เกี่ยวกับเรา

Cochlear มีพนักงานทั่วโลกมากกว่า 4,000 คน และเราลงทุนมากกว่า 180 ล้านเหรียญออสเตรเลียต่อปีในการวิจัยและพัฒนา

ผู้หญิงอ่านจาก iPad ในสวนสาธารณะ

เราเป็นผู้นำระดับโลกด้านการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังอุปกรณ์ เราได้ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยฟังชนิดผ่าตัดฝังมากกว่า 600,000 เครื่อง เพื่อช่วยให้ผู้คนทุกวัยมีชีวิตที่สมบูรณ์

พันธกิจของเรา

เราช่วยให้ผู้คนได้ยินและผู้อื่นได้ยินพวกเขา

เรามอบพลังผู้คนได้เชื่อมโยงกับผู้อื่นและใช้ชีวิตให้สมบูรณ์

เราเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและแนวทางปฏิบัติของคนทั่วไปที่มีต่อผู้ที่สูญเสียการได้ยิน

เราคิดค้นและนำเสนอการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังอุปกรณ์ที่มอบผลลัพธ์การได้ยินตลอดชีวิต

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา