คุณภาพเสียง Baha®

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Baha ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้ยินเสียงที่สมบูรณ์ คมชัด และเป็นธรรมชาติ1 ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

Cochlear_Gbg_Sony_298_Sea_Walk_mirrored_with_processor_Highres.jpg

อะไรบ้างที่คุณจะพบในหน้านี้

  • ค้นพบคุณสมบัติที่อาจช่วยให้คุณได้ยินเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • เทคโนโลยี SmartSound® iQ ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้อย่างไร

ปรัชญาเสียงของเรา

เรามีความมุ่งมั่นที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อส่งมอบประสบการณ์เสียงที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายของการออกแบบเพื่อปรับเทคโนโลยีให้เข้ากับการทำงานของร่างกาย ซึ่งจะช่วยถ่ายทอดเสียงอันเป็นธรรมชาติ เพื่อให้สมองทำหน้าที่แปลความหมายต่อไป

การได้ยินเสียงที่สมบูรณ์ ชัดเจนและเป็นธรรมชาติ1 อาจช่วยให้คุณสัมผัสสภาพแวดล้อมได้อย่างเต็มที่ และรู้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัว เครื่องอาจช่วยให้คุณได้ยินเสียงที่ไม่เคยได้ยินและระบุตำแหน่งที่มาได้ดีขึ้น หรือช่วยให้คุณระบุเสียงของการกระทำบางอย่างได้ชัดเจนขึ้น เช่น การไขกุญแจ

ในแต่ละวัน คุณจะเดินทางผ่านสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณควรปรับโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์เสียงรอบตัวได้อย่างเต็มที่

คุณภาพเสียงที่ดีขึ้น²

ระบบ Baha ช่วยให้คุณสัมผัสประสบการณ์เสียงที่สมบูรณ์ คมชัดและเป็นธรรมชาติ1 โดยจะจัดการเสียงตอบรับเพื่อลดความผิดเพี้ยนให้น้อยลง3 และทำงานอย่างเต็มที่เพื่อลดเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Cochlear Baha 6 Max ช่วยให้คุณเข้าถึงช่วงเสียงที่กว้างและมีไดนามิก ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการเข้าใจคำพูดในสถานการณ์ที่เสียงดัง4

เครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่ปรับให้เข้ากับโลกของคุณ

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Cochlear รุ่น Baha มีเทคโนโลยีขั้นสูง3 ที่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของคุณโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับรู้ถึงความแตกต่างเล็กน้อยของเสียง และสามารถโฟกัสเฉพาะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้

เทคโนโลยี SmartSound iQ ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดเสียงรบกวนที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการได้ยินของคุณในสถานการณ์ต่างๆ โดยอัตโนมัติ

เทคโนโลยีนี้ทำงานอย่างไร:

  • เทคโนโลยี SmartSound iQ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคุณและระบุว่าสภาพแวดล้อมในการฟังเป็นแบบใดจากทั้งหมดเจ็ดแบบ
  • เทคโนโลยีจะปรับและเพิ่มประสิทธิภาพเสียงโดยอัตโนมัติเพื่อให้เสียงที่คมชัดในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน1
  • คุณสมบัติการแปลงสัญญาณทำงานเพื่อให้เสียงที่คมชัดโดยการเพิ่มเสียงพูด ลดเสียงรบกวน และเพิ่มความสบายในการฟัง
M image

ติดต่อเรา

ติดต่อกับ Cochlear

ถัดไป

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา

การอ้างอิง

  1. Hoffman J. Subjective evaluation of clear rich and natural sound. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Sweden. 2020; D1788013.
  2. Hedin A, Andersson J, Hoffman J, Björk T, Flynn M. Summary of the Cochlear(TM) Baha(r) 5 Clinical development test results. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, 630206, 2015
  3. Flynn MC. Smart and Small – innovative technologies behind the Cochlear Baha 5 Sound Processor. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, 629761, 2015
  4. Gawliczek T, Wimmer W, Caversaccio M, Kompis M. Influence of maximum power output on speech understanding with bone anchored hearing systems. Acta Otolaryngol. 2020;140(3):225-229.