Skip to main content

นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ COCHLEAR

เมื่อคุณติดต่อกับ Cochlear ผ่านเว็บไซต์, แอพ, ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือผ่านทางการสื่อสารกับเรา เราอาจเก็บรวบรวม หรือใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราต้องการให้คุณเข้าใจว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม การใช้ข้อมูลเหล่านี้ ผู้ที่เราจะแบ่งปันข้อมูลให้ รวมถึงวิธีที่เราจะพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะปกป้องข้อมูลเหล่านี้ วิธีการที่คุณสามารถเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูล และในท้ายที่สุดคือวิธีติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์ แอพ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้บริการโดย Cochlear Limited และบริษัทย่อยทั่วโลก ("Cochlear Group") โดยสามารถดูรายชื่อบริษัทย่อยและติดต่อ Cochlear ได้ ที่นี่

โปรดทราบ: นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีอำนาจบังคับเมื่อ Cochlear เก็บรวมรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการปกป้องตามที่กำหนดโดย Health Insurance Portability and Accountability Act ("HIPAA") (กฎหมายว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพ) ของสหรัฐฯ คุณสามารถดู ประกาศของ HIPAA ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ของเราได้

 

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่ COCHLEAR เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มา

เมื่อคุณติดต่อกับ Cochlear คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา ตัวอย่างเช่น คุณอาจบอก:

 • ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณเมื่อลงทะเบียนในบัญชีผู้ใช้ Cochlear บนเว็บไซต์ของเราหรือผ่านทางหนึ่งในแอพของเรา หรือเมื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือกิจกรรมของ Cochlear
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางแห่งการได้ยินส่วนตัวของคุณในชุมชน Cochlear Community หรือบริการอื่นๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ สุขภาพหรือการรักษาของคุณ เมื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ หรือใช้ หรือขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือ
 • หมายเลขบัตรเครดิตของคุณเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์เฉพาะทางของคุณ ความสนใจทางคลินิก และความเกี่ยวข้องของคุณกับผลิตภัณฑ์ Cochlear

คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้แก่เรา แต่อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการคุณได้อย่างครบถ้วนในบางกรณีที่เราไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

การเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างภายในแอพและบริการของ Cochlear อาจทำให้คุณแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอพและ/หรืออุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ นอกจากนี้ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้แอพของเรา คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณอาจส่งข้อมูลการวิเคราะห์บางอย่างถึงเรา เช่น IP แอดเดรส เวอร์ชั่นเบราว์เซอร์ของคุณ เวอร์ชั่นของแอพที่คุณกําลังใช้และข้อผิดพลาดที่พบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านในส่วนด้านล่างเรื่อง Cochlear ใช้ Cookies อย่างไร และสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, บริการ และกิจกรรมเฉพาะ โปรดดูที่ส่วน ความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากองค์กรอื่นๆ หรือบางคนเป็นครั้งคราว ตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับประสาทหูเทียม คลินิกของคุณอาจลงทะเบียนหมายเลขผลิตภัณฑ์ประสาทหูเทียม หมายเลขผลิตภัณฑ์เครื่องแปลงสัญญาณเสียงและการกำหนดค่าของคุณไว้กับเรา รวมทั้งรายละเอียดการติดต่อของคุณเพื่อให้คุณได้รับบริการสนับสนุนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เรายังอาจได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อเสริมการวิเคราะห์ตลาดและการทำตลาดของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมนี้จะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์แบบเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น

 

COCHLEAR นําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างไรบ้าง

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงด้านล่าง และที่กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม เพื่อเปลี่ยนแปลงความเข้าใจและการรักษาการสูญเสียการได้ยินของผู้คน สร้างสรรค์สิ่งใหม่และนำโซลูชันประสาทหูเทียมชนิดต่างๆ สู่ตลาด

อิงตามการรับประกันแบบจำกัดระดับโลกของ Cochlear และข้อผูกพันด้านกฎระเบียบของเราในการจัดเก็บและรักษาไว้ซึ่งบันทึกเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเรา เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อ:

 • ติดตามระยะเวลาการรับประกันของคุณ
 • รักษาบันทึกการจัดจำหน่ายและบันทึกประวัติอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ Cochlear
 • รักษาบันทึกการสืบค้นทางการแพทย์และ/หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

อิงตามความยินยอมของคุณ หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:

 • ลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ
 • ช่วยงานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของเรา เช่น การเชิญให้คุณเข้าร่วมการตอบแบบสำรวจ และให้คำติชมแก่เรา หรือเพื่อนำเสนอข้อเสนอและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราเชื่อว่าคุณจะสนใจ

อิงตามความต้องการของ Cochlear ที่จะนำเสนอบริการที่คุณร้องขอ และเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการของ Cochlear อย่างต่อเนื่อง เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:

 • สนองตอบการร้องขอของคุณในข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา
 • มอบประสบการณ์รูปแบบเฉพาะตัวให้แก่คุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์และแอพของเรา
 • นำเสนอการแจ้งเตือนแก่คุณเกี่ยวกับบริการ เช่น การหมดอายุการรับประกัน
 • สร้างโปรไฟล์จากการติดต่อระหว่างเรากับคุณ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าคุณสนใจจะรับข้อมูลอะไรบ้าง
 • ทดสอบ สนับสนุนและพัฒนาการอัพเกรดและการปรับปรุงต่างๆ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น เพื่อช่วยในการปรับความเหมาะสม การเปิดใช้งาน การบำรุงรักษาและการจัดการอุปกรณ์) รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ บริการและความเชื่อถือได้ของข้อมูล
 • ปรับปรุงเนื้อหา การทำงานและการใช้งานเว็บไซต์และแอพของเรา
 • ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัย หรือการต่อต้านการทุจริต

 

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดและกับใคร

ภายใน Cochlear Group

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน Cochlear Group ทั่วโลก สมาชิกแต่ละคนของ Cochlear Group จะใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

