Skip to main content

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ COCHLEAR

เมื่อคุณติดต่อกับ Cochlear เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) โปรดอ่านประกาศฉบับนี้อย่างละเอียดเนื่องจากเอกสารจะอธิบายวิธีการที่ Cochlear Limited และบริษัทย่อยทั่วโลก (“Cochlear Group”) รวบรวม ใช้งาน เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้เอกสารยังอธิบายวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงเลือกวิธีใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย

ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมทั้งการรวบรวมข้อมูลทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมาจากเว็บไซต์ แอพ แบบฟอร์มกระดาษ การบริการลูกค้า และงานกิจกรรม

โปรดทราบว่าเราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (เว็บไซต์ ออนไลน์ งานกิจกรรม) รวมถึงจากอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย เนื่องด้วยเหตุนี้ เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เดิมเก็บรวบรวมโดยหน่วยงานหรือพาร์ทเนอร์ของ Cochlear

โปรดทราบ: ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีอำนาจบังคับเมื่อ Cochlear เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการปกป้องตามที่กำหนดโดย Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”) (กฎหมายว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพ) ของสหรัฐฯ คุณสามารถดู ประกาศของ HIPAA ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ของเราได้

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่ COCHLEAR เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มา

เมื่อคุณติดต่อกับ Cochlear คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา ตัวอย่างเช่น คุณอาจบอก:

 • ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณเมื่อลงทะเบียนในบัญชีผู้ใช้ Cochlear บนเว็บไซต์ของเราหรือผ่านทางหนึ่งในแอพของเรา หรือเมื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือกิจกรรมของ Cochlear
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางแห่งการได้ยินส่วนตัวของคุณในชุมชน Cochlear Community หรือบริการอื่นๆ
 • ข้อมูลชีวประวัติและข้อมูลประชากร เช่น อายุ วันเกิด เพศ สุขภาพหรือการรักษาของคุณ เมื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ ใช้งาน หรือขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิตของคุณเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา
 • ประวัติการบริการลูกค้าและข้อมูลการซื้อและข้อมูลใดๆ ที่คุณให้กับเราโดยสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น การสำรวจตลาดและคำติชมของผู้บริโภค)
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ข้อมูลที่ได้รับจาก IP แอดเดรส ประเทศ และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (ซึ่งเราได้ให้การแจ้งและตัวเลือกที่เหมาะสมแล้ว)
 • ข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์ หรือภาพ หากคุณเข้าร่วมกิจกรรมของเราหรืออนุญาตให้เราเผยแพร่ตัวตนหรือสื่อ หรือ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่คุณอาจให้กับเราเมื่อคุณติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ ออนไลน์ หรือผ่านคุณสมบัติ “ติดต่อเรา”

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์เฉพาะทางของคุณ ความสนใจทางคลินิก และความเกี่ยวข้องของคุณกับผลิตภัณฑ์ Cochlear

คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา แต่อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการคุณได้อย่างครบถ้วนในบางกรณีที่เราไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา

Cochlear จะรับข้อมูลเมื่อคุณใช้แอพและบริการของ Cochlear ข้อมูลนี้รวมถึงวิธีที่คุณใช้แอพและ/หรืออุปกรณ์ช่วยฟัง และข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณ (เช่น หมายเลขอุปกรณ์ หมายเลขบัญชี รุ่น เวอร์ชันฮาร์ดแวร์) นอกจากนี้ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้แอพของเรา คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณอาจส่งข้อมูลการวิเคราะห์บางอย่างถึงเรา เช่น IP แอดเดรส เวอร์ชั่นเบราว์เซอร์ของคุณ เวอร์ชั่นของแอพที่คุณกําลังใช้และข้อผิดพลาดที่พบ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านในส่วนด้านล่างเรื่อง Cochlear ใช้ Cookies อย่างไร และสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, บริการ และกิจกรรมเฉพาะ โปรดดูที่ส่วน ความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากองค์กรอื่นๆ หรือบางคนเป็นครั้งคราว ตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับประสาทหูเทียม ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณอาจลงทะเบียนหมายเลขผลิตภัณฑ์ประสาทหูเทียม หมายเลขผลิตภัณฑ์เครื่องแปลงสัญญาณเสียงและการตั้งค่าของคุณไว้กับเรา รวมทั้งรายละเอียดการติดต่อของคุณเพื่อให้คุณได้รับบริการสนับสนุนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เรายังอาจได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อเสริมการวิเคราะห์ตลาดและการทำตลาดของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมนี้จะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์แบบเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น

 

 

COCHLEAR นําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างไรบ้าง

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงด้านล่าง และที่กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม เพื่อเปลี่ยนแปลงความเข้าใจและการรักษาการสูญเสียการได้ยินของผู้คน สร้างสรรค์สิ่งใหม่และนำโซลูชันประสาทหูเทียมชนิดต่างๆ สู่ตลาด

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทำไมเราถึงต้องทำสิ่งนี้ ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (ผลประโยชน์และ/หรือผลลัพธ์)
การรับประกันและบันทึก เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการเก็บและดูแลบันทึกที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเราและเพื่อติดตามระยะเวลาการรับประกัน เก็บรักษาบันทึกการจัดจำหน่ายและบันทึกประวัติอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ Cochlear และเก็บรักษาบันทึกคำถามทางการแพทย์และ/หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
 • ได้รับความยินยอมจากคุณ (หากจำเป็น)
 • การปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา (เช่น การรับประกันแบบจำกัดทั่วโลกของ Cochlear)
 • ข้อผูกพันตามข้อบังคับ
 • การจัดการเคสการซ่อมบำรุงและซ่อมแซมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนอุปกรณ์ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้เราเก็บบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับบริการและการซ่อมแซม
 • ได้รับความยินยอมจากคุณ (หากจำเป็น)
 • ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา
 • การจัดการเคสการซ่อมบำรุงและซ่อมแซมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การตลาด เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อช่วยงานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของเรา เช่น การเชิญให้คุณเข้าร่วมการตอบแบบสำรวจ และให้คำติชมแก่เรา หรือเพื่อนำเสนอข้อเสนอและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราเชื่อว่าคุณจะสนใจ
 • ได้รับความยินยอมจากคุณ (หากจำเป็น)
 • ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา
 • การปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา
 • การระบุว่าผลิตภัณฑ์และบริการใดของเราที่คุณอาจสนใจ และบอกให้คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
 • การกำหนดประเภทของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
 • การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์การนำเสนอบริการของเรา
การปรับแต่งให้เหมาะกับตัวบุคคล เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อมอบประสบการณ์รูปแบบเฉพาะตัวให้แก่คุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์และแอพของเรา เราอาจสร้างโปรไฟล์จากการติดต่อระหว่างเรากับคุณ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าคุณสนใจจะรับข้อมูลอะไรบ้าง
 • ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา
 • การระบุว่าผลิตภัณฑ์และบริการใดของเราที่คุณอาจสนใจ และบอกให้คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
 • การกำหนดประเภทของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
การบริการลูกค้า เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริการลูกค้า รวมถึงการตอบคำถามและการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราอาจนำเสนอการแจ้งเตือนแก่คุณเกี่ยวกับบริการ เช่น การหมดอายุการรับประกัน
 • การปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา
 • ข้อผูกพันตามกฎหมาย
 • ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา
 • เพื่อตอบข้อสงสัยของคุณ
 • การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพของเรา
การพัฒนาและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการทดสอบ สนับสนุน และพัฒนาการอัพเกรดและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น เพื่อเปิดใช้การกำหนดค่า การเปิดใช้งาน การบำรุงรักษาและการจัดการอุปกรณ์ที่เหมาะสม) รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลความน่าเชื่อถือ และเพื่อปรับปรุงเนื้อหา ฟังก์ชันการทำงาน และการใช้งานเว็บไซต์และแอพของเรา
 • ได้รับความยินยอมจากคุณ (หากจำเป็น)
 • ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา
 • การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
วัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ (เช่น การวิจัยภายในหรือการสำรวจตลาด การวิเคราะห์ การรักษาความปลอดภัย) เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไปอื่นๆ เช่น การรักษาบัญชีของคุณ การดำเนินการวิจัยภายในหรือการสำรวจตลาด และการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา โดยเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราขอสงวนสิทธิ์ หากคุณมีบัญชี Cochlear หลายบัญชี เพื่อกระทบยอดบัญชีเหล่านั้นเป็นบัญชีเดียว เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการจัดการและการทำงานของระบบการสื่อสาร ไอที และการรักษาความปลอดภัยของเรา และเพื่อตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกง
 • ข้อผูกพันตามกฎหมาย
 • ได้รับความยินยอมจากคุณ (หากจำเป็น)
 • ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา
 • การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพของเรา
 • การปกป้องระบบ เครือข่าย และพนักงานของเรา

 

การใช้ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตน อาจมีบางสถานการณ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เรารวบรวมหรือลบการระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะไม่เชื่อมโยงกับคุณอีกต่อไป และหลังจากการรวมหรือลบการระบุตัวตนแล้ว ข้อมูลจะไม่ถูกจัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป การใช้ข้อมูลดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การประกาศนี้

 

 

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดและกับใคร

ภายใน Cochlear Group

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน Cochlear Group ทั่วโลก สมาชิกแต่ละคนของ Cochlear Group จะใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

กับผู้ให้บริการของเรา

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับองค์กรที่ให้หรือทําหน้าที่ให้บริการเพื่อหรือในนามของ Cochlear ตัวอย่าง เช่น ผู้จัดจำหน่ายของเรา บริษัทที่ให้บริการสนับสนุนเว็บไซต์ หรือที่ช่วยเราในการทําการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ในบางกรณี คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรงกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้ (เช่น เมื่อคุณซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของเราและป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของคุณสําหรับการชําระเงิน ข้อมูลนั้นจะถูกส่งโดยตรงไปยังผู้ให้บริการชําระเงินที่เป็นบุคคลที่สาม) และบุคคลที่สามอาจจะหรืออาจจะไม่แบ่งปันข้อมูลนั้นกับ Cochlear ผู้ให้บริการของเราต้องปฏิบัติตามสัญญาเพื่อปกป้องการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันกับพวกเขา และใช้เฉพาะเพื่อการให้บริการแก่เราเท่านั้น

กับบริษัทอื่น

ยกเว้นในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอม เราจะไม่อนุญาตหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทเหล่านั้น ข้อมูลของบริษัทอื่นดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อคุณในขณะที่ขอความยินยอมจากคุณ

กับคู่ค้าด้านการดูแลสุขภาพ ผู้ให้บริการ และผู้ดูแล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ (เช่น ศัลยแพทย์ นักโสตสัมผัสวิทยาของคุณ ฯลฯ) เพื่อประเมินความเหมาะสมของคุณกับผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อช่วยคุณในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเพื่อเหตุผลอื่นที่เกี่ยวกับการรักษา การดูแลสุขภาพ หรือการชําระเงิน ตัวอย่างเช่น:

 • เมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จำหน่าย (หรือหากคุณอยู่ระหว่างกระบวนการสั่งซื้อ) เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับองค์กรที่ชําระเงินค่าบริการสุขภาพในนามของคุณ (ตัวอย่างเช่น Medicare หรือ Medicaid ในสหรัฐฯ และหน่วยงานที่มีอำนาจในการชำระเงินคืนและบริษัทประกันภัยในตลาดอื่นๆ) และ
 • เมื่อใช้เทคโนโลยีคลาวด์ของ Cochlear เพื่อให้ Cochlear สามารถสำรองข้อมูลไฟล์การกำหนดค่าของเครื่องแปลงสัญญาณเสียงได้อย่างปลอดภัย และใช้ร่วมกันกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่คุณกำหนดไว้

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล (ที่เหมาะสม) ตามกฎหมายที่บังคับใช้

การทําธุรกรรมทางธุรกิจ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทที่ได้เข้าซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์ของบริษัทในเครือของ Cochlear Group หรือหนึ่งในฝ่ายต่างๆ ของเรา ตัวอย่างเช่น ผลจากการขาย การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการชำระบัญชี หากการถ่ายโอนดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทผู้ซื้อจะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ประกาศนี้และการกำหนดความเป็นส่วนตัวที่คุณได้แจ้งกับเราไว้

คำขอตามกฎหมาย/คำขอของรัฐบาลและการปกป้อง Cochlear และอื่นๆ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตใจว่า การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความเหมาะสมต่อการ:

 • ปฏิบัติตามกฎหมาย (หรือคําสั่งศาลหรือหมายเรียก)
 • ปฏิบัติตามคําขอตามกฎหมายจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานของรัฐบาล
 • ป้องกันหรือสืบสวนอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น เช่น การฉ้อโกงหรือการขโมยข้อมูลระบุตัวตน หรือ
 • ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ Cochlear Group ผู้ใช้ของเราหรืออื่นๆ

 

 

COCHLEAR ใช้ COOKIES ปลั๊กอินเครือข่ายออนไลน์ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอย่างไร

Cookies คือไฟล์เล็กๆ ที่ประกอบด้วยข้อมูล เช่น รหัสเฉพาะ ซึ่งอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณจัดเก็บไว้เพื่อช่วยเว็บไซต์ในการติดตามข้อมูลระหว่างการเยี่ยมชม เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์เหล่านั้นอาจเก็บหรือเรียกข้อมูลบนเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของ Cookies เว็บไซต์ของเราใช้ Cookies เพื่อช่วยให้เรา:

 • เข้าใจว่าคุณดูหน้าเว็บใด บ่อยครั้งเพียงใด และจากอุปกรณ์ชนิดใด
 • รวบรวมและจดจําข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เรียกดูและการกำหนดค่าของคุณ
 • ปรับแต่งองค์ประกอบของเว็บไซต์ของเราแบบเฉพาะตัว โดยอิงจากเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ ประเทศ ภาษาของคุณ
 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่พาคุณมาและเว็บไซต์อื่นที่คุณได้เคยเข้าเยี่ยมชม เพื่อช่วยในการจัดหมวดหมู่การเรียกดูตามการแบ่งส่วนตลาดเพื่อการวิเคราะห์ตลาด และ
 • นําเสนอเนื้อหา การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการขายและการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา Cookies จะช่วยให้เราสามารถระบุถึงสิ่งที่คุณค้นหา เนื้อหาที่คุณเยี่ยมชมและความถี่ที่คุณกลับมา แม้ว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่าน Cookies จะไม่สามารถระบุตัวคุณได้โดยตรง แต่เมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา เราอาจเชื่อมโยงกิจกรรมก่อนหน้าและในอนาคตของคุณในเว็บไซต์และแอพของเราด้วยรายละเอียดการติดต่อที่คุณเคยให้ไว้

Cookies ของบริษัทอื่น

เราจะเป็นผู้ตั้งค่า Cookies บางส่วนที่เว็บไซต์ของเราใช้ และบางส่วนจะมีบุคคลที่สามในนามของเราเป็นผู้ตั้งค่าตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศฉบับนี้ เราใช้ Cookies จากบุคคลที่สามในการโฆษณาโดยอิงตามความสนใจ ซึ่งอาจทำให้คุณได้รับชมโฆษณาจาก Cochlear บนเว็บไซต์อื่นที่คุณเยี่ยมชม

เราใช้ Google Analytics เพื่อรวบรวมข้อมูล เช่น IP แอดเดรส ในการเก็บข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และแอพของเรา รวมทั้ง Google AdSense และ Google DoubleClick เพื่อจัดการและจัดวางโฆษณา (รวมกันเรียกว่า “Google Services”) Google Services ช่วยให้การใช้งานของคุณสัมพันธ์กันในหลายอุปกรณ์ เช่น ระหว่างโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปของคุณ คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics หรือป้องกันไม่ให้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเยี่ยมชม http://myaccount.google.com เพื่อควบคุมประสบการณ์การโฆษณาของคุณใน Google Services

หากคุณไม่ต้องการให้ใช้งาน Cookies คุณสามารถกําหนดค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธ Cookies ได้ การกระทําดังกล่าวอาจทําให้คุณสมบัติบางอย่างในเว็บไซต์ของเราไม่สามารถทํางานได้ตามที่กำหนดไว้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cookies และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน โปรดเยี่ยมชม http://allaboutcookies.org คุณยังสามารถเลือกไม่ดูโฆษณาที่อิงจากความสนใจผ่านทางเว็บไซต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้ โดยการไปที่ http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices and http://www.youronlinechoices.com (สําหรับผู้ที่อยู่อาศัยในยุโรป)

โปรดไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือระบบปฏิบัติการของคุณสำหรับคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และรหัสอุปกรณ์

 

การควบคุมการใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ของ Cochlear สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในยุโรปและตุรกี (เว็บไซต์ Cochlear Europe) จะตั้งค่าเฉพาะ Cookies ที่จำเป็นสำหรับการทำงานอย่างถูกต้องของเว็บไซต์เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Cochlear Europe คุณจะเห็นแจ้งเตือนการใช้งาน Cookies ที่คุณสามารถเลือกว่าจะยินยอมหรือปฏิเสธการตั้งค่าใช้งาน Cookies ที่ไม่จำเป็น เช่น Cookies ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์และการปรับแต่งแบบเฉพาะตัว คุณยังสามารถกำหนดประเภทเฉพาะของ Cookies ที่คุณจะอนุญาตให้ Cochlear ตั้งค่าได้ ตัวเลือกของคุณจะมีผลกับเว็บไซต์ Cochlear Europe เท่านั้น และไม่มีผลกับเว็บไซต์สำหรับบุคคลที่อยู่อาศัยนอกยุโรปและตุรกี เนื่องจากการทำงานของ Cookies ตัวเลือกของคุณจะมีผลตามแต่ละโดเมน หมายความว่าคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณเข้าไปยังเว็บไซต์ Cochlear Europe ที่อยู่ในโดเมนอื่น (ตัวอย่างเช่น cochlear.com และ iwanttohear.com)

 

ปลั๊กอินเครือข่ายออนไลน์

นอกจาก Cookies แล้ว เรายังได้ใช้ปลั๊กอินเครือข่ายออนไลน์จากเครือข่ายสังคมต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เพื่อให้คุณสามารถแบ่งปันสิ่งต่างๆ จากเว็บไซต์ของเรากับเพื่อนทางออนไลน์และผู้ที่คุณติดต่อด้วย ทุกครั้งที่คุณเข้ามาเยี่ยมชมไซต์ของเราที่มีปลั๊กอิน เบราว์เซอร์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Facebook และ/หรือ Twitter หากคุณล็อกอินเข้าสู่บริการ Facebook และ/หรือ Twitter ในระหว่างที่คุณมาเยือนเว็บไซต์ของเรา บริการเหล่านี้อาจเชื่อมโยงการดูเว็บไซต์ของเราเข้ากับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกประมวลผลและจัดเก็บไว้ที่ใด

การประมวลผลและการจัดเก็บ Cochlear เป็นบริษัทระดับโลก มีสํานักงานใหญ่อยู่ในเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และมีโรงงานและทีมบุคลากรที่สำคัญอยู่ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอน ประมวลผลและจัดเก็บไว้ในที่ใดก็ได้ที่ Cochlear, Cochlear Group หรือผู้ให้บริการของบริษัทเหล่านี้ดำเนินงาน

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายนอกประเทศที่คุณอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น เราดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมจากผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักรและถ่ายโอนไปยังประเทศที่อาจมีกฎหมายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับมาตรฐานที่ต่ำกว่า Cochlear จะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกป้องและประมวลผลข้อมูลนั้นตามมาตรฐานการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรป เรา (i) ปฏิบัติตามสัญญามาตรฐานที่คณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (และคุณมีสิทธิ์ในการขอสำเนาสัญญาเหล่านี้จากเราโดยการติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) และ/หรือ (ii) จะใช้ความยินยอมของคุณ (ตามที่กฎหมายกำหนด)

Cochlear จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นเวลานานเท่าใด

Cochlear จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไว้เฉพาะในระยะเวลาเท่าที่มีความจําเป็นต่อการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นตั้งแต่แรก หรือการใช้เพิ่มเติมใดๆ ที่คุณยินยอม หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกําหนดทางกฎหมายในการเก็บรักษาบันทึก หลังจากนั้น เราจะลบข้อมูลหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพื่อให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวคุณได้อีก

 

 

การรักษาความปลอดภัย

มาตรการที่ใช้โดย Cochlear Cochlear ใช้มาตรการทางกายภาพ มาตรการด้านการดูแลระบบ มาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรที่เหมาะสม เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการนำไปใช้ในทางมิชอบ การสูญหายและการเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรารวมถึงการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสม การเข้ารหัส (ตามความเหมาะสม) และการประเมินการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

มาตรการที่เราคาดหวังให้คุณดำเนินการ สิ่งสำคัญคือคุณต้องมีบทบาทในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย เมื่อลงทะเบียนบัญชีออนไลน์ โปรดใช้รหัสผ่านบัญชีที่ผู้อื่นเดาได้ยากและอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของคุณให้บุคคลอื่นทราบ คุณมีหน้าที่เก็บรหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับและสำหรับการใช้งานบัญชีของคุณ หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่แชร์กันหรือคอมพิวเตอร์สาธารณะ อย่าเลือกให้จดจำ ID การเข้าสู่ระบบ/ที่อยู่อีเมลหรือรหัสผ่านของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากระบบบัญชีของคุณทุกครั้งที่คุณเลิกใช้คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้คุณควรใช้การตั้งค่าหรือการควบคุมความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่เรามีให้คุณในเว็บไซต์/แอพของเรา

 

 

ข้อมูลของเด็ก

Cochlear จัดการความเป็นส่วนตัวของเด็กและสิทธิ์ของผู้ปกครองอย่างไร

เว็บไซต์และบริการของเรามีจุดประสงค์สําหรับผู้ชมทั่วไป เช่น ผู้ป่วย ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และสาธารณชนทั่วไป และจะไม่มุ่งไปที่เด็กโดยเฉพาะ บางบริการและแอพของ Cochlear เข้าถึงได้ผ่านบัญชี Cochlear และบัญชีเด็กจะสร้างขึ้นได้โดยมีการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ดู นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมของบัญชี Cochlear สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการสร้างและจัดการบัญชีของเด็ก

 

 

สิทธิ์ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร

เราเคารพสิทธิ์ของคุณในการเลือกวิธีการที่เราจะรวบรวม ใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อใดก็ตามที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นข้อมูลล่าสุด เราเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการกําหนดค่าความเป็นส่วนตัวของคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป

ตามที่กฎหมายบัญญัติ คุณสามารถเข้าถึง แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ภายในการควบคุมของ Cochlear หรือเพื่อจำกัดหรือเพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในที่ที่คุณให้ความยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราจะดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการยืนยันตัวตนของคุณก่อน จึงจะให้คุณสามารถเข้าถึงรายละเอียดหรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบระเบียนของเราได้ โปรดทราบว่าข้อมูลการระบุตัวตนใดๆ ที่ให้ไว้กับเราจะได้รับการดำเนินการตามและเป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกจากการติดต่อสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการขายหรือการตลาดได้ตลอดเวลา ไม่ว่าผ่านทางลิงก์สำหรับยกเลิกการสมัครสมาชิกที่อยู่ภายในการติดต่อสื่อสารต่างๆ หรือโดยการติดต่อเราผ่านวิธีใดวิธีหนึ่งที่อธิบายไว้ในตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราหวังว่าเราจะสามารถตอบข้อสงสัยที่คุณอาจมีเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณมีข้อกังวลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข คุณยังมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลได้อีกด้วย

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมด้านล่าง เราอธิบายถึงการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของผลิตภัณฑ์, บริการและกิจกรรมเฉพาะซึ่งต่างจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหลัก (ด้านบน) หรือจำเป็นต้องมีการชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม

 

การสร้างบัญชี Cochlear ทำให้คุณสามารถล็อกอินเข้า และใช้บริการรวมถึงแอพของ Cochlear เช่น แอพ Baha® Smart, แอพ Nucleus® Smart, แอพ Osia® Smart, พอร์ทัลเว็บ myCochlear™ และร้านค้าออนไลน์อื่นๆ ของเรา บริการที่ใช้บัญชี Cochlear จะแตกต่างกันไปตามตลาด

เมื่อคุณสร้างบัญชี Cochlear เราต้องการชื่อ ที่อยู่อีเมล และวันเกิดของคุณ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อเชื่อมโยงบัญชี Cochlear ของคุณกับการลงทะเบียนอุปกรณ์ Cochlear ของคุณในการช่วยมอบบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด นอกจากนั้น ที่อยู่อีเมลของคุณอาจถูกใช้สำหรับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Cochlear และวันเกิดของคุณจะช่วยให้เรายืนยันว่าบัญชีเด็กได้รับการสร้างขึ้นโดยความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเท่านั้น

บัญชีเด็กและการยินยอมจากผู้ปกครอง

บริการ Cochlear และแอพอาจใช้โดยเด็กผ่านบัญชีเด็ก บัญชีเด็กอาจสร้างโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองผ่านบริการและแอพซึ่งอนุญาตการใช้ เช่น แอพ Nucleus Smart ดู FAQ แอพ Nucleus Smart สำหรับคำแนะนำในการสร้างบัญชีเด็ก

บัญชีเด็กอาจเข้าถึงบริการและแอพของ Cochlear แบบเดียวกันกับผู้ใหญ่ จึงอาจทำให้มีการส่งข้อมูลส่วนตัวถึง Cochlear ตัวอย่างเช่น เด็กที่ใช้แอพ Nucleus Smart อาจเปิดใช้คุณสมบัติเช่นการซิงโครไนซ์ข้อมูล ซึ่งอธิบายไว้อย่างสมบูรณ์มากกว่าใน นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมของแอพ Nucleus Smart

บริการที่เปิดใช้บัญชี Cochlear มีในบางตลาดที่เปิดใช้การแชร์ข้อมูลสุขภาพกับนักวิชาชีพดูแลสุขภาพที่ได้รับมอบหมาย เมื่อเปิดใช้ ผู้ปกครองอาจขอให้ปิดใช้บริการเมื่อใดก็ได้โดยการติดต่อนักวิชาชีพดูแลสุขภาพหรือ Cochlear

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลอาจทบทวน แก้ไข ขอให้ลบ หรือป้องกันไม่ให้มีการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอีกต่อไป โดยการติดต่อเราดังที่อธิบายในประกาศฉบับนี้

การสร้างบัญชี Cochlear Academy ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบและใช้งานการเรียนรู้ทางออนไลน์ การเรียนรู้ในห้องเรียน การสัมมนาออนไลน์ การอ่าน วิดีโอ และลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของ Cochlear ได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านทาง Cochlear Academy

