi bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong Phản hồi của bạn. Điều này có nghĩa là, ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng nhận xét hoặc ý tưởng của bạn để điều chỉnh hoặc cải tiến Trang web này, hoặc để thực hiện các thay đổi đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và theo mọi cách khác chúng tôi muốn mà không có hạn chế, và chúng tôi không phải bồi hoàn cho bạn. Vì lý do này, bạn không nên cung cấp cho chúng tôi các Phản hồi mà bạn không muốn chúng tôi sử dụng.

Thông báo về Quyền riêng Tư toàn cầu của chúng tôi

Thông báo về Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi mô tả cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng các Trang web của chúng tôi. Để xem lại Thông báo về Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi, hãy nhấp vào đây.

Sử dụng các phần có mật khẩu trên các Trang web của chúng tôi

Một số Trang web của chúng tôi có các phần có mật khẩu bảo vệ hoặc “dành cho thành viên” (“phần có mật khẩu”). Việc bạn sử dụng các phần có mật khẩu phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện sau đây và các điều khoản cụ thể áp dụng cho phần có mật khẩu cụ thể đó (“Điều khoản bổ sung”). Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các Điều khoản này và Điều khoản bổ sung, thì Điều khoản bổ sung sẽ có hiệu lực liên quan đến phần có mật khẩu cụ thể đó trong phạm vi của nội dung không thống nhất đó.

Giới hạn tuổi. Việc bạn sử dụng phần có mật khẩu phụ thuộc vào một giới hạn tuổi. Các phần có mật khẩu khác có thể được thiết kế cho người dùng ở mọi độ tuổi, nhưng người dùng nhỏ tuổi có thể không được phép đăng ký hoặc tạo tài khoản nếu không có sự đồng ý có thể xác thực được của cha mẹ hoặc người giám hộ. Bạn không được dùng các phần có giới hạn tuổi của các Trang web của chúng tôi nếu bạn không đáp ứng được độ tuổi áp dụng.

Đăng ký trực tuyến và Thông tin tài khoản. Để trở thành thành viên của một số phần có mật khẩu nhất định, bạn phải hoàn tất thủ tục đăng ký trực tuyến của chúng tôi. Là một phần của thủ tục này, bạn sẽ được yêu cầu xem và nêu rõ sự chấp thuận của bạn về việc bị ràng buộc theo các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc bạn sử dụng phần có mật khẩu đó. Nếu các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc ban sử dụng các phần có mật khẩu cụ thể có sự khác biệt với Điều khoản sử dụng, các điều khoản và điều kiện đó sẽ bổ trợ và có hiệu lực cao hơn các Điều khoản sử dụng trong phạm vi của nội dung không thống nhấtm nhưng chỉ liên quan đến việc bạn sử dụng phần có mật khẩu cụ thể đó.

Bằng cách gửi biểu mẫu đăng ký hoặc tạo mật khẩu trên một trong các Trang web của chúng tôi, bạn xác nhận với chúng tôi rằng
(a) bạn đáp ứng các giới hạn độ tuổi được đăng trên (các) trang đăng ký và
(b) thông tin mà bạn đã cung cấp trên biểu mẫu đăng ký của mình (“Thông tin Tài khoản”) là đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Bạn cũng đồng ý duy trì và nhanh chóng cập nhật Thông tin tài khoản của bạn bằng các chức năng được cung cấp trên Trang web liên quan để đảm bảo các thông tin là đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ.

Mật khẩu của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo việc bảo mật mật khẩu của bạn. Trừ khi và cho đến khi bạn thông báo cho chúng tôi và chúng tôi nhận được thông báo đó, chúng tôi sẽ cho rằng những người truy cập vào các Trang web của chúng tôi bằng mật khẩu của bạn đều có quyền làm việc đó. Nếu bạn có lý do để tin rằng mật khẩu của bạn đã bị lộ hoặc sử dụng trái phép, bạn phải nhanh chóng đổi mật khẩu bằng cách sử dụng chức năng có trên Trang web tương ứng và thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ enquiries_intl@cochlear.com.

Chấm dứt việc truy cập các phần có mật khẩu. Chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu hóa mật khẩu của bạn và chấm dứt quyền truy cập của bạn vào các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu trên Trang web của chúng tôi bất kỳ lúc nào, ví dụ như khi
(a) bạn không tuân thủ các Điều khoản sử dụng này hoặc đã cung cấp Thông tin Tài khoản sai;
(b) chúng tôi được yêu cầu làm như vậy nhằm tuân thủ các yêu cầu pháp lý;
(c) để bảo vệ tính bảo mật, tính toàn vẹn hoặc hoạt động của các Trang web;
(d) theo suy xét riêng của mình, chúng tôi tin rằng
(i) đã có hành vi tạo ra (hoặc có thể tạo ra) trách nhiệm pháp lý hoặc gây tổn hại cho bất kỳ người dùng nào, bên thứ ba khác hoặc Tập đoàn Cochlear, hoặc
(ii) rằng việc cung cấp khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu không còn khả thi về mặt thương mại. Nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi cũng có thể lựa chọn xóa Thông tin tài khoản của bạn hoặc loại bỏ Nội dung mà bạn đã đăng trong phần có mật khẩu. Khi có thể trong điều kiện hợp lý mà không có rủi ro tổn hại đến trách nhiệm pháp lý của Tập đoàn Cochlear, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về việc chấm dứt đó và sẽ dành cho bạn đủ thời gian để trích xuất các Nội dung của bạn từ phần có mật khẩu. Nếu bạn muốn tự nguyện chấm dứt tài khoản của bạn, hãy thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ enquiries_intl@cochlear.com.

