อุปกรณ์นำเสียงทางกระดูก

ระบบการได้ยินที่นำเสียงผ่านกระดูกใช้ความสามารถตามธรรมชาติของร่างกายในการส่งต่อเสียง เรียนรู้ประโยชน์ที่คุณหรือลูกของคุณอาจได้รับ

ผู้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมชนิดนำเสียงทางกระดูกกำลังคุยกับหลาน ๆ ของเขา

ระบบการได้ยินที่นำเสียงผ่านกระดูกจะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์การได้ยินที่ครบถ้วนมากขึ้น โดยการใช้ความสามารถตามธรรมชาติของร่างกายในการส่งต่อเสียง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา

เอกสารอ้างอิง

  1. Mace AT, Isa A, Cooke LD. Patient quality of life with bone-anchored hearing aid: 10-year experience in Glasgow, Scotland. J Laryngol Otol. 2009;123(9):964–968.