ประสาทหูเทียม Baha®

ผู้ใช้สามารถเลือกติดเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Baha เข้ากับศีรษะได้สองวิธี ซึ่งทั้งสองวิธีล้วนช่วยให้ประสาทหูเทียมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการได้ยินที่ดียิ่งขึ้น

Baha-David.jpg

อะไรบ้างที่คุณจะพบในหน้านี้

  • ชุดอุปกรณ์ Baha® Connect
  • ชุดอุปกรณ์ Baha® Attract
  • ประสาทหูเทียม BI300

วิธีต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อกับชุดอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ

มีสองตัวเลือกในการเชื่อมต่อสำหรับระบบ Baha: Baha Connect และ Baha Attract

Baha Connect System เป็นโซลูชันการได้ยินที่ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ1,2 ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการได้ยินของคุณ

โดยจะใช้สกรูเล็ก ๆ หลังหู เป็นจุดเชื่อมต่อเครื่องแปลงสัญญาณเสียงเข้ากับประสาทหูเทียมโดยตรง เพื่อเพิ่มเสียงที่ผ่านเข้าสู่หูชั้นในของคุณให้สูงสุด คุณเพียงแค่ติดเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณเข้ากับสกรู ก็สามารถทำกิจกรรมที่คุณชอบต่อไปได้

Baha Attract System เป็นโซลูชันการได้ยินที่สะดวกสบาย และใช้งานง่าย3 โดยการใช้แม่เหล็กเพื่อยึดเครื่องแปลงสัญญาณเสียงไว้เหนือประสาทหูเทียม จากนั้นเครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะส่งเสียงผ่านไปยังหูชั้นในของคุณ

คุณเพียงติดเครื่องแปลงสัญญาณเสียงบริเวณเหนือประสาทหูเทียม เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันต่อไป พร้อมกับการสัมผัสกับเสียงรอบตัวคุณ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินของคุณเกี่ยวกับโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับคุณที่สุด


ประสาทหูเทียม Baha BI300

ประสาทหูเทียม Baha BI300 จะถูกฝังบนกระดูกบริเวณหลังใบหู ซึ่งเป็นเส้นทางนำเสียง และเป็นจุดรองรับชุดอุปกรณ์ Baha ของร่างกาย อุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการผสานเข้ากับกระดูกได้รวดเร็วและแข็งแรงยิ่งขึ้น เพื่อสร้างการได้ยินที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้4-7

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา

การอ้างอิง

  1. van Hoof M, Wigren S, Ivarsson Blechert J, et al. A Multinational Cost-Consequence Analysis of a Bone Conduction Hearing Implant System-A Randomized Trial of a Conventional vs. a Less Invasive Treatment With New Abutment Technology. Front Neurol. 2020;11:106.
  2. van Hoof M, Wigren S, Blechert JI, et al. A multicentre randomized controlled trial of soft tissue preservation using a hydroxyapatite-coated abutment in percutaneous bone conduction hearing implant surgery – 1-year clinical outcomes: Presenting Author: Marc van Hoof. J Laryngol Otol. Cambridge University Press; 2016;130(S3):S81–S82.
  3. Gawęcki W, Stieler OM, Balcerowiak A, et al. Surgical, functional and audiological evaluation of new Baha® Attract system implantations. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016;273(10):3123- 3130.
  4. den Besten CA, Stalfors J, Wigren S, Blechert JI, Flynn M, Eeg-Olofsson M, Aggarwal R, Green K, Nelissen RC, Mylanus EA, Hol MK. Stability, Survival, and Tolerability of an Auditory Osseointegrated Implant for Bone Conduction Hearing: Long-Term Follow-Up of a Randomized Controlled Trial. Otol Neurotol. 2016;37(8):1077-1083.
  5. Felton M, Hill-Feltham P, Bruce IA. The role of stability measurements of the Baha(R) system in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014;78(3):513-516.
  6. Marsella P, Scorpecci A, D’Eredita R, Della Volpe A, Malerba P. Stability of osseointegrated bone conduction systems in children: a pilot study. Otol Neurotol. 2012;33(5):797-803.
  7. Wilkie MD, Lightbody KA, Salamat AA, Chakravarthy KM, Luff DA, Temple RH. Stability and survival of bone anchored hearing aid implant systems in post-irradiated patients. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015;272(6):1371- 1376.

*Hoffman J. Subjective evaluation of clear rich and natural sound. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Sweden. 2020; D1788013.