เมื่อคุณใช้ Cochlear Academy เราจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทต่อไปนี้: เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยตรงจากคุณ หรือจากองค์กรของคุณ (เช่น คลินิกหรือฝ่ายบริหารโรงพยาบาล)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมล องค์กรของคุณ ผู้จัดการ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อระบุตัวคุณภายในระบบภายในของเรา ใช้ในการสื่อสารกับคุณ และใช้ในการติดตามการติดต่อระหว่างเรากับคุณ
ประวัติการเรียนรู้รวมถึงสิ่งที่คุณลงทะเบียน สถานะของคุณ การสำเร็จการฝึกอบรมรวมถึงวันที่ และรายละเอียด เช่น คำตอบและคะแนนที่ได้รับ เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อให้สิทธิ์ในการเข้าถึงการฝึกอบรมผ่านทาง Cochlear Academy ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะใช้เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาการฝึกอบรม การรายงานสถานะและการสำเร็จการฝึกอบรม แนะนำการฝึกอบรม การรายงานและการวิเคราะห์ ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถแนะนำหลักสูตรให้กับคุณตามรายละเอียดบัญชีของคุณได้

Cochlear Family เป็นโปรแกรมสมาชิกที่เข้าร่วมได้ฟรี ที่นำเสนอโดย Cochlear ต่อผู้ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมใน บางตลาด ช่วยสนับสนุนผู้ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม, ครอบครัวและอาชีพของพวกเขา ขณะที่พวกเขาเรียนรู้วิธีใช้และใช้ชีวิตร่วมกับอุปกรณ์ของพวกเขา

เมื่อคุณเข้าร่วมเป็น Cochlear Family คุณจะได้รับข่าวสารจาก Cochlear ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ, การส่งเสริมการขาย, ข้อเสนอพิเศษ, คำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม และการตอบแบบสำรวจที่สามารถเลือกเข้าร่วมได้ เราอาจส่งข้อมูลเหล่านี้ผ่านหลายช่องทาง ขึ้นอยู่กับข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้ ซึ่งรวมถึงอีเมล, จดหมาย, โทรศัพท์ และข้อความ

คุณสามารถออกจาก Cochlear Family ได้ทุกเมื่อด้วยการแจ้งให้เราทราบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ระบุไว้ท้ายประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณเลือกที่จะออกจาก Cochlear Family คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงผลประโยชน์จากโปรแกรมนี้อีกต่อไป หากคุณต้องการเข้าร่วมโปรแกรมใหม่อีกครั้ง คุณสามารถทำได้ทุกเมื่อด้วยการติดต่อทีมบริการลูกค้าในท้องถิ่นของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากสมาชิก Cochlear Family

เราจะจัดเก็บและใช้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้โดยอิงตามความยินยอมของคุณ:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวคุณภายในระบบภายในของเรา, ใช้ในการสื่อสารกับคุณ, และใช้ในการติดตามการติดต่อระหว่างเรากับคุณ
ข้อมูลชีวประวัติและสุขภาพ เช่น อายุและวันเกิดของคุณ ระดับและระยะเวลาการศูนย์เสียการได้ยิน และการใช้อุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้ทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับประวัติการได้ยินของคุณและ/หรือประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยฟัง เพื่อทำการประเมินว่า Cochlear จะสามารถช่วยเหลือและสื่อสารกับคุณอย่างไรให้ได้ดีที่สุด เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านประชากรศาสตร์และทางสถิติเพื่อให้ทำความเข้าใจลูกค้า และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

 • ถ้ามี
  1. ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่กำหนดไว้ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากคุณได้ และ/หรือ
  2. ข้อมูลอาจถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพและ/หรือพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการแต่งตั้งของคุณ
 • เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่ 3 อื่นก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น หรืออิงตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ให้ทำเช่นนั้น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บข้อมูล Cochlear Family ของคุณไว้ตราบเท่าที่คุณยังอยู่ในโปรแกรม

โปรแกรมอาสาสมัคร Cochlear ของเราเป็นทีมจากอาสาสมัครหลายพันคนทั่วโลกที่ใช้อุปกรณ์ช่วยฟังของ Cochlear และบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขา พวกเขาทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งร่วมกัน นั่นก็คือ ความมุ่งมั่นในการช่วยผู้อื่นให้สามารถกลับมาได้ยินเสียงอีกครั้ง

อาสาสมัคร Cochlear ของเราจะแบ่งปันเรื่องราว ให้ความช่วยเหลือ และให้ข้อมูลแก่ผู้ใดก็ตามที่สนใจหรือกำลังจะใช้อุปกรณ์ช่วยฟังของ Cochlear รวมถึงผู้ปกครอง ผู้ดูแล สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนๆ ของพวกเขา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านการแสดงความสนใจ

เมื่อคุณแสดงความสนใจในการเป็นอาสาสมัครของ Cochlear เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากคุณเพื่อพิจารณาการสมัครของคุณ

เราอาจจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้โดยอิงตามความยินยอมของคุณ เพื่อค้นหาขอบเขตของโอกาสที่เหมาะสมให้คุณเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร Cochlear:

 • ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลชีวประวัติและสุขภาพ เช่น อายุและวันเกิดของคุณ ระดับและระยะเวลาการศูนย์เสียการได้ยิน และการใช้อุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ
 • ประวัติส่วนตัวของคุณในฐานะผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูชั้นในเทียม หรือเป็นผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมเอง รวมถึงความสนใจ ทักษะ และเวลาว่างของคุณ และ
 • ในบางประเทศอาจต้องมีการตรวจสอบภูมิหลัง ประวัติอาชญากรรม หรือการตรวจสอบภูมิหลังอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมและตัวชี้วัดคุณสมบัติ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บจากอาสาสมัคร

เราจะจัดเก็บและใช้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้โดยอิงตามความยินยอมของคุณ:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวคุณภายในระบบภายในของเรา, ใช้ในการสื่อสารกับคุณ, และใช้ในการติดตามการติดต่อระหว่างเรากับคุณ
ข้อมูลชีวประวัติและสุขภาพ เช่น อายุและวันเกิดของคุณ ระดับและระยะเวลาการศูนย์เสียการได้ยิน และการใช้อุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้ทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับประวัติการได้ยินของคุณและ/หรือประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยฟัง เพื่อทำการประเมินว่า Cochlear จะสามารถช่วยเหลือคุณอย่างไรให้ได้ดีที่สุด เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านประชากรศาสตร์และทางสถิติเพื่อให้ทำความเข้าใจลูกค้า และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น
ประวัติส่วนตัวของคุณในฐานะผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูชั้นในเทียมหรือผู้ดูแล รวมถึงความสนใจ ทักษะ และเวลาว่างของคุณ เราจะใช้ข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูลชีวประวัติอื่นๆ เพื่อค้นหาโอกาสสำหรับคุณในการเข้าร่วมโปรแกรมอาสาสมัคร Cochlear เช่น ด้วยการเชื่อมโยงคุณกับบุคคลที่สนใจจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของคุณด้านการสูญเสียการได้ยิน หรือในฐานะบุคคลอันเป็นที่รักของผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูชั้นในเทียม
งานเขียน, การอ้างอิง, ภาพถ่าย, วิดีโอและ/หรือเสียงของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลนี้ในวัสดุส่งเสริมการขายของเรา
บันทึกการฝึกอบรม เราอาจนำเสนอการฝึกอบรมเฉพาะทางแก่คุณ และเราจะเก็บบันทึกกิจกรรมการฝึกอบรมไว้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของคุณให้ดียิ่งขึ้น

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ในการประเมินความสนใจของคุณในการเข้าร่วมกิจกรรม Cochlear จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความยินยอมของคุณหรือข้อผูกพันตามกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว

หากคุณได้รับเลือกให้เป็นอาสาสมัคร Cochlear, Cochlear อาจแบ่งปันรายละเอียดของคุณกับบุคคลที่สนใจที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางแห่งการได้ยินของคุณ หรือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่คุณอาจที่คุณอาจพูดในฐานะอาสาสมัครของ Cochlear ถ้ามี ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่กำหนดไว้ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากคุณได้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่ 3 อื่นก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น หรืออิงตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ให้ทำเช่นนั้น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณเข้าร่วมโปรแกรมอาสาสมัคร Cochlear เราจะเก็บรักษาข้อมูลการเป็นอาสาสมัครของคุณไว้ตราบเท่าที่คุณยังอยู่ในโปรแกรม หากคุณไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมอาสาสมัคร Cochlear ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการแสดงความสนใจของคุณจะถูกทำลายไม่นานหลังจากสิ้นสุดการพิจารณา

Cochlear จัดหรือสนับสนุนกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ทั่วทุกที่ในโลก (กิจกรรม) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงบุคคลที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Cochlear, ผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ของ Cochlear, อาสาสมัคร Cochlear และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมสำหรับกิจกรรม

เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรม เราจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทต่อไปนี้:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวคุณภายในระบบภายในของเรา ใช้ในการสื่อสารกับคุณ แจ้งคุณเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรม และใช้ในการติดตามการติดต่อระหว่างเรากับคุณ
ข้อมูลชีวประวัติและสุขภาพ เช่น อายุและวันเกิดของคุณ ระดับและระยะเวลาการศูนย์เสียการได้ยิน และการใช้อุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อผู้ที่ได้รับเลือกและ/หรือผู้ใช้อุปกรณ์และ/หรือผู้เข้ารับบริการช่วยเหลือทางการได้ยินของ Cochlear เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะมอบเนื้อหาและผู้พูดที่เกี่ยวข้องได้ในกิจกรรมดังกล่าว เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านประชากรศาสตร์และทางสถิติเพื่อให้ทำความเข้าใจลูกค้า และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น
ประวัติส่วนตัวของคุณในฐานะผู้ใช้อุปกรณ์และ/หรือผู้เข้ารับบริการช่วยเหลือทางการได้ยินของ Cochlear หรือผู้ดูแล รวมถึงความสนใจ ทักษะ และเวลาว่างของคุณ เราจะใช้ข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูลชีวประวัติอื่นๆ เพื่อค้นหาโอกาสสำหรับคุณในการเข้าร่วมโปรแกรมอาสาสมัคร Cochlear เช่น ด้วยการเชื่อมโยงคุณกับบุคคลที่สนใจจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของคุณด้านการสูญเสียการได้ยิน หรือในฐานะบุคคลอันเป็นที่รักของผู้ใช้อุปกรณ์และ/หรือผู้เข้ารับบริการช่วยเหลือทางการได้ยินของ Cochlear
ภาพถ่าย วิดีโอ และ/หรือเสียง (เรียกรวมเป็น ‘สื่อบันทึก’) ของคุณ ในบางกิจกรรม เราจะนำสื่อบันทึกมาใช้ในการสื่อสารของเราและเอกสารภายใน Cochlear เช่นเดียวกับบนเว็บไซต์ภายนอก บัญชีเครือข่ายออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของเรา เราจะถามคุณทุกครั้งก่อนการใช้สื่อบันทึกที่มีคุณเป็นจุดสนใจหลักและสามารถใช้ระบุตัวตนได้ (ตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายหรือวิดีโอระยะประชิด) แต่อาจมีการใช้สื่อบันทึกโดยที่ไม่ได้ขอความยินยอมจากคุณ หากมีคุณปรากฏเพียงแค่ในฉากหลัง ไม่อยู่ในจุดสนใจ หรือในกรณีที่ไม่ได้เด่นชัดหรือสามารถระบุตัวตนได้
ข้อมูลสำหรับการเดินทาง ในสถานการณ์ที่ถูกจำกัด Cochlear อาจช่วยเหลือในการจองการเดินทางและ/หรือที่พักสำหรับกิจกรรม ในกรณีเหล่านี้ เราจะใช้ข้อมูลสำหรับการเดินทาง รวมถึงเอกสารประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลการชำระเงิน เท่าที่จำเป็นต้องใช้ในการจอง

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณยินยอมให้เผยแพร่สื่อ/ตัวตนแบบแยกต่างหาก เราอาจแบ่งปันสื่อบันทึกที่มีรูปภาพและ/หรือเสียงของคุณผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ หรืออื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในการเผยแพร่สื่อดังกล่าว เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการ ตามการมีส่วนร่วมของพวกเขาในกิจกรรม และ/หรือบริการที่พวกเขามอบให้สำหรับกิจกรรมของเรา เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลสำหรับการเดินทางเท่าที่จำเป็นต้องใช้ในการจองการเดินทางและ/หรือที่พักตามที่ตกลงไว้ (ตัวอย่างเช่น แจ้งชื่อและวันเกิดของคุณกับสายการบินที่ทำการจองเที่ยวบิน) เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่ 3 อื่นก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น หรืออิงตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ให้ทำเช่นนั้น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บบันทึกการลงทะเบียนและการเข้าร่วมกิจกรรมไว้นานเท่าที่จำเป็นสำหรับการจัดการและดูแลที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมและเพื่อวิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร์และแนวโน้มของกิจกรรมเมื่อเวลาผ่านไป

การสนทนาของ Cochlear คือโปรแกรมสำหรับผู้ที่ได้รับคำเชิญเท่านั้น ที่ Cochlear นำเสนอต่อผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมและผู้ปกครองและผู้ดูแลในบางตลาด วัตถุประสงค์ของการสนทนาของ Cochlear นั้นมีขึ้นเพื่อทำการวิจัยตลาดและรวบรวมคำติชมจากลูกค้าของ Cochlear เพื่อช่วยในการแจ้งข้อมูลและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ Cochlear

เมื่อคุณเข้าร่วมการสนทนาของ Cochlear คุณจะได้รับคำเชิญให้มอบคำติชมและเพื่อเข้าร่วมในการทำแบบสำรวจและ/หรือกิจกรรมการสำรวจตลาดอื่นๆ เราอาจส่งข้อมูลเหล่านี้ผ่านหลายช่องทาง ขึ้นอยู่กับข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้กับเรา ซึ่งรวมถึงอีเมล จดหมาย โทรศัพท์ และข้อความ

คุณสามารถออกจากการสนทนาของ Cochlear ได้ทุกเมื่อด้วยการแจ้งให้เราทราบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ระบุไว้ท้ายประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากสมาชิกการสนทนาของ Cochlear

เราจะจัดเก็บและใช้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้โดยอิงตามความยินยอมของคุณ:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวคุณภายในระบบภายในของเรา, ใช้ในการสื่อสารกับคุณ, และใช้ในการติดตามการติดต่อระหว่างเรากับคุณ
ข้อมูลชีวประวัติและสุขภาพ เช่น อายุและวันเกิดของคุณ ระดับและระยะเวลาการศูนย์เสียการได้ยิน และการใช้อุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติการได้ยินของคุณและ/หรือประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยฟังให้ดียิ่งขึ้น เพื่อทำการประเมินว่า Cochlear จะสามารถช่วยเหลือและสื่อสารกับคุณอย่างไรให้ได้ดีที่สุดและกิจกรรมการสำรวจตลาดแบบใดที่จะสัมพันธ์กับคุณที่สุด เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านประชากรศาสตร์และทางสถิติเพื่อให้ทำความเข้าใจลูกค้า และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น
การตอบกลับการสำรวจตลาด เมื่อคุณให้คำติชม โปรดทำแบบสำรวจหรือเข้าร่วมในกิจกรรมการสำรวจตลาดในการสนทนาของ Cochlear โดยเราจะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุณเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การตอบกลับของคุณจะถูกเก็บรวบรวมและรายงานในขั้นสรุป แต่เราจะทำการแจ้งคุณล่วงหน้าเสมอหากการตอบกลับแบบสำรวจมีความเกี่ยวข้องกับคุณ

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้ามี ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่กำหนดไว้ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากคุณได้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่ 3 อื่นก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น หรืออิงตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ให้ทำเช่นนั้น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บข้อมูลการสนทนาของ Cochlear ของคุณไว้ตราบเท่าที่คุณยังอยู่ในโปรแกรม เราจะลบข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนที่เก็บไว้ภายในช่วง 12 เดือนหลังจากที่คุณออกจากโปรแกรม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เมื่อคุณสมัครงานเพื่อทำงานที่หรือให้แก่ Cochlear คุณจะถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ เช่นรายละเอียดการติดต่อ, ประวัติการจ้างงานและการศึกษาอย่างละเอียด (เช่น CV/ประวัติย่อและ/หรือใบรับรองผลการศึกษา), เอกสารรับรองว่ามีสิทธิ์ในการทำงาน (เช่น หนังสือเดินทางและ/หรือวีซ่า) และคำอธิบายถึงทักษะของคุณ (เช่น ภาษาต่างประเทศ)

อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากผู้อื่นทาง:

 • ผลตอบรับจากการสัมภาษณ์
 • การตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง
 • การตรวจสอบภูมิหลัง
 • การค้นหาทางเว็บ เช่น Google หรือ LinkedIn
 • การประเมินทางจิตวิทยา

ข้อมูลจำเพาะที่ขอจากคุณและที่เก็บรวบรวมจากผู้อื่นอาจต่างกันไปในแต่ละประเทศ

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บรวบรวม

จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในขั้นตอนการรับสมัครงานเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อประเมินความเหมาะสมสำหรับอย่างน้อยหนึ่งบทบาท เก็บรักษาบันทึกการดำเนินการแทนต่อ Cochlear ณ เวลาที่สมัคร และช่วยเราประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือและกระบวนการคัดกรองผู้สมัครงาน ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าใจภูมิหลังของคุณ, ข้อดี และโอกาสในการพัฒนา

การแบ่งปันกับบุคคลที่ 3

นอกจากการที่เราใช้ผู้ให้บริการที่ดำเนินการแทน Cochlear แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในขั้นตอนการสมัครงานจะไม่ถูกแบ่งปันให้กับบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เมื่อคุณให้การอ้างอิงเป็นบุคคลหรือการจ้างงานในการสมัครงานของคุณ Cochlear อาจติดต่อบุคคลดังกล่าวและเปิดเผยกับบุคคลเหล่านั้นว่าคุณได้มาสมัครงานที่ Cochlear

