คำเตือนทั่วโลก

โปรดเลือกจากรายการด้านล่างเพื่อดูคำเตือนหรือข้อควรระวังที่ใช้กับระบบอุปกรณ์ช่วยฟังแบบผ่าฝังของ Cochlear™ Nucleus® ในภูมิภาคของคุณ

ภูมิภาค

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ข้อมูลความปลอดภัยของ MRI

ดูข้อมูลความปลอดภัยของ MRI

คำเตือน ข้อควรระวัง และความเข้ากันได้กับแม่เหล็กไฟฟ้า

สำหรับอุปกรณ์ช่วยฟังแบบผ่าฝัง CI500 Series และ CI24RE Series

ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลด PDF

ฮ่องกง

ข้อมูลความปลอดภัยของ MRI

ดูข้อมูลความปลอดภัยของ MRI

ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟังแบบผ่าฝัง CI500 SERIES

ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาจีนตัวย่อ | 简体中文
ดาวน์โหลด PDF

ข้อมูลสำคัญสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟังแบบผ่าฝัง CI24RE, HYBRID™ NUCLEUS® 24 และ NUCLEUS 22 SERIES

ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาญี่ปุ่น | 日本語
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาเกาหลี | 한국어
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาจีนตัวย่อ | 简体中文
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาจีนตัวเต็ม | 繁體中文
ดาวน์โหลด PDF

 

ข้อมูลสำคัญสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟังแบบผ่าฝัง CI422

ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาญี่ปุ่น | 日本語
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาเกาหลี | 한국어
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาจีนตัวย่อ | 简体中文
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาจีนตัวเต็ม | 繁體中文
ดาวน์โหลด PDF

ข้อมูลความปลอดภัยของ MRI

ดูข้อมูลความปลอดภัยของ MRI

คำเตือน ข้อควรระวัง และความเข้ากันได้กับแม่เหล็กไฟฟ้า

CI532
ดาวน์โหลด PDF

CI522
ดาวน์โหลด PDF

CI512
ดาวน์โหลด PDF

ABI541
ดาวน์โหลด PDF

CI24RE (CA)
ดาวน์โหลด PDF

CI24RE (ST)
ดาวน์โหลด PDF

CI422
ดาวน์โหลด PDF

ข้อมูลความปลอดภัยของ MRI

ดูข้อมูลความปลอดภัยของ MRI

คำเตือน ข้อควรระวัง และความเข้ากันได้กับแม่เหล็กไฟฟ้า

สำหรับอุปกรณ์ช่วยฟังแบบผ่าฝัง CI500 Series และ CI24RE Series

ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาอารบิก | عربي
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาบัลแกเรีย | Български
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาโครเอเชีย | Hrvatski
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาเช็ค | Čeština
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาเดนมาร์ก | Dansk
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาดัทช์ | เนเธอร์แลนด์
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาเอสโตเนีย | Eesti
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาฟาร์ซี | فارسی
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาฟินแลนด์ | Suomi
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาฝรั่งเศส | Français
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาเยอรมัน | Deutsch
ดาวน์โหลด PDF

ภาษากรีก | Ελληνικά
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาฮีบรู | עִבְרִית
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาฮังการี | Magyar
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาอิตาลี | Italiano
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาลัตเวีย | Latviešu
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาลิทัวเนีย | Lietuvių kalba
ดาวน์โหลด PDF

ภาษานอร์เวย์ | Norsk
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาโปแลนด์ | Polski
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาโปรตุเกส | Português
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาโรมาเนีย | Română
ดาวน์โหลด PDF

ภาษารัสเซีย | Русский
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาเซอร์เบีย | Srpski
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาสโลวาเกีย | Slovenčina
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาสโลวีเนีย | Slovenščina
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาสเปน | Español
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาสวีเดน | Svenska
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาตุรกี | Türkçe
ดาวน์โหลด PDF

ภาษายูเครน | Українська
ดาวน์โหลด PDF

คำเตือน ข้อควรระวัง และความเข้ากันได้กับแม่เหล็กไฟฟ้า

สำหรับการปลูกถ่ายก้านสมอง ABI541

ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลด PDF

Arabic | عربي
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาดัทช์ | เนเธอร์แลนด์
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาฟาร์ซี | فارسی
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาฟินแลนด์ | Suomi
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาฝรั่งเศส | Français
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาเยอรมัน | Deutsch
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาอิตาลี | Italiano
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาสเปน | Español
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาสวีเดน | Svenska
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาตุรกี | Türkçe
ดาวน์โหลด PDF

 

ข้อมูลสำคัญ

ภาษาโปรตุเกส บราซิล | Português do Brasil
ดาวน์โหลด PDF

ภาษาสเปน | Español
ดาวน์โหลด PDF

ข้อมูลความปลอดภัยของ MRI

ประสาทหูเทียมและ ABI24M
ดูข้อมูลความปลอดภัยของ MRI

ABI541
ดาวน์โหลด PDF

คำเตือน ข้อควรระวัง และความเข้ากันได้กับแม่เหล็กไฟฟ้า

CI532
ดาวน์โหลด PDF

CI622
ดาวน์โหลด PDF

CI512
ดาวน์โหลด PDF

ABI541
ดาวน์โหลด PDF

CI24RE (CA)
ดาวน์โหลด PDF

CI24RE (ST)
ดาวน์โหลด PDF

CI422
ดาวน์โหลด PDF

CI24REH
ดาวน์โหลด PDF

CI522
ดาวน์โหลด PDF