กับผู้ให้บริการของเรา

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับองค์กรที่ให้หรือทําหน้าที่ให้บริการเพื่อหรือในนามของ Cochlear ตัวอย่าง เช่น บริษัทที่ให้บริการสนับสนุนเว็บไซต์ หรือที่ช่วยเราในการทําการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ในบางกรณี คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรงกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้ (เช่น เมื่อคุณซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของเราและป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของคุณสําหรับการชําระเงิน ข้อมูลนั้นจะถูกส่งโดยตรงไปยังผู้ให้บริการชําระเงินที่เป็นบุคคลที่สาม) และบุคคลที่สามอาจจะหรืออาจจะไม่แบ่งปันข้อมูลนั้นกับ Cochlear ผู้ให้บริการของเราต้องปฏิบัติตามสัญญาเพื่อปกป้องการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันกับพวกเขา และใช้เฉพาะเพื่อการให้บริการแก่เราเท่านั้น

กับคู่ค้าด้านการดูแลสุขภาพ ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ (เช่น ศัลยแพทย์ นักโสตสัมผัสวิทยาของคุณ ฯลฯ) เพื่อประเมินความเหมาะสมของคุณกับผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อช่วยคุณในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเพื่อเหตุผลอื่นที่เกี่ยวกับการรักษา การดูแลสุขภาพหรือการชําระเงิน ตัวอย่างเช่น:

 • เมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จำหน่ายทางออนไลน์ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับองค์กรที่ชําระเงินค่าบริการสุขภาพในนามของคุณ (ตัวอย่างเช่น Medicare หรือ Medicaid ในสหรัฐฯ และหน่วยงานที่มีอํานาจในการชําระเงินคืนและบริษัทประกันภัยในยุโรป) และ
 • เมื่อใช้เทคโนโลยีคลาวด์ของ Cochlear เพื่อให้ Cochlear สามารถสำรองข้อมูลไฟล์ MAP ของเครื่องแปลงสัญญาณเสียงได้อย่างปลอดภัย และใช้ร่วมกันกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่คุณกำหนดไว้

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล (ที่เหมาะสม) ตามกฎหมายที่บังคับใช้

การทําธุรกรรมทางธุรกิจ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทที่ได้เข้าซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์ของบริษัทในเครือของ Cochlear Group หรือหนึ่งในฝ่ายต่างๆ ของเรา ตัวอย่างเช่น ผลจากการขาย การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการชำระบัญชี หากการถ่ายโอนดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทผู้ซื้อจะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และการกำหนดความเป็นส่วนตัวที่คุณได้แจ้งกับเราไว้

คำขอตามกฎหมาย/คำขอของรัฐบาลและการปกป้อง Cochlear และอื่นๆ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตใจว่า การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความเหมาะสมต่อการ:

 • ปฏิบัติตามกฎหมาย (หรือคําสั่งศาลหรือหมายเรียก)
 • ปฏิบัติตามคําขอตามกฎหมายจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานของรัฐบาล
 • ป้องกันหรือสืบสวนอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น เช่น การฉ้อโกงหรือการขโมยข้อมูลระบุตัวตน หรือ
 • ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ Cochlear Group ผู้ใช้ของเราหรืออื่นๆ

 

COCHLEAR ใช้ Cookies ปลั๊กอินเครือข่ายออนไลน์ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอย่างไร

Cookies คือไฟล์เล็กๆ ที่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณจัดเก็บไว้เพื่อช่วยเว็บไซต์ในการติดตามข้อมูลระหว่างการเยี่ยมชม เว็บไซต์ของเราใช้ Cookies เพื่อช่วยให้เรา:

 • เข้าใจว่าคุณดูหน้าเว็บใด บ่อยครั้งเพียงใด และจากอุปกรณ์ชนิดใด
 • รวบรวมและจดจําข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เรียกดูและการกำหนดค่าของคุณ
 • ปรับแต่งองค์ประกอบของเว็บไซต์ของเราตามลักษณะเฉพาะบุคคล โดยอิงจากเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ ประเทศ ภาษาของคุณ และ
 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่คุณพาคุณมาและเว็บไซต์อื่นที่คุณได้เคยเข้าเยี่ยมชม เพื่อช่วยในการจัดหมวดหมู่การเรียกดูตามการแบ่งส่วนตลาดเพื่อการวิเคราะห์ตลาด และ
 • นําเสนอเนื้อหา การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการขายและการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา Cookies จะช่วยให้เราสามารถระบุถึงสิ่งที่คุณค้นหา เนื้อหาที่คุณเยี่ยมชมและความถี่ที่คุณกลับมา แม้ว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่าน Cookies จะไม่สามารถระบุตัวคุณได้โดยตรง แต่เมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา เราอาจเชื่อมโยงกิจกรรมก่อนหน้าและในอนาคตของคุณในเว็บไซต์และแอพของเราด้วยรายละเอียดการติดต่อที่คุณเคยให้ไว้

เราจะเป็นผู้ตั้งค่า Cookies บางส่วนที่เว็บไซต์ของเราใช้ และบางส่วนจะมีบุคคลที่สามในนามของเราเป็นผู้ตั้งค่า เราใช้ Cookies จากบุคคลที่สามในการโฆษณาโดยอิงตามความสนใจ ซึ่งอาจทำให้คุณได้รับชมโฆษณาจาก Cochlear บนเว็บไซต์อื่นที่คุณเยี่ยมชม

เราใช้ Google Analytics ในการเก็บข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และแอพของเรา รวมทั้ง Google AdSense และ Google DoubleClick เพื่อจัดการและจัดวางโฆษณา (รวมกันเรียกว่า "Google Services") Google Services ช่วยให้การใช้งานของคุณสัมพันธ์กันในหลายอุปกรณ์ เช่น ระหว่างโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปของคุณ คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics หรือป้องกันไม่ให้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเยี่ยมชม http://myaccount.google.com เพื่อควบคุมประสบการณ์การโฆษณาของคุณใน Google Services