Nôi dung của bạn

Một số Trang web của chúng tôi cung cấp các cách thức để người dùng của chúng tôi đăng tải, tải lên, truyền phát hoặc cung cấp (“đăng”) văn bản, hình ảnh, hình minh họa, đồ họa, âm thanh, video hoặc đoạn video, hoặc các nội dung khác trên hoặc thông qua các Trang web đó. Nội dung mà những người dùng của chúng tôi đăng lên được gọi là “Nội dung của Người dùng” trong Điều khoản sử dụng này. Nội dung mà bạn đăng lên được gọi là “Nội dung của bạn” trong Điều khoản sử dụng này.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác hoặc chất lượng của Nội dung của bạn. Nếu bạn muốn nhưng không thể cập nhật hoặc chỉnh sửa những Nội dung không còn chính xác của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ: enquiries_intl@cochlear.com.

Nội dung bị cấm. Bạn không thể đăng Nội dung hoặc thực hiện các hành động trên hoặc thông qua các Trang web của chúng tôi nếu nội dung hoặc hành động đó:

 • rõ ràng có tính xúc phạm và/hoặc cổ vũ phân biệt chủng tộc, cố chấp, thù hận hoặc tổn hại thể chất dưới bất kỳ hình thức nào chống lại bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào;
 • quấy rối hoặc cổ vũ quấy rối người khác;
 • bóc lột người khác dưới hình thức tình dục hoặc bạo lực;
 • có tính chất hở hang, bạo lực hoặc xúc phạm;
 • cung cấp số điện thoại, địa chỉ, tên, địa chỉ email hoặc các thông tin nhận dạng cá nhân khác của người khác mà không có sự đồng ý của người đó, trừ những thông tin của chính bạn;
 • cổ vũ cho các thông tin mà bạn biết là sai lệch hoặc gây nhầm lẫn hoặc cổ vũ cho các hoạt động hoặc hành động bất hợp pháp có tính chất lạm dụng, đe dọa, tục tĩu, phỉ báng hoặc bôi nhọ;
 • vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Nội dung quảng bá bản sao bất hợp pháp hoặc trái phép của tác phẩm có bản quyền, ví dụ như cung cấp các chương trình máy tính vi phạm bản quyền hoặc liên kết đến các chương trình đó, cung cấp thông tin để xâm phạm các thiết bị chống sao chép do nhà sản xuất cài đặt , hoặc cung cấp nhạc vi phạm bản quyền hoặc liên kết đến các tệp nhạc vi phạm bản quyền;
 • liên quan đến việc phát tán “thư rác”, “thư dây chuyền”, hoặc gửi thư hàng loạt và nhắn tin tức thời không theo yêu cầu, hoặc “gửi thư rác”;
 • có chứa các trang hoặc các trang ẩn hoặc các hình ảnh hạn chế truy cập hoặc có mật khẩu (những nội dung không liên kết đến hoặc từ trang có thể truy cập khác);
 • thúc đẩy hoặc cổ vũ các hoạt động hoặc hội nhóm tội phạm hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc chế tạo hoặc mua vũ khí bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư của người khác, hoặc cung cấp hoặc tạo ra virus máy tính;
 • tìm kiếm các mật khẩu hoặc các thông tin nhận dạng cá nhân khác từ các thành viên khác cho các mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp;
 • liên quan đến các hoạt động và/hoặc buôn bán thương mại mà không có văn bản đồng ý trước, ví dụ như các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, trao đổi, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp;
 • có chứa ảnh của người khác mà bạn đăng lên khi chưa có sự đồng ý của người đó hoặc sự đồng ý của cha mẹ nếu là trẻ em, hoặc dẫn đến việc xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân hoặc vi phạm các quyền công khai;
 • có chứa virus hoặc các thành phần có hại khác;
 • làm hạn chế hoặc ngăn cản các người dùng khác trong việc sử dụng và khai thác Trang web;
 • gây ra lưu lượng lớn bất hợp lý lên hạ tầng Trang web của chúng tôi;
 • vi phạm các luật liên quan, bao gồm luật kiểm soát xuất khẩu/nhập khẩu, luật tình báo hoặc an ninh quốc gia; hoặc
 • cổ vũ việc sử dụng sai quy cách, hoặc cách sử dụng không theo sự phê chuẩn của cơ quan quản lý có thẩm quyền ở quốc gia của bạn, các sản phẩm do Tập đoàn Cochlear sản xuất hoặc phân phối.

Trách nhiệm đối với Nội dung của Người dùng. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với Nội dung của bạn. Một số Trang web của chúng tôi cho phép bạn điều chỉnh các cài đặt có tác động đến cách người khác xem Nội dung của bạn. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc điều chỉnh các cài đặt này. Việc đăng Nội dung qua Internet có rủi ro vốn có về tiết lộ hoặc truy cập ngoài dự kiến của các bên thứ ba vào Nội dung của bạn. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để bảo mật Nội dung của bạn và ngăn chặn việc Nội dung của bạn bị tiết lộ ngoài phạm vi các cài đặt mà bạn đã chọn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng các cài đặt đó sẽ ngăn chặn đươc việc Nội dung của bạn bị bên thứ ba xem hoặc truy cập ngoài dự kiến. Do đặc điểm của mạng Internet, bạn xác nhận rằng không thể đảm bảo tính bảo mật của các Nội dung của người dùng khi được đăng trên các Trang web của chúng tôi. Bạn phải ngăn chặn và tránh việc đăng các Nội dung bảo mật trên các Trang web của chúng tôi và bạn xác nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các vi phạm tính bảo mật của Nội dung của Người dùng. Bạn hiểu rằng bằng việc sử dụng các Trang web mà người dùng có thể đăng Nội dung của Người dùng, bạn có thể tiếp xúc với các Nội dung của Người dùng mà bạn coi là xúc phạm, khiếm nhã hoặc phản cảm. Trong các trường hợp đó, bạn có thể thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ enquiries_intl@cochlear.com về các nội dung không phù hợp, và sau khi đã xác minh và trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ loại bỏ hoặc chỉnh sửa các nội dung đó. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, bạn đồng ý rằng chúng tôi sễ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các Nội dung của Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sai sót hoặc thiếu sót của Nội dung của Người dùng, các cài đặt, lỗi hiển thị, hoặc các tổn thất hoặc thiệt hại dưới mọi hình thức xảy ra do kết quả của việc sử dụng các Nội dung của Người dùng được đăng trên hoặc thông qua Trang web của chúng tôi.

