เมื่อใดที่ควรพิจารณาผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมให้กับผู้ใหญ่

หากคุณมีปัญหาเรื่องการได้ยิน แม้ว่าจะใช้เครื่องช่วยฟังที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วก็ตาม คุณอาจจะไม่สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินได้อย่างเต็มที่กับทุกสิ่งที่ได้พบเจอในชีวิต เรียนรู้ว่าผู้อื่นทำอย่างไรถึงควบคุมการสูญเสียการได้ยินของพวกเขาและไม่ต้องกังวลกับปัญหาอีก

MBJ_1566.JPG

การสูญเสียการได้ยินอาจดูเหมือนเป็นปัญหาที่มาพร้อมกับวัย ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม มีวิธีที่จะช่วยให้คุณได้ยินมากขึ้นได้ แม้ว่าเครื่องช่วยฟังจะไม่ได้ผลแล้วก็ตาม งานวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีส่วนเชื่อมโยงระหว่างการสูญเสียการได้ยินและความโดดเดี่ยวและความเครียด 1,2

นี่คือเหตุผลที่หากคุณคิดว่าคุณสูญเสียการได้ยิน คุณจำเป็นต้องลงมือดำเนินการรักษาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

การเมินเฉยต่อสัญญาณไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแค่ความสามารถในการได้ยินของคุณเท่านั้น แต่ยังจะส่งผลต่อความมั่นใจ ความสัมพันธ์ และการเห็นคุณค่าในตัวเองของคุณเช่นกัน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา

เอกสารอ้างอิง

  1. Contrera K, Sung Y, Betz J, Li L, Lin F. Change in loneliness after intervention with cochlear implants or hearing aids. The Laryngoscope. 2017;127(8):1885-1889.
  2. Rutherford B, Brewster K, Golub J, Kim A, Roose S. Sensation and Psychiatry: Linking Age-Related Hearing Loss to Late-Life Depression and Cognitive Decline. American Journal of Psychiatry. 2018;175(3):215-224.