หากคุณไม่ต้องการให้ติดตั้ง Cookies คุณสามารถกําหนดค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธ Cookies ได้ การกระทําดังกล่าวอาจทําให้คุณสมบัติบางอย่างในเว็บไซต์ของเราไม่สามารถทํางานได้ตามที่กำหนดไว้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cookies และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน โปรดเยี่ยมชม http://allaboutcookies.org คุณยังสามารถเลือกไม่ดูโฆษณาที่อิงจากความสนใจผ่านทางเว็บไซต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้ โดยการไปที่ http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices and http://www.youronlinechoices.com (สําหรับผู้ที่อยู่อาศัยในยุโรป)

ปลั๊กอินเครือข่ายออนไลน์

นอกจาก Cookies แล้ว เรายังได้ใช้ปลั๊กอินเครือข่ายออนไลน์จากเครือข่ายสังคมต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เพื่อให้คุณสามารถแบ่งปันสิ่งต่างๆ จากเว็บไซต์ของเรากับเพื่อนทางออนไลน์และผู้ที่คุณติดต่อด้วย ทุกครั้งที่คุณเข้ามาเยี่ยมชมไซต์ของเราที่มีปลั๊กอิน เบราว์เซอร์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Facebook และ/หรือ Twitter หากคุณล็อกอินเข้าสู่บริการ Facebook และ/หรือ Twitter ในระหว่างที่คุณมาเยือนเว็บไซต์ของเรา บริการเหล่านี้อาจเชื่อมโยงการดูเว็บไซต์ของเราเข้ากับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกประมวลผลและจัดเก็บไว้ที่ใด

Cochlear เป็นบริษัทระดับโลก มีสํานักงานใหญ่อยู่ในเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย แต่มีโรงงานและทีมบุคลากรที่สำคัญอยู่ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอน ประมวลผลและจัดเก็บไว้ในที่ใดก็ได้ที่ Cochlear, Cochlear Group หรือผู้ให้บริการของบริษัทเหล่านี้ดำเนินงาน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมจากผู้ที่อยู่อาศัยในสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรปและถ่ายโอนไปยังประเทศที่อาจมีกฎหมายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับมาตรฐานที่ต่ำกว่า Cochlear จะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกป้องและประมวลผลข้อมูลนั้นตามมาตรฐานการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรป

Cochlear จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นเวลานานเท่าใด

Cochlear จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไว้เฉพาะในระยะเวลาเท่าที่มีความจําเป็นต่อการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นตั้งแต่แรก หรือการใช้เพิ่มเติมใดๆ ที่คุณยินยอม หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกําหนดทางกฎหมายในการเก็บรักษาบันทึก หลังจากนั้น เราจะลบข้อมูลหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพื่อให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวคุณได้อีก

 

การรักษาความปลอดภัย

Cochlear ช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

Cochlear ใช้มาตรการด้านการดูแลระบบ มาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรที่เหมาะสม เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการนำไปใช้ในทางมิชอบ การสูญหายและการเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรารวมถึงการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสม การเข้ารหัส (ตามความเหมาะสม) และการประเมินการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

 

ข้อมูลของเด็ก

Cochlear จัดการความเป็นส่วนตัวของเด็กและสิทธิ์ของผู้ปกครองอย่างไร

เว็บไซต์และบริการของเรามีจุดประสงค์สําหรับผู้ชมทั่วไป เช่น ผู้ป่วย ผู้ปกครองและสาธารณชนทั่วไป และจะไม่มุ่งไปที่เด็กโดยเฉพาะ บางบริการและแอพของ Cochlear เข้าถึงได้ผ่านบัญชี Cochlear และบัญชีเด็กจะสร้างขึ้นได้โดยมีการยินยอมจากผู้ปกครอง ดู นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมของบัญชี Cochlear สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการสร้างและจัดการบัญชีของเด็ก

 

สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร

เราเคารพสิทธิ์ของคุณในการเลือกวิธีการที่เราจะรวบรวม ใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อใดก็ตามที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นข้อมูลล่าสุด แต่เราเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการกําหนดค่าความเป็นส่วนตัวของคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป

ติดต่อเราผ่านหนึ่งในวิธีการที่ระบุด้านล่างเพื่อเข้าถึง แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ภายในการควบคุมของ Cochlear หรือเพื่อจำกัดหรือเพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในที่ที่คุณให้ความยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราจะดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการยืนยันตัวตนของคุณก่อน จึงจะให้คุณสามารถเข้าถึงรายละเอียดหรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบระเบียนของเราได้

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกจากการติดต่อสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการขายได้ตลอดเวลา ไม่ว่าผ่านทางลิงก์สำหรับยกเลิกการสมัครสมาชิกที่อยู่ภายในการติดต่อสื่อสารต่างๆ หรือโดยการติดต่อเราผ่านวิธีใดวิธีหนึ่งที่อธิบายไว้ในตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมด้านล่าง เราอธิบายถึงการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของผลิตภัณฑ์, บริการและกิจกรรมเฉพาะซึ่งต่างจากที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวหลัก (ด้านบน) หรือจำเป็นต้องมีการชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ด้วยแอพ Nucleus® Smart คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการฟังของคุณได้โดยตรงจากอุปกรณ์ TM Apple หรือ Android ที่รองรับ แอพนี้ทำให้คุณสามารถจับคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus 7 ผ่าน Bluetooth® ด้วยสมาร์ทโฟนที่รองรับ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรม ปรับระดับเสียง ควบคุมอุปกรณ์เสริมการสตรีม เข้าถึงคำแนะนำในการปฏิบัติ และระบุตำแหน่งเครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่หายหรืออยู่ผิดตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว
 