Từ chối/Loại bỏ Nội dung của bạn. Bạn xác nhận rằng chúng tôi không có nghĩa vụ đối với Nội dung của Người dùng xem trước được đăng trên các Trang web của chúng tôi nhưng chúng tôi có quyền chỉnh sửa hoặc loại bỏ các Nội dung của Người dùng hoặc các phần của nội dung đó có trên các Trang web của chúng tôi, nếu chúng tôi coi các nội dung đó là có dấu hiệu trái pháp luật hoặc khi các nội dung đó được báo cáo là không phù hợp bởi một người dùng hoặc bên thứ ba khác. Không làm giới hạn các quy định ở trên, chúng tôi có quyền tiết lộ các thông tin cần thiết để tuân thủ các luật, quy định, yêu cầu của chính phủ, và có quyền loại bỏ các Nội dung của Người dùng vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc các nội dung bị phản đối ra khỏi các Trang web của chúng tôi, hoặc giới hạn, tạm ngừng, hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn tới toàn bộ hoặc một phần của các Trang web của chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do, và không kèm theo trách nhiệm pháp lý. Khi có thể trong điều kiện hợp lý mà không có rủi ro tổn hại đến trách nhiệm pháp lý của Tập đoàn Cochlear, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về các hành động của chúng tôi. Nếu bạn biết được về việc người khác sử dụng sai quy định các Trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi (email: enquiries_intl@cochlear.com).

Quyền sở hữu của Nội dung của bạn. Chúng tôi không giữ quyền sở hữu Nội dung của bạn. Phụ thuộc vào giấy phép không độc quyền được nêu trong đoạn dưới đây, như giữa chúng tôi và bạn, bạn sở hữu và sẽ bảo lưu các và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có thể có trong Nội dung của bạn.

Giấy phép sử dụng Nội dung của bạn. Để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ được cung cấp thông qua các Trang web của chúng tôi, bạn phải cấp cho chúng tôi một giấy phép sử dụng và phân phối Nội dung của bạn thông qua các Trang web của chúng tôi. Theo đó, bằng việc đăng Nội dung của bạn trên hoặc thông qua các Trang web của chúng tôi, theo đây bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn (miễn là quyền sở hữu trí tuệ còn tồn tại), không thể thu hồi, trên toàn thế giới (bao gồm cả quyền cấp phép lại) để sử dụng, sao chép, thực hiện công khai, hiển thị công khai, phân phối, truyền bá trực tuyến, sửa đổi, điều chỉnh, tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên và khai thác Nội dung của bạn cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi. Nếu bạn muốn loại bỏ Nội dung của bạn ra khỏi các Trang web của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ enquiries_intl@cochlear.com. Thông thường, chúng tôi sẽ cố gắng loại bỏ Nội dung theo yêu cầu của bạn, nhưng khả năng thực hiện việc đó của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào loại và vị trí của Nội dung của bạn và vào các yếu tố khác. Nếu chúng tôi thực hiện việc đó, chúng tôi bảo lưu quyền áp dụng một mức phí hợp lý trong các tình huống phù hợp và theo sự cho phép của pháp luật. Chúng tôi không đảm bảo về việc xóa bỏ hoàn toàn các Nội dung và các bản sao của các Nội dung. Trong mọi tình huống, một bản sao lưu hoặc bản sao còn sót lại của Nội dung đó có thể vẫn tồn tại trên các máy chủ của chúng tôi sau khi Nội dung có vẻ như là đã được loại bỏ ra khỏi các Trang web của chúng tôi, và chúng tôi vẫn giữ tất cả các quyền đã được cấp phép trong đoạn này đối với các bản sao còn lại đó.

Cam đoan của bạn về Nội dung của bạn

Bằng cách đăng Nội dung của bạn qua Trang web của chúng tôi, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng
(i) bạn sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với Nội dung của mình, hoặc nếu không thì có quyền cấp giấy phép được quy định trong đoạn trước, và
(ii) việc đăng Nội dung của bạn trên hoặc thông qua Trang web của chúng tôi không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, quyền hợp đồng, bảo mật hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào.

Quyền sở hữu các Trang web và Nội dung

Giữa bạn và chúng tôi, chúng tôi sở hữu và bảo lưu mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích của các Trang web của chúng tôi, bao gồm toàn bộ phần mềm và mã nguồn tạo thành và vận hành các Trang web của chúng tôi, và toàn bộ Nội dung của Trang web của chúng tôi, ngoại trừ Nội dung của bạn. Các Trang web và Nội dung mà chúng tôi và các bên khác cung cấp có thể được bảo vệ theo thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, dấu hiệu thương mại, bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật về sở hữu trí tuệ khác.

