ติดต่อเรา

มีคำถามหรือไม่ เราคอยช่วยเหลือคุณอยู่ เราหวังว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณ

ผู้หญิงใช้ iPad ที่สวนสาธารณะ

ติดต่อกับ Cochlear

ที่อยู่สำนักงาน

คอคเคลียร์ประเทศไทย

บริษัท คอคเคลียร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
252 เอสพีอี ทาวเวอร์
ห้อง 1048 ชั้น 10
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 087-849-0225
อีเมล: apac-thsupport@cochlear.com
www.cochlear.com/th

การรักษาความปลอดภัย

หากคุณมีข้อมูล ข้อกังวลด้านความปลอดภัย หรือต้องการรายงานช่องโหว่ด้านความปลอดภัย โปรดติดต่อทีม IT Security ของเราทาง การติดต่อด้านความปลอดภัย