การซิงโครไนซ์ข้อมูล

เมื่อคุณเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ข้อมูลจากเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณและแอพ Nucleus® Smart จะซิงโครไนซ์กับบริการ Cochlear เป็นปกติเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลจากทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ข้อมูลที่ส่ง รวมถึงข้อมูลจากคุณสมบัติตัวติดตามการได้ยินของแอพ Nucleus Smart เช่น ระยะเวลาที่คุณใช้ในการพูด และจำนวนครั้งที่คอยล์เสียงของคุณหลุดจากการเชื่อมต่อ ข้อมูลที่ซิงโครไนซ์ไม่รวมหรือเปิดเผยรายละเอียดของโรคประจำตัวของคุณ ผู้ที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องจะเห็นข้อมูลเดียวกันในตัวติดตามการได้ยินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยการซิงโครไนซ์ข้อมูลนี้กับ Cochlear

คุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูลนั้นเปิดใช้สำหรับผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมแต่ละคน เมื่อผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเปิดใช้คุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูลสำหรับผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูชั้นในเทียม คุณสมบัติจะเปิดใช้สำหรับคู่สมรสและ/หรือผู้ดูแลคนอื่นๆ ที่ใช้แอพ Nucleus Smart ด้วยอุปกรณ์ของผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมอีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากผู้ปกครองของผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูชั้นในเทียม เปิดคุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูลสำหรับเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของลูก การดำเนินการนี้จะเปิดใช้คุณสมบัติสำหรับผู้ปกครองของผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมอีกคนที่ใช้แอพ Nucleus Smart เพื่อควบคุมเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของลูกจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตน เช่นเดียวกัน เมื่อผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคนหนึ่งปิดคุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูล การดำเนินการนั้นจะปิดใช้งานสำหรับผู้ดูแลคนอื่นๆ ทั้งหมดของผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม

Cochlear ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับผ่านคุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูลเพื่อให้บริการการซิงโครไนซ์และเปิดใช้บริการ Cochlear อื่นๆ ที่มีในตลาดที่เลือก นอกจากนั้นแล้ว Cochlear จะใช้ข้อมูลส่วนตัวในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนเท่านั้นโดยไม่มีชื่อของผู้รับการผ่าตัดหรือผู้ดูแล เพื่อระบุแนวโน้ม เพื่อพัฒนาและแบ่งปันผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการได้รับการใช้อย่างไร และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เราจะรักษาการซิงโครไนซ์ข้อมูลตราบใดที่คุณยังใช้บัญชี Cochlear หรือจนกระทั่งคุณขอยกเลิกบัญชี

คุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูลไม่จำเป็นสำหรับการใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณ คุณสามารถเปิดใช้หรือปิดใช้จากหน้าจอการตั้งค่าภายในแอพ Nucleus Smart ในเวลาใดก็ได้ โดยใช้คุณสมบัติที่เป็นตัวเลือก

การแบ่งปันข้อมูล

คุณสมบัติแบ่งปันข้อมูลของแอพ Nucleus Smart นั้นมีในบางตลาด และช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลการได้ยินของคุณกับคลินิกที่เข้าร่วม เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลการได้ยินของคุณกับคลินิก คลินิกนั้นจะสามารถดูข้อมูลจากประสาทหูเทียม, เครื่องแปลงสัญญาณเสียง และแอพ Nucleus Smart ของคุณ รวมถึงข้อมูลใดก็ตามเกี่ยวกับบริการที่ใช้คุณสมบัติการแบ่งปันข้อมูล เช่น Remote Check (การตรวจสอบจากระยะไกล) ข้อมูลที่แบ่งปันกับคลินิกของคุณสามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และประสิทธิภาพอุปกรณ์ของคุณ

ในการเปิดใช้การแบ่งปันข้อมูล ก่อนอื่นคุณต้องเปิดใช้การซิงโครไนซ์ข้อมูล (ที่กล่าวถึงด้านบน) เพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลของคุณกับ Cochlear อย่างสม่ำเสมอ การแบ่งปันข้อมูลนั้นมีให้บริการเฉพาะคลินิกบางแห่งเท่านั้น หากคลินิกของคุณให้คุณเข้าร่วมใช้บริการที่ต้องอาศัยการแบ่งปันข้อมูล เช่น การตรวจสอบจากระยะไกล คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในแอพ Nucleus Smart เพื่ออนุญาตการร้องขอการแบ่งปันข้อมูลกับคลินิก ในเมนูการตั้งค่าในแอพ Nucleus Smart คุณสามารถดูว่าคลินิกใดที่คุณแบ่งปันข้อมูลด้วย และคลินิกใดที่ร้องขอให้คุณเปิดการแบ่งปันข้อมูล คุณสามารถปิดการแบ่งปันข้อมูลได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลสำคัญ

เมื่อคุณเข้าสู่แอพ Nucleus Smart ด้วยบัญชี TM Cochlear ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับการฝังอุปกรณ์และเครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะถูกส่งไปที่ Cochlear ข้อมูลนี้ทำให้เราสามารถตรวจสอบว่าแอพใช้กับซอฟแวร์ที่ได้รับการรับรอง

การแจ้งเตือน

แอพ Nucleus Smart ถามคุณเพื่อเปิดการแจ้งเตือนให้แอพแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับเครื่องแปลงสัญญาณเสียง คุณสมบัตินี้เปิดใช้คุณสมบัติพื้นหลัง เช่น ตัวติดตามการได้ยิน

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้คุณสมบัตินี้ในการตั้งค่าการแจ้งเตือนแอพของสมาร์ทโฟน

ค้นหาเครื่องแปลงสัญญาณเสียง / บริการระบุตำแหน่ง

แอพ Nucleus Smart ใช้ GPS บนอุปกรณ์ของคุณ และ WiFi หรือเครือข่ายเซลลูลาร์เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่หายหรืออยู่ผิดตำแหน่ง แอพ Nucleus Smart ดำเนินการโดยจัดเก็บตำแหน่งสุดท้ายที่คุณใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียง และตำแหน่งสุดท้ายที่แอพใช้ร่วมกับเครื่องแปลงสัญญาณเสียง ข้อมูลตำแหน่งของคุณจะไม่ถูกส่งไปยัง Cochlear

คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ในการตั้งค่าของสมาร์ทโฟนสำหรับบริการระบุตำแหน่ง

ข้อมูลการวิเคราะห์

แอพ Nucleus Smart รวบรวมข้อมูลการใช้รวมถึงข้อผิดพลาดที่พบ และส่งข้อมูลที่ไม่มีการระบุตัวตนไปยัง Cochlear ข้อมูลนี้ช่วย Cochlear ปรับปรุงแอพ Nucleus Smart รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆของ Cochlear ตัวอย่างของข้อมูลการวิเคราะห์รวมถึงประเภทของอุปกรณ์มือถือและระบบปฏิบัติการที่ใช้ ความถี่ของการใช้คุณสมบัติของแอพ และที่อยู่อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลเพื่อประเมินภาคภูมิศาสตร์ทั่วไปซึ่งมีการใช้งานแอพ Cochlear ใช้มาตรการจัดการทางเทคนิคเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้เชื่อมโยงถึงตัวตนของคุณ

คำว่า Bluetooth® ในตัวเน้นและโลโก้ ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Cochlear Limited ได้รับอนุญาตแล้ว

App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

การสร้างบัญชี Cochlear ทำให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบ และใช้บริการและแอพต่างๆ ของ Cochlear เช่น แอพ Nucleus Smart พอร์ทัลเว็บ myCochlear และร้านค้าออนไลน์อื่นๆ ของเราได้ บริการที่ใช้บัญชี Cochlear จะแตกต่างกันไปตามตลาด

เมื่อคุณสร้างบัญชี Cochlear เราต้องการชื่อ ที่อยู่อีเมล และวันเกิดของคุณ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อเชื่อมโยงบัญชี Cochlear ของคุณกับการลงทะเบียนอุปกรณ์ Cochlear ของคุณในการช่วยมอบบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด นอกจากนั้น ที่อยู่อีเมลของคุณอาจถูกใช้สำหรับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Cochlear และวันเกิดของคุณจะช่วยให้เรายืนยันว่าบัญชีเด็กได้รับการสร้างขึ้นโดยความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเท่านั้น

บัญชีเด็กและการยินยอมจากผู้ปกครอง

บริการ Cochlear และแอพอาจใช้โดยเด็กผ่านบัญชีเด็ก บัญชีเด็กอาจสร้างโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองผ่านบริการและแอพซึ่งอนุญาตการใช้ เช่น แอพ Nucleus Smart ดู FAQ แอพ Nucleus Smart สำหรับคำแนะนำในการสร้างบัญชีเด็ก

บัญชีเด็กอาจเข้าถึงบริการและแอพของ Cochlear แบบเดียวกันกับผู้ใหญ่ จึงอาจทำให้มีการส่งข้อมูลส่วนตัวถึง Cochlear ตัวอย่างเช่น เด็กที่ใช้แอพ Nucleus Smart อาจเปิดใช้คุณสมบัติเช่นการซิงโครไนซ์ข้อมูล ซึ่งอธิบายไว้อย่างสมบูรณ์มากกว่าใน นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมของแอพ Nucleus Smart

บริการที่เปิดใช้บัญชี Cochlear มีในบางตลาดที่เปิดใช้การแชร์ข้อมูลสุขภาพกับนักวิชาชีพดูแลสุขภาพที่ได้รับมอบหมาย เมื่อเปิดใช้ ผู้ปกครองอาจขอให้ปิดใช้บริการเมื่อใดก็ได้โดยการติดต่อนักวิชาชีพดูแลสุขภาพหรือ Cochlear

ผู้ปกครองอาจทบทวน แก้ไข ขอให้ลบ หรือป้องกันไม่ให้มีการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอีกต่อไป โดยการติดต่อเราดังที่อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เมื่อคุณสมัครงานเพื่อทำงานที่หรือให้แก่ Cochlear คุณจะถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ เช่นรายละเอียดการติดต่อ, ประวัติการจ้างงานและการศึกษาอย่างละเอียด (เช่น CV/ประวัติย่อและ/หรือใบรับรองผลการศึกษา), เอกสารรับรองว่ามีสิทธิ์ในการทำงาน (เช่น หนังสือเดินทางและ/หรือวีซ่า) และคำอธิบายถึงทักษะของคุณ (เช่น ภาษาต่างประเทศ)

อาจมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากผู้อื่นทาง:

 • ผลตอบรับจากการสัมภาษณ์
 • การตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง
 • การตรวจสอบภูมิหลัง
 • การค้นหาทางเว็บ เช่น Google หรือ LinkedIn
 • การประเมินทางจิตวิทยา

ข้อมูลจำเพาะที่ขอจากคุณและที่เก็บรวบรวมจากผู้อื่นอาจต่างกันไปในแต่ละประเทศ

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บรวบรวม

จะใช้ข้อมูลที่จัดเก็บในขั้นตอนการรับสมัครงานเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อประเมินความเหมาะสมสำหรับอย่างน้อยหนึ่งบทบาท เก็บรักษาบันทึกการดำเนินการแทนต่อ Cochlear ณ เวลาที่สมัคร และช่วยเราประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือและกระบวนการคัดกรองผู้สมัครงาน ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าใจภูมิหลังของคุณ, ข้อดี และโอกาสในการพัฒนา

การแบ่งปันกับบุคคลที่ 3

นอกจากการที่เราใช้ผู้จำหน่ายที่ดำเนินการแทน Cochlear แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในขั้นตอนการสมัครงานจะไม่ถูกแบ่งปันให้กับบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เมื่อคุณให้การอ้างอิงเป็นบุคคลหรือการจ้างงานในการสมัครงานของคุณ Cochlear อาจติดต่อบุคคลดังกล่าวและเปิดเผยกับบุคคลเหล่านั้นว่าคุณได้มาสมัครงานที่ Cochlear

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ในกรณีที่คุณได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานที่ Cochlear เราจะจัดเก็บข้อมูลการสมัครงานของคุณตลอดระยะเวลาการจ้างงาน/การว่าจ้างที่ Cochlear หากคุณลาออกจาก Cochlear ข้อมูลการสมัครงานของคุณจะถูกลบตามมาตรฐานการเก็บและการลบข้อมูลภายในของ Cochlear

Cochlear จะลบข้อมูลการสมัครงานภายใน 12 เดือนจากการสมัครงานที่ไม่ได้รับเลือก เว้นแต่ว่าคุณจะขอให้ Cochlear เก็บข้อมูลการสมัครงานไว้เพื่อพิจารณาสำหรับตำแหน่งงานในอนาคต ในกรณีนี้ข้อมูลจะถูกลบภายใน 5 ปีหลังจากครั้งสุดท้ายที่คุณได้รับการพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

Bring Back the Beat เป็นแอพมือถือแสนสนุกที่จะช่วยให้ผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูชั้นในเทียม ได้สัมผัสหรือพัฒนาการชื่นชมในเสียงดนตรีด้วยการเรียนรู้ที่จะแยกแยะเครื่องดนตรี, คุณภาพเสียง และระดับเสียงสูงต่ำ เมื่อคุณใช้แอพ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน และใช้เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ให้แก่คุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เมื่อคุณใช้ Bring Back the Beat เราจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทต่อไปนี้:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างบัญชี Cochlear ของคุณ หากคุณยังไม่มี และเพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์, แอพ และบริการของ Cochlear รวมถึง Bring Back the Beat โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมของบัญชี Cochlear สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลเกี่ยวกับเกม เช่น ความคืบหน้าในการเล่นเกมของคุณ และภาพถ่ายเกมเมอร์ของคุณ การใช้บัญชี Cochlear ของคุณเพื่อเข้าสู่ Bring Back the Beat จะช่วยให้เราสามารถบันทึกความคืบหน้าในการเล่นเกมของคุณได้ นั่นหมายความว่าหากคุณเปลี่ยนโทรศัพท์ หรือเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์อื่น Bring Back the Beat จะพร้อมให้คุณเล่นต่อจากจุดที่เล่นค้างไว้ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อเปิดใช้งานตารางผู้นำ ซึ่งทำให้คุณเห็นความคืบหน้าของคุณเทียบกับผู้เล่น Bring Back the Beat คนอื่นๆ
ข้อมูล Spotify หากคุณเชื่อมต่อบัญชี Spotify ของคุณกับ Bring Back the Beat เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อเพลงและศิลปินของเพลงที่คุณฟังใน Spotify เพื่อเปิดใช้โหมดเกม Repertoire (บทเพลง) เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาการชื่นชมในเสียงเพลงที่สูงขึ้นไปอีกขั้น
ข้อมูลการวิเคราะห์ Bring Back the Beat จะรวบรวมข้อมูลการใช้รวมถึงข้อผิดพลาดที่พบ และส่งไปยังข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนของ Cochlear ข้อมูลนี้ช่วย Cochlear ปรับปรุงแอพ Bring Back the Beat รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Cochlear ได้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของข้อมูลการวิเคราะห์รวมถึงประเภทของอุปกรณ์มือถือและระบบปฏิบัติการที่ใช้ ความถี่ของการใช้คุณสมบัติของแอพ และที่อยู่อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลเพื่อประเมินภาคภูมิศาสตร์ทั่วไปซึ่งมีการใช้งานแอพ Cochlear ใช้มาตรการจัดการทางเทคนิคเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้เชื่อมโยงถึงตัวตนของคุณ

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณใช้ Bring Back the Beat เราจะใช้ชื่อ และอักษรย่อของนามสกุลของคุณเพื่อระบุตัวตนของคุณบนตารางผู้นำเพื่อให้ผู้เล่น Bring Back the Beat คนอื่นได้เห็น หากคุณเชื่อมต่อ Bring Back the Beat กับบัญชี Spotify ของคุณ เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Bring Back the Beat ของคุณไปยัง Spotify ไม่เช่นนั้น เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่ 3 อื่นก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น หรืออิงตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ให้ทำเช่นนั้น หมายเหตุ หากคุณต้องการอัพโหลดภาพถ่ายเพื่อให้ประสบการณ์การเล่นเกมของคุณเป็นแบบเฉพาะตัว ภาพถ่ายนั้นจะไม่ปรากฏบนตารางผู้นำ หรือถูกแบ่งปันกับผู้เล่นคนอื่นๆ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บข้อมูลเกม Bring Back the Beat ของคุณไว้ตราบเท่าที่คุณมีบัญชี Cochlear หรือจนกว่าคุณจะขอให้เราลบ หากคุณลบบัญชี Cochlear เราอาจเก็บรักษาข้อมูลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่พบเกี่ยวกับวิธีการใช้ Bring Back the Beat ของคุณแบบไม่ระบุตัวตน

เราจะเก็บข้อมูล Spotify ของคุณไว้ตราบเท่าที่คุณเชื่อมต่อบัญชี Spotify ของคุณกับ Bring Back the Beat คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี Spotify ของคุณได้จากในแอพ Bring Back the Beat ด้วยการแตะไอคอน Spotify ภายในโหมดเกมบทเพลง แล้วทำตามข้อความยกเลิกการเชื่อมต่อ

การตรวจสอบจากระยะไกล ของ Cochlear ช่วยให้ผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูชั้นในเทียม สามารถใช้แอพ Nucleus Smart ในการทำการทดสอบด้วยตนเองได้ที่บ้านและแบ่งปันผลลัพธ์และข้อมูลการวินิจฉัยอุปกรณ์กับคลินิกที่เข้าร่วม เมื่อทำการทดสอบด้วยตนเอง ผลการทดสอบรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งไปที่ Cochlear