Theo đây chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép giới hạn, có thể thu hồi, không thể cấp phép lại để tải xuống và in các bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung của các Trang web của chúng tôi mà bạn đã có quyền truy cập đúng quy định, nhưng chỉ cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại, không cạnh tranh và không xúc phạm (trừ khi bạn đã đăng Nội dung đó), và chỉ khi bạn không xóa bỏ, chỉnh sửa hoặc che đậy các thông báo bản quyền, thương hiệu hoặc các thông báo sở hữu khác của các Nội dung đó (trừ khi bạn đã đăng Nội dung đó). Giấy phép nêu trên phụ thuộc vào Điều khoản sử dụng và không bao gồm quyền sử dụng các công cụ khai thác dữ liệu, robot hoặc các phương pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tương tự. Giấy phép này có thể được thu hồi vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo và có thể hoặc không có lý do.

Bạn không được thực hiện và không được cho phép người khác thực hiện việc sao chép, phân phát, trình bày hoặc hiển thị công khai, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, phát sóng, khai thác hoặc sử dụng các phần của Nội dung trên các Trang web của chúng tôi (ngoại trừ Nội dung của bạn) trừ khi đã được quy định rõ ràng trong Điều khoản sử dụng nếu không có văn bản đồng ý trước của chúng tôi. Việc sử dụng các Trang web của chúng tôi, bao gồm Nội dung của các Trang web của chúng tôi (ngoại trừ Nội dung của bạn), ngoài phạm vi cho phép cụ thể trong Điều khoản sử dụng, bị cấm tuyệt đối và sẽ làm chấm dứt giấy phép được cấp ở đây. Việc sử dụng ngoài phạm vi cho phép đó cũng có thể vi phạm các luật liên quan, bao gồm các luật bản quyền và thương hiệu và các thông báo, quy định và quy chế liên quan.

Không nội dung nào trong Điều khoản sử dụng này được hiểu là chuyển giao các quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích trong các Trang web của chúng tôi hoặc của bất kỳ ai khác, ngoại trừ giấy phép hạn chế cho việc sử dụng các Trang web của chúng tôi theo các điều khoản đã được quy định cụ thể ở đây.

Bản quyền

Toàn bộ nội dung của mỗi Trang web là sản phẩm tập thể theo các luật và hiệp ước bản quyền quốc tế của Úc, và chúng tôi sở hữu bản quyền trong lựa chọn, điều phối, sắp xếp và cải thiện Nội dung của từng Trang web.

Trừ khi có văn bản đồng ý trước của chúng tôi (hoặc theo luật bản quyền liên quan), bạn không thể:

 • sử dụng các ảnh chụp hoặc các Nội dung khác trên các Trang web của chúng tôi (ngoại trừ Nội dung của bạn);
 • sao chép thiết kế, logo, tag, đóng gói hoặc dấu hiệu thương mại của trang web của chúng tôi; hoặc
 • sử dụng các logo, các tên công ty, các tên sản phẩm hoặc các hình ảnh của sản phẩm của Cochlear trong các tài liệu tiếp thị, khuyến mại hoặc quảng cáo theo các cách thức có hàm ý rằng Cochlear công nhận hoặc tài trợ cho các hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn.

Nếu việc bạn sử dụng Nội dung của chúng tôi đã được cấp phép, bạn phải thể hiện quyền tác giả thích hợp và không được loại bỏ, thay đổi hoặc che đậy các thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu liên quan đến các Nội dung đó.

Nếu bạn có lý do để tin rằng có phần Nội dung của các Trang web của chúng tôi vi phạm bản quyền của bên khác, hoặc rằng có đường dẫn trên một trong các Trang web của chúng tôi liên kết đến các tài liệu vi phạm, xin vui lòng thông báo cho Đại diện Bản quyền của chúng tôi ngay bằng thông tin liên hệ dưới đây. Chính sách của chúng tôi là điều tra mọi cáo buộc vi phạm bản quyền được thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng loại bỏ các Nội dung đã được thông báo mà chúng tôi cho rằng có vi phạm sau các điều tra đó. Đồng thời, chúng tôi bảo lưu quyền tự quyết trong việc tạm dừng và/hoặc chấm dứt quyền truy cập đến Trang web của các cá nhân bị cáp buộc là đã đăng các nội dung vi phạm hoặc đường dẫn đến nội dung vi phạm trên một trong các Trang web của chúng tôi và loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các Nội dung hoặc đường dẫn bị cáo buộc là vi phạm. Khi có thể trong điều kiện hợp lý mà không có rủi ro tổn hại đến trách nhiệm pháp lý của Tập đoàn Cochlear, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về việc tạm dừng hoặc chấm dứt đó.

