สัญญาณของการสูญเสียการได้ยินในผู้ใหญ่

อย่าเมินเฉยต่อสัญญาณบ่งชี้การสูญเสียการได้ยิน รู้ว่าต้องสังเกตอะไรและเข้าใจความหมายของสิ่งที่สังเกตพบ

ผู้ชายยิ้มในขณะที่ตีลูกขนไก่

อะไรบ้างที่คุณจะพบในหน้านี้

 • สัญญาณของการสูญเสียการได้ยิน
 • ทำไมการดำเนินการถึงเป็นเรื่องสำคัญ
 • วิธีดำเนินการในขั้นต่อไป

การสูญเสียการได้ยินอาจเกิดขึ้นกะทันหันหรือค่อย ๆ เกิดขึ้น และสัญญาณบ่งชี้อาจไม่ชัดเจนเสมอไป ลองดูข้อความข้างล่างเพื่อพิจารณาว่าคุณมีอาการใด ๆ เหล่านี้หรือไม่

สัญญาณบ่งชี้ว่าคุณกำลังสูญเสียการได้ยิน

ในขณะที่พูดคุยกับผู้อื่น

 • คุณต้องเพ่งสมาธิเพื่อที่จะฟังหรือมีปัญหาตามไม่ทันสิ่งที่คนอื่นกำลังพูดกัน

 • คุณพบว่าการฟังท่ามกลางเสียงพื้นหลังที่ดังวุ่นวายเป็นเรื่องยาก

 • คุณมักจะขอให้คนอื่นพูดทวนในสิ่งที่พวกเขาได้พูดไปแล้ว

 • คุณได้ยินสิ่งที่คนอื่นพูดผิดเพี้ยนไป

 • คุณพบว่าตัวเองเห็นด้วยหรือพยักหน้าในระหว่างการสนทนาทั้ง ๆ ที่ไม่แน่ใจว่าคนอื่นพูดอะไรกัน

 • คุณปลีกตัวออกจากการสนทนาเพราะได้ยินลำบาก

 • คุณอ่านปากเพื่อทำความเข้าใจว่าคนอื่นพูดอะไร

 • คุณรู้สึกว่าคนอื่นพูดพึมพำในลำคอ

ในขณะที่ทำกิจกรรมประจำวัน

 • การได้ยินผ่านโทรศัพท์ทำได้ยาก

 • คุณเปิดโทรทัศน์หรือวิทยุเสียงดังจนคนที่อยู่ในห้องด้วยรำคาญ

 • คุณมีปัญหาในการได้ยินเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงนกร้องหรือเสียงฝนตก

เมื่อคุณอยู่ลำพัง

 • มีเสียงหวีดหรือเสียงกริ่งเกิดขึ้นในหูของคุณอย่างต่อเนื่อง

 • การฟังด้วยหูข้างเดียวทำได้ยาก

 • คุณบอกไม่ได้ว่าเสียงมาจากทิศทางไหน

 • เสียงของคุณฟังแตกต่างจากเดิม

 • คุณรู้สึกปวดหรือมีแรงดันในหูข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

ขั้นตอนต่อไปคืออะไร

หากพบว่าตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ เหล่านี้ คุณควรเข้ารับการทดสอบการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินที่มีความชำนาญเฉพาะทางเกี่ยวกับวิธีรักษาการได้ยินทุกประเภท รวมถึงประสาทหูเทียม

ทำไมการดำเนินการเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยินถึงเป็นเรื่องสำคัญ

การสูญเสียการได้ยินอาจจะดูเหมือนสิ่งที่มาตามวัยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็มีหนทางที่ช่วยให้การได้ยินของคุณดีขึ้น แม้ว่าเครื่องช่วยฟังจะไม่ช่วยแล้วก็ตาม

งานวิจัยพบว่ามีจุดเชื่อมโยงระหว่างการสูญเสียการได้ยินและความโดดเดี่ยว 1,2นี่แหละคือเหตุผลที่หากคุณคิดว่าคุณสูญเสียการได้ยิน คุณต้องรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การเมินเฉยต่อสัญญาณไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแค่ความสามารถในการได้ยินของคุณเท่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา

เอกสารอ้างอิง

 1. Contrera K, Sung Y, Betz J, Li L, Lin F. Change in loneliness after intervention with cochlear implants or hearing aids. The Laryngoscope. 2017;127(8):1885-1889.
 2. Rutherford B, Brewster K, Golub J, Kim A, Roose S. Sensation and Psychiatry: Linking Age-Related Hearing Loss to Late-Life Depression and Cognitive Decline. American Journal of Psychiatry. 2018;175(3):215-224.