การเข้าร่วมในการตรวจสอบจากระยะไกล นั้นเป็นเพียงทางเลือก และคุณสามารถถอนตัวจากการตรวจสอบจากระยะไกลได้ทุกเมื่อ ด้วยการติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการรักษาของคุณ หรือ Cochlear ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากผู้เข้าร่วมการตรวจสอบจากระยะไกล

เราจะจัดเก็บและใช้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้โดยอิงตามความยินยอมของคุณ:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมล เราจะใช้ข้อมูลนี้ในการระบุตัวตนของคุณภายในระบบภายในของเรา และเพื่อสื่อสารกับคุณ เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อนำเสนอข้อความเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณในการตรวจสอบจากระยะไกล เช่น การเตือนให้ทำการทดสอบตนเองให้สำเร็จ หรือการตอบกลับจากคลินิกของคุณ
ข้อมูลจากบัญชี Cochlear ของคุณและแอพ Nucleus Smart จะใช้บัญชี Cochlear ของคุณและแอพ Nucleus Smart ในการให้บริการการตรวจสอบจากระยะไกลแก่คุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับแต่ละบริการเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
ผลการตรวจสอบจากระยะไกลของคุณ รวมถึงข้อมูลทดสอบการฟัง, ภาพถ่ายของตำแหน่งการฝัง, ผลแบบสอบถาม และข้อมูลการวินิจฉัยจากประสาทหูเทียมและเครื่องแปลงสัญญาณเสียง เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลกับคลินิกที่กำหนดไว้ เพื่อให้พวกเขาวิเคราะห์สุขภาพด้านการได้ยินของคุณโดยไม่ต้องเดินทางไปที่คลินิก

 

อิงกับความต้องการของ Cochlear ที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของตนอย่างต่อเนื่อง เรายังใช้ข้อมูลที่จัดเก็บผ่านการตรวจสอบจากระยะไกลในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน เพื่อทำความเข้าใจการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการได้ยินใหม่ๆ ต่อไป

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบจากระยะไกลคือ เพื่อช่วยคุณในการทดสอบด้วยตนเองและแบ่งปันผลการทดสอบกับคลินิกของคุณ เราจะแบ่งปันข้อมูลการตรวจสอบจากระยะไกลกับคลินิกที่คุณอนุมัติเท่านั้น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้คลินิกใดสามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบจากระยะไกลของคุณได้ผ่านคุณสมบัติการแบ่งปันข้อมูลของแอพ Nucleus Smart อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมของแอพ Nucleus Smart สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการแบ่งปันข้อมูล ถ้ามี ผู้ปกครอง ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลที่กำหนดไว้ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากคุณได้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่ 3 อื่นก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น หรืออิงตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ให้ทำเช่นนั้น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านการตรวจสอบจากระยะไกล จะถูกจัดเก็บโดย Cochlear ในนามของคุณ เว้นเสียแต่ว่าและจนกระทั่งคุณจะสั่งให้เราลบ

Cochlear Family เป็นโปรแกรมสมาชิกที่เข้าร่วมได้ฟรี ที่นำเสนอโดย Cochlear ต่อผู้ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมใน บางตลาด ช่วยสนับสนุนผู้ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม, ครอบครัวและอาชีพของพวกเขา ขณะที่พวกเขาเรียนรู้วิธีใช้และใช้ชีวิตร่วมกับอุปกรณ์ของพวกเขา

เมื่อคุณเข้าร่วมเป็น Cochlear Family คุณจะได้รับข่าวสารจาก Cochlear ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ, การส่งเสริมการขาย, ข้อเสนอพิเศษ, คำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม และการตอบแบบสำรวจที่สามารถเลือกเข้าร่วมได้ เราอาจส่งข้อมูลเหล่านี้ผ่านหลายช่องทาง ขึ้นอยู่กับข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้ ซึ่งรวมถึงอีเมล, จดหมาย, โทรศัพท์ และข้อความ

คุณสามารถออกจาก Cochlear Family ได้ทุกเมื่อด้วยการแจ้งให้เราทราบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ระบุไว้ท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณเลือกที่จะออกจาก Cochlear Family คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงผลประโยชน์จากโปรแกรมนี้อีกต่อไป หากคุณต้องการเข้าร่วมโปรแกรมใหม่อีกครั้ง คุณสามารถทำได้ทุกเมื่อด้วยการติดต่อทีมบริการลูกค้าในท้องถิ่นของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากสมาชิก Cochlear Family

เราจะจัดเก็บและใช้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้โดยอิงตามความยินยอมของคุณ:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวคุณภายในระบบภายในของเรา, ใช้ในการสื่อสารกับคุณ, และใช้ในการติดตามการติดต่อระหว่างเรากับคุณ
ข้อมูลชีวประวัติและสุขภาพ เช่น อายุและวันเกิดของคุณ ระดับและระยะเวลาการศูนย์เสียการได้ยิน และการใช้อุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้ทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับประวัติการได้ยินของคุณและ/หรือประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยฟัง เพื่อทำการประเมินว่า Cochlear จะสามารถช่วยเหลือและสื่อสารกับคุณอย่างไรให้ได้ดีที่สุด เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านประชากรศาสตร์และทางสถิติเพื่อให้ทำความเข้าใจลูกค้า และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้ามี ผู้ปกครอง ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลที่กำหนดไว้ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากคุณได้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่ 3 อื่นก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น หรืออิงตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ให้ทำเช่นนั้น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บข้อมูล Cochlear Family ของคุณไว้ตราบเท่าที่คุณยังอยู่ในโปรแกรม

โปรแกรมอาสาสมัคร Cochlear ของเราเป็นทีมจากอาสาสมัครหลายพันคนทั่วโลกที่ใช้อุปกรณ์ช่วยฟังของ Cochlear และบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขา พวกเขาทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งร่วมกัน นั่นก็คือ ความมุ่งมั่นในการช่วยผู้อื่นให้สามารถกลับมาได้ยินเสียงอีกครั้ง