Thông báo về Khiếu nại vi phạm bản quyền. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền (hoặc được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền), vui lòng thông báo cho Đại diện Bản quyền của chúng tôi ngay lập tức nếu bạn tin rằng
(a) bất kỳ Nội dung nào được hiển thị trên Trang web của chúng tôi có vi phạm bản quyền của bạn hoặc
(b) bất kỳ liên kết nào được đăng trên một trong các Trang web của chúng tôi liên kết đến các tài liệu vi phạm bản quyền của bạn. Ngay khi chúng tôi nhận được thông báo của bạn về vi phạm bị khiếu nại, theo hình thức được mô tả dưới đây, nếu chúng tôi tin rằng khiếu nại đó là có cơ sở, chúng tôi sẽ nhanh chóng loại bỏ hoặc vô hiệu hóa truy cập đến các nội dung đang bị khiếu nại là vi phạm (hoặc đối tượng của hoạt động vi phạm). Thông báo của bạn phải bằng văn bản và phải có các nội dung sau:

 • chữ ký của chủ sở hữu liên quan hoặc người được ủy quyền để hành động đại diện cho chủ sở hữu của tác phẩm có bản quyền;
 • thông tin nhận dạng của tác phẩm có bản quyền mà bạn tin rằng bị vi phạm (hoặc danh sách đại diện nếu bạn tin rằng có nhiều tác phẩm bị xâm phạm);
 • thông tin nhận dạng của nội dung mà bạn tin rằng có vi phạm hoặc đối tượng của hoạt động vi phạm, cùng với đầy đủ thông tin để cho phép chúng tôi định vị tài liệu đó trên Trang web liên quan;
 • đầy đủ thông tin để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, ví dụ như tên, địa chỉ, số điện thoại, và nếu có, địa chỉ email của bạn;
 • một tuyên bố rằng bạn thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu bị cáo buộc là vi phạm là không theo ủy quyền của chủ sở hữu của quyền độc quyền bị cho là bị vi phạm ("chủ sở hữu bản quyền"), hoặc của đại diện cho chủ sở hữu bản quyền hoặc theo luật;
 • một tuyên bố rằng tất cả các thông tin mà bạn đã cung cấp là chính xác; và
 • một tuyên bố, được lập theo luật chống khai man, rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để hành động đại diện cho chủ sở hữu bản quyền.

Thông báo của bạn phải có chữ ký (chữ ký thật hoặc điện tử) và phải được gửi tới địa chỉ như sau:

Đại diện Bản quyền
Cochlear Limited
Địa chỉ:
Trụ sở chính của Cochlear,
1 University Avenue,
Macquarie University,
NSW 2109 Úc
E-mail: copyright@cochlear.com

Thương hiệu

Các thương hiệu logo Cochlear sau đây là các thương hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký ở một hoặc nhiều quốc gia trên thế giới.

CochlearTM Nucleus®
Baha® Osia®

Các thương hiệu từ ngữ Cochlear sau đây đã được đăng ký ở một hoặc nhiều văn phòng thương hiệu trên thế giới.

Advance Off-Stylet® 코클리어® MET®
AutoNRT® Contour® NRT®
Baha® Contour Advance® Nucleus®
Beam® Custom Sound® Off-Stylet®
Button® Freedom® Osia®
Carina® Invisible Hearing® SmartSound®
科利耳® Kanso® Vistafix®
コクレア®    

Các thương hiệu từ ngữ và logo Cochlear sau đây là đối tượng của các đơn đăng ký thương hiệu đang xét duyệt hoặc đăng ký thương hiệu đang xét duyệt ở một hoặc nhiều văn phòng thương hiệu trên thế giới.

ACETM DermaLockTM Piezo PowerTM
AOSTM ESPritTM ProfileTM
ArdiumTM Human DesignTM SlimlineTM
AutosensitivityTM HybridTM SoftipTM
Baha SoftWearTM HugfitTM SoundArcTM
BCDriveTM MicroDriveTM SPrintTM
Bring Back the BeatTM MP3000TM True WirelessTM
CochlearTM myCochlearTM WhisperTM
Cochlear SoftWearTM mySmartSoundTM WindShieldTM
コントゥアTM Outcome Focused FittingTM  

Tất cả các thương hiệu khác trên các Trang web của chúng tôi và trên các tài liệu Cochlear khác, như là thông cáo báo chí, tài liệu kỹ thuật và quảng cáo, là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Bạn không được sử dụng các thương hiệu của Cochlear hoặc các thương hiệu khác được thể hiện trên các Trang web của chúng tôi ngoại trừ theo Điều khoản sử dụng hoặc nếu có văn bản đồng ý cụ thể trước của Cochlear hoặc của chủ sở hữu thương hiệu liên quan.

Sử dụng các Thương hiệu Cochlear

Với điều kiện rằng việc sử dụng đó tuân thủ Hướng dẫn Sử dụng Thương hiệu Cochlear quy định dưới đây, bạn có thể sử dụng:

 • Các thương hiệu từ ngữ của Cochlear dưới hình thức tham chiếu (ví dụ như để mô tả khả năng tương thích của một sản phẩm Cochlear với các hàng hóa hoặc dịch vụ của một bên thứ ba), với điều kiện rằng các các tuyên bố đó là công khai, có cơ sở và không có gợi ý về sự chứng thực, tài trợ hoặc liên kết sai lệch với Tập đoàn Cochlear; và
 • Các thương hiệu từ ngữ và logo Cochlear khi có liên quan đến các hội nghị hoặc hội thảo mà Cochlear là một bên tài trợ theo văn bản hợp đồng tài trợ.

Bạn không được:

 • sử dụng các logo của Cochlear trên các trang web, các trang mạng xã hội, các bài thuyết trình, tài liệu quảng bá hoặc quảng cáo, hoặc cho các mục đích khác trừ khi chúng tôi đã có văn bản cho phép rõ ràng;
 • sản xuất, bán hoặc tặng các hàng hóa có chứa thương hiệu Cochlear trừ khi chúng tôi có văn bản ủy quyền cho bạn làm việc đó; hoặc
 • sử dụng các thương hiệu Cochlear theo cách chê bai hoặc theo cách gợi ý về sự chứng thực, tài trợ hoặc liên kết sai lệch với Tập đoàn Cochlear.

