ประสาทหูเทียมมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

เข้าใจถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและค้นหาตัวเลือกการสนับสนุนเงินทุนที่อาจมีสำหรับอุปกรณ์แก้ไขการได้ยิน Cochlear™ ของคุณ

ผู้หญิงผมสั้นกำลังให้เพื่อน ๆ ของเธอดู Cochlear Kanso ที่งานเลี้ยง

อะไรบ้างที่คุณจะพบในหน้านี้

  • ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของประสาทหูเทียม

จุดเริ่มต้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินของคุณจะชี้แจงภาพรวมของราคาให้คุณทราบเกี่ยวกับการฝังประสาทหูเทียมหรือประสาทหูเทียมชนิดนำเสียงทางกระดูก อย่างไรก็ตาม อย่าด่วนสรุปว่าค่าใช้จ่ายของประสาทหูเทียมจะเท่ากันหรือสูงกว่าเครื่องช่วยฟัง

การฝังประสาทหูเทียมต้องดำเนินการผ่านการทำหัตถการผ่าตัด ซึ่งอาจมีเงินช่วยเหลือมอบให้ในประเทศของคุณ ผ่านระบบสาธารณสุข โครงการของรัฐบาล โครงการประกันสุขภาพ หรือการบริจาค หรือคุณอาจจะต้องชำระค่าใช้จ่ายของประสาทหูเทียมและการผ่าตัดทั้งหมดเอง

ค่าใช้จ่ายและทุนสนับสนุนจะแตกต่างกันออกไปตามวิธีการรักษาการได้ยินของแต่ละคน

นี่คือเหตุผลที่การสนับสนุนเงินทุนให้การฝังประสาทหูเทียมจึงมักจะไม่ค่อยระบุตัวเลขชัดเจน ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินของคุณจะให้คำแนะนำแก่คุณ

การฝังประสาทหูเทียมมีค่าใช้จ่ายในเรื่องใดบ้าง

ค่าใช้จ่ายในการฝังประสาทหูเทียมอาจจะรวมถึงการรักษาในด้านดังต่อไปนี้สำหรับคุณหรือลูกของคุณ:

  • การนัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการได้ยิน (นักโสตสัมผัสวิทยา)

  • การนัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก และการเอ็กซเรย์หรือเอ็มอาร์ไอ

  • ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัด

  • ค่าใช้จ่ายสำหรับระบบ Cochlear™

  • การนัดหมายหลังผ่าตัด การเปิดใช้งานเครื่องแปลงสัญญาณเสียงและการฟื้นฟูร่างกาย

มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องด้านใดบ้าง

เพื่อให้อุปกรณ์การได้ยินของคุณทำงานได้ไม่มีปัญหา คุณควรพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาด้วยเช่นกัน ซึ่งจะรวมถึงค่าอะไหล่ เช่น สาย คอยล์ แม่เหล็ก แบตเตอรี่

ทั้งนี้อาจจะต้องพิจารณาซื้ออุปกรณ์เสริมชนิดกันน้ำหรืออุปกรณ์เสริม True Wireless ไว้เช่นกัน เพื่อให้คุณใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณได้มากที่สุด

ในอนาคต อาจจะมีการอัปเกรดเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณ เหตุผลในการอัปเกรดจะได้แก่:

  • เพื่อให้คุณได้ใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีคุณลักษณะเพิ่มเติม

  • เพื่อเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่สูญหายหรือเสียหาย

  • เมื่อเครื่องแปลงสัญญาณเสียงหมดอายุ 

การสนับสนุนตลอดชีวิต

การฝังประสาทหูเทียม Cochlear เป็นการตัดสินใจที่จะให้ผลยืนยาวชั่วชีวิต การที่คุณได้รับการสนับสนุนและบริการที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา

การสนับสนุนนี้จะรวมถึงความช่วยเหลือในการดูแลรักษาอุปกรณ์ของคุณ การให้บริการซ่อมบำรุง และการอัปเกรด เมื่อคุณเป็นผู้ใช้ Cochlear แล้ว คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงบริการที่จะช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับระบบการได้ยินใหม่ของคุณ

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา