แบบทดสอบการได้ยินออนไลน์

ก้าวแรกสู่การฟื้นคืนระบบการได้ยินของคุณ

หากคุณคิดว่าคุณสูญเสียการได้ยินหรือหากคุณใช้เครื่องช่วยฟังอยู่แล้ว แต่รู้สึกว่าไม่ได้รับประโยชน์จากอุปกรณ์อย่างเพียงพอ โปรดทำแบบประเมินการได้ยินของเราเพื่อค้นหาว่าคุณอาจจะเหมาะกับวิธีการรักษาแบบใด นอกจากนี้ คุณยังจะได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จะคอยนำทางคุณระหว่างทำแบบประเมิน และให้ผลสรุปเกี่ยวกับการประเมินที่คุณสามารถนำไปปรึกษากับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ให้ละเอียดยิ่งขึ้นได้

ผลการประเมินการได้ยินจะเป็นข้อเสนอแนะในการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ โปรดปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือนักโสตสัมผัสวิทยาของคุณเพื่อหารือถึงผลการประเมินของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างเท่ากันถึงจะสามารถเลือกตัวเลือก “ฉันสูญเสียการได้ยินในหูทั้งสองข้าง”