Hướng dẫn Sử dụng Thương hiệu Cochlear

Không làm giới hạn các quy định trên, việc sử dụng các thương hiệu của Cochlear phải tuân thủ các điều khoản sau đây:

 1. sử dụng cách viết chính xác (như quy định trong Điều khoản sử dụng) và biểu tượng thương hiệu phù hợp (TM, ®) trong lần đầu tiên thương hiệu Cochlear xuất hiện trong tài liệu liên quan. Khi sử dụng thương hiệu là phiên âm địa phương, các quy tắc sau đây cho lần đề cập đầu tiên và các lần tiếp theo phải được tuân thủ.

   

  Ngôn ngữ Đề cập lần đầu tiên trong tiêu đề/đề mục/chủ đề Đề cập lần đầu tiên trong nội dung/văn bản Các lần đề cập tiếp theo
  Tiếng Anh CochlearTM CochlearTM Cochlear
  Tiếng Trung Giản thể & Phồn thể CochlearTM (科利耳®) CochlearTM (科利耳®) 科利耳
  Tiếng Nhật CochlearTM (コクレア®) CochlearTM (コクレア®) コクレア
  Tiếng Hàn CochlearTM (코클리어®) CochlearTM (코클리어®) 코클리어
 2. Các thương hiệu Cochlear nên luôn được dùng như là các danh từ và phải theo sau một hoặc nhiều danh từ (ví dụ, “Thiết bị xử lý âm thanh Cochlear™ Nucleus® 7”). Thương hiệu Cochlear nên luôn được dùng ở dạng số ít và KHÔNG ở dạng sở hữu hoặc số nhiều (thay vào đó, hãy thay đổi các danh từ sau đây sang số nhiều).
 3. Có một tuyên bố công nhận thương hiệu để chỉ ra quyền sở hữu của Cochlear đối với các thương hiệu, theo định dạng sau (lưu ý rằng tuyên bố này có thể được sửa đổi để chỉ liệt kê những thương hiệu được sử dụng trong tài liệu liên quan):

  “ACE, Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, logo Baha, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Contour, コントゥア, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, các logo Kanso, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, các logo Nucleus, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, SPrint, True Wireless, logo hình elip, Vistafix, Whisper và WindShield là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Cochlear Limited hoặc Cochlear Bone Anchored Solutions AB.”

Sử dụng phi thương mại

Các Trang web của chúng tôi không nên được sử dụng theo cách liên quan đến các mục đích thương mại, trừ khi đã được Cochlear hoặc một thành viên khác của Tập đoàn Cochlear chấp thuận rõ ràng bằng văn bản. Việc lồng ghép hoặc liên kết trái phép đến các phần của các Trang web của chúng tôi đều bị cấm. Các quảng cáo thương mại, các đường dẫn liên kết, và các dạng thức mời chào khác sẽ có thể bị loại bỏ khỏi các Trang web của chúng tôi mà không có thông báo và có thể dẫn đến việc bị chấm dứt quyền truy cập.

Các đường dẫn đến trang web của Bên Thứ Ba

Các Trang web của chúng tôi có thể có các đường dẫn đến các trang web của các bên thứ ba (ví dụ như các nhà quảng cáo, đối tác liên kết, đối tác chiến lược, hoặc các bên khác). Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có quyền kiểm soát đối với các sản phẩm hoặc chào hàng của các công ty hoặc cá nhân đó, hoặc đối với độ chính xác của nội dung của các trang web của họ. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các hành động, sản phẩm và nội dung của các trang web đó. Trước khi bạn sử dụng trang web bên thứ ba, bạn nên xem xét các điều khoản sử dụng và chính sách liên quan của các trang web đó. Việc đăng một đường dẫn trên các Trang web của chúng tôi không phải là sự xác nhận của chúng tôi về các trang web bên thứ ba đó. Nếu bạn quyết định truy cập các trang web được liên kết đó, bạn chịu mọi rủi ro của việc đó.

Sử dụng trên phạm vi quốc tế

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Khi đăng các sản phẩm trên các Trang web của chúng tôi, chúng tôi không đảm bảo rằng các sản phẩm đó sẽ được cung cấp, hoặc được cung cấp với tên gọi giống nhau, ở khu vực của bạn.

Tranh chấp của người dùng

Bạn chịu mọi trách nhiệm về tương tác của bạn với các thành viên khác của các Trang web của chúng tôi. Cochlear bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát các tranh chấp giữa bạn và các thành viên khác của Trang web của chúng tôi. Bạn bồi thường và miễn trừ cho Cochlear, Tập đoàn Cochlear Group, và các quản lý, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ khỏi bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và Người dùng khác.

Tuyên bố Từ chối Bảo đảm

Nếu bạn sống ở Australia, Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương Quốc Anh, Thụy Sĩ, New Zealand và các khu vực pháp lý khác có các luật bảo vệ người tiêu dùng, chúng tôi công nhận rằng có một số bảo đảm, bảo hành, điều khoản và điều kiện được quy định theo luật liên quan đến việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ được quy định cụ thể trong các luật đó có thể không được loại trừ, hạn chế hoặc điều chỉnh hoặc chỉ có thể được giới hạn ở mức độ nhất định ("Các nghĩa vụ theo luật định"). Không nội dung nào trong Điều khoản này loại trừ, giới hạn hoặc điều chỉnh Các nghĩa vụ theo luật định, trừ khi được luật pháp cho phép.

