Skip to main content

นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ COCHLEAR

ในการทําตามภารกิจของเราที่จะช่วยให้ผู้คนได้ยินเสียงและมีผู้รับฟัง Cochlear อาจเก็บรวบรวม ใช้และแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้อาจผ่านทางการใช้เว็บไซต์ แอพ ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ หรือผ่านทางการติดต่อสื่อสารของคุณกับเรา เราต้องการให้คุณเข้าใจว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม การใช้ข้อมูลเหล่านี้ ผู้ที่เราจะแบ่งปันข้อมูลให้ รวมถึงวิธีที่เราจะพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะปกป้องข้อมูลเหล่านี้ วิธีการที่คุณสามารถเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูล และในท้ายที่สุดคือวิธีติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์ แอพ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้บริการโดย Cochlear Limited และบริษัทในเครือทั่วโลก ("Cochlear Group") โดยสามารถดูรายชื่อบริษัทในเครือและติดต่อ Cochlear ได้ ที่นี่

โปรดทราบ: นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีอำนาจบังคับเมื่อ Cochlear เก็บรวมรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการปกป้องตามที่กำหนดโดย Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”) (กฎหมายว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพ) ของสหรัฐฯ คุณสามารถดู ประกาศของ HIPPA ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ของเราได้

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่ COCHLEAR เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มา

เมื่อคุณติดต่อกับ Cochlear คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา ตัวอย่างเช่น คุณอาจบอก:

 • ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณเมื่อลงทะเบียนในบัญชีผู้ใช้ Cochlear บนเว็บไซต์ของเราหรือผ่านทางหนึ่งในแอพของเรา หรือเมื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือกิจกรรมของ Cochlear
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางแห่งการได้ยินส่วนตัวของคุณในชุมชน Cochlear Community หรือบริการอื่นๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ สุขภาพหรือการรักษาของคุณ เมื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ หรือใช้ หรือขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือ
 • หมายเลขบัตรเครดิตของคุณเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์เฉพาะทางของคุณ ความสนใจทางคลินิก และความเกี่ยวข้องของคุณกับผลิตภัณฑ์ Cochlear

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

การเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างภายในแอพและบริการของ Cochlear อาจทำให้คุณแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอพและ/หรืออุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ นอกจากนี้ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้แอพของเรา คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณอาจส่งข้อมูลการวิเคราะห์บางอย่างถึงเรา เช่น IP แอดเดรส เวอร์ชั่นเบราว์เซอร์ของคุณ เวอร์ชั่นของแอพที่คุณกําลังใช้และข้อผิดพลาดที่พบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านในส่วนด้านล่างเรื่องCochlear ใช้คุกกี้อย่างไร และสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแบบเฉพาะโปรดดูที่ส่วนความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากองค์กรอื่นๆ หรือบางคนเป็นครั้งคราว ตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับประสาทหูเทียม คลินิกของคุณอาจลงทะเบียนหมายเลขผลิตภัณฑ์ประสาทหูเทียม หมายเลขผลิตภัณฑ์เครื่องแปลงสัญญาณเสียงและการกำหนดค่าของคุณไว้กับเรา รวมทั้งรายละเอียดการติดต่อของคุณเพื่อให้คุณได้รับบริการสนับสนุนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เรายังอาจได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อเสริมการวิเคราะห์ตลาดและการทำตลาดของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมนี้จะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์แบบเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น

 

COCHLEAR นําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างไรบ้าง

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำเสนอ บำรุงรักษา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ในการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนเข้าใจและปฏิบัติต่อการสูญเสียการได้ยิน สร้างสรรค์สิ่งใหม่และนำโซลูชันประสาทหูเทียมชนิดต่างๆ สู่ตลาด ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการ:

 • ทดสอบ สนับสนุนและพัฒนาการอัพเกรดและการปรับปรุงต่างๆ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น เพื่อช่วยในการปรับความเหมาะสม การเปิดใช้งาน การบํารุงรักษาและการจัดการอุปกรณ์) รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
 • เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ บริการและความเชื่อถือได้ของข้อมูล
 • เพื่อปรับปรุงเนื้อหา การทํางานและการใช้งานเว็บไซต์และแอพของเรา
 • เพื่อบํารุงรักษาบันทึกการจัดจำหน่ายและบันทึกประวัติอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ Cochlear
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ เช่น การบํารุงรักษาบันทึกการสืบค้นทางการแพทย์และ/หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
 • เพื่อจุดประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ หรือการต่อต้านการทุจริต
 • ในระหว่างการประเมินใบสมัครงานและตลอดกระบวนการรับสมัครงานของเรา

นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสนับสนุนงานการตลาดและการส่งเสริมการขาย ซึ่งรวมถึง:

 • เพื่อเชิญคุณเข้าร่วมการตอบแบบสํารวจและให้คําติชมแก่เรา
 • เพื่อติดต่อคุณเพื่อแจ้งข้อเสนอและข้อมูลอื่นๆ ที่เราเชื่อว่าคุณจะสนใจ
 • เพื่อมอบประสบการณ์รูปแบบเฉพาะตัวให้แก่คุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์และแอพของเรา
 • เพื่อสร้างโปรไฟล์จากการติดต่อระหว่างเรากับคุณ ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่าคุณสนใจจะรับข้อมูลอะไร

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกจากการติดต่อสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการขายได้ตลอดเวลา ไม่ว่าผ่านทางลิงก์สำหรับยกเลิกการสมัครสมาชิกที่อยู่ภายในการติดต่อสื่อสารต่างๆ หรือโดยการติดต่อเราผ่านวิธีใดวิธีหนึ่งที่อธิบายไว้ในตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดและกับใคร

ภายใน Cochlear Group

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน Cochlear Group ทั่วโลก สมาชิกแต่ละคนของ Cochlear Group จะใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

กับผู้ให้บริการของเรา

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับองค์กรที่ให้หรือทําหน้าที่ให้บริการเพื่อหรือในนามของ Cochlear ตัวอย่าง เช่น บริษัทที่ให้บริการสนับสนุนเว็บไซต์ หรือที่ช่วยเราในการทําการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ในบางกรณี คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรงกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้ (เช่น เมื่อคุณซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของเราและป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของคุณสําหรับการชําระเงิน ข้อมูลนั้นจะถูกส่งโดยตรงไปยังผู้ให้บริการชําระเงินที่เป็นบุคคลที่สาม) และบุคคลที่สามอาจจะหรืออาจจะไม่แบ่งปันข้อมูลนั้นกับ Cochlear ผู้ให้บริการของเราต้องปฏิบัติตามสัญญาเพื่อปกป้องการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันกับพวกเขา และใช้เฉพาะเพื่อการให้บริการแก่เราเท่านั้น

กับคู่ค้าด้านการดูแลสุขภาพ ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ (เช่น ศัลยแพทย์ นักโสตสัมผัสวิทยาของคุณ ฯลฯ) เพื่อประเมินความเหมาะสมของคุณกับผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อช่วยคุณในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเพื่อเหตุผลอื่นที่เกี่ยวกับการรักษา การดูแลสุขภาพหรือการชําระเงิน ตัวอย่างเช่น:

 • เมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จำหน่ายทางออนไลน์ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับองค์กรที่ชําระเงินค่าบริการสุขภาพในนามของคุณ (ตัวอย่างเช่น Medicare หรือ Medicaid ในสหรัฐฯ และหน่วยงานที่มีอํานาจในการชําระเงินคืนและบริษัทประกันภัยในยุโรป) และ
 • เมื่อใช้เทคโนโลยีคลาวด์ของ Cochlear เพื่อให้ Cochlear สามารถสำรองข้อมูลไฟล์ MAP ของเครื่องแปลงสัญญาณเสียงได้อย่างปลอดภัย และใช้ร่วมกันกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่คุณกำหนดไว้

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล (ที่เหมาะสม) ตามกฎหมายที่บังคับใช้

การทําธุรกรรมทางธุรกิจ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทที่ได้เข้าซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์ของบริษัทในเครือของ Cochlear Group หรือหนึ่งในฝ่ายต่างๆ ของเรา ตัวอย่างเช่น ผลจากการขาย การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการชำระบัญชี หากการถ่ายโอนดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทผู้ซื้อจะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และการกำหนดความเป็นส่วนตัวที่คุณได้แจ้งกับเราไว้

คำขอตามกฎหมาย/คำขอของรัฐบาลและการปกป้อง Cochlear และอื่นๆ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตใจว่า การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความเหมาะสมต่อการ:

 • ปฏิบัติตามกฎหมาย (หรือคําสั่งศาลหรือหมายเรียก)
 • ปฏิบัติตามคําขอตามกฎหมายจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานของรัฐบาล
 • ป้องกันหรือสืบสวนอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น เช่น การฉ้อโกงหรือการขโมยข้อมูลระบุตัวตน หรือ
 • ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ Cochlear Group ผู้ใช้ของเราหรืออื่นๆ

 

COCHLEAR ใช้ Cookies ปลั๊กอินเครือข่ายออนไลน์ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอย่างไร

Cookies คือไฟล์เล็กๆ ที่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณจัดเก็บไว้เพื่อช่วยเว็บไซต์ในการติดตามข้อมูลระหว่างการเยี่ยมชม เว็บไซต์ของเราใช้ Cookies เพื่อช่วยให้เรา:

 • เข้าใจว่าคุณดูหน้าเว็บใด บ่อยครั้งเพียงใด และจากอุปกรณ์ชนิดใด
 • รวบรวมและจดจําข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เรียกดูและการกำหนดค่าของคุณ
 • ปรับแต่งองค์ประกอบของเว็บไซต์ของเราตามลักษณะเฉพาะบุคคล โดยอิงจากเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ ประเทศ ภาษาของคุณ และ
 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่คุณจากมาและเว็บไซต์อื่นที่คุณได้เคยเข้าเยี่ยมชม เพื่อช่วยในการจัดหมวดหมู่การเรียกดูตามการแบ่งส่วนตลาดเพื่อการวิเคราะห์ตลาด และ
 • นําเสนอเนื้อหา การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการขายและการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา Cookies จะช่วยให้เราสามารถระบุถึงสิ่งที่คุณค้นหา เนื้อหาที่คุณเยี่ยมชมและความถี่ที่คุณกลับมา แม้ว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่าน Cookies จะไม่สามารถระบุตัวคุณได้โดยตรง แต่เมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา เราอาจเชื่อมโยงกิจกรรมก่อนหน้าและในอนาคตของคุณในเว็บไซต์และแอพของเราด้วยรายละเอียดการติดต่อที่คุณเคยให้ไว้

เราจะเป็นผู้ตั้งค่า Cookies บางส่วนที่เว็บไซต์ของเราใช้ และบางส่วนจะมีบุคคลที่สามในนามของเราเป็นผู้ตั้งค่า เราใช้ Cookies จากบุคคลที่สามในการโฆษณาโดยอิงตามความสนใจ ซึ่งอาจทำให้คุณได้รับชมโฆษณาจาก Cochlear บนเว็บไซต์อื่นที่คุณเยี่ยมชม

เราใช้ Google Analytics ในการเก็บข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และแอพของเรา รวมทั้ง Google AdSense และ Google DoubleClick เพื่อจัดการและจัดวางโฆษณา (รวมกันเรียกว่า "Google Services") Google Services ช่วยให้การใช้งานของคุณสัมพันธ์กันในหลายอุปกรณ์ เช่น ระหว่างโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปของคุณ คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics หรือป้องกันไม่ให้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือล็อกอินเข้าสู่ Google Account ของคุณเพื่อควบคุมประสบการณ์การโฆษณาใน Google Services

หากคุณไม่ต้องการให้ติดตั้ง Cookies คุณสามารถกําหนดค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธ Cookies ได้ การกระทําดังกล่าวอาจทําให้คุณสมบัติบางอย่างในเว็บไซต์ของเราไม่สามารถทํางานได้ตามที่กำหนดไว้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cookies และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน โปรดเยี่ยมชม allaboutcookies.org คุณยังสามารถเลือกไม่ดูโฆษณาที่อิงจากความสนใจผ่านทางเว็บไซต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้ โดยการไปที่ http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices and http://www.youronlinechoices.com (สําหรับผู้ที่อยู่อาศัยในยุโรป)

ปลั๊กอินเครือข่ายออนไลน์

นอกจาก Cookies แล้ว เรายังได้ใช้ปลั๊กอินเครือข่ายออนไลน์จากเครือข่ายสังคมต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เพื่อให้คุณสามารถแบ่งปันสิ่งต่างๆ จากเว็บไซต์ของเรากับเพื่อนทางออนไลน์และผู้ที่คุณติดต่อด้วย ทุกครั้งที่คุณเข้ามาเยี่ยมชมไซต์ของเราที่มีปลั๊กอิน เบราว์เซอร์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Facebook และ/หรือ Twitter หากคุณล็อกอินเข้าสู่บริการ Facebook และ/หรือ Twitter ในระหว่างที่คุณมาเยือนเว็บไซต์ของเรา บริการเหล่านี้อาจเชื่อมโยงการดูเว็บไซต์ของเราเข้ากับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกประมวลผลและจัดเก็บไว้ที่ใด

Cochlear เป็นบริษัทระดับโลก มีสํานักงานใหญ่อยู่ในเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย แต่มีโรงงานและทีมบุคลากรที่สำคัญอยู่ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอน ประมวลผลและจัดเก็บไว้ในที่ใดก็ได้ที่ Cochlear, Cochlear Group หรือผู้ให้บริการของบริษัทเหล่านี้ดำเนินงาน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมจากผู้ที่อยู่อาศัยในสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรปและถ่ายโอนไปยังประเทศที่อาจมีกฎหมายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับมาตรฐานที่ต่ำกว่า Cochlear จะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกป้องและประมวลผลข้อมูลนั้นตามมาตรฐานการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรป

Cochlear จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นเวลานานเท่าใด

Cochlear จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไว้เฉพาะในระยะเวลาเท่าที่มีความจําเป็นต่อการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นตั้งแต่แรก หรือการใช้เพิ่มเติมใดๆ ที่คุณยินยอม หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกําหนดทางกฎหมายในการเก็บรักษาบันทึก หลังจากนั้น เราจะลบข้อมูลหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพื่อให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวคุณได้อีก

 

การรักษาความปลอดภัย

Cochlear ช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

Cochlear ใช้มาตรการด้านการดูแลระบบ มาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรที่เหมาะสม เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการนำไปใช้ในทางมิชอบ การสูญหายและการเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรารวมถึงการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสม การเข้ารหัส (ตามความเหมาะสม) และการประเมินการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

 

ข้อมูลของเด็ก

Cochlear จัดการความเป็นส่วนตัวของเด็กและสิทธิ์ของผู้ปกครองอย่างไร

เว็บไซต์และบริการของเรามีจุดประสงค์สําหรับผู้ชมทั่วไป เช่น ผู้ป่วย ผู้ปกครองและสาธารณชนทั่วไป และจะไม่มุ่งไปที่เด็กโดยเฉพาะ บางบริการและแอพของ Cochlear เข้าถึงได้ผ่านบัญชี Cochlear และบัญชีเด็กจะสร้างขึ้นได้โดยมีการยินยอมจากผู้ปกครอง ดู นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมของบัญชี Cochlear สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการสร้างและจัดการบัญชีเด็ก

 

การเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

คุณสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร

เราเคารพสิทธิ์ของคุณในการเลือกวิธีการที่เราจะรวบรวม ใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อใดก็ตามที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นข้อมูลล่าสุด แต่เราเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการกําหนดค่าความเป็นส่วนตัวของคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป

ติดต่อเราผ่านหนึ่งในวิธีการที่ระบุด้านล่างเพื่อเข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ภายในการควบคุมของ Cochlear เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราจะดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการยืนยันตัวตนของคุณก่อน จึงจะให้คุณสามารถเข้าถึงรายละเอียดหรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบระเบียนของเราได้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมด้านล่าง เราอธิบายถึงการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะซึ่งต่างจากที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวหลัก(ด้านบน) รวมถึงอธิบายเกี่ยวกับนโยบายที่ต้องชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม


ด้วยแอพ Nucleus® Smart คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการฟังของคุณได้โดยตรงจากอุปกรณ์ TM Apple หรือ Android ที่รองรับ แอพนี้ทำให้คุณสามารถจับคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus 7 ผ่าน Bluetooth® ด้วยสมาร์ทโฟนที่รองรับ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรม ปรับระดับเสียง ควบคุมอุปกรณ์เสริมการสตรีม เข้าถึงคำแนะนำในการปฏิบัติ และระบุตำแหน่งเครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่หายหรืออยู่ผิดตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว
 

การซิงโครไนซ์ข้อมูล

เมื่อคุณเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ข้อมูลจากเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณและแอพ Nucleus® Smart จะซิงโครไนซ์กับบริการ Cochlear เป็นปกติเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลจากทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ข้อมูลที่ส่งรวมถึงข้อมูลจากคุณสมบัติตัวติดตามการได้ยินของแอพ Nucleus Smart เช่น จำนวนครั้งที่คุณใช้ในการพูด และจำนวนครั้งที่คอยล์เสียงของคุณหลุดจากการเชื่อมต่อ ข้อมูลที่ซิงโครไนซ์ไม่รวมหรือเปิดเผยรายละเอียดของโรคประจำตัวของคุณ ผู้ที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องจะเห็นข้อมูลเดียวกันในตัวติดตามการได้ยินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยการซิงโครไนซ์ข้อมูลนี้กับ Cochlear

คุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูลเปิดใช้สำหรับผู้รับแต่ละคน เมื่อผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเปิดใช้คุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูลสำหรับผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมของ Cochlear คุณสมบัติจะเปิดใช้สำหรับคู่สมรสและ/หรือผู้ดูแลคนอื่นๆ ที่ใช้แอพ Nucleus Smart ด้วยอุปกรณ์ของผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ตัวอย่างเช่น หากผู้ปกครองของผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมของ Cochlear เปิดคุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูลสำหรับเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของลูก การดำเนินการนี้จะเปิดใช้คุณสมบัติสำหรับผู้ปกครองของผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมอีกคนที่ใช้แอพ Nucleus Smart เพื่อควบคุมเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของลูกจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตน เช่นเดียวกัน เมื่อผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคนหนึ่งปิดคุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูล การดำเนินการนั้นจะปิดใช้งานสำหรับผู้ดูแลคนอื่นๆ ทั้งหมดของผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม

Cochlear ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับผ่านคุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูลเพื่อให้บริการการซิงโครไนซ์และเปิดใช้บริการ Cochlear อื่นๆ ที่มีในตลาดที่เลือก นอกจากนั้นแล้ว Cochlear จะใช้ข้อมูลส่วนตัวในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนเท่านั้นโดยไม่มีชื่อของผู้รับการผ่าตัดหรือผู้ดูแล เพื่อระบุแนวโน้ม เพื่อพัฒนาและแบ่งปันผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการได้รับการใช้อย่างไร และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เราจะรักษาการซิงโครไนซ์ข้อมูลตราบใดที่คุณยังใช้บัญชี Cochlear หรือจนกระทั่งคุณขอยกเลิกบัญชี

คุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูลไม่จำเป็นสำหรับการใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณ คุณสามารถเปิดใช้หรือปิดใช้จากหน้าจอการตั้งค่าภายในแอพ Nucleus Smart ในเวลาใดก็ได้ โดยใช้คุณสมบัติที่เป็นตัวเลือก
 

ข้อมูลสำคัญ

เมื่อคุณเข้าสู่แอพ Nucleus Smart ด้วยบัญชี TM Cochlear ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับการฝังอุปกรณ์และเครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะถูกส่งไปที่ Cochlear ข้อมูลนี้ทำให้เราสามารถตรวจสอบว่าแอพใช้กับซอฟแวร์ที่ได้รับการรับรอง
 

การแจ้งเตือน

แอพ Nucleus Smart ถามคุณเพื่อเปิดการแจ้งเตือนให้แอพแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับเครื่องแปลงสัญญาณเสียง คุณสมบัตินี้เปิดใช้คุณสมบัติพื้นหลัง เช่น ตัวติดตามการได้ิยิน

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้คุณสมบัตินี้ในการตั้งค่าการแจ้งเตือนแอพของสมาร์ทโฟน
 

ค้นหาเครื่องแปลงสัญญาณเสียง / บริการระบุตำแหน่ง

แอพ Nucleus Smart ใช้ GPS บนอุปกรณ์ของคุณ และ WiFi หรือเครือข่ายเซลลูลาร์เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่หายหรืออยู่ผิดตำแหน่ง แอพ Nucleus Smart ดำเนินการโดยจัดเก็บตำแหน่งสุดท้ายที่คุณใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียง และตำแหน่งสุดท้ายที่แอพใช้ร่วมกับเครื่องแปลงสัญญาณเสียง ข้อมูลตำแหน่งของคุณจะไม่ถูกส่งไปยัง Cochlear

คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ในการตั้งค่าของสมาร์ทโฟนสำหรับบริการระบุตำแหน่ง
 

ข้อมูลการวิเคราะห์

แอพ Nucleus Smart รวบรวมข้อมูลการใช้รวมถึงข้อผิดพลาดที่พบ และส่งข้อมูลที่ไม่มีการระบุตัวตนไปยัง Cochlear ข้อมูลนี้ช่วย Cochlear ปรับปรุงแอพ Nucleus Smart รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆของ Cochlear ตัวอย่างของข้อมูลการวิเคราะห์รวมถึงประเภทของอุปกรณ์มือถือและระบบปฏิบัติการที่ใช้ ความถี่ของการใช้คุณสมบัติของแอพ และที่อยู่อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลเพื่อประเมินภาคภูมิศาสตร์ทั่วไปซึ่งมีการใช้งานแอพ Cochlear ใช้มาตรการจัดการทางเทคนิคเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้เชื่อมโยงถึงตัวตนของคุณ

