Phẫu thuật đặt thiết bị cấy bên trong dẫn truyền đường xương

Tìm hiểu về phẫu thuật đặt thiết bị cấy bên trong dẫn truyền đường xương, bao gồm những gì sẽ xảy ra và những gì cần dự kiến trước và sau thủ thuật.

MBJ_4711.JPG

Nội dung bạn sẽ thấy trên trang này

  • Cách bác sĩ phẫu thuật thực hiện thủ thuật đặt thiết bị cấy bên trong dẫn truyền đường xương.
  • Một phẫu thuật kéo dài bao lâu.

Điều gì xảy ra trong phẫu thuật đặt thiết bị cấy bên trong dẫn truyền đường xương?

Cochlear có hai loại hệ thống dẫn truyền đường xương – Hệ thống Osia® và Hệ thống Baha®. Các ca phẫu thuật cho mỗi hệ thống này là các thủ thuật thông thường.

Không giống như phẫu thuật tái tạo tai giữa có nguy cơ làm hỏng thính giác tự nhiên hiện tại của bạn1, việc cấy thiết bị cấy bên trong dẫn truyền đường xương không liên quan đến khoang tai giữa, giúp giảm thiểu rủi ro này. Phẫu thuật được thực hiện với gây mê cục bộ hoặc toàn thân.

Nếu bạn đang sử dụng Hệ thống Osia, bác sĩ phẫu thuật sẽ đặt thiết bị cấy bên trong Osia dưới da phía sau tai, gắn vào xương thông qua thiết bị cấy bên trong bằng titan nhỏ khác (BI300). Thiết bị cấy bên trong này sẽ hợp nhất với xương theo thời gian qua một quá trình tự nhiên được gọi là tích hợp xương.

Nếu bạn đang sử dụng Hệ thống Baha, bác sĩ phẫu thuật sẽ đặt Thiết bị cấy bên trong BI300 nhỏ phía sau tai và gắn nam châm trụ hoặc cấy bên trong vào BI300, tùy thuộc vào loại kết nối của bạn.

Sau khi phẫu thuật, nhân viên y tế sẽ băng bảo vệ vùng đặt thiết bị cấy bên trong.

Thủ thuật đặt thiết bị cấy bên trong dẫn truyền đường xương kéo dài bao lâu?

Phẫu thuật đặt thiết bị cấy bên trong dẫn truyền đường xương thường là thủ thuật ngoại trú, kéo dài dưới một giờ.

Đọc thêm về những điều cần dự kiến sau khi phẫu thuật.


Điều khoản miễn trừ

Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về phương pháp điều trị khiếm thính. Kết quả có thể khác nhau và chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bạn về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm đều sẵn có tại tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện Cochlear tại địa phương của bạn để biết thông tin về sản phẩm.

Để có danh sách đầy đủ các nhãn hiệu thương mại của Cochlear, vui lòng truy cập trang Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Các quan điểm được thể hiện là quan điểm của cá nhân. Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế của bạn để xác định xem bạn có phù hợp cho công nghệ Cochlear hay không.

Tham khảo

  1. Al Anazy FH, Alobaid FA, Alshiha WS. Sensorineural hearing loss following tympanoplasty surgery: A prospective cohort study . Egypt J Otolaryngol 2016;32:93-7