Hỗ trợ con của bạn

Bạn đã quyết định cho con mình một cách nghe mới. Tìm hiểu về những lợi ích có thể kỳ vọng từ phẫu thuật, phục hồi, bật thiết bị và hơn thế nữa.

Một bé gái đeo thiết bị cấy ghép trong vòng tay của cha

Sau phẫu thuật cấy ghép, sẽ có một khoảng thời gian để con hồi phục trước khi nhận bộ xử lý âm thanh.

Đó là lúc con sẽ nghe lần đầu tiên với thiết bị mới.

Càng gần đến ngày trọng đại, bạn sẽ càng hồi hộp. Giờ là lúc để chuẩn bị cho bước tiếp theo trong hành trình nghe của con.

Tìm hiểu về thời gian phục hồi, điều gì sẽ xảy ra khi bộ xử lý âm thanh được bật lần đầu tiên và cách có được được kết quả tốt nhất từ thiết bị mới.

Điều khoản miễn trừ

Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về phương pháp điều trị nghe kém. Kết quả có thể khác nhau và chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bạn về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm đều sẵn có tại tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện Cochlear tại địa phương của bạn để biết thông tin về sản phẩm.

Để có danh sách đầy đủ các nhãn hiệu thương mại của Cochlear, vui lòng truy cập trang Điều khoản sử dụng của chúng tôi.