Chuẩn bị thiết bị cấy ghép và thủ thuật

Tìm hiểu cách đánh giá khả năng nghe và các lựa chọn điều trị cũng như hiểu những gì liên quan đến phẫu thuật đặt thiết bị cấy ghép thính giác.

Phoebe, người dùng thiết bị cấy Cochlear, đang tạo dáng chụp ảnh

Việc quyết định nhận thiết bị cấy ghép thính giác có thể thay đổi cuộc đời, cho dù đó là cho bạn hay cho con bạn. Bạn càng hiểu rõ thì càng cảm thấy sẵn sàng hơn.

Bạn sẽ có các câu hỏi về phẫu thuật và quá trình kích hoạt thiết bị cấy ghép của bạn.

Hãy tìm câu trả lời cho một số câu hỏi của bạn trên các trang này và nhận các thông tin để mang đến cuộc hẹn của bạn.

“Tôi đã 80 tuổi khi tôi tỉnh ngộ và nhận thiết bị cấy ghép dẫn truyền đường xương. Và, tôi ước mình đã làm điều đó nhiều năm trước vì thiết bị đó đã tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cuộc đời tôi."

- Malcolm S, người dùng thiết bị cấy Cochlear™

Điều khoản miễn trừ

Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về phương pháp điều trị khiếm thính. Kết quả có thể khác nhau và chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bạn về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm đều sẵn có tại tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện Cochlear tại địa phương của bạn để biết thông tin về sản phẩm.

Để có danh sách đầy đủ các nhãn hiệu thương mại của Cochlear, vui lòng truy cập trang Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Các quan điểm được thể hiện là quan điểm của cá nhân. Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế của bạn để xác định xem bạn có phù hợp cho công nghệ Cochlear hay không.