D1691434 -When I Grow Up_Hero_Image.jpg

Giúp trẻ em nghe

brand-promise.png

Tiếp cận sớm với âm thanh giúp trẻ em phát huy được tiềm năng của mình.

Tìm hiểu thêm
K2_CHILD_SCHOOL_KOR_1_v2.jpg

Với Thiết bị xử lý âm thanh Nucleus® Kanso® 2, sử dụng một thiết bị thông minh chưa bao giờ đơn giản đến vậy.

Thiết bị xử lý âm thanh đeo sau tai mới nhất của chúng tôi: với kết nối tiên tiến và hiệu suất nghe đã được chứng minh trong thiết kế tất cả trong một đơn giản và bền bỉ.