Stötta ditt barn

Du har tagit ett beslut om att ge ditt barn ett nytt sätt att höra. Få reda på vad du kan förvänta dig av operationen, vid återhämtningen, aktiveringen och tiden därefter.

Audionom leker med en barnkandidat

Efter ditt barns implantatoperation kommer en återhämtningsperiod innan barnet får sin ljudprocessor tillpassad.

Det är då barnet kommer att höra för första gången med sin nya enhet.

Spänningen kommer att stiga i takt med att den stora dagen närmar sig. Nu är det dags att förbereda dig för nästa steg i ditt barns hörselresa.

Ta reda på mer om återhämtningsperioden, vad du kan förvänta dig när ljudprocessorn först slås på samt hur du får bästa resultat av barnets nya enhet.

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Läs alltid bruksanvisningarna. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida Användarvillkor .

Referenser

  1. Sharma SD, Cushing SL, Papsin BC, Gordon KA, Hearing and speech benefits of cochlear implantation in children: A review of the literature, Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2020 Mar 9;133:109984. doi: 10.1016/j.ijporl.2020.109984. [Epub före utskrift]