อุปกรณ์นำเสียงผ่านกระดูก

หากคุณหรือลูกของคุณมีภาวะการสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่อง การสูญเสียการได้ยินแบบผสม หรือหูหนวกข้างเดียว อุปกรณ์นำเสียงผ่านกระดูกอาจช่วยเหลือเรื่องการได้ยินของคุณหรือลูกของคุณได้

Dennis_patio.jpg

โซลูชันการนำเสียงผ่านกระดูกใช้ความสามารถตามธรรมชาติของร่างกายในการส่งแรงสั่นสะเทือนของเสียงผ่านกระดูกในกะโหลกศีรษะไปยังหูชั้นในที่ทำงานปกติได้โดยตรง เพื่อให้คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์รอบตัวและเพลิดเพลินกับกิจกรรมประจำวันของคุณ

ชุดอุปกรณ์ช่วยฟัง Cochlear Baha® ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อส่งสัญญาณเสียงไปยังหูชั้นในของคุณ มีเครื่องแปลงสัญญาณเสียงรุ่นต่างๆ ให้เลือก แต่ละรุ่นได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาระดับการสูญเสียการได้ยินที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา