ข้อกำหนดในการใช้งาน

ข้อมูลต่อไปนี้ให้ข้อควรพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ Cochlear ของคุณ

ข้อกำหนดในการใช้งานของเว็บไซต์

Cochlear Limited และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "Cochlear Group") ยินดีต้อนรับคุณสู่เว็บไซต์ของเรา ข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ ("ข้อกำหนดในการใช้งาน") กำกับควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งแสดงข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้ ("เว็บไซต์")

สมาชิกของ Cochlear Group ที่ดำเนินการเว็บไซต์ท้องถิ่นที่คุณเข้าถึงคือหน่วยงานที่ถูกระบุไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” หรือ (หากมี) ส่วน “ข้อมูลทางกฎหมาย” ของเว็บไซต์ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องของเรา และจะกลายเป็นหน่วยงานที่ทำสัญญาภายใต้ ข้อกำหนดในการใช้งาน (“Cochlear” สิ่งเหล่านี้, “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา”)

ความยินยอมของคุณ

โปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ใดของเราก็ตาม หมายถึงคุณได้ตกลงจะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ คุณอาจไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้

เมื่อเราเพิ่มเว็บไซต์ใหม่ (หรือเพิ่มคุณสมบัติและฟังก์ชันใหม่ให้กับเว็บไซต์ที่มีอยู่) เราอาจจำเป็นต้องปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยการโพสต์ฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ของเรา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผล ณ วันที่เราโพสต์ ซึ่งนับเป็นวันเริ่มผลบังคับของเวอร์ชันแก้ไขบนเว็บไซต์ของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยสมควรแก่เหตุและผล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเข้าถึงเวอร์ชันปัจจุบันของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยคลิกที่ลิงก์ที่มีเครื่องหมาย "ข้อกำหนดในการใช้งาน" ที่ด้านล่างของแต่ละหน้าบนเว็บไซต์ของเรา

คลิกเพื่อตกลง

ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้อาจมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไข โดยเงื่อนไขของข้อตกลง "ผ่านคลิก" หรือ "ทางออนไลน์" ระหว่างคุณกับเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา คุณอาจถูกขอให้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้งานส่วนของสมาชิกเท่านั้นบนเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณทำการซื้อบนเว็บไซต์ของเรา คุณอาจถูกขอให้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการที่ควบคุมธุรกรรมของคุณ อาจมีข้อกำหนดพิเศษมาบังคับใช้หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่นที่มอบให้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือขอรับเนื้อหาพิเศษ หรือเข้าร่วมการแข่งขันหรือการชิงโชคทางออนไลน์ หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษ คุณจะถูกขอให้แสดงความยินยอมโดยชัดแจ้ง เช่น โดยการทำเครื่องหมายที่ช่องหรือคลิกปุ่มที่มีเครื่องหมาย "ฉันยอมรับ" ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ "คลิกเพื่อตกลง" ดังกล่าวจะเป็นส่วนเสริมและส่วนแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้ แต่จำกัดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสาระสำคัญของ "คลิกเพื่อตกลง"

เนื้อหาของเว็บไซต์ของเราไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการแพทย์

เว็บไซต์ของเรามีข้อมูลเกี่ยวกับ Cochlear Group ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงสุขภาพและสุขลักษณะทางด้านการได้ยิน อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ทั้งหมดของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้นำข้อมูลไปใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ โปรดอ่านประกาศสำคัญนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน:

เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อความ ภาพถ่าย รูปภาพ คำอธิบายประกอบ ภาพกราฟิก เสียง วิดีโอและคลิปเสียง-วิดีโอ และสื่อวัสดุอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ไม่ว่าจะจัดหาไว้โดยเรา หรือสมาชิกในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมของเรา หรือโดยบุคคลที่สามอื่น ๆ ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นและไม่ควรนำไปใช้แทนที่
(ก) คำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์อื่น ๆ
(ข) การนัดตรวจ การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือการขอคำปรึกษากับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์อื่น ๆ หรือ
(ค) ข้อมูลที่อยู่บนหรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์หรือฉลากใด ๆ ของผลิตภัณฑ์
เนื้อหาของเราไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โปรดติดต่อหรือพบแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ ของคุณทันที หากคุณมีเหตุฉุกเฉิน ให้โทรหาแพทย์หรือโทรไปที่บริการฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณทันที คุณไม่ควรละเลยคำแนะนำทางการแพทย์ หรือรีรอในการขอคำแนะนำทางการแพทย์ซึ่งมีสาเหตุเนื่องจากเนื้อหาใดก็ตามที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ และไม่ควรนำเนื้อหาของเราไปใช้ในการวินิจฉัยหรือรักษาปัญหาสุขภาพ นอกจากนี้ การส่งและรับเนื้อหาของเราทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต อีเมล หรือวิธีการอื่นใดก็ตาม ไม่อาจถือได้ว่าก่อให้เกิดหรือสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะแพทย์กับผู้ป่วย ผู้บำบัดกับผู้ป่วย หรือความสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างคุณและเรา

ซื้อสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ของเรา

สัญญาการขายสินค้าและ/หรือบริการอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของเรา หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของเรา คุณจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ จากเว็บไซต์ของเราได้