อาสาสมัคร Cochlear ของเราจะแบ่งปันเรื่องราว ให้ความช่วยเหลือ และให้ข้อมูลแก่ผู้ใดก็ตามที่สนใจหรือกำลังจะใช้อุปกรณ์ช่วยฟังของ Cochlear รวมถึงผู้ปกครอง สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนๆ ของพวกเขา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านการแสดงความสนใจ

เมื่อคุณแสดงความสนใจในการเป็นอาสาสมัครของ Cochlear เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากคุณเพื่อพิจารณาการสมัครของคุณ

เราจะรวบรวมและใช้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้โดยอิงตามความยินยอมของคุณ เพื่อค้นหาขอบเขตของโอกาสที่เหมาะสมให้คุณเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร Cochlear:

 • ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์;
 • ข้อมูลชีวประวัติและสุขภาพ เช่น อายุและวันเกิดของคุณ ระดับและระยะเวลาการศูนย์เสียการได้ยิน และการใช้อุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ
 • ประวัติส่วนตัวของคุณในฐานะผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูชั้นในเทียม หรือเป็นผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมเอง รวมถึงความสนใจ ทักษะ และเวลาว่างของคุณ และ
 • ในบางประเทศอาจต้องมีการตรวจสอบภูมิหลัง หรือประวัติอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมแลตัวชี้วัดคุณสมบัติ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากอาสาสมัคร

เราจะจัดเก็บและใช้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้โดยอิงตามความยินยอมของคุณ:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและใช้ข้อมูล
ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวคุณภายในระบบภายในของเรา, ใช้ในการสื่อสารกับคุณ, และใช้ในการติดตามการติดต่อระหว่างเรากับคุณ
ข้อมูลชีวประวัติและสุขภาพ เช่น อายุและวันเกิดของคุณ ระดับและระยะเวลาการศูนย์เสียการได้ยิน และการใช้อุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้ทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับประวัติการได้ยินของคุณและ/หรือประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยฟัง เพื่อทำการประเมินว่า Cochlear จะสามารถช่วยเหลือคุณอย่างไรให้ได้ดีที่สุด เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านประชากรศาสตร์และทางสถิติเพื่อให้ทำความเข้าใจลูกค้า และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น
ประวัติส่วนตัวของคุณในฐานะผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูชั้นในเทียม รวมถึงความสนใจ ทักษะ และเวลาว่างของคุณ เราจะใช้ข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูลชีวประวัติอื่นๆ เพื่อค้นหาโอกาสสำหรับคุณในการเข้าร่วมโปรแกรมอาสาสมัคร Cochlear เช่น ด้วยการเชื่อมโยงคุณกับบุคคลที่สนใจจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของคุณด้านการสูญเสียการได้ยิน หรือในฐานะบุคคลอันเป็นที่รักของผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูชั้นในเทียม
งานเขียน, การอ้างอิง, ภาพถ่าย, วิดีโอและ/หรือเสียงของคุณ ด้วยความยินยอมเพิ่มเติมจากคุณ เราอาจใช้ข้อมูลนี้ในวัสดุส่งเสริมการขายของเรา
บันทึกการฝึกอบรม เราอาจนำเสนอการฝึกอบรมเฉพาะทางแก่คุณ และเราจะเก็บบันทึกกิจกรรมการฝึกอบรมไว้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของคุณให้ดียิ่งขึ้น

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ในการประเมินความสนใจของคุณในการเข้าร่วมกิจกรรม Cochlear จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความยินยอมของคุณหรือข้อผูกพันตามกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว

หากคุณได้รับเลือกให้เป็นอาสาสมัคร Cochlear, Cochlear อาจแบ่งปันรายละเอียดของคุณกับบุคคลที่สนใจที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางแห่งการได้ยินของคุณ หรือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่คุณอาจที่คุณอาจพูดในฐานะอาสาสมัครของ Cochlear ถ้ามี ผู้ปกครอง ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลที่กำหนดไว้ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากคุณได้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่ 3 อื่นก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น หรืออิงตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ให้ทำเช่นนั้น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณเข้าร่วมโปรแกรมอาสาสมัคร Cochlear เราจะเก็บรักษาข้อมูลการเป็นอาสาสมัครของคุณไว้ตราบเท่าที่คุณยังอยู่ในโปรแกรม หากคุณไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมอาสาสมัคร Cochlear ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการแสดงความสนใจของคุณจะถูกทำลายไม่นานหลังจากสิ้นสุดการพิจารณา

 

ติดต่อเรา

 

คุณสามารถสอบถามหรือแจ้งข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือเกี่ยวกับวิธีที่ Cochlear จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร

หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลของคุณ เปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อของคุณ หรือสอบถามหรือแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งอีเมล์ไปที่ privacy@cochlear.com หรือติดต่อสำนักงาน Cochlear ประจำภูมิภาคที่อยู่ใกล้คุณมากที่สุด:

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

แม้ว่าเราจะพยายามตอบคําถามหรือข้อกังวลใดๆ ที่คุณอาจมี แต่คุณยังมีสิทธิ์ติดต่อผู้กำกับดูแลด้านความเป็นส่วนตัวของท้องถิ่นหรือการปกป้องข้อมูลของคุณได้โดยตรงด้วย

 

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนโยบายนี้มีการเปลี่ยนแปลง

เราอาจจําเป็นต้องปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวจากเหตุผลที่มีหลากหลาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติทางธุรกิจของเรา เมื่อเราทําการเปลี่ยนแปลง เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงใหม่เป็นเวลา 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะทราบข้อมูลใหม่นี้

 

ขอขอบคุณ

เราขอขอบคุณที่คุณสละเวลาอ่านนโยบายนี้ เราทราบดีว่าคุณให้ความไว้วางใจใน Cochlear เมื่อคุณเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา และเราตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลนี้อย่างมีความรับผิดชอบ

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2019
มีผลบังคับใช้เดือนกรกฎาคม 2019
D1632284 ISS1
Thai translation of D1425384 ISS5 JUN19