Hệ thống Cochlear™ Baha®

Nghe dẫn truyền đường xương giúp bạn nắm bắt những âm thanh của cuộc sống và tự tin giao tiếp.

Baha-Adriana.jpg

Hệ thống Cochlear™ Baha® giúp bạn nghe được âm thanh rõ ràng, phong phú và tự nhiên1 để bạn có thể tham gia vào nhiều hoạt động yêu thích. Tìm hiểu thêm về Hệ thống Baha, công nghệ tiên tiến của nó và nhiều tính năng kết nối mà bạn sẽ có quyền truy cập để có thể tận dụng tối đa khả năng nghe của mình.

Điều khoản miễn trừ

Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về phương pháp điều trị khiếm thính. Kết quả có thể khác nhau và chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bạn về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm đều sẵn có tại tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện Cochlear tại địa phương của bạn để biết thông tin về sản phẩm.

Để có danh sách đầy đủ các nhãn hiệu thương mại của Cochlear, vui lòng truy cập trang Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Tham khảo

  1. Hoffman J. Subjective evaluation of clear rich and natural sound. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Thụy Điển. 2020; D1788013.