ข้อคิดเห็นของคุณ

เรายินดีรับฟังความคิดเห็น คำติชม ข้อเสนอแนะ และการแจ้งข้อมูลอื่น ๆ จากคุณที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลและบริการที่เรามีให้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า "ข้อคิดเห็น") ข้อคิดเห็นใดก็ตามที่คุณให้กับเราผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ทางอีเมล การสื่อสารด้วยวาจา และกระดานข่าวแสดงข้อคิดเห็น จะเป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินของ Cochlear แต่เพียงผู้เดียว และ Cochlear อาจใช้ข้อคิดเห็นดังกล่าวในลักษณะที่ Cochlear เห็นว่าเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งหรือจ่ายค่าตอบแทนแก่คุณ และไม่ต้องขออนุญาตจากคุณ การให้ข้อคิดเห็นแก่เรา ถือได้ว่าคุณสละสิทธิ์การรักษาความลับใด ๆ ในข้อคิดเห็นของคุณ และมอบสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกทั้งหมดในข้อคิดเห็นของคุณให้กับ Cochlear รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ อันอาจจะเกิดจากข้อคิดเห็นของคุณ ตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้ความคิดเห็นหรือแนวคิดของคุณเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงเว็บไซต์ หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือใช้เพื่อการอื่นใดที่เราต้องการโดยไม่มีข้อจำกัด และเราไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้คุณ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อคิดเห็น จึงต้องไม่ให้ข้อคิดเห็นใด ๆ แก่เรา

ประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเรา

ประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเรา จะอธิบายวิธีที่เราปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา หากต้องการดูประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเรา โปรดคลิก ที่นี่

การใช้พื้นที่ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านของเว็บไซต์ของเรา

บางส่วนในเว็บไซต์ของเรามีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน หรือเป็นพื้นที่ "สำหรับสมาชิกเท่านั้น" ("พื้นที่ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน") การใช้พื้นที่ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะที่เจาะจงใช้บังคับกับพื้นที่ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านเท่านั้น (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดในที่นี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีผลเหนือกว่าในส่วนที่เจาะจงใช้บังคับกับพื้นที่ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านเฉพาะในประเด็นที่แตกต่างกันเท่านั้น

การจำกัดอายุ การใช้พื้นที่ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านของคุณอาจมีการจำกัดอายุ พื้นที่ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านอื่น ๆ อาจออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ทุกวัย แต่ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อน คุณไม่สามารถใช้พื้นที่ที่จำกัดอายุผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนดด้านอายุที่บังคับใช้

ข้อมูลการลงทะเบียนและบัญชีออนไลน์ ในการเป็นสมาชิกของพื้นที่ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านบางส่วน คุณต้องทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ของเราให้เสร็จสิ้น ซึ่งส่วนหนึ่งของขั้นตอนนี้ คุณจะถูกขอให้ทบทวนและระบุข้อตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำกับควบคุมการใช้พื้นที่ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านของคุณ หากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้พื้นที่ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านที่เจาะจงเป็นการเฉพาะแตกต่างไปจากข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้ เฉพาะในส่วนที่ไม่สอดคล้องกันให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวมาใช้เพิ่มและให้มีผลบังคับเหนือข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้ แต่เจาะจงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานของคุณในพื้นที่ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านเท่านั้น

การส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือสร้างรหัสผ่านบนหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา จะหมายความว่าคุณรับรองต่อเราว่า
(ก) คุณมีอายุตามเกณฑ์ใด ๆ ที่ประกาศไว้บนหน้าการลงทะเบียน และ
(ข) ข้อมูลที่คุณแจ้งไว้บนแบบฟอร์มการลงทะเบียนของคุณ (“ข้อมูลบัญชี”) นั้น ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์ คุณยังตกลงที่จะดูแลและปรับปรุงข้อมูลบัญชีของคุณโดยทันทีโดยใช้ฟังก์ชันที่มีให้ผ่านเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

รหัสผ่านของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านของคุณ เว้นแต่และจนกว่าคุณจะแจ้งให้เราทราบและเราได้รับการแจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่น เราจะถือว่าผู้ใดก็ตามที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเราโดยใช้รหัสผ่านที่กำหนดให้กับคุณมีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ารหัสผ่านของคุณรั่วไหลหรือถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องเปลี่ยนรหัสผ่านนั้นทันที โดยใช้ฟังก์ชันที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้เราทราบที่ enquiries_intl@cochlear.com

การยกเลิกการเข้าถึงพื้นที่ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดใช้งานรหัสผ่านของคุณและยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านใด ๆ บนเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่
(ก) คุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานหรือแจ้งข้อมูลบัญชีที่เป็นเท็จ
(ข) เรามีความจำเป็นต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
(ค) ต้องปกป้องความปลอดภัย ความสมบูรณ์ หรือการปฏิบัติการของเว็บไซต์
(ง) เราเชื่อตามดุลยพินิจของเราว่า
(1) มีการดำเนินการที่ก่อให้เกิด (หรืออาจก่อให้เกิด) ความรับผิดหรืออันตรายต่อผู้ใช้ใด ๆ บุคคลที่สามอื่น ๆ หรือ Cochlear Group หรือ
(2) การให้บริการพื้นที่ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านนั้น ไม่ได้มีความจำเป็นในเชิงพาณิชย์อีกต่อไป หากเป็นเช่นนั้น เราอาจเลือกที่จะลบข้อมูลบัญชีของคุณ หรือลบเนื้อหาที่คุณโพสต์ไว้บนพื้นที่ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน หากเป็นไปได้โดยสมเหตุสมผลและไม่เสี่ยงต่อความรับผิดทางกฎหมายที่จะเกิดกับ Cochlear Group เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าถึงการยกเลิก และให้เวลาแก่คุณอย่างเพียงพอที่จะดึงเนื้อหาของคุณออกจากพื้นที่ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน หากคุณต้องการยกเลิกบัญชีของคุณโดยสมัครใจ โปรดแจ้งให้เราทราบที่  enquiries_intl@cochlear.com

ความยินยอมของคุณ

เว็บไซต์ของเราบางส่วนจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ของเราโพสต์ อัพโหลด ส่งผ่านหรือดำเนินการอื่น ๆ เพื่อให้ข้อความ รูปภาพ ภาพประกอบ กราฟิก เสียง วิดีโอ หรือคลิปเสียง-วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่น ๆ บนหรือผ่านเว็บไซต์เหล่านี้ได้ เนื้อหาที่ผู้ใช้ของเราโพสต์เรียกว่า "เนื้อหาของผู้ใช้" ในข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้ เนื้อหาที่คุณโพสต์เรียกว่า "เนื้อหาของคุณ" ในข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องหรือคุณภาพของเนื้อหาของคุณ หากคุณต้องการปรับปรุงหรือแก้ไขเนื้อหาใด ๆ ของคุณที่ไม่ถูกต้องอีกหรือไม่ทันสมัยแต่ไม่สามารถทำได้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่: enquiries_intl@cochlear.com