Phụ thuộc vào Các nghĩa vụ theo luật định:

VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ TẤT CẢ CÁC NỘI DUNG, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ, VÀ VIỆC BẠN DỰA VÀO CÁC QUAN ĐIỂM, TƯ VẤN, TUYÊN BỐ, BẢN GHI NHỚ, HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, BAO GỒM CẢ TỪ CÁC BÊN THỨ BA KHÔNG LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI, LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI TỔN HẠI CÓ THỂ PHÁT SINH. CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, VÀ TOÀN BỘ NỘI DUNG, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI (GỌI CHUNG LÀ “SẢN PHẨM COCHLEAR”), ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”, MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ CAM KẾT HOẶC BẢO ĐẢM NÀO. TRONG PHẠM VI CAO NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, COCHLEAR, TẬP ĐOÀN COCHLEAR, VÀ CÁC QUẢN LÝ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NGƯỜI CẤP PHÉP VÀ BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (GỌI CHUNG LÀ “CÁC BÊN COCHLEAR”), KHƯỚC TỪ MỌI CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, KHÔNG PHÂN BIỆT LÀ RÕ RÀNG HAY HÀM Ý, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SẢN PHẨM COCHLEAR HOẶC VIỆC BẠN SỬ DỤNG SẢN PHẨM COCHLEAR, BAO GỒM CẢ TOÀN BỘ CÁC CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, KHẢ NĂNG PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHÔNG XÂM PHẠM. KHÔNG LÀM GIỚI HẠN TÍNH PHỔ QUÁT CỦA CÁC NỘI DUNG NÊU TRÊN, CÁC BÊN COCHLEAR KHÔNG CAM KẾT HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG
(A) SẢN PHẨM COCHLEAR SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU HOẶC KỲ VỌNG CỦA BẠN;
(B) VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ LÀ KỊP THỜI, BẢO MẬT, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, HOẶC CÁC LỖI SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC;
(C) NỘI DUNG CỦA CÁC TƯ VẤN, QUAN ĐIỂM, TUYÊN BỐ VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN CÁC TRANG WEB LÀ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ, CẬP NHẬT HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, HOẶC KHÔNG CÓ VIRUS;
(D) CÁC NỘI DUNG, THÔNG TIN, CÀI ĐẶT CÁ NHÂN HOẶC CÁC DỮ LIỆU KHÁC CỦA BẠN SẼ KHÔNG BỊ XÓA, MẤT, CHUYỂN NHẦM, HOẶC HƯ HỎNG.

MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP VIỆC GIỚI HẠN MỘT SỐ BẢO ĐẢM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NHẤT ĐỊNH, DO ĐÓ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA TUYÊN BỐ TỪ CHỐI NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Giới hạn Trách nhiệm Pháp lý

Căn cứ vào Các nghĩa vụ theo luật định, và trong phạm vi được pháp luật cho phép, bạn đồng ý rằng:

TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CÁC BÊN COCHLEAR (NHƯ ĐÃ ĐỊNH NGHĨA Ở TRÊN) SẼ KHÔNG CÓ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN HOẶC VỚI CÁC BÊN THỨ BA VỀ CÁC TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI (KHÔNG PHÂN BIỆT LÀ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, CHUNG, ĐẶC BIỆT, CÓ MỤC ĐÍCH, TÌNH CỜ, CẢNH CÁO HAY CÁC HÌNH THỨC KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI TỔN THẤT DỮ LIỆU, THU NHẬP, THIỆN CHÍ HOẶC LỢI NHUẬN) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC KHIẾU NẠI, KHÔNG PHÂN BIỆT LÀ KHIẾU NẠI THEO HỢP ĐỒNG, DO SƠ SUẤT (BAO GỒM CẢ BẤT CẨN), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY CÁC LÝ THUYẾT PHÁP LÝ KHÁC, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CÁC NỘI DUNG, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VỀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐĂNG LÊN BỞI HOẶC DO HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI DÙNG BÊN THỨ BA CỦA CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. ĐÂY LÀ TOÀN BỘ GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐƯỢC ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI CÓ BÊN COCHLEAR ĐƯỢC THÔNG BÁO HOẶC BIẾT VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ, VÀ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHÁC. NẾU CÓ NỘI DUNG NÀO CỦA GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ VÔ HIỆU HOẶC KHÔNG THỂ THỰC THI VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ, THÌ TỔNG MỨC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (VÀ CÁC CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC KHÁC CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BỊ GIỚI HẠN) ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN NỢ CÓ THỂ BỊ GIỚI HẠN THEO CÁCH KHÁC SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ HAI TRĂM NĂM MƯƠI ĐÔ LA MỸ (US$250,00).

MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỘT SỐ DẠNG TỔN THẤT NHẤT ĐỊNH, DO ĐÓ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA TUYÊN BỐ TỪ CHỐI NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY KHÔNG GIỚI HẠN HOẶC HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI CÁC CAM KẾT GIẢ MẠO, BẤT CẨN, TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN TRONG PHẠM VI GÂY RA BỞI SỰ BẤT CẨN CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC ĐỐI VỚI CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ THEO LUẬT.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và miễn trừ cho các Bên Cochlear (như đã định nghĩa ở trên) đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại của bên thứ ba, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn (bao gồm cả phí và chi phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hành vi vi phạm Điều khoản sử dụng do cố ý hoặc cẩu thả của bạn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho bạn về các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, chi phí hoặc phí tổn đó.

Khoản bồi thường theo Điều khoản sử dụng này vẫn có hiệu lực trong trường hợp chấm dứt quyền sử dụng các Trang web của chúng tôi của bạn và chấm dứt các thỏa thuận “bấm chuột” hoặc “Trực tuyến”.

