คนเราได้ยินอย่างไร

เรียนรู้ว่าคนเราได้ยินอย่างไร ทำไมเราถึงต้องมีหูสองข้าง และการได้ยินส่งผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตประจำวัน

ผู้ใช้ Cochlear จับมือหลานสาวสองคนของเขาในขณะที่พวกเขากระโดดแทรมโพลีนกัน

อะไรบ้างที่คุณจะพบในหน้านี้

  • ระบบการได้ยินตามธรรมชาติของเราทำงานอย่างไร
  • ประโยชน์ของการได้ยินจากหูทั้งสองข้าง
  • การสูญเสียการได้ยินส่งผลอย่างไรต่อการใช้ชีวิตในด้านอื่น ๆ

เราได้ยินอย่างไร

แม้ว่าการได้ยินจะเป็นกระบวนการเดินทางของเสียงผ่านหูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นในของเรา แต่อวัยวะที่จะตีความสิ่งที่เราได้ยินก็คือสมอง

แต่ละส่วนของหูมีหน้าที่สำคัญในการส่งต่อเสียง

  • หูชั้นนอก - ส่วนที่คุณมองเห็น (ใบหู) และช่องหู

  • หูชั้นกลาง - แก้วหูและกระดูกชิ้นเล็ก ๆ ที่เชื่อมต่อกันสามชิ้น (กระดูกหู) ที่เรามักจะเรียกว่ากระดูกทั่ง กระดูกโกลน และกระดูกค้อน

  • หูชั้นใน - อวัยวะรูปหอยและเส้นประสาทการได้ยิน รวมถึงช่องกึ่งวงกลมที่ช่วยในการทรงตัว

การได้ยินตามธรรมชาติของเราจะขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันของส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ หากคุณมีปัญหาในส่วนใดก็ตามของกระบวนการนี้ คุณอาจจะประสบกับภาวะการสูญเสียการได้ยิน

ได้ยินด้วยหูทั้งสองข้าง

ร่างกายมนุษย์คือเครือข่ายของสิ่งที่ทำงานเป็นคู่ ดวงตาสองข้าง หูสองข้าง รูจมูกสองข้าง แขนสองข้าง มือสองข้าง เท้าสองข้าง และขาสองข้าง สมองจะใช้คู่ทำงานเหล่านี้เพื่อประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพให้ร่างกายทำงานได้ดีที่สุด

หูของเราก็ทำงานเป็นคู่ในลักษณะเดียวกัน เรามีหูสองข้างเพื่อให้เราสามารถระบุที่มาของเสียง สามารถกระจายการรับเสียงเพื่อให้ทนต่อเสียงดังได้ รวมถึงการได้รับความเพลิดเพลินจากคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น (เช่น การได้ยินเสียงแบบสเตอริโอสองทิศทาง)

การได้ยินด้วยหูทั้งสองข้างจะทำให้เข้าใจคำพูดได้ง่ายขึ้น และบอกได้ว่าเสียงมาจากไหน1

การได้ยิน การสื่อสาร และการทำงานของสมอง

การได้ยินคือก้าวแรกของการพัฒนาทักษะการสื่อสาร นี่คือวิธีที่เด็กใช้เรียนรู้เพื่อจดจำพ่อแม่ ซึ่งก็คือการที่เด็กทารกเริ่มจดจำเสียงได้ตั้งแต่ตอนอยู่ในครรภ์ นอกจากนี้ การได้ยินยังเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้เพื่อฝึกพูด เพราะเด็กเรียนรู้ด้วยการเลียนเสียง

แม้ว่าการได้ยินไม่ใช่วิธีเดียวที่เราใช้สื่อสาร แต่การสูญเสียการได้ยินก็ส่งผลกระทบต่อวิธีการที่เราพูดและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

คนสูงวัยที่สูญเสียการได้ยินมีแนวโน้มมากกว่าที่จะเกิดปัญหาอื่น ๆ เช่น การไม่สามารถคิดได้อย่างแน่ชัดหรือไม่สามารถใช้ความจำได้ เมื่อเทียบกับคนที่ได้ยินปกติ การได้ยินด้วยหูทั้งสองข้างจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และบอกได้ว่าเสียงมาจากไหน2

ค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ช่วยการได้ยินใกล้บ้านคุณ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา

เอกสารอ้างอิง

  1. Litovsky RY, Johnstone PM, Godar SP. Benefits of bilateral cochlear implants and/or hearing aids in children. Int J Audiol 2006; 45(Suppl): S78-91.
  2. https://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/hearing_loss_linked_to_accelerated_brain_tissue_loss