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ในกรณีที่คุณได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานที่ Cochlear เราจะจัดเก็บข้อมูลการสมัครงานของคุณตลอดระยะเวลาการจ้างงาน/การว่าจ้างที่ Cochlear หากคุณลาออกจาก Cochlear ข้อมูลการสมัครงานของคุณจะถูกลบตามมาตรฐานการเก็บและการลบข้อมูลภายในของ Cochlear

Cochlear จะลบข้อมูลการสมัครงานภายใน 12 เดือนจากการสมัครงานที่ไม่ได้รับเลือก เว้นแต่ว่าคุณจะขอให้ Cochlear เก็บข้อมูลการสมัครงานไว้เพื่อพิจารณาสำหรับตำแหน่งงานในอนาคต ในกรณีนี้ข้อมูลจะถูกลบภายใน 5 ปีหลังจากครั้งสุดท้ายที่คุณได้รับการพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

ด้วยแอพ Nucleus® Smart คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการฟังของคุณได้โดยตรงจากอุปกรณ์ Apple® หรือ AndroidTM ที่รองรับ แอพนี้ทำให้คุณสามารถจับคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่รองรับผ่าน Bluetooth® ด้วยสมาร์ทโฟนที่รองรับ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรม ปรับระดับเสียง ควบคุมอุปกรณ์เสริมการสตรีม เข้าถึงคำแนะนำในการปฏิบัติ และระบุตำแหน่งเครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่หายหรืออยู่ผิดตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว

การซิงโครไนซ์ข้อมูล

เมื่อคุณเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ข้อมูลจากเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณและแอพ Nucleus® Smart จะซิงโครไนซ์กับบริการ Cochlear เป็นปกติเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลจากทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ข้อมูลที่ส่ง รวมถึงข้อมูลจากคุณสมบัติตัวติดตามการได้ยินของแอพ Nucleus Smart เช่น ระยะเวลาที่คุณใช้ในการพูด และจำนวนครั้งที่คอยล์เสียงของคุณหลุดจากการเชื่อมต่อ ข้อมูลที่ซิงโครไนซ์ไม่รวมหรือเปิดเผยรายละเอียดของโรคประจำตัวของคุณ ผู้ที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องจะเห็นข้อมูลเดียวกันในตัวติดตามการได้ยินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยการซิงโครไนซ์ข้อมูลนี้กับ Cochlear

คุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูลเปิดใช้สำหรับผู้รับแต่ละคน เมื่อผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเปิดใช้คุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูลสำหรับผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูชั้นในเทียม คุณสมบัติจะเปิดใช้สำหรับคู่สมรสและ/หรือผู้ดูแลคนอื่นๆ ที่ใช้แอพ Nucleus Smart ด้วยอุปกรณ์ของผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมอีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูชั้นในเทียมของ Cochlear เปิดคุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูลสำหรับเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของลูก การดำเนินการนี้จะเปิดใช้คุณสมบัติสำหรับผู้ปกครอง/ผู้ดูแลของผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมอีกคนที่ใช้แอพ Nucleus Smart เพื่อควบคุมเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของลูกจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตน เช่นเดียวกัน เมื่อผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคนหนึ่งปิดคุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูล การดำเนินการนั้นจะปิดใช้งานสำหรับผู้ดูแลคนอื่นๆ ทั้งหมดของผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม

Cochlear ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับผ่านคุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูลเพื่อให้บริการการซิงโครไนซ์และเปิดใช้บริการ Cochlear อื่นๆ ที่มีในตลาดที่เลือก นอกจากนั้นแล้ว Cochlear จะใช้ข้อมูลส่วนตัวในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนเท่านั้นโดยไม่มีชื่อของผู้รับการผ่าตัดหรือผู้ดูแล เพื่อระบุแนวโน้ม เพื่อพัฒนาและแบ่งปันผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการได้รับการใช้อย่างไร และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เราจะรักษาการซิงโครไนซ์ข้อมูลตราบใดที่คุณยังใช้บัญชี Cochlear หรือจนกระทั่งคุณขอยกเลิกบัญชี

คุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูลไม่จำเป็นสำหรับการใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณ คุณสามารถเปิดใช้หรือปิดใช้จากหน้าจอการตั้งค่าภายในแอพ Nucleus Smart ในเวลาใดก็ได้ โดยใช้คุณสมบัติที่เป็นตัวเลือก

การแบ่งปันข้อมูล

คุณสมบัติแบ่งปันข้อมูลของแอพ Nucleus Smart นั้นมีในบางตลาด และช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลการได้ยินกับคลินิกที่เข้าร่วม เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลการได้ยินกับคลินิก คลินิกนั้นจะสามารถดูข้อมูลจากประสาทหูเทียม เครื่องแปลงสัญญาณเสียง และแอพ Nucleus Smart รวมถึงข้อมูลใดก็ตามเกี่ยวกับบริการที่ใช้คุณสมบัติการแบ่งปันข้อมูล เช่น Remote Check ข้อมูลที่แบ่งปันกับคลินิกสามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และประสิทธิภาพอุปกรณ์

ในการเปิดใช้การแบ่งปันข้อมูล ก่อนอื่นคุณต้องเปิดใช้การซิงโครไนซ์ข้อมูล (ที่กล่าวถึงด้านบน) เพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลของคุณกับ Cochlear อย่างสม่ำเสมอ การแบ่งปันข้อมูลนั้นมีให้บริการเฉพาะคลินิกบางแห่งเท่านั้น หากคลินิกของคุณให้คุณเข้าร่วมใช้บริการที่ต้องอาศัยการแบ่งปันข้อมูล เช่น Remote Check คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในแอพ Nucleus Smart เพื่ออนุญาตการร้องขอการแบ่งปันข้อมูลกับคลินิก ในเมนูการตั้งค่าในแอพ Nucleus Smart คุณสามารถดูว่าคลินิกใดที่คุณแบ่งปันข้อมูลด้วย และคลินิกใดที่ร้องขอให้คุณเปิดการแบ่งปันข้อมูล คุณสามารถปิดการแบ่งปันข้อมูลได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลสำคัญ

เมื่อคุณเข้าสู่แอพ Nucleus Smart ด้วยบัญชี Cochlear ข้อมูลเกี่ยวกับการฝังอุปกรณ์และเครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะถูกส่งไปที่ Cochlear ข้อมูลนี้ทำให้เราสามารถตรวจสอบว่าแอพใช้กับซอฟแวร์ที่ได้รับการรับรอง

การแจ้งเตือน

แอพ Nucleus Smart ถามคุณเพื่อเปิดการแจ้งเตือนให้แอพแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับเครื่องแปลงสัญญาณเสียง คุณสมบัตินี้เปิดใช้คุณสมบัติพื้นหลัง เช่น ตัวติดตามการได้ยิน

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้คุณสมบัตินี้ในการตั้งค่าการแจ้งเตือนแอพของสมาร์ทโฟน

ค้นหาเครื่องแปลงสัญญาณเสียง / บริการระบุตำแหน่ง

แอพ Nucleus Smart ใช้ GPS บนอุปกรณ์ และ Wi-Fi หรือเครือข่ายเซลลูลาร์เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่หายหรืออยู่ผิดตำแหน่ง แอพดำเนินการโดยจัดเก็บตำแหน่งสุดท้ายที่ใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียง และตำแหน่งสุดท้ายที่แอพใช้ร่วมกับเครื่องแปลงสัญญาณเสียง ข้อมูลตำแหน่งของคุณจะไม่ถูกส่งไปยัง Cochlear

คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ในการตั้งค่าของสมาร์ทโฟนสำหรับบริการระบุตำแหน่ง

ข้อมูลการวิเคราะห์

แอพ Nucleus Smart รวบรวมข้อมูลการใช้รวมถึงข้อผิดพลาดที่พบ และส่งข้อมูลที่ไม่มีการระบุตัวตนไปยัง Cochlear ข้อมูลนี้ช่วย Cochlear ปรับปรุงแอพ Nucleus Smart รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆของ Cochlear ตัวอย่างของข้อมูลการวิเคราะห์รวมถึงประเภทของอุปกรณ์มือถือและระบบปฏิบัติการที่ใช้ ความถี่ของการใช้คุณสมบัติของแอพ และที่อยู่อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลเพื่อประเมินภาคภูมิศาสตร์ทั่วไปซึ่งมีการใช้งานแอพ Cochlear ใช้มาตรการจัดการทางเทคนิคเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้เชื่อมโยงถึงตัวตนของคุณ

ด้วยแอพ Osia® Smart คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการฟังของคุณได้โดยตรงจากอุปกรณ์ Apple® หรือ Android™ ที่รองรับ แอพนี้ทำให้คุณสามารถจับคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Osia ผ่าน Bluetooth® ด้วยสมาร์ทโฟนที่รองรับ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรม ปรับระดับเสียง ควบคุมอุปกรณ์เสริมการสตรีม เข้าถึงคำแนะนำในการปฏิบัติ และระบุตำแหน่งเครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่หายหรืออยู่ผิดตำแหน่ง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านทางแอพ Osia Smart