Chỉnh sửa và Ngừng cung cấp

Chúng tôi bảo lưu quyền ngừng cung cấp hoặc chỉnh sửa các Trang web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Diễn giải

Như được dùng trong Điều khoản sử dụng, cụm từ “bao gồm” có nghĩa là “bao gồm nhưng không giới hạn bởi.”

Từ bỏ

Việc trong bất kỳ thời điểm nào chúng tôi không thể yêu cầu thực thi các điều khoản của Điều khoản sử dụng hoặc không thể thực thi các quyền được quy định ở đây sẽ không được coi là sự từ bỏ các điều khoản hoặc quyền đó. Tất cả từ bỏ đều phải được thể hiện bằng văn bản. Trừ khi văn bản từ bỏ có một tuyên bố trái ngược rõ ràng, việc chúng tôi từ bỏ các vi phạm các điều khoản của Điều khoản sử dụng hoặc của các quyền được quy định ở đây sẽ không được hiểu là việc từ bỏ các vi phạm tiếp tục hoặc tiếp theo của các điều khoản đó, việc từ bỏ điều khoản đó, hoặc việc từ bỏ các quyền theo Điều khoản sử dụng.

Có thể tách rời

Nếu có điều khoản của Điều khoản sử dụng bị một tòa án của khu vực có thẩm quyền phán quyết là mâu thuẫn với luật pháp, điều khoản đó sẽ được thay đổi và diễn dịch để đáp ứng tốt nhất các mục đích của điều khoản ban đầu ở mức độ cao nhất được luật pháp cho phép và các điều khoản còn lại của Điều khoản sử dụng sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

Giải quyết Tranh chấp

Trong trường hợp có tranh chấp giữa bạn và Cochlear phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web này hoặc Điều khoản sử dụng, bạn đồng ý đàm phán thiện chí và thực hiện các nỗ lực hợp lý, trong sự hợp tác với Cochlear, để có được kết quả có lợi nhất cho cả hai bên.

Là cách thức thay thế cho giải quyết tranh chấp tại tòa án, người tiêu dùng cư trú ở Liên hiệp Châu Âu có thể gửi khiếu nại của mình lên European Online Dispute Resolution Platform (European ODR Platform). Người tiêu dùng có thể tìm kiếm thêm thông tin bằng cách truy cập trang web Online Dispute Resolution (Giải quyết tranh chấp trực tuyến) của EU tại địa chỉ https://ec.europa.eu/consumers/odr. Tuy nhiên, Cochlear không tham gia vào cơ chế giải quyết tranh chấp nêu trên hoặc các cơ chế thay thế khác.

Luật điều chỉnh, khu vực pháp lý và nơi xét xử

Nếu bạn truy cập Trang web từ:

 • Bắc Mỹ, Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh theo luật của Tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ;
 • Mỹ Latinh, Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh theo luật của Cộng hòa Panama;
 • Châu Âu, Trung Đông hoặc Châu Phi, Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh theo luật của Anh quốc; hoặc
 • Châu Á, Úc, hoặc các nơi khác ở Nam Thái Bình Dương, Điều khoản sử dụng được điều chỉnh theo luật của Tiểu bang New South Wales, Úc,

ngoại trừ trường hợp luật pháp hoặc quy định hiện hành yêu cầu bạn phải ký kết các hợp đồng được điều chỉnh theo luật pháp của một quốc gia cụ thể, trong trường hợp đó, các Điều khoản này được điều chỉnh theo luật pháp của quốc gia cụ thể đó, trong mỗi trường hợp mà không tính đến xung đột của các quy định pháp luật của quốc gia đó.

Bạn đồng ý tuân thủ quyền tài phán không độc quyền của các tòa án và tòa kháng cáo trong thẩm quyền của luật điều chỉnh được áp dụng cho bạn như trên và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không phản đối việc thực thi các thẩm quyền đó của các tòa án trên bất kỳ cơ sở nào.

Không mâu thuẫn với các điều khoản trên, nếu bạn là một người tiêu dùng, khả năng của bạn trong việc thực thi Các nghĩa vụ theo luật định (nếu có) được áp dụng tại nơi cư trú của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn luật pháp và nơi xét xử nêu trên.

Toàn bộ thỏa thuận

Điều khoản sử dụng như được bổ sung và sửa đổi theo các Thông báo quyền riêng tư hoặc “thỏa thuận bấm chuột,” là toàn bộ hiểu biết và thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến các Trang web của chúng tôi và vô hiệu hóa tất cả các trao đổi, đàm phán và thỏa thuận, không phân biệt là bằng lời, bằng văn bản, hoặc dưới dạng điện tử, giữa bạn và chúng tôi liên quan đến vấn đề này.

Giới hạn hành động

Căn cứ vào Các nghĩa vụ theo luật định, các khiếu nại hoặc hành động bạn có thể thực hiện chống lại chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web của chúng tôi phải được nộp trong vòng một (1) năm kể từ khi khiếu nại hoặc hành động đó phát sinh, nếu không thì sẽ bị ngăn cấm vĩnh viễn.

Các câu hỏi về Điều khoản sử dụng

Nếu bạn có các câu hỏi về Điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email enquiries_intl@cochlear.com, hoặc liên hệ tổ chức liên quan của Tập đoàn Cochlear cung cấp Trang web sở tại mà bạn truy cập, như đã liệt kê ở phần “Liên hệ với chúng tôi” hoặc (nếu có) phần “Thông tin pháp lý” của Trang web sở tại tương ứng.

 

Cập nhật lần cuối 21/10/2021
Có hiệu lực đến 22/10/2021
D1536808 V7 2021-10