เกี่ยวกับเรา

ที่ Cochlear เราเริ่มต้นโดยคำนึงถึงผู้คนอยู่เสมอ โดยคำนึงถึงความต้องการของพวกเขา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจและเรื่องราวของเรา

AboutCochlear.jpg

ในฐานะผู้นำด้านอุปกรณ์ช่วยการได้ยินชนิดผ่าตัดฝังของโลก เราช่วยให้ผู้คนทุกวัยทั่วโลกกว่า 750,000 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าบริษัทใด ๆ ให้กลับมาได้ยิน และเข้าถึงโอกาสในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่ง

พันธกิจของเรา

เราช่วยให้ผู้คนได้ยินและผู้อื่นได้ยินพวกเขา

เราส่งมอบพลังเพื่อให้ผู้คนสามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่นและใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์

เราเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและแนวทางปฏิบัติของคนทั่วไปที่มีต่อผู้ที่สูญเสียการได้ยิน

เราคิดค้นและนำเสนอการรักษาด้วยอุปกรณ์ช่วยการได้ยินแบบผ่าตัดฝังที่มอบผลลัพธ์การได้ยินตลอดชีวิต*

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

*“ประสิทธิภาพการได้ยินแบบตลอดชีวิต” และข้อความในลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่ควรตีความว่าเป็นการอวดอ้างที่เกี่ยวกับอายุการใช้งาน ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ หรือประสิทธิภาพ ของผลิตภัณฑ์จาก Cochlear