ผู้เชี่ยวชาญ

Cochlear ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพการได้ยินทั่วโลก เรานำเสนอบริการฝึกอบรม การพัฒนา และสื่อสนับสนุนที่ครอบคลุม เพื่อช่วยให้คุณสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยของคุณ

เข้าสู่ระบบในตอนนี้
ID1-Topimage-audiologist-patient.jpg

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก จำนวนบุคคลทุพพลภาพที่สูญเสียการได้ยินทั่วโลกมีอยู่ราว 466 ล้านคน1

สำหรับเด็กนั้น การสูญเสียการได้ยินมีส่วนสัมพันธ์กับปัญหาเรื่องพัฒนาการในการพูด ความยากลำบากในการผูกมิตรกับผู้อื่น และปัญหาในการเรียนรู้ที่โรงเรียน2 สำหรับผู้ใหญ่ มีรายงานถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียการได้ยินและความโดดเดี่ยว และงานวิจัยก็ได้บ่งชี้ว่า การสูญเสียการได้ยินอาจเชื่อมโยงไปสู่ภาวะซึมเศร้าและภาวะสมองเสื่อม3,4

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้มีตัวเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจากเครื่องช่วยฟังที่จะช่วยให้ผู้ป่วยพัฒนาสัมผัสการได้ยินและยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้

ตั้งแต่เปิดตัวระบบประสาทหูเทียม Cochlear เป็นครั้งแรกในโลกเมื่อเกือบ 40 ปีก่อน จนถึงตอนนี้ Cochlear ได้ส่งมอบอุปกรณ์ประสาทหูเทียมแบบฝังกว่า 550,000 ชิ้น เพื่อช่วยให้ผู้คนทุกวัยใช้ประสาทการได้ยินของตนเองได้

คำมั่นสัญญาของ Cochlear “ได้ยินตอนนี้ และตลอดไป” สะท้อนถึงหลักปรัชญาที่เราจะดูแลผู้ที่เลือกผลิตภัณฑ์ของเราตลอดชีวิต

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา

เอกสารอ้างอิง

  1. Deafness and hearing loss [อินเทอร์เน็ต]. World Health Organization. 2018 [อ้างถึงเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2018]. เข้าถึงจาก: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

  2. Effects of Hearing Loss on Development [อินเทอร์เน็ต]. Asha.org. 2018 [อ้างถึงเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2018]. เข้าถึงจาก: https://www.asha.org/public/hearing/effects-of-hearing-loss-on-development/

  3. Contrera K, Sung Y, Betz J, Li L, Lin F. Change in loneliness after intervention with cochlear implants or hearing aids. The Laryngoscope. 2017;127(8):1885-1889.

  4. Rutherford B, Brewster K, Golub J, Kim A, Roose S. Sensation and Psychiatry: Linking Age-Related Hearing Loss to Late-Life Depression and Cognitive Decline. American Journal of Psychiatry. 2018;175(3):215-224.