เนื้อหาต้องห้าม คุณไม่สามารถโพสต์เนื้อหาหรือกระทำการใด ๆ บนหรือผ่านเว็บไซต์ของเราที่:

 • เป็นการล่วงละเมิดอย่างเห็นได้ชัดและ/หรือสนับสนุนส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติ การคลั่งศาสนา ความเกลียดชัง หรือทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ว่าจะในรูปแบบใด ต่อกลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดก็ตาม
 • คุกคามหรือสนับสนุนให้คุกคามบุคคลอื่น
 • การล่วงเกินทางเพศหรือใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น
 • มีภาพเปลือย เนื้อหารุนแรงหรือก้าวร้าว
 • ให้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ นามสกุล ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ ของบุคคลใดก็ตามยกเว้นตัวคุณเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา
 • ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลที่คุณรู้ว่าเป็นเท็จหรือชี้นำให้เกิดความเข้าใจ หรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการข่มเหง ข่มขู่ ลามกอนาจาร หมิ่นประมาทหรือใส่ร้าย
 • ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของเราหรือบุคคลที่สาม รวมถึงเนื้อหาที่สนับสนุนสำเนางานที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต อย่างเช่น การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือลิงก์ไปยังโปรแกรมเหล่านั้น ให้ข้อมูลเพื่อหลบเลี่ยงอุปกรณ์ที่มีการป้องกันการคัดลอกซึ่งติดตั้งโดยผู้ผลิต หรือการจัดหาเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือลิงก์ไปยังไฟล์เพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • ข้องเกี่ยวกับการส่ง "เมลขยะ" "จดหมายลูกโซ่" หรือการส่งจดหมายจำนวนมากที่ไม่พึงประสงค์ การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที "การสแปม" หรือ "การส่งสแปม"
 • มีหน้าที่จำกัดการเข้าถึงหรือเข้าได้เฉพาะผู้มีรหัสผ่านเท่านั้น หรือหน้าหรือรูปภาพที่ซ่อนอยู่ (ที่ไม่ได้เชื่อมโยงไปยังหรือมาจากหน้าอื่นที่สามารถเข้าถึงได้)
 • ส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมหรือองค์กรแห่งใดก็ตามที่ละเมิดกฎหมายอาญา หรือให้ข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการผลิตหรือซื้ออาวุธที่ผิดกฎหมาย การละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือส่งต่อหรือสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์
 • ขอรหัสผ่านหรือข้อมูลระบุตัวบุคคลได้จากสมาชิกรายอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือมิชอบด้วยกฎหมาย
 • ข้องเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์และ/หรือการขายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา เช่น การแข่งขัน การชิงโชค การแลกเปลี่ยน การโฆษณา หรือธุรกิจแบบพีระมิด
 • แสดงรูปถ่ายของบุคคลอื่นในเนื้อหาที่คุณโพสต์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น หรือความยินยอมของผู้ปกครองในกรณีผู้เยาว์ หรือกระทำเข้าข่ายล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคล หรือการละเมิดสิทธิ์ในชื่อเสียงของบุคคล
 • มีไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
 • จำกัดหรือห้ามปรามไม่ให้ผู้ใช้รายอื่นใช้และเสพเนื้อหาในเว็บไซต์นี้
 • กระทำการอันไปเพิ่มภาระให้กับโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ของเรามากเกินสมควร
 • ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายควบคุมการส่งออก/นำเข้า การจารกรรม หรือกฎหมายความมั่นคงของประเทศ หรือ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้งานนอกข้อบ่งชี้ หรือการใช้งานที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ สำหรับผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายโดย Cochlear Group

ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของคุณทั้งหมดอย่างเต็มที่ เว็บไซต์ของเราบางแห่งอนุญาตให้คุณปรับการตั้งค่าอันอาจส่งผลต่อวิธีที่ผู้อื่นอาจดูเนื้อหาของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับการตั้งค่าเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียว การโพสต์เนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตตามธรรมชาติอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่บุคคลที่สามจะเปิดเผยและเข้าถึงเนื้อหาของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราจะพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยเนื้อหาของคุณและป้องกันไม่ให้เนื้อหาของคุณเปิดเผยนอกเหนือจากการตั้งค่าที่คุณเลือก แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการตั้งค่าเหล่านี้จะป้องกันไม่ให้เนื้อหาของคุณถูกดูหรือเข้าถึงโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากลักษณะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คุณรับทราบว่าการรักษาความลับของเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ไม่สามารถรับประกันได้เมื่อโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา คุณต้องป้องกันและงดเว้นจากการโพสต์เนื้อหาที่เป็นความลับบนเว็บไซต์ของเรา และคุณรับทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดการรักษาความลับของเนื้อหาผู้ใช้ คุณเข้าใจดีว่าการใช้เว็บไซต์ที่ผู้ใช้อาจโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ คุณอาจถูกเปิดเผยต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณเห็นว่าเป็นการล่วงละเมิด อนาจาร หรือน่ารังเกียจ ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้ที่ enquiries_intl@cochlear.com หากมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และหากมีเหตุผลและในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราจะลบหรือแก้ไขเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คุณตกลงว่าเราจะไม่รับผิดในทางใด ๆ สำหรับเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาของผู้ใช้ การตั้งค่า ข้อผิดพลาดในการดู หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ชนิดที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์บนหรือโพสต์ผ่านบนหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา

การปฏิเสธ/การลบเนื้อหาของคุณ คุณรับทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องคัดกรองเนื้อหาผู้ใช้ล่วงหน้าที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา แต่เรามีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาผู้ใช้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หากเราถือว่าเนื้อหานี้ผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง หรือเนื้อหาดังกล่าวได้รับการรายงานว่าไม่เหมาะสมโดยผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เรามีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือคำขอของทางรัฐบาล และเพื่อลบเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้ หรือเนื้อหาเป็นที่น่ารังเกียจ หรือเพื่อจำกัด ระงับ ออกจากเว็บไซต์ของเรา หรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผล โดยไม่ต้องรับผิด เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการของเรา หากสามารถทำเช่นนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลโดยไม่ทำให้ Cochlear Group ต้องเสี่ยงรับผิดตามกฎหมาย หากคุณพบว่ามีการใช้เว็บไซต์ของเราในทางที่ผิดโดยบุคคลใดก็ตาม โปรดติดต่อเรา (อีเมล: enquiries_intl@cochlear.com)

ความเป็นเจ้าของเนื้อหาของคุณ เราไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาของคุณ ตามการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดจำนวนผู้รับอนุญาต (non-exclusive license) ระหว่างเราและคุณซึ่งระบุไว้ในย่อหน้าด้านล่างนี้ คุณเป็นเจ้าของและจะยังคงรักษาสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบางส่วนและทั้งหมดที่คุณอาจมีในเนื้อหาของคุณ

ใบอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของคุณ เพื่อให้เราสามารถให้บริการที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา คุณต้องอนุญาตให้เราใช้และแจกจ่ายเนื้อหาของคุณผ่านเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นการโพสต์เนื้อหาของคุณบนหรือผ่านเว็บไซต์ของเราหมายถึงคุณยินยอมอนุญาตให้สิทธิ์ในเนื้อหานั้นแก่เรา ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ไม่จำกัดจำนวนผู้รับอนุญาต ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ใช้ได้ตลอดไป (ตราบเท่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นยังคงอยู่) เพิกถอนไม่ได้ และใช้ได้ทั่วโลก (รวมถึงสิทธิ์ในการอนุญาตช่วง) เพื่อใช้ คัดลอก ดำเนินการในที่สาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ แจกจ่าย สื่อสารออนไลน์ แก้ไข ดัดแปลง สร้างชิ้นงานสืบเนื่อง (derivative works) โดยอ้างอิงจากเนื้อหาของคุณ และการใช้ในทางอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา หากคุณต้องการลบเนื้อหาของคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่  enquiries_intl@cochlear.com โดยทั่วไปเราจะพยายามลบเนื้อหาตามคำขอของคุณ ทว่าความสามารถของเราในการดำเนินการนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทและตำแหน่งของเนื้อหาของคุณตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ หากเราต้องดำเนินการดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลในสถานการณ์ที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เราไม่อาจรับประกันว่าจะลบเนื้อหาดังกล่าวและสำเนาของเนื้อหาดังกล่าวได้หมดสิ้นสมบูรณ์ แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ข้อมูลที่สำรองหรือสำเนาที่เหลือของเนื้อหาดังกล่าวอาจยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของเราต่อไปหลังจากที่เนื้อหาถูกลบออกจากเว็บไซต์ของเราแล้ว และเราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้รับในย่อหน้านี้ที่จะดำเนินการกับสำเนาที่เหลือทั้งหมดดังกล่าว

การรับประกันของคุณเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ

การโพสต์เนื้อหาของคุณผ่านเว็บไซต์ของเรา จะหมายความว่าคุณรับรองและรับประกันว่า
(1) คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในเนื้อหาของคุณ หรือคุณมีสิทธิ์ที่จะกระทำการดังกล่าวดังที่กำหนดไว้ในวรรคก่อนหน้า และ
(2) การโพสต์เนื้อหาของคุณบนหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา ไม่ได้ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิในชื่อเสียง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า สิทธิ์ตามสัญญา การเก็บรักษาความลับ หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ

ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์และเนื้อหา

ระหว่างคุณกับเรา เราเป็นเจ้าของและสงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงซอฟต์แวร์และรหัสทั้งหมดที่ประกอบและใช้งานเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ของเรา ยกเว้นเนื้อหาของคุณ เว็บไซต์ของเราและเนื้อหาที่จัดหาโดยเราและผู้อื่นอาจได้รับการคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรูปลักษณ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

ในที่นี้เราอนุญาตให้คุณใช้สิทธิที่จำกัด เพิกถอนได้ และไม่สามารถให้อนุญาตช่วงแก่ผู้อื่นได้ ในการดาวน์โหลดและพิมพ์สำเนาของส่วนใด ๆ ของเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา ที่คุณเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม แต่เฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ไม่ใช่เพื่อการแข่งขัน และการใช้งานที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย (เว้นแต่คุณจะโพสต์เนื้อหา) และคุณต้องไม่ลบ แก้ไข หรือปิดบังลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ จากเนื้อหาดังกล่าว (เว้นแต่คุณจะโพสต์เนื้อหานั้นเอง) การอนุญาตสิทธิการใช้ที่กล่าวข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้ และไม่รวมถึงสิทธิ์ในการใช้เพื่อการทำเหมืองข้อมูล หุ่นยนต์ หรือการรวบรวมข้อมูล หรือการสกัดข้อมูลด้วยวิธีที่คล้ายคลึงกัน การอนุญาตสิทธิการใช้นี้สามารถเพิกถอนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและอาจมีหรือไม่มีสาเหตุ

หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณไม่อาจกระทำและไม่อาจอนุญาตให้ผู้อื่นคัดลอก แจกจ่าย ดำเนินการ หรือแสดงต่อสาธารณะ ตระเตรียมให้มีการสร้างชิ้นงานสืบเนื่องโดยอ้างอิงจากออกอากาศ ใช้ประโยชน์ หรือใช้เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งบนเว็บไซต์ของเรา (ยกเว้นเนื้อหาของคุณ) เว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการใช้งาน การใช้เว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ (ยกเว้นเนื้อหาของคุณ) นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะดังระบุในข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด และจะส่งผลให้การอนุญาตสิทธิการใช้ที่ได้รับในที่นี้สิ้นสุดลง การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวอาจยังอาจฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า และการสื่อสาร ข้อบังคับ และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้อันอาจจะนำไปตีความได้ว่าเป็นการโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในเว็บไซต์ของเราให้กับคุณหรือใครก็ตาม ยกเว้นการอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ของเราตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดของแต่ละเว็บไซต์เป็นงานร่วมกันภายใต้กฎหมายและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ของออสเตรเลีย และระหว่างประเทศ และเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเลือก การประสานงาน การจัดการ และการปรับปรุงเนื้อหาของแต่ละเว็บไซต์

เว้นการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของเรา (หรือตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง) คุณไม่อาจกระทำการดังนี้:

 • ใช้ภาพถ่ายหรือเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเรา (นอกเหนือจากเนื้อหาของคุณ);
 • ลอกเลียนการออกแบบเว็บไซต์ โลโก้ สโลแกน บรรจุภัณฑ์ หรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ของสินค้าของเรา หรือ
 • ใช้โลโก้ ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือรูปภาพของผลิตภัณฑ์ Cochlear ในสื่อการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือการโฆษณาในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่า Cochlear รับรองหรือสนับสนุนสินค้าหรือบริการของคุณ

ในกรณีการใช้เนื้อหาของเราที่ได้รับอนุญาตแล้ว คุณต้องแสดงที่มาที่เหมาะสม และต้องไม่ลบ แก้ไข หรือปิดบังประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว

หากคุณมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่า เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดบนเว็บไซต์ของเราละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือลิงก์ใดก็ตามบนเว็บไซต์ของเราเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ละเมิด โปรดแจ้งตัวแทนลิขสิทธิ์ของเราทันทีโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง เรามีนโยบายที่จะตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เราได้รับแจ้งมา เราจะลบเนื้อหาที่ได้รับแจ้งซึ่งเราเห็นว่าละเมิดทันที หลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการระงับ และ/หรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ใดก็ตาม โดยผู้ใช้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้โพสต์เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือโพสต์ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ละเมิดในเว็บไซต์ของเรา และเพื่อลบหรือปิดการใช้งานเนื้อหาหรือลิงก์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์ หากเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลโดยก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความรับผิดทางกฎหมายสำหรับ Cochlear Group เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการระงับหรือการยกเลิกดังกล่าว

การแจ้งการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ (หรือได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์) โปรดแจ้งตัวแทนดูแลลิขสิทธิ์ของเราทันที หากคุณเชื่อว่า
(ก) เนื้อหาใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของเรา ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ หรือ
(ข) ลิงก์ใด ๆ ที่โพสต์บนหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา เชื่อมโยงไปหาสื่อวัสดุที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ ทันทีที่เราได้รับหนังสือแจ้งการละเมิดที่อ้างสิทธิ์ของคุณ ในแบบฟอร์มที่อธิบายด้านล่าง หากเราเชื่อว่าการร้องเรียนนั้นมีหลักฐานยืนยันน่าเชื่อถือ เราจะลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดโดยทันที (หรือเรื่องของกิจกรรมที่ละเมิด) การแจ้งของคุณต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • ลายเซ็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง หรือของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์
 • การระบุชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์รับรองซึ่งคุณเชื่อว่าถูกละเมิด (หรือหากคุณเชื่อว่ามีการละเมิดผลงานที่มีลิขสิทธิ์หลายรายการ รายชื่อตัวแทน)
 • การระบุเนื้อหาที่คุณเชื่อว่ากำลังละเมิด หรือเป็นเรื่องของกิจกรรมการละเมิด พร้อมด้วยข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้เราค้นหาเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลเพียงพอที่ทำให้เราสามารถติดต่อคุณได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล (หากมี)
 • ถ้อยคำที่ว่าคุณมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้เนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้จากเจ้าของสิทธิ์สิทธิ์โดยเด็ดขาด ("เจ้าของลิขสิทธิ์") ตัวแทนผู้ถือลิขสิทธิ์ หรือไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 • ถ้อยคำที่ว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้นั้นถูกต้อง และ
 • ถ้อยคำที่ทำขึ้นภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่า คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

หนังสือแจ้งของคุณต้องลงนาม (ลงนามในเอกสารกระดาษหรือทางอิเล็กทรอนิกส์) และต้องระบุข้อมูลดังนี้:

ตัวแทนผู้ถือลิขสิทธิ์
Cochlear Limited
ที่อยู่:
Cochlear Headquarters,
1 University Avenue
Macquarie University,
NSW 2109 Australia
อีเมล: copyright@cochlear.com

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าโลโก้ Cochlear ต่อไปนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือไม่ได้จดทะเบียนในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศทั่วโลก

CochlearTM Nucleus®
Baha® Osia®

คำของเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ต่อไปนี้เป็นสำนักงานเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหนึ่งหรือหลายแห่งทั่วโลก

Advance Off-Stylet® 코클리어® MET®
AutoNRT® Contour® NRT®
Baha® Contour Advance® Nucleus®
Beam® Custom Sound® Off-Stylet®
Button® Freedom® Osia®
Carina® Invisible Hearing® SmartSound®
科利耳® Kanso® Vistafix®
コクレア®    

คำและโลโก้เครื่องหมายการค้าของ Cochlear ต่อไปนี้กำลังอยู่ระหว่างการยื่นขอเครื่องหมายการค้า หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสำนักงานเครื่องหมายการค้าทั่วโลกหนึ่งแห่งหรือมากกว่า

ACETM DermaLockTM Piezo PowerTM
AOSTM ESPritTM ProfileTM
ArdiumTM Human DesignTM SlimlineTM
AutosensitivityTM HybridTM SoftipTM
Baha SoftWearTM HugfitTM SoundArcTM
BCDriveTM MicroDriveTM SPrintTM
Bring Back the BeatTM MP3000TM True WirelessTM
CochlearTM myCochlearTM WhisperTM
Cochlear SoftWearTM mySmartSoundTM WindShieldTM
コントゥアTM Outcome Focused FittingTM  

เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเรา และในเอกสารอื่น ๆ ของ Cochlear เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารทางเทคนิค และโฆษณา เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ของ Cochlear หรือเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา ยกเว้นตามข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้ หรือโดยได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Cochlear หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง

การใช้เครื่องหมายการค้า Cochlear

หากการใช้งานดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการใช้เครื่องหมายการค้า Cochlear ที่กำหนดไว้ด้านล่าง คุณอาจใช้:

 • เครื่องหมายที่เป็นคำของ Cochlear ในลักษณะอ้างอิง (เช่น เพื่ออธิบายความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ Cochlear กับสินค้าหรือบริการของบุคคลที่สาม) โดยที่ข้อความดังกล่าวต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ มีหลักฐานยืนยัน และไม่ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการรับรอง การสนับสนุน หรือมีความเชื่อมโยงกับ Cochlear Group อันเป็นเท็จ และ
 • เครื่องหมายที่เป็นคำพูดและโลโก้ของ Cochlear ที่เกี่ยวกับการสัมมนาหรือการประชุมซึ่ง Cochlear เป็นผู้สนับสนุนภายใต้หนังสือข้อตกลงการเป็นผู้สนับสนุน

คุณจะต้องไม่:

 • ใช้โลโก้ Cochlear บนเว็บไซต์ หน้าโซเชียลมีเดีย ในสื่อนำเสนอ สื่อส่งเสริมการขายหรือโฆษณา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม เว้นแต่เราได้อนุญาตการใช้ดังกล่าวอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ผลิต ขาย หรือมอบให้เป็นของขวัญสำหรับสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า Cochlear เว้นแต่เราจะอนุญาตให้คุณทำได้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
 • ใช้เครื่องหมายการค้าของ Cochlear ในลักษณะที่ดูหมิ่นหรือในลักษณะที่บ่งบอกถึงการรับรอง การสนับสนุน หรือความเกี่ยวข้องกับ Cochlear Group ที่ไม่ใช่ความจริง

แนวทางการใช้เครื่องหมายการค้า Cochlear

โดยไม่จำกัดเพียงข้างต้น การใช้เครื่องหมายการค้าของ Cochlear จะต้องเป็นไปในแนวทางต่อไปนี้:

 1. ใช้การสะกดที่ถูกต้อง (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้) และสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่เหมาะสม (TM, ®) ในครั้งแรกที่เครื่องหมายการค้า Cochlear ปรากฏในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เมื่อใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นการทับศัพท์ในท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้สำหรับการกล่าวถึงครั้งแรกและครั้งต่อ ๆ ไป

   

  ภาษา กล่าวถึงครั้งแรกในชื่อเรื่อง/ส่วนหัว/หัวข้อ กล่าวถึงครั้งแรกในเนื้อหา/ข้อความ กล่าวถึงภายหลัง
  ภาษาอังกฤษ CochlearTM CochlearTM Cochlear
  ภาษาจีนแบบตัวย่อ & ตัวเต็ม CochlearTM (科利耳®) CochlearTM (科利耳®) 科利耳
  ภาษาญี่ปุ่น CochlearTM (コクレア®) CochlearTM (コクレア®) コクレア
  ภาษาเกาหลี CochlearTM (코클리어®) CochlearTM (코클리어®) 코클리어
 2. เครื่องหมายการค้าของ Cochlear ควรใช้เป็นคำคุณศัพท์เสมอ และต้องตามด้วยคำนามตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (เช่น “Cochlear™ Nucleus® 7 เครื่องประมวลสัญญาณเสียง”) เครื่องหมายการค้า Cochlear ควรใช้ในรูปเอกพจน์เสมอ และห้ามใช้ในรูปแบบแสดงความเป็นเจ้าของ หรือพหูพจน์ (ให้เปลี่ยนคำนามที่ตามหลังมาเป็นพหูพจน์แทน)
 3. รวมข้อความแสดงที่มาของเครื่องหมายการค้าเพื่อระบุความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ในรูปแบบต่อไปนี้ (โปรดทราบว่าคำชี้แจงนี้อาจได้รับการแก้ไขเพื่อรวมเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง):

  ACE, Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, โลโก้ Baha, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Contour, コントゥア, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, โลโก้ Kanso, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, โลโก้ Nucleus, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, SPrint, True Wireless, โลโก้รูปวงรี, Vistafix, Whisper และ WindShield เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cochlear Limited หรือ Cochlear Bone Anchored Solutions AB”

การใช้งานที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์

ห้ามใช้เว็บไซต์ของเราโดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการเฉพาะจากทาง Cochlear หรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของ Cochlear Group ห้ามกำหนดกรอบหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ใด ๆ ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต โฆษณาเชิงพาณิชย์ ลิงค์ของพันธมิตร และการเชิญชวนรูปแบบอื่น ๆ อาจถูกลบออกจากเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและอาจส่งผลให้มีการยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึง

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เป็นของบุคคลที่สาม (เช่น ผู้โฆษณา พันธมิตรในเครือ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ หรืออื่น ๆ) เราจะไม่รับผิดชอบและไม่ได้ดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอของธุรกิจหรือบุคคลเหล่านั้น หรือความถูกต้องของเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงข้างต้น เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำ ต่อผลิตภัณฑ์และเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ดังนั้นก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดในการใช้งานและนโยบายที่เกี่ยวข้องสำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวเสียก่อน การรวมลิงก์ในเว็บไซต์ของเราไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับรองเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง

การใช้งานระหว่างประเทศ

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่นำมาบังคับใช้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราทั้งหมด การลงผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของเรา ไม่ได้หมายถึงการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีจำหน่าย หรือมีจำหน่ายภายใต้ชื่อเดียวกันในภูมิภาคของคุณ

