เมื่อเครื่องช่วยฟังอาจจะยังไม่พอ

คุณใส่เครื่องช่วยฟังอยู่แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการได้ยินใช่ไหม ประสาทหูเทียมอาจเป็นคำตอบสำหรับคุณ

ติดต่อเรา
MBJ_6092.JPG

อะไรบ้างที่คุณจะพบในหน้านี้

 • วิธีสังเกตสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเครื่องช่วยฟังช่วยได้ไม่พอ
 • ก้าวต่อไปสู่การได้ยินที่ดียิ่งขึ้น

การสูญเสียการได้ยินของคุณอาจดูเหมือนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และมาพร้อมกับวัยที่มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเครื่องช่วยฟังเริ่มมีประสิทธิภาพน้อยลงเรื่อย ๆ หากเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับคุณ คุณจำเป็นต้องทราบว่าเครื่องช่วยฟังไม่ใช่ทางออกเดียวที่จะช่วยให้คุณได้ยินมากขึ้น

การดูแลระบบการได้ยินให้อยู่ในสภาพดีเมื่อคุณมีอายุมากขึ้น อาจมีประโยชน์หลายด้านสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณ โดยมีงานวิจัยระบุว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างการสูญเสียการได้ยินและความโดดเดี่ยว1,2

ดังนั้น หากเครื่องช่วยฟังของคุณให้ประโยชน์ไม่เพียงพออีกต่อไป คุณจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแก้ไข

 

สัญญาณที่บ่งชี้ว่าเครื่องช่วยฟังอาจจะให้ประโยชน์แก่คุณไม่เพียงพอ

เมื่อใช้เครื่องช่วยฟัง คุณประสบภาวะเหล่านี้หรือไม่:

 • มีปัญหาในการได้ยินบทสนทนา โดยเฉพาะเมื่อมีเสียงดังอยู่เบื้องหลัง

 • ต้องขอให้ผู้อื่นทวนคำพูด

 • เข้าใจผิดในสิ่งที่ผู้อื่นพูด

 • มีปัญหากับการได้ยินผ่านโทรศัพท์

 • เปิดโทรทัศน์เสียงดังจนคนที่อยู่ในห้องด้วยรำคาญ

 • รู้สึกว่าคนอื่นมักพูดพึมพำ

 • มีปัญหาในการได้ยินเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงนกร้องหรือเสียงฝนตก

 • พบว่าตัวเองเห็นด้วย ยิ้ม หรือพยักหน้าในระหว่างการสนทนาทั้ง ๆ ที่ไม่แน่ใจว่าคนอื่นพูดอะไรกัน

 • ปลีกตัวออกจากการสนทนาเพราะได้ยินลำบาก

 • อ่านปากผู้อื่นเพื่อทำความเข้าใจว่าคนอื่นพูดอะไร

หากคุณมีพฤติกรรมใด ๆ เหล่านี้ แสดงว่าอุปกรณ์ช่วยฟังอย่างเช่น ประสาทหูเทียม หรือประสาทหูเทียมชนิดนำเสียงทางกระดูก อาจจะเป็นคำตอบสำหรับคุณ

 

ค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ช่วยการได้ยินใกล้บ้านคุณ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา

เอกสารอ้างอิง

 1. Contrera K, Sung Y, Betz J, Li L, Lin F. Change in loneliness after intervention with cochlear implants or hearing aids. The Laryngoscope. 2017;127(8):1885-1889.
 2. Rutherford B, Brewster K, Golub J, Kim A, Roose S. Sensation and Psychiatry: Linking Age-Related Hearing Loss to Late-Life Depression and Cognitive Decline. American Journal of Psychiatry. 2018;175(3):215-224.