คำว่า Bluetooth® ในตัวเน้นและโลโก้ ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของ Bluetooth SIG, Inc และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Cochlear Limited ได้รับอนุญาตแล้ว

App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
การสร้างบัญชี Cochlear ทำให้คุณสามารถล็อกอินเข้า และใช้บริการรวมถึงแอพของ Cochlear เช่น แอพ Nucleus® Smart พอร์ทัลเว็บ myCochlear และร้านค้าออนไลน์อื่นๆ ของเรา บริการที่ใช้บัญชี Cochlear จะแตกต่างกันไปตามตลาด

เมื่อคุณสร้างบัญชี Cochlear เราต้องการชื่อ ที่อยู่อีเมล และวันเกิดของคุณ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อเชื่อมโยงบัญชี Cochlear ของคุณกับการลงทะเบียนอุปกรณ์ Cochlear ของคุณในการช่วยมอบบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด นอกจากนั้น ที่อยู่อีเมลของคุณอาจถูกใช้สำหรับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Cochlear และวันเกิดของคุณจะช่วยให้เรายืนยันว่าบัญชีเด็กได้รับการสร้างขึ้นโดยความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเท่านั้น

บัญชีเด็กและการยินยอมจากผู้ปกครอง
บริการ Cochlear และแอพอาจใช้โดยเด็กผ่านบัญชีเด็ก บัญชีเด็กอาจสร้างโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองผ่านบริการและแอพซึ่งอนุญาตการใช้ เช่น แอพ Nucleus Smart ดู FAQ แอพ Nucleus Smart สำหรับคำแนะนำในการสร้างบัญชีเด็ก

บัญชีเด็กอาจเข้าถึงบริการและแอพของ Cochlear แบบเดียวกันกับผู้ใหญ่ จึงอาจทำให้มีการส่งข้อมูลส่วนตัวถึง Cochlear ตัวอย่างเช่น เด็กที่ใช้แอพ Nucleus Smart อาจเปิดใช้คุณสมบัติเช่นการซิงโครไนซ์ข้อมูล ซึ่งอธิบายไว้อย่างสมบูรณ์มากกว่าใน นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมของแอพ Nucleus Smart

บริการที่เปิดใช้บัญชี Cochlear มีในบางตลาดที่เปิดใช้การแชร์ข้อมูลสุขภาพกับนักวิชาชีพดูแลสุขภาพที่ได้รับมอบหมาย เมื่อเปิดใช้ ผู้ปกครองอาจขอให้ปิดใช้บริการเมื่อใดก็ได้โดยการติดต่อนักวิชาชีพดูแลสุขภาพหรือ Cochlear

ผู้ปกครองอาจทบทวน แก้ไข ขอให้ลบ หรือป้องกันไม่ให้มีการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอีกต่อไป โดยการติดต่อเราเช่นเดียวกับที่อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัว


ติดต่อเรา

คุณสามารถสอบถามหรือแจ้งข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือเกี่ยวกับวิธีที่ Cochlear จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร

หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลของคุณ เปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อของคุณ หรือสอบถามหรือแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งอีเมล์ไปที่ privacy@cochlear.com หรือติดต่อสำนักงาน Cochlear ประจำภูมิภาคที่อยู่ใกล้คุณมากที่สุด:

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400

แม้ว่าเราจะพยายามตอบคําถามหรือข้อกังวลใดๆ ที่คุณอาจมี แต่คุณยังมีสิทธิ์ติดต่อผู้กำกับดูแลด้านความเป็นส่วนตัวของท้องถิ่นหรือการปกป้องข้อมูลของคุณได้โดยตรงด้วย

 

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนโยบายนี้มีการเปลี่ยนแปลง

เราอาจจําเป็นต้องปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวจากเหตุผลที่มีหลากหลาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติทางธุรกิจของเรา เมื่อเราทําการเปลี่ยนแปลง เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงใหม่ก่อนมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะทราบข้อมูลใหม่นี้

 

ขอขอบคุณ

เราขอขอบคุณที่คุณสละเวลาอ่านนโยบายนี้ เราทราบดีว่าคุณให้ความไว้วางใจใน Cochlear เมื่อคุณเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา และเราตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลนี้อย่างมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานต่อไปเพื่อช่วยให้ผู้คนได้ยินเสียงและมีผู้รับฟัง

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2018
มีผลบังคับใช้เมื่อกรกฎาคม 2018
D1425384