Ditt barns operation av cochleaimplantat

Kirurgi kan vara stressande. Lär dig hur du tar hand om ditt barn efter operationen och hjälper honom eller henne på vägen till återhämtning.

Ett barn med implantat lyssnar på sin mamma som läser en bok

Detta hittar du på denna sida

  • Tips om hur du tar hand om ditt barn efter operationen.
  • När ditt barn kan återgå till skolan och sina aktiviteter.
  • Hur lång tid det tar att återhämta sig.

Över 40 år

Det är alltid svårt för föräldrar att bestämma sig för en operation, särskilt när barnen är små. Man oroar sig över om ingreppet kommer att gå bra. Efteråt är man orolig över att ens barn kanske upplever smärtor eller obehag.

Det är normalt att känna sig ängslig, men du är inte ensam.

Kirurger har utfört cochleaimplantatingrepp i mer än 40 år. Under den tiden har Cochlear levererat fler än 600 000 implanterbara hörselhjälpmedel över hela världen — mer än någon annan tillverkare av hörselimplantat.

Att förstå vad du kan förvänta dig och hur du tar hand om ditt barn efter operationen hjälper dig att hantera både dina och barnets känslor.

Efter ditt barns ingrepp

Efter en cochleaimplantatoperation kommer ditt barns huvud att lindas med bandage för att skydda operationssnittet bakom örat.

Ditt barn kommer förmodligen att ha bandage i en eller två dagar efter operationen. Du kommer att få instruktioner om hur du sköter om platsen för implantatet efter att bandaget har tagits bort.

När bandaget har tagits bort kan det förekomma viss svullnad runt snittet. När det har läkt och svullnaden försvinner kan du ha en något upphöjd bula där kirurgerna har placerat implantatet. Oroa dig inte, detta område är vanligtvis täckt av hår.

Återhämtning kräver tålamod, men det är viktigt att ditt barn får tid att läka, så att han eller hon är redo när det är dags att slå på enheten.

Hur du tar hand om ditt barn efter en cochleaimplantatoperation.

Den här perioden efter operationen är en tid för vila. Här är några tips och rekommendationer som hjälper ditt barn att bli bättre.

  • Följ alla anvisningar från din läkare, inklusive att se till att ditt barn tar läkemedel exakt enligt anvisningarna.
  • Ditt barn kanske vill tillbringa de första dagarna i sängen.
  • Uppmuntra till tyst inomhuslek under de första dagarna.
  • Ditt barn kommer att ha ett bandage över sitt operationssnitt. Din läkare kommer att säga till när det är OK att ta bort bandaget, vanligtvis ca tre dagar efter operationen.
  • Uppföljningsvård är en viktig del av ditt barns behandling. Se till att du närvarar vid alla besök, och kontakta din läkare om ditt barn har några problem.

Ta tillfället i akt att hjälpa ditt barn att förbereda sig inför de kommande besöken hos sin audionom och logoped, om så behövs.

Hur lång tid tar det att återhämta sig?

Kirurgen kommer att berätta hur lång tid det tar att återhämta sig innan ditt barns enhet slås på.

Alla barn återhämtar sig i olika takt. Och den vård de behöver varierar också beroende på deras självständighet och livsstil.

De flesta barn kan gå tillbaka till förskolan eller skolan en vecka efter operationen. Men det är oftast bäst att de inte deltar i idrott under tre till fyra veckor efter operationen.

Tala med din läkare om hur mycket aktivitet som är säkert för ditt barn.

M-bild

Kontakta oss

Ta kontakt med Cochlear

Nästa

Ansvarsfriskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

Referenser

  1. Sharma SD, Cushing SL, Papsin BC, Gordon KA, Hearing and speech benefits of cochlear implantation in children: A review of the literature, Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2020 Mar 9;133:109984. doi: 10.1016/j.ijporl.2020.109984. [Epub före utskrift]