Dành cho giới chuyên môn

Cochlear làm việc với các chuyên gia thính học trên khắp thế giới. Chúng tôi cung cấp tài liệu đào tạo, phát triển và hỗ trợ mở rộng để giúp bạn giúp đỡ bệnh nhân của mình.

Đăng nhập ngay
ID1-Topimage-audiologist-patient.jpg

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có khoảng 466 triệu người bị mất thính lực mức độ trung bình trở lên trên khắp thế giới.1

Ở trẻ em, khiếm thính có thể liên quan đến việc chậm nói và chậm phát triển kỹ năng ngôn ngữ, đồng thời có thể ảnh hưởng đến việc học tập ở trường và sự phát triển các kỹ năng xã hội của trẻ.2 Đối với người lớn, có báo cáo về mối liên hệ giữa khiếm thính và tình trạng cô đơn, nghiên cứu đã chỉ ra rằng khiếm thính có thể liên quan đến trầm cảm và chứng mất trí nhớ ở người lớn tuổi.3,4,5

Tuy nhiên, ngoài máy trợ thính, còn có những lựa chọn khác để giúp bệnh nhân của bạn cải thiện khả năng nghe và nâng cao chất lượng cuộc sống của họ.

Kể từ khi giới thiệu hệ thống thiết bị cấy bên trong ốc tai đầu tiên trên thế giới cách đây hơn 40 năm, Cochlear đã cung cấp hơn 700.000 thiết bị cấy ghép, giúp mọi người ở mọi lứa tuổi có thể nghe được.

Lời hứa của Cochlear về "Hear now. And always" (Nghe bây giờ. Và nghe trọn đời) thể hiện triết lý của chúng tôi về một cam kết trọn đời dành cho những người lựa chọn sản phẩm của chúng tôi.


Điều khoản miễn trừ

Tài liệu này dành cho các chuyên gia y tế. Nếu bạn là một người tiêu dùng, vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về phương pháp điều trị khiếm thính. Kết quả có thể khác nhau và chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bạn về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Luôn đọc hướng dẫn sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm đều sẵn có tại tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện Cochlear tại địa phương của bạn để biết thông tin về sản phẩm.

Để có danh sách đầy đủ các nhãn hiệu thương mại của Cochlear, vui lòng truy cập trang Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Tham khảo

  1. Deafness and hearing loss [Internet]. Tổ chức Y tế Thế giới; (2018), [trích dẫn ngày 26 tháng Chín, 2018]. Đăng tại: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
  2. Effects of Hearing Loss on Development [Internet]. Asha.org. 2018 [trích dẫn ngày 26 tháng Chín 2018]. Đăng tại: https://www.asha.org/public/hearing/effects-of-hearing-loss-on-development/
  3. Contrera K, Sung Y, Betz J, Li L, Lin F. Change in loneliness after intervention with cochlear implants or hearing aids. The Laryngoscope. 2017;127(8):1885-1889.
  4. Rutherford B, Brewster K, Golub J, Kim A, Roose S. Sensation and Psychiatry: Linking Age-Related Hearing Loss to Late-Life Depression and Cognitive Decline. American Journal of Psychiatry. 2018;175(3):215-224.
  5. Tổ chức Y tế Thế giới. World Report on Hearing. Geneva: Tổ chức Y tế Thế giới; 2021. Đăng tại: https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-hearing Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2022.