เราจะจัดเก็บและใช้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้โดยอิงตามการร้องขอการให้บริการและ/หรือความยินยอมของคุณ:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
ข้อมูลจากบัญชี Cochlear ของคุณ จำเป็นต้องมีบัญชี Cochlear ในการเข้าสู่ระบบและใช้แอพ Osia Smart เราอาจใช้บัญชี Cochlear เพื่อสื่อสารกับคุณ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชี Cochlear ของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับบัญชี Cochlear เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
ข้อมูลการวิเคราะห์ แอพ Osia Smart จะรวบรวมข้อมูลการใช้รวมถึงข้อผิดพลาดที่พบ และส่งข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนไปยัง Cochlear ข้อมูลนี้จะช่วย Cochlear ปรับปรุงแอพ Osia Smart รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆของ Cochlear ตัวอย่างของข้อมูลการวิเคราะห์รวมถึงประเภทของอุปกรณ์มือถือและระบบปฏิบัติการที่ใช้ ความถี่ของการใช้คุณสมบัติของแอพ และที่อยู่อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลเพื่อประเมินภาคภูมิศาสตร์ทั่วไปซึ่งมีการใช้งานแอพ Cochlear ใช้มาตรการจัดการทางเทคนิคเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้เชื่อมโยงถึงตัวตนของคุณ
คุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ได้ในหน้าจอการตั้งค่าของแอพ Osia Smart

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้ามี ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่กำหนดไว้ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากคุณได้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่ 3 อื่นก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น หรืออิงตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ให้ทำเช่นนั้น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Cochlear ของคุณถูกจัดเก็บโดย Cochlear เว้นแต่ว่าและจนกระทั่งคุณจะสั่งให้เราลบ

การแจ้งเตือน

แอพ Osia Smart จะถามคุณเพื่อเปิดการแจ้งเตือนให้แอพแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับเครื่องแปลงสัญญาณเสียง คุณสมบัตินี้เปิดใช้คุณสมบัติพื้นหลัง เช่น ตัวติดตามการได้ยิน

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้คุณสมบัตินี้ในการตั้งค่าการแจ้งเตือนแอพของสมาร์ทโฟน

ค้นหาเครื่องแปลงสัญญาณเสียง / บริการระบุตำแหน่ง

แอพ Osia Smart ใช้ GPS บนอุปกรณ์ของคุณ และ Wi-Fi หรือเครือข่ายเซลลูลาร์เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่หายหรืออยู่ผิดตำแหน่ง แอพดำเนินการโดยจัดเก็บตำแหน่งสุดท้ายที่ใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียง และตำแหน่งสุดท้ายที่แอพใช้ร่วมกับเครื่องแปลงสัญญาณเสียง ข้อมูลตำแหน่งของคุณจะไม่ถูกส่งไปยัง Cochlear

คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ในการตั้งค่าของสมาร์ทโฟนสำหรับบริการระบุตำแหน่ง

ด้วยแอพ Baha® Smart คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการฟังของคุณได้โดยตรงจากอุปกรณ์ Apple หรือ Android™ ที่รองรับ แอพนี้ทำให้คุณสามารถจับคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Baha 6 ผ่าน Bluetooth® ด้วยสมาร์ทโฟนที่รองรับ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรม ปรับระดับเสียง ควบคุมอุปกรณ์เสริมการสตรีม เข้าถึงคำแนะนำในการปฏิบัติ และระบุตำแหน่งเครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่หายหรืออยู่ผิดตำแหน่งได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านทางแอพ Baha Smart

เราจะจัดเก็บและใช้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้โดยอิงตามการร้องขอการให้บริการและ/หรือความยินยอมของคุณ:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
ข้อมูลจากบัญชี Cochlear ของคุณ จำเป็นต้องมีบัญชี Cochlear ในการเข้าสู่ระบบและใช้แอพ Baha Smart เราอาจใช้บัญชี Cochlear เพื่อสื่อสารกับคุณ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชี Cochlear ของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับบัญชี Cochlear เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
ข้อมูลการวิเคราะห์ แอพ Baha Smart จะรวบรวมข้อมูลการใช้รวมถึงข้อผิดพลาดที่พบ และส่งข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนไปยัง Cochlear ข้อมูลนี้จะช่วย Cochlear ปรับปรุงแอพ Baha Smart รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Cochlear ตัวอย่างของข้อมูลการวิเคราะห์รวมถึงประเภทของอุปกรณ์มือถือและระบบปฏิบัติการที่ใช้ ความถี่ของการใช้คุณสมบัติของแอพ และที่อยู่อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลเพื่อประเมินภาคภูมิศาสตร์ทั่วไปซึ่งมีการใช้งานแอพ Cochlear ใช้มาตรการจัดการทางเทคนิคเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้เชื่อมโยงถึงตัวตนของคุณ
คุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ได้ในหน้าจอการตั้งค่าของแอพ Baha Smart

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้ามี ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่กำหนดไว้ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากหรือเกี่ยวกับคุณได้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่ 3 อื่นก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น หรืออิงตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ให้ทำเช่นนั้น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Cochlear ของคุณถูกจัดเก็บโดย Cochlear เว้นแต่ว่าและจนกระทั่งคุณจะสั่งให้เราลบ ข้อมูลการวิเคราะห์จะถูกจัดเก็บไว้อย่างไม่มีกำหนดแบบไม่ระบุตัวตน เพื่อให้เราสามารถระบุแนวโน้มการใช้งานและการทำงานของแอพ Baha Smart ได้

การแจ้งเตือน

แอพ Baha Smart จะถามคุณเพื่อเปิดการแจ้งเตือนให้แอพแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับเครื่องแปลงสัญญาณเสียง คุณสมบัตินี้เปิดใช้คุณสมบัติพื้นหลัง เช่น ตัวติดตามการได้ยิน

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้คุณสมบัตินี้ในการตั้งค่าการแจ้งเตือนแอพของสมาร์ทโฟน

ค้นหาเครื่องแปลงสัญญาณเสียง / บริการระบุตำแหน่ง

แอพ Baha Smart ใช้ GPS บนอุปกรณ์ของคุณ และ Wi-Fi หรือเครือข่ายเซลลูลาร์เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่หายหรืออยู่ผิดตำแหน่ง แอพดำเนินการโดยจัดเก็บตำแหน่งสุดท้ายที่คุณใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียง และตำแหน่งสุดท้ายที่แอพใช้ร่วมกับเครื่องแปลงสัญญาณเสียง ข้อมูลตำแหน่งของคุณจะไม่ถูกส่งไปยัง Cochlear

คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ในการตั้งค่าของสมาร์ทโฟนสำหรับบริการระบุตำแหน่ง

Bring Back the Beat เป็นแอพมือถือแสนสนุกที่จะช่วยให้ผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูชั้นในเทียมได้สัมผัสหรือพัฒนาการชื่นชมในเสียงดนตรีด้วยการเรียนรู้ที่จะแยกแยะเครื่องดนตรี คุณภาพเสียง และระดับเสียงสูงต่ำ เมื่อคุณใช้แอพ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน และใช้เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เมื่อคุณใช้ Bring Back The Beat เราจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทต่อไปนี้:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างบัญชี Cochlear ของคุณ หากคุณยังไม่มี และเพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ แอพ และบริการของ Cochlear รวมถึง Bring Back the Beat โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมของบัญชี Cochlear สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลเกี่ยวกับเกม เช่น ความคืบหน้าในการเล่นเกมของคุณ และภาพถ่ายเกมเมอร์ของคุณ การใช้บัญชี Cochlear ของคุณเพื่อเข้าสู่ Bring Back the Beat จะช่วยให้เราสามารถบันทึกความคืบหน้าในการเล่นเกมของคุณได้ นั่นหมายความว่าหากคุณเปลี่ยนโทรศัพท์ หรือเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์อื่น Bring Back the Beat จะพร้อมให้คุณเล่นต่อจากจุดที่เล่นค้างไว้ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อเปิดใช้งานตารางผู้นำ ซึ่งทำให้คุณเห็นความคืบหน้าของคุณเทียบกับผู้เล่น Bring Back the Beat คนอื่นๆ
ข้อมูล Spotify หากคุณเชื่อมต่อบัญชี Spotify ของคุณกับ Bring Back the Beat เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อเพลงและศิลปินของเพลงที่คุณฟังใน Spotify เพื่อเปิดใช้โหมดเกม Repertoire (บทเพลง) เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาการชื่นชมในเสียงเพลงที่สูงขึ้นไปอีกขั้น
ข้อมูลการวิเคราะห์ Bring Back the Beat จะรวบรวมข้อมูลการใช้รวมถึงข้อผิดพลาดที่พบ และส่งข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนไปยัง Cochlear ข้อมูลนี้ช่วย Cochlear ปรับปรุงแอพ Bring Back the Beat รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Cochlear ได้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของข้อมูลการวิเคราะห์รวมถึงประเภทของอุปกรณ์มือถือและระบบปฏิบัติการที่ใช้ ความถี่ของการใช้คุณสมบัติของแอพ และที่อยู่อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลเพื่อประเมินภาคภูมิศาสตร์ทั่วไปซึ่งมีการใช้งานแอพ Cochlear ใช้มาตรการจัดการทางเทคนิคเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้เชื่อมโยงถึงตัวตนของคุณ

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณใช้ Bring Back the Beat เราจะใช้ชื่อและอักษรย่อของนามสกุลของคุณเพื่อระบุตัวตนของคุณบนตารางผู้นำเพื่อให้ผู้เล่น Bring Back the Beat คนอื่นได้เห็น หากคุณเชื่อมต่อ Bring Back the Beat กับบัญชี Spotify ของคุณ เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Bring Back the Beat ของคุณไปยัง Spotify ไม่เช่นนั้น เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่ 3 อื่นก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น หรืออิงตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ให้ทำเช่นนั้น หมายเหตุ หากคุณต้องการอัพโหลดภาพถ่ายเพื่อให้ประสบการณ์การเล่นเกมของคุณเป็นแบบเฉพาะตัว ภาพถ่ายนั้นจะไม่ปรากฏบนตารางผู้นำ หรือถูกแบ่งปันกับผู้เล่นคนอื่นๆ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บข้อมูลเกม Bring Back the Beat ของคุณไว้ตราบเท่าที่คุณมีบัญชี Cochlear หรือจนกว่าคุณจะขอให้เราลบ หากคุณลบบัญชี Cochlear เราอาจเก็บรักษาข้อมูลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่พบเกี่ยวกับวิธีการใช้ Bring Back the Beat ของคุณแบบไม่ระบุตัวตน

เราจะเก็บข้อมูล Spotify ของคุณไว้ตราบเท่าที่คุณเชื่อมต่อบัญชี Spotify ของคุณกับ Bring Back the Beat คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี Spotify ของคุณได้จากในแอพ Bring Back the Beat ด้วยการแตะไอคอน Spotify ภายในโหมดเกม Repertoire (บทเพลง) แล้วทำตามข้อความยกเลิกการเชื่อมต่อ

Remote Check ของ Cochlear ช่วยให้ผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูชั้นในเทียม สามารถใช้แอพ Nucleus Smart ในการทำการทดสอบด้วยตนเองได้ที่บ้านและแบ่งปันผลลัพธ์และข้อมูลการวินิจฉัยอุปกรณ์กับคลินิกที่เข้าร่วม เมื่อทำการทดสอบด้วยตนเอง ผลการทดสอบรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งไปที่ Cochlear

การเข้าร่วมใน Remote Check นั้นเป็นเพียงทางเลือก และคุณสามารถถอนตัวจากการตรวจสอบจากระยะไกลได้ทุกเมื่อ ด้วยการติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการรักษาของคุณ หรือ Cochlear ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากผู้เข้าร่วม Remote Check

เราจะจัดเก็บและใช้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้โดยอิงตามความยินยอมของคุณ:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมล เราจะใช้ข้อมูลนี้ในการระบุตัวตนของคุณภายในระบบภายในของเรา และเพื่อสื่อสารกับคุณ เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อนำเสนอข้อความเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณใน Remote Check เช่น การเตือนให้ทำการทดสอบตนเองให้สำเร็จ หรือการตอบกลับจากคลินิกของคุณ
ข้อมูลจากบัญชี Cochlear ของคุณและแอพ Nucleus Smart จะใช้บัญชี Cochlear ของคุณและแอพ Nucleus Smart ในการให้บริการ Remote Check แก่คุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับแต่ละบริการเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
ผล Remote Check ของคุณ รวมถึงข้อมูลทดสอบการฟัง, ภาพถ่ายของตำแหน่งการฝัง, ผลแบบสอบถาม และข้อมูลการวินิจฉัยจากประสาทหูเทียมและเครื่องแปลงสัญญาณเสียง เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลกับคลินิกที่กำหนดไว้ เพื่อให้พวกเขาวิเคราะห์สุขภาพด้านการได้ยินของคุณโดยไม่ต้องเดินทางไปที่คลินิก
หมายเลขบัตรเดบิต/เครดิตของคุณ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการชำระเงินในตัว ซึ่งดำเนินการโดยผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สาม หากมี เกตเวย์การชำระเงินจะประมวลผลการชำระเงินของคุณ Cochlear จะไม่จัดเก็บข้อมูลบัตรเดบิต/บัตรเครดิตของคุณ (หากมี) เพื่อวัตถุประสงค์นี้

 

อิงกับความต้องการของ Cochlear ที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของตนอย่างต่อเนื่อง เรายังใช้ข้อมูลที่จัดเก็บผ่าน Remote Check ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน เพื่อทำความเข้าใจการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการได้ยินใหม่ๆ ต่อไป

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์หลักของ Remote Check คือ เพื่อช่วยคุณในการทดสอบด้วยตนเองและแบ่งปันผลการทดสอบกับคลินิกของคุณ เราจะแบ่งปันข้อมูล Remote Check กับคลินิกที่คุณอนุมัติเท่านั้น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้คลินิกใดสามารถเข้าถึงข้อมูล Remote Check ของคุณได้ผ่านคุณสมบัติการแบ่งปันข้อมูลของแอพ Nucleus Smart อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมของแอพ Nucleus Smart สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการแบ่งปันข้อมูล ถ้ามี ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่กำหนดไว้ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากหรือเกี่ยวกับคุณได้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่ 3 อื่นก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น หรืออิงตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ให้ทำเช่นนั้น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่าน Remote Check จะถูกจัดเก็บโดย Cochlear ในนามของคุณ เว้นเสียแต่ว่าและจนกระทั่งคุณจะสั่งให้เราลบ

Cochlear CoPilot เป็นแอพมือถือแบบใช้งานได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยให้ผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูชั้นในเทียมของ Cochlear สามารถฟัง สื่อสาร และใช้ชีวิตได้ เมื่อคุณใช้แอพ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน และใช้เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เมื่อคุณใช้ Cochlear CoPilot เราจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทต่อไปนี้:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างบัญชี Cochlear ของคุณ หากคุณยังไม่มี และเพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ แอพ และบริการของ Cochlear รวมถึง Cochlear CoPilot
ข้อมูลการวิเคราะห์ Cochlear CoPilot จะรวบรวมข้อมูลการใช้รวมถึงข้อผิดพลาดที่พบ และส่งข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนไปยัง Cochlear ข้อมูลนี้ช่วย Cochlear ปรับปรุงแอพ Cochlear CoPilot รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Cochlear ได้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของข้อมูลการวิเคราะห์รวมถึงประเภทของอุปกรณ์มือถือและระบบปฏิบัติการที่ใช้ ความถี่ของการใช้คุณสมบัติของแอพ และที่อยู่อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลเพื่อประเมินภาคภูมิศาสตร์ทั่วไปซึ่งมีการใช้งานแอพ Cochlear ใช้มาตรการจัดการทางเทคนิคเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้เชื่อมโยงถึงตัวตนของคุณ

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณใช้ Cochlear CoPilot เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่ 3 อื่นก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น หรืออิงตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ให้ทำเช่นนั้น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บข้อมูล Cochlear CoPilot ของคุณไว้ตราบเท่าที่คุณมีบัญชี Cochlear หรือจนกว่าคุณจะขอให้เราลบ หากคุณลบบัญชี Cochlear เราอาจเก็บรักษาข้อมูลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่พบเกี่ยวกับวิธีการใช้ Cochlear CoPilot ของคุณแบบไม่ระบุตัวตน

 

ติดต่อเรา

 

คุณสามารถสอบถามหรือแจ้งข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับประกาศนี้หรือเกี่ยวกับวิธีที่ Cochlear จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร

หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลของคุณหรือถามคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราผ่าน

 1. อีเมลที่ privacy@cochlear.com หรือ
 2. ติดต่อหน่วยงานของ Cochlear ในประเทศของคุณหรือสำนักงานของ Cochlear ในภูมิภาคที่ใกล้คุณที่สุด:

 

COCHLEAR ASIA PACIFIC
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อประกาศนี้มีการเปลี่ยนแปลง

เราอาจจําเป็นต้องปรับปรุงประกาศนี้เป็นครั้งคราวจากเหตุผลที่มีหลากหลาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติทางธุรกิจของเรา เมื่อเราทําการเปลี่ยนแปลง เราจะเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงใหม่เป็นเวลา 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะทราบข้อมูลใหม่นี้

 

ขอขอบคุณ

เราขอขอบคุณที่คุณสละเวลาอ่านประกาศนี้ เราทราบดีว่าคุณให้ความไว้วางใจใน Cochlear เมื่อคุณเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา และเราตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลนี้อย่างมีความรับผิดชอบ

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 22/03/2021
มีผลบังคับใช้เมื่อ 11/06/2021
D1425384 V12 2021-03

Baha, Bring Back the Beat, Cochlear, Osia, Nucleus, Hear now. And always, โลโก้รูปวงรี และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ ® หรือ ™ เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cochlear Bone Anchored Solutions AB หรือ Cochlear Limited (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
คำว่า Bluetooth® ในตัวเน้นและโลโก้ ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Cochlear Limited ได้รับอนุญาตแล้ว
Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

D1632284 V4
Thai translation of D1425384 V12 2021-03