ข้อพิพาทของผู้ใช้

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการโต้ตอบของคุณกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา Cochlear ขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามข้อพิพาทระหว่างคุณและสมาชิกคนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทว่าไม่ใช่ภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติ คุณชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Cochlear, Cochlear Group และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง จากการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทระหว่างคุณกับผู้ใช้รายอื่น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

หากคุณอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย เขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ หรือเขตอำนาจตามกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เรายอมรับว่ามีการรับรอง การรับประกัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการซึ่งกำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและบริการที่กฎหมายกำหนดไว้โดยชัดแจ้งไม่อาจยกเว้น จำกัด หรือแก้ไข หรืออาจจำกัดเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ("ภาระผูกพันตามกฎหมาย") ไม่มีเนื้อหาส่วนใดในข้อกำหนดนี้ที่จะยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขภาระผูกพันตามกฎหมาย เว้นแต่ที่กฎหมายอนุญาต

ภายใต้ภาระผูกพันตามกฎหมาย:

การใช้เว็บไซต์ของเราและเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมดโดยคุณ และการที่คุณเชื่อถือความคิดเห็น คำแนะนำ คำชี้แจง บันทึกความเข้าใจ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา รวมถึงที่มาจากบุคคลที่สามที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรา ความเสี่ยงทั้งหมดตลอดจนอันตรายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นถือเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของคุณ เว็บไซต์ของเรา และเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมดสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของเรา (รวมเรียกว่า “สื่อเนื้อหาของ COCHLEAR”) ถูกผลิตขึ้นตาม “ตามที่เป็นอยู่” และ “เท่าที่มี” โดยไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต COCHLEAR, COCHLEAR GROUP ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้อนุญาต และผู้ให้บริการ (เรียกรวมกันว่า “ฝ่ายของ COCHLEAR”) ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับรองและการรับประกันใด ๆ อย่างชัดเจนในทุกกรณี ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยยะ ในส่วนที่เกี่ยวกับสื่อเนื้อหาของ COCHLEAR หรือการใช้สื่อเนื้อหาของ COCHLEAR โดยคุณ ซึ่งรวมถึงการรับรองและการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะบางประการ ชื่อเรื่อง และการไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น โดยไม่จำกัดถึงบทบังคับทั่วไปที่กล่าวไว้ก่อนหน้า ฝ่ายของ COCHLEAR ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่า
(ก) สื่อเนื้อหาของ COCHLEAR จะเป็นไปตามข้อกำหนดหรือข้อยกเว้นของคุณ
(ข) การใช้งานเว็บไซต์ของเราจะมีความเหมาะสมในแง่ของเวลา มีความปลอดภัย ปราศจากการหยุดชะงัก หรือปลอดข้อผิดพลาด หรือจะมีการแก้ไขความบกพร่อง
(ค) เนื้อหาหรือคำแนะนำ ข้อคิดเห็น ถ้อยคำ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงหรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นั้น มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน หรือน่าเชื่อถือ หรือปลอดจากไวรัส
(ค) เนื้อหา การสื่อสาร การตั้งค่าส่วนตัวของคุณ หรือข้อมูลอื่น ๆ จะไม่ถูกลบ สูญหาย นำส่งผิดพลาด หรือเสียหาย

ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันหรือการรับผิดบางประการ ดังนั้นการปฏิเสธความรับผิดในที่นี้บางส่วนอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

การจำกัดความรับผิด

ภายใต้ภาระผูกพันตามกฎหมาย และไม่เกินไปจากขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คุณตกลงว่า:

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ฝ่ายของ COCHLEAR (ตามที่นิยามไว้ก่อนหน้านี้) จะไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามรายใดก็ตาม ในกรณีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ทั่วไป พิเศษ ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง เพื่อเป็นการลงโทษ เพื่อค่าเสียหายเพื่อให้เป็นแบบอย่าง หรืออื่น ๆ ในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียข้อมูล รายได้ ค่าความนิยม หรือผลกำไร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ ไม่ว่าการเรียกร้องตามสัญญา เกิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดที่เข้มงวดหรือตามทฤษฎีกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเรา หรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในทุกกรณีต่อเนื้อหาใดก็ตามที่ถูกโพสต์โดยหรือกระทำโดยผู้ใช้ที่เป็นบุคคลที่สามของเว็บไซต์ของเรา นี่เป็นการจำกัดความรับผิดที่ครอบคลุม ซึ่งมีผลบังคับใช้ แม้ว่าบุคคลใดก็ตามในฝ่ายของ COCHLEAR จะได้รับคำแนะนำ หรือควรทราบถึงความเป็นไปได้จากความเสียหายดังกล่าว และไม่คำนึงถึงประสิทธิผลของการเยียวยาอื่น ๆ หากพบว่าส่วนใดของการจำกัดความรับผิดนี้ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ความรับผิดโดยรวมของเรา (และของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีความรับผิดจะถูกจำกัดไว้เป็นอย่างอื่น) สำหรับความรับผิดดังกล่าวที่จะถูกจำกัดไว้ไม่เกินสองร้อยห้าสิบดอลลาร์สหรัฐฯ (US$250.00)

ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดบางประการ ดังนั้นการปฏิเสธความรับผิดในที่นี้บางส่วนอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ การจำกัดความรับผิดนี้จะไม่ส่งจำกัดหรือระงับยับยั้งความรับผิดของเราต่อการฉ้อโกง หรือการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่เป็นการฉ้อโกง การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลจนถึงขอบเขตที่เกิดจากการประมาทของเรา หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่อาจยอมความได้ตามกฎหมาย

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องฝ่ายของ Cochlear (ตามนิยามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้) จากการเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย การสูญเสีย ค่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สามบางส่วนหรือทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความตามสมควร) อันเกิดจากการละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อตามข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเรียกร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยทันที

การชดเชยความเสียหายภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้จะคงอยู่ต่อไปหลังการยุติการใช้งานเว็บไซต์ของเราและข้อตกลง “คลิกผ่าน” หรือ “ทางออนไลน์” อื่น ๆ

การปรับเปลี่ยนและการยกเลิก

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขเว็บไซต์ใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การตีความ

ตามที่ใช้ในข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้นี้ คำว่า "รวมถึง" ให้หมายถึง "รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง"

การสละสิทธิ์

ความล้มเหลวของเราในการดำเนินการตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้ หรือใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ให้ไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะเมื่อใดก็ตาม จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ตามข้อกำหนดดังกล่าวหรือสิทธิ์ดังกล่าว การสละสิทธิ์ทั้งหมดจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นเสียแต่ว่าการสละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรมีข้อความที่ชัดเจนในทางตรงกันข้าม จะไม่มีการสละสิทธิ์จากบุคคลใดก็ตามในฝ่ายเราอันเกิดจากการฝ่าฝืนข้อบังคับใดก็ตามของข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้ หรือสิทธิ์ที่ให้ไว้ในที่นี้จะไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ที่จะดำเนินการต่ออย่างต่อเนื่องหรือภายหลังการละเมิดข้อบังคับ หรือการสละสิทธิ์ของข้อบังคับเอง หรือการสละสิทธิ์ใดก็ตามภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้

การเป็นโมฆะบางส่วน

หากข้อบังคับใดก็ตามของข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้ถูกตัดสินโดยศาลที่มีอำนาจซึ่งขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับดังกล่าวจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงและตีความใหม่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อบังคับเดิมได้อย่างดีที่สุดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต และข้อบังคับส่วนที่เหลือของข้อกำหนดในใช้งานในที่นี้จะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

การระงับข้อพิพาท

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างคุณและ Cochlear เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้ คุณเห็นชอบที่จะเจรจาโดยเจตนาสุจริตและดำเนินการตามสมควรโดยร่วมมือกับ Cochlear เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่าย

ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปอาจส่งคำร้องเรียนของตนไปยัง European Online Dispute Resolution Platform (แพลตฟอร์ม ODR ของยุโรป) เป็นทางเลือกแทนการระงับข้อพิพาทผ่านศาล ผู้บริโภคสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยไปที่เว็บไซต์การระงับข้อพิพาทออนไลน์ของสหภาพยุโรปที่ https://ec.europa.eu/consumers/odr อย่างไรก็ตาม Cochlear ไม่ได้มีส่วนร่วมในกลไกการระงับข้อพิพาทตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นหรือทางเลือกการระงับข้อพิพาทอื่นใด

กฎหมายที่ใช้บังคับ ขอบเขตอำนาจศาล และสถานที่ดำเนินคดี

หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้จาก:

 • อเมริกาเหนือ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
 • ลาตินอเมริกา ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐปานามา
 • ยุโรป ตะวันออกกลาง หรือแอฟริกา ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษ หรือ
 • เอเชีย ออสเตรเลีย หรือพื้นที่อื่น ๆ ในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย

ยกเว้นในกรณีที่คุณมีความจำเป็นตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่มี ในการต้องเข้าทำสัญญาที่อยู่ภายใต้การกำกับควบคุมโดยกฎหมายของบางประเทศ ซึ่งเป็นกรณีที่เงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับควบคุมโดยกฎหมายของบางประเทศเป็นการเฉพาะ ซึ่งในแต่ละกรณีจะไม่ต้องคำนึงถึงความขัดกับบทบัญญัติทางกฎหมาย

คุณตกลงที่จะยื่นดำเนินคดีต่อศาลและศาลอุทธรณ์ที่มีขอบเขตอำนาจในการดำเนินคดีทั่วไปจากศาลสถิตยุติธรรมเหล่านั้นภายในเขตอำนาจศาลของกฎหมายที่ใช้บังคับกับคุณข้างต้น และคุณตกลงว่าจะไม่คัดค้านการดำเนินการโดยศาลสถิตยุติธรรมในเขตอำนาจในการดำเนินคดีเหล่านั้นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ทั้งนี้ไม่ว่าที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นผู้บริโภค อำนาจของคุณในการบังคับให้ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย (ถ้ามี) ซึ่งบังคับใช้ในท้องถิ่นที่พำนักของคุณจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากการเลือกกฎหมายและสถานที่ดำเนินคดีดังกล่าว

ข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่ที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย

เงื่อนไขการใช้งานในที่นี้ซึ่งถูกเพิ่มเติมหรือแก้ไขตามประกาศความเป็นส่วนตัวหรือ "ข้อตกลงผ่านคลิก" ที่เกี่ยวข้องจะมีความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างคุณกับเราที่เหมือนกันทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา และให้ใช้แทนการสื่อสาร การเจรจา และข้อตกลงทั้งหมดที่ทำก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงทางวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคุณกับเราที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดในการดำเนินการ

ภายใต้ภาระผูกพันตามกฎหมาย การเรียกร้องหรือมูลเหตุฟ้องร้องดำเนินคดีที่คุณอาจดำเนินการกับเรา ซึ่งมีสาเหตุจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของเรา จะต้องยื่นเรื่องภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากการเรียกร้องหรือมูลเหตุของการฟ้องร้องดำเนินคดีดังกล่าวเกิดขึ้นหรือถูกระงับตลอดกาล

คำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งานในที่นี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่  enquiries_intl@cochlear.com หรือติดต่อหน่วยงานของ Cochlear Group ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ท้องถิ่นที่คุณเข้าถึงตามที่ระบุไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” หรือ (หากมี) “ข้อมูลทางกฎหมาย” ของเว็บไซต์ท้องถิ่นนั้น ๆ

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 21/10/2021
มีผลบังคับใช้เมื่อ 22/10/2021
D1536808 V7 2021-10